Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Ultralyds-måleinstrumenter til identificering af trykluftlækager
 1. Produkter & Tjenester
 2. Måleinstrumenter
 3. Ultralyd

Ultralyds-måleinstrumenter til identificering af trykluftlækager

Læksøgning i trykluftanlæg med ultralyd: Med ultralyds-måleinstrumenterne fra Trotec

Ultralyds-måleinstrumenter til identificering af trykluftlækager
Ultralyds-måleinstrumenter til identificering af trykluftlækager
Ultralyds-måleinstrumenter til identificering af trykluftlækager

Find trykluftlækager via ultralyd, og opdag tegn på slid tidligt

Selv de mindste utætheder i trykluftrør giver øget friktion, når der strømmer gas ud, hvilket frembringer lyde i ultralyds-frekvensområdet, som ikke er hørbare for mennesker. På samme måde kan man tidligt finde slidtage på bevægelige maskindele.

Tæthedskontroller ved hjælp af ultralydsender

Trykluft er en af de dyreste energiformer, og lækager udgør her ofte 30 til 40 % af den brugte mængde. Med SL3000 kan du lokalisere sådanne lækager ganske nemt og straks spare energi ved enhver fjernet lækage. Trykfyldte gasrør kan også hurtigt undersøges for lækager ved hjælp af ultralyd. Derudover løser SL3000 talrige opgaver inden for forebyggende vedligeholdelse på en meget effektiv måde. Dele af anlæg og roterende maskiner kan regelmæssigt kontrolleres for tegn på slid ved hjælp af ultralyd, uden at driften afbrydes. Således kan potentielle skader opdages i god tid.

Med ultralydsmåleren SL3000 kan man også hurtigt og enkelt kontrollere tætheden af vinduer, døre og andre bygningsdele. Der placeres en ultralydssender i det lukkede rum, og det udvendige område, der skal undersøges, undersøges ved hjælp luftlydsonden. Ultralyden fra senderen kommer ud på utætte steder og kan registreres af SL3000. Med denne metode kan man også kontrollere andre trykløse systemer så som kabiner, varmeskabe, klimaanlæg eller beholdere uden de store omkostninger. Ud over ultralydsmåleren SL3000 skal du blot også bruge en ultralydssender som f.eks. SL800T fra Trotec.

Enkel påvisning af de mindste lækager og utætheder

Med dette professionelle ultralyds-detektor-sæt kan du hurtigt og prisbilligt og uden berøring finde lækager i trykluftnet, anlægssystemer og skjulte rørledninger selv fra flere meters afstand.

Eksempel på omkostninger ved lækagetab i trykluftsystemer

Selv ved de mindste lækagesteder i trykluftsystemer strømmer der permanent store luftmængder ud med høj hastighed, hvilket forårsager mærkbart højere driftsomkostninger:

Størrelse på lækagen Udstrømmende luftmængde ved 8 bar Energitab**
[ø mm] [l/min] [l/annum]* [kWh/a]
1 75 39.420.000 5.125
2 260 136.656.000 17.765
3 600 315.360.000 40.997
4 1.100 578.160.000 75.161
* Ved 24-timers drift på anlægget året rundt.
** På grund af den ekstra, nødvendige motorydelse (0,13 kW for hver m³ trykluft) for højere volumenstrøm til tryktab-udligning.
Ultralyds-måleinstrumenter til identificering af trykluftlækager
Ultralyds-måleinstrumenter til identificering af trykluftlækager
Ultralyds-måleinstrumenter til identificering af trykluftlækager

SL800R med strukturbåren lydsonde

SL800R mit Körperschallsonde
 • Tidlig sliddetektion på kugle-, rulle- eller glidelejer
 • Kontrol af centrifugalpumper for kavitation
 • Kontrol af utætheder i fittings
 • Kontinuitets- eller funktionsprøvning af kondensationskamre

Denne sonde bruger strukturbåren lyd som en bærer af interne forhold og processer. Enhedskombinationen fungerer således som et elektronisk stetoskop.

SL800R med luftbåren lydsonde

SL800R mit Luftschallsonde
 • Lækagesporing på ikke skjulte ledninger og rør
 • Lækagedetektion på gasfyldte rørnet, selv under drift
 • Påvisning af lækager på højtryksdampudstyr
 • Lokalisering af hårrevner, dårlige svejsninger eller slidte flangeforbindelser
 • Lækagesporing på alle tilgængelige fittings og forbindelseselementer, hvor processer foregår under vakuum eller højt tryk

SL800R med luftbåren lydsonde og ultralydssender SL800T

Ultraschallsender SL800R
 • Lækagetest for at fastslå årsagen til energirelaterede fejl, f.eks. på bygningsdøre eller vinduer
 • Test af beholdere, kabinetter eller klimakamre for utætheder
 • Ultrasonisk påvirkning af tanke eller beholdere for at teste tætningskomponenter

Ultralydsmåler SL3000

 • Hurtig læksøgning på trykluftrør samt damp-, gas- og vakuumanlæg
 • Slidkontrol af roterende maskiner under drift
 • Påvisning af elektriske delafladninger ved isoleringsskader
 • Tæthedskontrol af trykløse systemer

Fordele i praksis:

 • Udvikling, design, fremstilling: 100 % Trotec
 • Enkel detektering af de mindste lækager og utætheder
 • Punktnøjagtig lækregistrering med effektiv lydomformerteknik
 • Billig læksøgning på trykluftledninger og damp-, gas- og vakuumanlæg, kedler, væskeførende rør, -ventiler, spjæld, kondensvandsafløb
 • Pålidelig tidlig registrering af skader på glide- og rulningslejer eller anden slidstøj
 • Luftlydssonde og sonde til strukturbåret støj til forskellige opgaver
 • Effektive, lyddæmpede hovedtelefoner sørger for sikker lokalisering også ved omgivende støj
 • Enkel håndtering
 • Ekstremt lydisolerede stereohovedtelefoner giver pålidelig placering selv ved høje støjniveauer i omgivelserne
 • Omfattende udvalg af fastgørbare luftbårne og strukturbårne lydsonder til en lang række forskellige applikationer
 • Letlæseligt, baggrundsbelyst display med numeriske og vejledende aflæsninger
 • Intuitiv softkey-betjening med ekstra
 • ekstra funktion til visning af maksimalværdi

Vores program for ultralydsmåleudstyr

 • SL3000-TrotecInnovations

  SL3000

  Ultralyd-måleinstrument

  Den kompakte SL3000 er et professionelt ultralyddetektor-sæt til hurtig og nem læklokalisering, slid diagnose eller tæthedsprøvning. Med ultralyd findes nøjagtigt frem til trykluftlækager og tidligt genkendes nedslidning. Med effektiv lyd konverter teknik høres ultralydsignaler godt og angives ekstra på displayet. Den ekstreme lydisolerede hovedtelefon muliggør en sikker lokalisering, også ved stærk omgivende støj.

  Lær mere!

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke