Kundeservice og support: 00800 80 90 80 90

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Anvendelsesområder
 2. Arbejdstelt, mobil privatliv
 3. Lagertelte/telthaller

I telthaller: Undgå kondensvand målrettet

Luftaffugtere beskytter varer og emballager i lagertelte

Telthaller og store lagertelte er hurtige og prisgunstige at opbygge sammenlignet med konventionelle lagerhaller. De eneste udfordringer i forhold til bygninger er – selv i isolerede telthaller – kondensvand samt reguleringen af luftfugtigheden. Stationære højtydende tørrere med slangesystemer til en regelmæssig tilførsel af tør luft forhindrer på forhånd fugtproblemer.

Telthaller er en effektiv løsning til opbevaring af varer. Derudover er sådanne store lagertelte billigere end en konventionelt opbygget hal. Man sparer også tid, når der skal gives tilladelse, for mange steder kan byggemyndighederne nøjes med en enkel byggetilladelse. Stabile bærende konstruktioner af aluminium og stål udgør telthallernes skelet, og den udvendige afdækning består af PVC-presenninger. I isolerede telte kommer de isolerende elementer og presenninger oveni.

Det typiske problem i telthaller: Der drypper kondensvand fra loftet

I en telthal eller et stort lagertelt dannes der afhængigt af udendørstemperaturen ofte kondensvand, som drypper fra loftet. Konsekvensen er opblødte papemballager, skimmel på paller, pap og lagervarer. Derudover kommer der korrosionsskader som rust på opbevarede metaldele, gaffeltrucks og lagerreoler. Kondensvand og andre problemer, der opstår pga. for høj luftfugtighed, er en konstant udfordring hele året: Om sommeren er en høj luftfugtighed på over 80 procent til fare for lagervarerne, og om vinteren er der fare for frostskader pga. indtrængende fugt. Et varmesystem til vinterlageret er altså ikke nogen løsning – og det koster også for meget energi. Et professionelt system til luftaffugtning forhindrer derimod pålideligt dannelse af kondensvand i telthallen.

Adsorptionsaffugtere beskytter varen både om sommeren og om vinteren

Med de stationære adsorptionsluftaffugtere i TTR-serien er der hos Trotec stærke og meget økonomiske løsninger til lagertelte til rådighed: Her føres den tørre luft ind, og fugten føres ud for at forhindre kondensvand på teltloftet. Luftaffugterne kan også opstilles pladsbesparende i en vejrbeskyttet udførelse eller i containere uden for telthallen. Den højeste ydelsesklasse er nødvendig for at affugte de enorme luftmængder i en telthal: Hos Trotec er dette i TTR-serien adsorptionstørrerne af typen TTR 10000 med Trisorp-Dual-funktionsprincippet. Denne luftaffugter affugter op til 9.800 kubikmeter luft i timen, dvs. at luftfugtigheden også i større telthaller kan reguleres med få apparater. TTR-serien overbeviser bl.a. med en meget høj affugtningsydelse også ved lave dugpunkttemperaturer, avanceret Monoventic-styringselektronik, premium-ventilator, integreret varmegenvinding samt mikroprocessorstyring med klartekstdisplay til funktionsovervågning og energistyring.

Tørlufttilførsel via slangesystemer under lagerteltets loft

Til regelmæssig regulering af luftfugtigheden i en telthal er det ideelle at installere et slangesystem til tørlufttilførsel under loftet. Adsorptionsluftaffugterne af type TTR 10000 har den nødvendige ydelse til at transportere den tørre luft over lange strækninger og transportere den fugtige luft væk

Brug vores bedste praksis industrielle service

Fordi enhver industrivirksomhed har sine egne karakteristiske processer, systemer og rum, kræver enhver luftbehandlingsløsning også en sagspecifik enhedskonfiguration. Sammenfattende er det ofte svært at beregne de kombinerede virkninger af luftstrømme, luftfugtighedsforhold og temperatursvingninger på et rent teoretisk grundlag, for eksempel i låseområder eller på transportruter. Resultatet: Unødvendige ekstraomkostninger på grund af overbelastede krav eller - endnu værre - i praksis utilstrækkeligt fungerende løsninger.

Du kan regne med vores eksperter

Erfarne klimaspecialister er nødvendige for præcist at beregne behovene i industrien og udvikle skræddersyede koncepter til klimaanlæg. Tro på vores team af eksperter og tjenesterne fra de industrielle tjenester: Vi analyserer den individuelle behovssituation sammen med dig på stedet, fastlægger de specifikke krav til enheden og udarbejder en skræddersyet projektløsning lige til den nøjagtige placering af enhederne.

Vores industrikonsulenter vil også gerne informere dig personligt på tlf. +49 2452 962-777 om vores bedste praksis industrielle service. Eller du kan ganske enkelt sende en forespørgsel direkte til vores branchens eksperter med dine personlige krav. Vi svarer hurtigt!

Hvis det ønskes, producerer vi også skræddersyede adsorptionstørrere som specialudførelser

Vi producerer gerne skræddersyede adsorptionstørrere efter dine ønsker og leverer specialudførelser „made in Germany“, der passer perfekt til dine behov – fx:

 • TTR-tørreaggregater i hygiejneudførelse
 • TTR-tørreaggregater til LABS-fri tør luft
 • TTR-tørreaggregater med ekstremt lavt dugpunkt

Benyt muligheden for at projektere, designe og fremstille særudgaver med specielt tilpassede komponenter, som er afstemt med dine behov, i nært samarbejde med vores specialister:
Her får du mere at vide ...

Produkter til specifikt at forhindre kondens i telthaller

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Yderligere anvendelseseksempler til arbejdstelte / mobil privatlivsskærme

 • Afskærmning mod nysgerrige blikke ved uheld til politi og redningsfolk

  Ved ulykker, på gerningssteder og under katastrofehjælp generes redningsmandskaber desværre ofte af nysgerrige. Jo hurtigere hændelserne kan afskærmes, desto bedre kan udrykningsmandskabet gøre deres arbejde. Til dette formål tilbyder Trotec en mobil løsning, der hurtigt kan stilles op: VarioScreen.

  Yderligere information
 • Vindbeskyttelse og beskyttelse mod nysgerrige blikke til events og gastronomi

  Gastronomer, arrangører og hotelejere får hos Trotec Group en mobil løsning, der opfylder alle behov for at give gæsterne beskyttede områder: Med VarioScreen Business får du mobile vægge til beskyttelse mod vind og nysgerrige blikke. Væggene opstilles i en håndevending og kan stilles op efter hinanden i en uendelig række.

  Yderligere information
 • Behandlings- og lagertelte til katastrofer

  Trotec har dedikeret sig til optimering af luft i arbejdsrum og arbejdsprocesser. For os går det så langt, at vi om nødvendigt også leverer arbejdsrummet. F.eks. i form af behandlings- og lagertelte, der kan opvarmes og afkøles i tilfælde af, at tekniske hjælpeorganisationer og redningsmandskab skal i aktion i katastrofeområder.

  Yderligere information
 • Evakueringsøvelser på passagerskibe

  Selvom passagerskibe regnes for at være særdeles sikre transportmidler, skal forberedelser på nødsituationer tages alvorligt. Internationale FN-vedtagne bestemmelser foreskriver, at skibspersonalet som del af sikkerhedstræningen ombord også skal lære, hvordan man evakuerer skibet. Tågemaskinerne anvende for at skabe realistiske betingelser, når nødsituationerne øves. Tåge- og røggassimulatoren...

  Yderligere information
 • Evakuering af flyvemaskiner

  Også selvom rutefly er produceret efter de mest moderne standarder, er maskinerne ikke fritaget fra tekniske problemer. Opstår der en nødsituation,skal personalet om bord derfor vide præcist, hvordan de skal handle for at yde den bedst mulige sikkerhed for sig selv og passagererne. Personalet bliver forberedt på sådanne situationer ved hjælp af særlige øvelser. Til øvelserne hører træning i,...

  Yderligere information
 • Evakueringsøvelser af passagervogne

  Lige meget om det skyldes et defekt klimaanlæg, en motorskade eller brand i en affaldsspand: Årsagen til, at der dannes røg i et tog, finder man som regel først, når branden er slukket. Inden da er personalets vigtigste opgave at bevare roen og evakuere passagererne. På brandøvelser får medarbejderene træning i, hvordan de skal handle nødsituationer. Til sådanne øvelser anvender man ofte Tåge- og...

  Yderligere information
 • Styring af gæstestimer ved store arrangementer

  Ved store arrangementer anvendes der ofte metalafspærringer til afspærring mod besøgende og markering af veje. Men de er slet ikke nødvendige, hvis det blot drejer sig om en optisk styring. Trotec Group har mobile løsninger på programmet, der er lette og pladsbesparende og kan klappes ud på få sekunder: VarioScreens.

  Yderligere information