Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Dybbrøndspumper i TDP-serien
 1. Produkter & Tjenester
 2. Pumper
 3. Dybbrøndspumper

Dybbrøndspumper – den billige måde til indvinding af brugsvand

Særligt i de varme og tørre sommermåneder har hus- og haveejere brug for meget vand til vanding. Vandindvinding fra alternative kilder er billigere end det dyre ferskvand fra vandhanen. Vandpumper til huset og havepumper fra Trotec kan pumpe vand op med en transporthøjde på op til 42 meter (alt efter model og ydelsesklasse). Hvis du derimod vil udnytte vand fra en brønd med en større transporthøjde, har du brug for en dybbrøndspumpe som for eksempel TDP 5500 E, TDP 7500 E, TDP 370 E eller TDP 750 E fra Trotec. For simple dykpumper har som regel ikke den nødvendige ydelse til at kunne pumpe vand op fra store dybder.

Dybbrøndspumper kan transportere det dyrebare våde materiale op til overfladen fra store dybder. Til dette formål sænkes pumpen ned i brønden. For at sikre en effektiv pumpedrift skal pumpen være helt omsluttet af vand. Dybbrøndspumper har for det meste et meget slankt hus, så de også kan anvendes i snævre borehuller.

Dybbrøndspumper kan anvendes til mange forskellige formål

For eksempel til havebrug og i landbruget, i gartnerier eller til industriproduktion. I de private husholdninger anvendes de hovedsageligt som alternativ kilde til brugsvand til husholdningen samt til vanding af køkkkenhaver og prydhaver. Lige så smal og kompakt som pumpehuset ser ud, lige så imponerende er ydelsen, der gemmer sig heri. Pumpen kan nemlig skabe et meget højt tryk, som gør, at man kan pumpe vand op fra store dybder, hhv. store transporthøjder.

Dybbrøndspumper giver en smule uafhængighed

På baggrund af klimaforandringerne og de konstant stigende priser for klart vand bliver det for haveejere finansielt mere attraktivt at blive uafhængig af det offentlige net i forbindelse med forsyning af vand til pryd- og nytteplanter. Den vedvarende vandforsyning kan fx sikres ved hjælp af en brønd, som i et ideelt tilfælde allerede findes på grunden eller som kan bores her.


TDP-E-serien

Hvad er en dybbrøndspumpe?

En dybbrøndspumpe sænkes permanent og fuldstændigt ned i vandet, som skal transporteres. Karakteristisk for denne pumpetype er dens for det meste lange og meget tynde hus. Derfor passer den også perfekt ind i smalle borehuller. Pumpen transporterer meget effektivt og lydløst vand op fra store dybder til for eksempel at vande haven med eller at forsyne husholdningen med brugsvand.

Dybbrøndspumper består af 3 væsentlige komponenter:

 • Motor
 • Pumpehydraulik 
 • Vandtæt pumpehus med indsugningsventil

Fordele ved en dybbrøndspumpe fra Trotec

 • Mulig at anvende i meget smalle områder (også i smalle brøndborehuller) og i store dybder (nedsænkningsdybde op til maks. 20 meter)
 • Stor kapacitet
 • Ekstrem lang levetid på grund af robust hus i rustfrit stål og kobbermotor
 • Vedligeholdelsesfri motor med termosikring
 • Gratis indvinding af brugsvand fra brønde eller skakter
 • Ressourceskånende, miljøvenlig og energieffektiv
 • Grundig udsugningsydelse i dybe brønde
 • Langt tilslutningskabel på 20 meter

Hvad du skal overveje, når du køber en dybbrøndspumpe

Faktorer, der er afgørende for et køb, er den nødvendige transporthøjde og den ønskede eller nødvendige vandmængde. Her skal du overveje, i hvilken dybe pumpen skal anvendes, og hvor stor transporthøjden af vandet op til jorden er. Til sidst skal man også tage hensyn til vandkvaliteten, når man skal vælge pumpe – nærmere præcist antallet af svævestoffer hhv. partiklernes maksimale kornstørrelse. Dybbrøndspumper fra Trotec er egnet til transport af klart vand, lette forureninger filtreres væk med det integrerede filter i rustfrit stål.

Bemærk: Dybbrøndspumper giver kun den bedste sugeevne, når de er fuldstændigt dækket af vand. Så snart der trænger luft ind, reduceres funktionsdygtigheden og ydeevnen.

Transporthøjder og transportmængder

Transporthøjden definerer den maksimale højdeforskel, som dybbrøndspumpen kan klare, når den skal suge vand op. Den største højdedifference skal dybbrøndspumperne klare i brøndskakten. Dybbrøndspumperne TDP 5500 E og TDP 7500 E kan sænkes 20 meter ned i brønde. Dybbrøndspumpen TDP 5500 E transporterer op til 6.000 liter vand pr. time. Dermed kan man uden problemer forsyne fx flere plænevandere samtidigt. Pumpens maksimale transporthøjde er 58 meter. Den mere effektive TDP 7500 E har med 4.800 liter vand i timen godt nok en mindre transportmængde, men til gengæld muliggør den kraftige 750 watt motor en maksimal transporthøjde på 93 meter.

Robust og vandtæt pumpehus

Pumpens motor og andre elektroniske komponenter skal pakket vandtæt ind i huset. Lige meget om det er lavet af metal eller plast, så skal huset være så robust og slidstærkt, at det kan klare mekaniske påvirkninger som fx stød eller slag. Ligeledes må indføringen i et smalt og dybt borehul ikke forårsage nogen beskadigelser på huset. Alle dybbrøndspumper fra Trotec har et hus i rustfrit stål af høj kvalitet til optimal beskyttelse og holdbarhed.

Med sikkerhed godt udstyret

Da det er nødvendigt med særlige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med drift af el-apparater i vand, skal pumpen altid være udstyret med følgende sikkerhedskomponenter:

Modstandsdygtig over for spildevand

Dybbrøndspumper kan transportere grundvand med forskellige forureningsgrader. Til dette formål bør pumpen være udstyret med et egnet filter for at sikre en så lang levetid som mulig. Trotecs dybbrøndspumper TDP 5500 E og TDP 7500 E har snavssier i rustfrit stål af høj kvalitet.

Intelligent termobeskyttelse

Dybbrøndspumperne fra Trotec er som standard udstyret med en integreret termosikring til beskyttelse mod overophedning af motoren, eller mod at apparatet løber varmt. Denne slukker automatisk for pumpen ved truende fare for overophedning.

Tips til en lang levetid af dybbrøndspumpen

Selv de bedste dybbrøndspumper kan kun udfolde deres ydeevne, når de anvendes fagligt korrekt. For at undgå skader på apparatet, bør du derfor overholde følgende punkter:

Kontroller vandstanden

En for lav vandstand kan reducere dybbrøndspumpens funktionalitet og forårsage skader. Derfor skal vandstanden kontrolleres regelmæssigt.

Tip: I tidens løb samler der sig snavs og aflejringer i bunden af brønden. Pumpen bør derfor have en minimumsafstand på 50 cm til bunden, så denne snavs ikke hvirvles op og suges ind.

Kontroller vandkvaliteten

Slampartikler og grov forurening i det transporterede brugsvand kan forårsage skader ved en pumpe til klart vand og endda føre til totalt svigt.

Tip: Hvis det overhovedet ikke er muligt at kontrollere vandstanden og -kvaliteten på svært tilgængelige steder eller kun er muligt under svære betingelser, kan du evt. bruge en dykpumpe til spildevand.  

Anvend kun pumpen fuldstændigt under vand

Hvis du vil anvende dybbrøndspumpen permanent og på lang sigt, skal du sørge for, at pumpen altid er helt under vand. Det er derfor nødvendigt med regelmæssige kontroller særligt i tørre perioder. Hvis vandstanden falder så meget, at man kan se, at de øverste dele af pumpen er tørre, skal du straks slukke for pumpen.

Bemærk: Takket være det robuste hus i rustfrit stål og den kvalitative kobbermotor har dybbrøndspumperne TDP 5500 E og TDP 7500 E fra Trotec en ekstremt lang levetid, og motoren er endda fuldstændigt vedligeholdelsesfri.


Dykpumper i TWP-serien

Pumper til klart vand og spildevand

Trotecs dybbrøndspumper TDP 5500 E og TDP 7500 E suger store mængder vand op fra smalle eller brede, men først og fremmest dybe vandkilder. Her bør du kende vandkvaliteten meget præcist. Hvis vandet indeholder for mange snavspartikler, tilrådes det at anvende en pumpe med et specialfilter.

Hvis vandet hovedsageligt skal pumpes op i spildevandsområder, som fx byggegruber, havebassiner eller sivebrønde, anbefaler vi, at du køber en spildevandspumpe fra vores dykpumpe-sortiment.

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke