Kundeservice og support: 00800 80 90 80 90

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Anvendelsesområder
 2. Klimatisering
 3. Klimaregulering til frostlogistik

Klimaregulering inden for frostlogistik

Luftaffugtere i alle ydelsesklasser til alle behov

Det er beregningerne, det drejer sig om – stol på os

Inden for klimaregulering af frostlogistikken sænkes dugpunktet med luftaffugtere, således at der ikke dannes kondensvand. Trotec Group leverer de passende enheder til alle behov. Der findes mobile og stationære løsninger med kondens- eller adsorptionsteknologi.

Det kritiske moment for dannelse af kondensvand er overgangsområderne i frostlogistikken. På rampen, hvor varen læsses fra fryselageret ind i lastbilen, skal luftfugtigheden sænkes før læsningen, således at der ikke dannes tåge og is ved porten til dybfrostslusen. Trotec Group tilbyder forskellige løsninger til luftaffugtning i sådanne overgangsområder – fra de lukkede tørringssystemer i DH-serien til adsorptionstørrerne i TTR-serien. Begge findes i mobile og stationære udgaver. Hos os finder du den rigtige affugtningsteknik til ethvert miljø – få rådgivning.

I kølehusenes læsseområder medfører varierende læssecyklusser i sammenhæng med det omgivende klima for mange forskellige luftstrømme og lufthvirvler ved ramper og dybfrostsluser, der ikke er til at beregne. Konsekvens: Unødvendige ekstraomkostninger pga. et for højt beregnet behov eller – endnu værre – løsninger, der er utilstrækkelige i praksis. Derfor analyserer specialisterne fra vores industriservice det individuelle behov på stedet, beregner det specifikke behov for enheder og udarbejder sammen med dig en skræddersyet projektløsning inklusive den nøjagtige placering af enhederne. 

Industriservice: Sikker investering vha. prøvedrift: Vha. ydelserne fra industriservice er din investering sikret, for vores klimaspecialister kontrollerer først det planlagte koncept i prøvedrift med mobile udlejningsenheder. Først når målinger har bevist, at luftfugtigheden styres perfekt ved rampen og dybfrostslusen, og dugpunktet er reduceret til den ønskede værdi, installeres den endelige løsning.

Andre løsninger

Skræddersyede løsninger til industrikunder:

Send en forespørgsel med dit personlige behov til vores industrieksperter. Så kontakter vi dig. 

Hvis det ønskes, producerer vi også skræddersyede adsorptionstørrere som specialudførelser

Vi producerer gerne skræddersyede adsorptionstørrere efter dine ønsker og leverer specialudførelser „made in Germany“, der passer perfekt til dine behov – fx:

 • TTR-tørreaggregater i hygiejneudførelse
 • TTR-tørreaggregater til LABS-fri tør luft
 • TTR-tørreaggregater med ekstremt lavt dugpunkt

Benyt muligheden for at projektere, designe og fremstille særudgaver med specielt tilpassede komponenter, som er afstemt med dine behov, i nært samarbejde med vores specialister:
Her får du mere at vide ...

Affugtere til aircondition i kølelogistik

Yderligere anvendelseseksempler til aircondition

 • Arkiver og museer

  Udstilling eller opbevaring – for private og offentlige museer, samlinger, biblioteker eller arkiver gælder det samme: Rumklima og luftkvalitet er de vigtigste faktorer til bevarelse af dine værdifulde udstillingsgenstand eller arkivalier.

  Yderligere information
 • Klimatisering i fjerkræavlsbedrifter

  Fra en temperatur på 10 garder Celsius reduceres hønsenes ægydelse betydeligt. I slagtekyllingeproduktionen må temperaturen på den kolde årstid heller ikke blive for lav. Alle racer er nemlig ikke så robuste, at de kan overleve et temperaturfald i stalden. Derfor skal landmænd være forberedt og have et varmesystem klar til også at kunne tilbyde deres dyr optimale klimabetingelser om vinteren....

  Yderligere information
 • Klimaregulering ved dybfrysning

  Når der nedfryses, løber der vand. Ved nedfrysning af varer spiller luftaffugtningen derfor også en stor rolle i klimareguleringen. Trotec Group leverer effektive industriaffugtere til denne opgave inden for transport- og logistikbranchen. Derudover kan du stole på beregningerne fra vores klimaspecialister, der overtager opbygningen for dig.

  Yderligere information
 • Klimatisering af processer inden for elektronikbranchen

  Mange forarbejdningsprocesser inden for produktion af elektronikkomponenter og halvledere kræver ekstremt tør luft – til dels med dugpunkter på langt under 0 °C. Disse lave dugpunkter kan sagtens nås med effektive adsorptionstørrere, også punktvist inde i en maskine.

  Yderligere information
 • Klimatisering af processer i industrien

  Ved procesklimatisering i industrien anvendes der ofte koncepter med stationær eller mobil luftaffugtning. Ofte er der lokalt i maskiner, anlæg eller enkelte arbejdsprocesser behov for mere tør luft – konstant og uafhængigt af de omgivende forhold. Hos Trotec Group kan industrikunder finde effektive adsorptionstørrere til dette formål.

  Yderligere information