Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Problemfrie processer i datacentre
  1. Brancheløsninger
  2. Brancheoversigt
  3. Datacentre

Problemfrie processer i datacentre

Optimal klimatisering og præcise måleinstrumenter i serverrummet

Problemfrie processer i datacentre

Løsninger til jævn kontinuerlig drift

En optimal klimatisering er basis for en problemfri permanent drift i datacentralerne. Temperaturen skal være relativt lav, så teknikken ikke bliver overophedet. Der bør være særlig opmærksomhed på en passende luftbefugtning for at øge effektiviteten og sikre ekstra køling. Til lokalisering af fejl på IT-ledninger anvender de professionelle også varmebilledkameraer. Også på disse områder tilbyder Trotec branchespecifikke løsninger. Og: Trotecs klimadataloggere står i høj kurs, når det gælder en præcis kontrol af systemet.

Højtydende og ekstra robust: Det er de krav, der stilles til teknikken i en datacentral. Derfor lægger operatørerne særligt stor vægt på en fejlfri drift hele vejen rundt og naturligvis også på energibesparelser. For at opnå dette, er det først og fremmest klimatiseringen, der skal fungere i serverrummene. Trotec byder på effektive løsninger til lave temperaturer og en skånende luftfugtighed. Til overvågning af klimaværdierne bliver der anvendt præcise klimadataloggere. Og hvis der opstår tekniske problemer, stoler operatørerne på datacentrene på en effektiv lokalisering af fejlen ved hjælp af varmebilledteknik. Her har Trotec de passende apparater i sit sortiment.

Mobile klimaanlæg til professionel brug

Der, hvor elektronikken skal arbejde under tætte forhold, er der brug for en pålidelig og robust klimateknik, der kan sikre en permanent køling. De højtydende og fleksible aggregater i Trotecs PT-serie sætter standarder. De professionelle erhvervs-klimaapparater udmærker sig ved en enkel, hurtig og frem for alt pålidelig drift. Selv store lokaler kan på kort tid køles ned til 10 graders celcius.

Problemfrie processer i datacentre

Ekstra køling og beskyttelse mod elektrostatiske spændinger

Ud over høje temperaturer er en for lav luftfugtighed også yderst skadelig for teknikken i serverrum og datacentre. For en sådan medfører for høje elektrostatiske spændinger, som kan gøre meget stor skade på komponenterne. Dette modvirker en effektiv luftbefugtning. Derfor stoler de professionelle brugere på de højtydende, mobile fordampnings-luftbefugtere fra Trotec. De er den rette løsning, når det drejer sig om at skabe optimale klimaforhold i datacentre og serverrum. De hygrostatiske skiveluftbefugtere suger rumluften ind og leder den over en befugtningstromle, som er udstyret med en fordampningsflies, der bevæger sig gennem et vandbad. Den permanente rotation søger for, at luften beriges med fugt, inden den blæses jævnt ud uden at skabe damp eller fortættede dråber. Gennem denne proces bliver rummet iøvrigt også ekstra afkølet!

Altid overblik over klimaværdierne

Et konstant blik på luftfugtigheden: Det fungerer med de præcise klimadataloggere i Trotecs DL-serie. Højsensible sensorer registrerer såvel den relative som den absolutte luftfugtighed og viser yderligere klimadata såsom lufttemperatur og dugpunkt.

Perfekt lokalisering af fejl

Overbelastninger og fejl på IT-anlæg kan opspores tidligt – med en præcis varmebilledinspektion. Med brug af varmebilledkameraer fra Trotec bliver temperaturudviklingen i serverrummene overvåget, og fejlkilderne opsporet sikkert.

Brug vores bedste praksis industrielle service

Fordi enhver industrivirksomhed har sine egne karakteristiske processer, systemer og rum, kræver enhver luftbehandlingsløsning også en sagspecifik enhedskonfiguration. Sammenfattende er det ofte svært at beregne de kombinerede virkninger af luftstrømme, luftfugtighedsforhold og temperatursvingninger på et rent teoretisk grundlag, for eksempel i låseområder eller på transportruter. Resultatet: Unødvendige ekstraomkostninger på grund af overbelastede krav eller - endnu værre - i praksis utilstrækkeligt fungerende løsninger.

Du kan regne med vores eksperter

Erfarne klimaspecialister er nødvendige for præcist at beregne behovene i industrien og udvikle skræddersyede koncepter til klimaanlæg. Tro på vores team af eksperter og tjenesterne fra de industrielle tjenester: Vi analyserer den individuelle behovssituation sammen med dig på stedet, fastlægger de specifikke krav til enheden og udarbejder en skræddersyet projektløsning lige til den nøjagtige placering af enhederne.

Vores industrikonsulenter vil også gerne informere dig personligt på tlf. +49 2452 962-777 om vores bedste praksis industrielle service. Eller du kan ganske enkelt sende en forespørgsel direkte til vores branchens eksperter med dine personlige krav. Vi svarer hurtigt!

Trotec-produkter til datacentraler

Eksempler på brug i datacentre

  • Mobile enheder til VVS-virksomheder

    Mange VVS-virksomheder bruger de mobile enheder fra Trotec Group. Her finder VVS-virksomheder alt, hvad de skal bruge i det daglige arbejde til midlertidigt at erstatte svigtende stationære anlæg: Mobile varmeanlæg og varmecentraler, mobile klima- og køleanlæg samt klimamåleinstrumenter til overvågning af den mobile klimaløsning.

    Yderligere information