Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

  1. Kontakt
  2. Oversigt
  3. Das Unternehmen
  4. Kolofon
  5. Databeskyttelseserklæring

Databeskyttelseserklæring

Genstand for denne erklæring er indsamling, behandling og udnyttelse („anvendelse”) af persondata, der indsamles, når du gør brug af udbuddet fra TROTEC®. Vi glæder os over din interesse for vores hjemmeside. Nedenfor informerer vi dig om, hvordan vi behandler dine data.   

Generelt 

1. Ansvarlig instans

Ansvarlig instans i databeskyttelseslovens forstand er TROTEC® GmbH (se kolofon). Kontaktperson vedr. databeskyttelse er hr. Dragan Stanković. Hvis du har spørgsmål til anvendelsen af dine data, eller ønsker at gøre brug af de heri beskrevne retsmidler, skal du blot bruge kontaktformularen. Du kan naturligvis gøre brug af udbuddet fra TROTEC® uden at skulle give oplysninger om din person eller indtaste personlige data. Der indsamles kun adgangsdata uden personrelevans (som f.eks. navnet på internetudbyderen, typen af anvendt browser, den side, hvorfra du opsøger tilbuddet eller navnet på den rekvirerede fil); det er ikke muligt at føre dem tilbage til din person. Disse data anvendes udelukkende til forbedring af vores tilbud.

2. Anvendelse medfører ikke tilladelse

Afgørende for anvendelsen af dine data er de til enhver tid gældende lovbestemmelser, især databeskyttelsesloven og telemedieloven. Hvis data anvendes til et formål, der ifølge disse bestemmelser kræver din tilladelse, vil du blive bedt om din udtrykkelige tilladelse. Du kan til enhver tid tilbagekalde den givne tilladelse med virkning for fremtiden og/eller modsætte dig fremtidige anvendelser af dine data. Den enkle registrering, anvendelse af tjenesterne eller kendskab til denne erklæring erstatter ikke din udtrykkelige tilladelse.

3. Anvendelse af dine data

I det følgende beskrives kort mulighederne for anvendelse af dine data.

1. Indsamling af data

Der indsamles personlige data, når du påbegynder deltagelse i et seminar, rekvirerer et katalog eller tilmelder dig til vores nyhedsbrev; herunder indsamles der oplysninger om din person og de nødvendige data til afvikling. Af disse data anses kun de oplysninger for obligatoriske, der er nødvendige af hensyn til kontraktforholdet. Hvis du gør brug af tilbagevendende funktioner, indsamler og gemmer TROTEC® automatisk i server-loggene tekniske informationer, som din browser sender til os. Det drejer sig især om data, der er lagret på såkaldte cookies (jfr. afsnittet „Cookies”) og skal bruges til servicefunktioner.

2. Bearbejdning og anvendelse af data

TROTEC® anvender de indsamlede data til fire grundlæggende formål, idet dog ikke alle data anvendes til alle formål:

1. Dataene til din konto for din person og adresse (stamdata) anvendes til begrundelse og afvikling af brugsretten (seminarer). 

2. Dataene om din anvendelse af de enkelte tilbud (brugsdata) anvender vi til teknisk afvikling af brugerserviceydelserne (for eksempel bestilling af katalog eller nyhedsbrev). Det kan forekomme, at der med henblik på afstemning, sammensættes brugsdata fra forskellige serviceydelser.

3. Når kontraktforholdene er fuldstændigt afviklet (seminarer) spærres dine data for videre anvendelse, og slettes efter udløbet af de skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister, medmindre du udtrykkeligt har givet tilladelse til fortsat anvendelse og udnyttelse af dine data (for eksempel nyhedsbrev).

4. Når du tilmelder dig til nyhedsbrevet, anvendes din e-mail-adresse til egne reklameformål, indtil du afmelder nyhedsbrevet. 

3. Videregivelse af data til tredjemand

TROTEC® videresender udelukkende dine personlige data til tredjemand, når:

1. Videresendelsen er nødvendig til gennemførelse eller afregning af en seminardeltagelse, især når en tredje person skal bruge disse data til afvikling af kontraktforholdet (for eksempel kreditkortvirksomheder eller seminarudbydere; dataene videresende kun til tredjemand i det omfang, det er nødvendigt for tjenesteydelsen.

2. Hvis der består en berettiget interesse fra vores side, videregives i enkelte tilfælde persondata inden for rammerne af de ved lov fastsatte, tilladte grænser til tredjemand, der i givet fald har beføjelser til kontrol af validiteten af de indtastede data (for eksempel kreditkortoplysninger, kontoforbindelser, osv.) og til kreditvurdering. I så fald videregives data kun til de instanser der er nødvendige for afviklingen. Det drejer sig om den evt. angivne bank og følgende virksomheder, som TROTEC® samarbejder med:

Logistikvirksomheder (f.eks. brevpost) 

3. Efter vilkårene i de anvendelige love kan desuden statslige instanser forlange oplysninger eller data af os til udfyldelse af deres lovfastsatte opgaver, f.eks. med henblik på strafforfølgelse. 

4. Sletning af af data 

Når dine data ikke længere er nødvendige til de ovenfor nævnte formål, inklusive afregning, slettes de. Vær opmærksom på, at dataene ved sletning først kun spærres, og derefter, med tidsforsinkelse, slettes for at forhindre utilsigtede sletninger eller forebygge evt. forsætlige skader. Af tekniske årsager kopieres data i givet fald til datasikringsfiler og spejlingen af serviceydelser. Sådanne kopier slettes ligeledes først med en teknisk betinget, tidsmæssig forsinkelse. I øvrigt består der af handels- og skatteretlige årsager også en pligt til at opbevare bestemte data om afviklede transaktioner i et bestemt tidsrum.

4. Cookies 

Cookies er filer, der placeres på en computers harddisk hvor de skal lette navigeringen. Du undgår, at du ved hver brug skal indtaste alle de nødvendige data påny. Cookies gør det lettere at gøre brug af tilbuddene fra TROTEC®. Du kan forhindre gemning af cookies på din harddiske ved at vælge browserindstillingen "Accepter ikke cookies". Du kan også indstille din browser sådan, at den spørger om du er indforstået, før den aflægger cookies. Endelig kan du også til enhver tid slette cookies, der er gemt på computeren. Hvordan det fungerer i detaljer kan finde mere om i din browserproducents vejledning.

5. Ret til oplysninger

Du har naturligvis til enhver tid ret til, gratis af TROTEC® at modtage oplysninger om de data der er gemt om dig, Hvis du er registreret, befinder dataene sig på din brugerkonto og kan der til enhver tid berigtiges, spærres eller slettes. Vær opmærksom på, at dataene, der er gemt offline, først slettes, når de ikke længere behøves til afvikling af kontraktforholdet. Hvis du ikke er registreret, bedes du sende os en mail via kontaktformularen med din anmodning. Hvis du ønsker, at vi skal slette din brugerkonto helt, bedes du sende os en e-mail via kontaktformularen (jf. også afsnittet „Sletning af data).

6. Nyhedsbrev og reklame / Tilbagekaldelse af en indforståelseserklæring

Hvis du i forbindelse med tilbuddet fra TROTEC® har indvilget i at modtage nyhedsbrevet eller reklame, kan du til enhver tid tilbagekalde den med virkning for fremtiden. Til tilbagekaldelse af dit samtykke beder vi dig benytte vores kontaktformular.

7. Datasikkerhed

TROTEC® bestræber sig hele tiden på at beskytte dine data mod uvedkommende adgang, tab, misbrug eller ødelæggelse. Dine personlige dat aer kun tilgængelige for sådanne medarbejdere, der nødvendigvis må have indsigt i dine data for at kunne udføre deres arbejde korrekt og bedst muligt kunne tilbyde dig tilbud og produkter. Følsomme data videresendes krypteret efter SSL-metoden til TROTEC®. Når det drejer sig om registrerede kunder, kan man kun få adgang til kundekontoen efter indtastning af brugernavn og adgangskode; vi beder dig derfor om altid at opbevare og behandle adgangsinformationerne fortroligt og ikke gøre dem tilgængelige for tredjemand. Efter hver indlogget brug af tilbuddet fra TROTEC® skal du også lukke browservinduet helt, før du åbner en anden side, men især også, hvis du bruger computeren sammen med andre, hvis andre personer har adgang til computeren eller hvis du bruger en offentlig adgang til en internettilslutning.

8. Analysetjenester 

Analysetjenester der anvendes i øjeblikket:

Google Analytics
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, USA 

Denne hjemmeside benytter Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender såkaldte „Cookies“, tekstfiler, der lagres på din computer og muliggør den ene analyse af din brug af hjemmesiden. De informationer som cookien frembringer om din brug af denne hjemmeside overføres som regel til en server hos Google i USA og lagres der. I tilfælde af aktivering af IP-anonymiseringen på denne hjemmeside forkortes din IP-adresse imidlertid af Google i medlemsstater i den Europæiske Union eller i andre stater, der er med i aftalen om det europæiske økonomiske samarbejde. Kun i undtagelsestilfælde overføres hele IP-adressen til en server hos Google i USA og forkortes der. Efter aftale med udbyderen af denne hjemmeside vil Google bruge disse oplysninger til at bedømme din anvendelse af hjemmesiden, til at sammensætte rapporter om hjemmesidens aktiviteter og til at tilbyde flere tjenesteydelser, der er forbundet med anvendelsen af hjemmesiden og internettet til udbyderen af hjemmesiden. DEn IP-adresse, der inden for rammerne af Google Analytics er videresendt af din browser, sammenføres ikke med andre data fra Google. Du kan forhindre, at cookies bliver gemt ved at foretage en indstilling i din browsersoftware; vi gør dig dog opmærksom på, at du i så fald ikke vil kunne gøre brug af alle funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang.

Du kan derudover forhindre registrering af de data, som cookien producerer, og som vedrører din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) hos Google og Googles bearbejdning af disse data ved at downloade det browser-plugin, du kan finde på nedenstående link og installere det: tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Brugere af mobile terminaler klik her: Deaktivering af Google Analytics 

Databeskyttelseserklæring fra Google Analytics

9. Anvendelse af plugins

På TROTEC®´s internetside anvendes der også såkaldte plugins. Hvis du åbner internetsider fra TROTEC® der er forsynet med et sådant plugin, etableres der en forbindelse til den pågældende plugin-udbyders servere og plugin vises på internetsiden ved meddelelse til din browser. Herved videregives til plugin-udbyderens server, hvilke af vores internetsider, du har besøgt. Hvis du er registreret som medlem hos plugin-udbyderen, er det muligt at tilknytte disse informationer til din personlige brugerkonto. Ved anvendelsen af plugin-funktionerne (f.eks. ved at klikke på en „knap“, afgivelse af en kommentar) tilknyttes også disse informationer i visse situationer til din brugerkonto, hvilket du imidlertid kan forhindre ved at logge ud, før du bruger plugin´et

Du kan finde mere om de indsamlede data og muligheden for at undgå indsamling og anvendelse og mulighederne for beskyttelse af din privatsfære i den pågældende udbyderes databeskyttelseserklæringer, som du kan få direkte indsigt i vha. et link efter betegnelsen.

Plugin-tjenester og andre tjenester der anvendes for tiden: 

facebook.com
Facebook Inc.
1601 S. California Ave
Palo Alto
CA 94304
USA

Databeskyttelseserklæring fra Facebook 

Google+
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043
USA

Databeskyttelseserklæring fra Google+ 

Youtube
YouTube LLC
901 Cherry Avenue
San Bruno
CA 94066
USA

Det drejer sig her om databeskyttelseserklæringen fra google 

Twitter
Twitter, Inc.
1355 Market Street, Suite 900San Francisco, CA 94103, USA

Retningslinjer for databeskyttelse fra Twitter 

10. Trotec anvender værdikuponsystemet fra Sovendus GmbH ved enkelte tilbud

For at udvælge et værdikupontilbud, der aktuelt er interessant for dig, videresender Trotec hashværdien af din e-mail-adresse og din IP-adresse pseudonymiseret og krypteret til Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Tyskland (Sovendus) (art. 6, stk.1 f i GDPR). Den pseudonymiserede hashværdi af e-mail-adressen anvendes af hensyntagen til en mulig tilstedeværende indsigelse mod reklame fra Sovendus (art. 21, stk. 3, art. 6, stk. 1 c i GDPR). Sovendus anvender udelukkende IP-adressen til datasikkerhedsformål og den anonymiseres som regel efter syv dage (art. 6, stk. 1 f i GDPR). Desuden videresender vi bestillingsnummer, bestillingsværdi med valuta, session-ID, couponcode og tidsstempling til Sovendus pseudonymiseret til afregningsformål (art. 6, stk. 1 f i GDPR). Hvis du er interesseret i et værdikupontilbud fra Sovendus, hvor der ikke foreligger nogen reklameindsigelse til din e-mail-adresse, og du klikker på værdikupon-banneret, der kun vises i dette tilfælde, sender Trotec titel, navn og din e-mail-adresse videre til Sovendus til forberedelse af værdikuponen (art. 6, stk. 1 b, f i GDPR). 

Yderligere informationer om, hvordan Sovendus behandler dine data, findes i online-databeskyttelseshenvisningerne under https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.

11. Trotec anvender fordelstilbud fra Sovendus GmbH ved enkelte tilbud

For at udvælge et fordelstilbud, der er interessant for dig regionalt, videresender Trotec titel, fødselsår, postnummer, land og hashværdien af e-mail-adressen og din IP-adresse pseudonymiseret og krypteret til Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Tyskland (Sovendus) (art. 6, stk.1 f i GDPR). Den pseudonymiserede hashværdi af e-mail-adressen anvendes desuden af hensyntagen til en mulig tilstedeværende indsigelse mod reklame fra Sovendus (art. 21, stk. 3, art. 6, stk. 1 c i GDPR). Sovendus anvender udelukkende IP-adressen til datasikkerhedsformål og den anonymiseres som regel efter syv dage (art. 6, stk. 1 f i GDPR).

Når du klikker på et fordelstilbud, sender vi desuden dit navn, dine adressedata og din e-mail-adresse krypteret videre til Sovendus til forberedelse af de personaliserede krav til fordelstilbuddet hos produktudbyderen (art. 6, stk. 1 b, f GDPR).

Yderligere informationer om, hvordan Sovendus behandler dine data, findes i online-databeskyttelseshenvisningerne under https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.

Som supplement gælder naturligvis de lovfastsatte bestemmelser i databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven und des telemedieloven. Dem kan du se ved at klikke på teksten.