Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

  1. Anvendelsesområder
  2. Ventilation
  3. Ventilation til kvæghold

En sund brise: Ventilation til kvæghold

Med højeffektive ventilatorer kan man sikre den nødvendige udluftning i selv store stalde - det giver sunde og tilfredse dyr.

En kalv indånder op til 14 kubikmeter luft i timen. Imidlertid gør forekomsten af dyrenes efterladenskaber og det ofte fugtige klima, at kimbelastningen er ekstremt høj. Det kan føre til permanente sygdomme i luftvejene på dyrene. Også stillestående, varm luft om sommeren er en belastning for kvæg og fjerkræ i stalde med lidt plads. Kun god ventilation kan sænke luftens kimindhold. Derfor skal bygningernes åbninger suppleres med effektive ventilatorer. Aksialventilatorerne i TTV-serien fra Trotec giver god luftcirkulation i stalden.

Et godt staldklima er afgørende for kvægholdet. Alle produktionsdyr: malkekøer, kalve, æglæggende høner og slagtefjerkræ har først og fremmest brug for frisk luft, så de ikke dør for tidligt, eller produktionen af mælk, kød og æg falder markant. Selv hyppig rengøring af staldene er ikke nogen garanti for, at luften er beskyttet mod for mange kim. Dyrenes efterladenskaber hø og strøelse, drikkeanlæg og foderpladser giver tilsammen en ekstrem kimbelastning i staldene. Og det varm-fugtige klima giver kimene gode betingelser for at brede sig. Resultatet er ofte, at dyrene får sygdomme i luftvejene. Om sommeren kommer dertil risikoen for stillestående varm luft i stalden. Den stikkende, varme luft virker dertil stressende på dyrene, hvilket igen har en negativ indvirkning på produktionen.

I mange bedrifter monterer man derfor ventilationsanlæg, der skal sørge for permanent bedre luftforhold. Men i tilfælde, hvor sådanne ikke helt præcist producerede, indbyggede anlæg går ud af drift, kan dette i værste fald gøre situationen endnu værre.

     

Handy, sikker, præcis

Hvis luften i en kvægstald bliver cirkuleret tilstrækkeligt og sikkert, betyder det eksempelvis, at kvæget får et jævnt foderoptag, en mindre belastning af stofskiftet og en konstant mælkeproduktion i høj kvalitet. Dertil kommer, at dyrene bliver tydeligt mere frugtbare. Det gælder både for dyr i løsdrift og for dyr, der er fikserede. Disse fordele kan producenterne opnå med en særdeles enkel løsning: med brug af Aksialventilatorerne i TTV-serien fra Trotec

. Hvis de placeres korrekt i en stald- eller halåbning, sørger de effektive apparater for, at den brugte, fugtige støvede og ofte kimfyldte luft hurtigt bliver skifte ud med iltholdig luft. Luftstrømmen giver desuden dyrene et bedre velbefindende, og irriterende insekter, fugle og andre uønskede medbeboere i staldene forsvinder.

Robust, stabil og med lang levetid: det er kendetegnene for Trotecs aksialventilatorer. De er lette at transportere og kan opstilles og tages i drift præcis på det sted, hvor der er brug for dem. Den højtydende ventilator TTV 7000 er det mest effektive apparat i serien, og det er særligt velegnet i landbruget, hvor der skal ventileres store luftvoluminer. Apparatet kan indstilles til en luftydelse på 7.000 kubikmeter i timen og udmærker sig ved en kastelængde på 65 meter på indendørs områder. Et plus: Med den passende slangeadapter og tilslutning af ekstra luftslanger kan TTV 7000 transportere store luftmængder over længere afstande i hele stalden eller hallen.

Fordelene ved aksialventilatorerne fra Trotec

  • Ekstremt robuste til permanent drift også under krævende betingelser
  • Vandstænkbeskyttede
  • Kan stables, så der spares plads
  • De variable tilbehørsmoduler giver fleksibel anvendelse, ventilation og udluftning

Andre løsninger

Yderligere anvendelseseksempler til ventilation