Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Anvendelsesområder
 2. Opbevaring og logistik affugtning
 3. Affugtning i udstyrsrum

For varig beskyttelse: Affugtning i udstyrsrum

Luftaffugtere tørrer brandvæsnets apparater og udstyr og giver optimal beskyttelse ved oplagring.

Et fejlfrit sikkerhedsudstyr og apparater, der fungerer perfekt, er nødvendigt, når brandvæsnet og de tekniske hjælpeorganisationer er i aktion. Beskyttelsesdragter, slanger og rør skal være fuldstændigt tætte. Værktøj så som spredetang og boltsaks skal være i fejlfri tilstand. Det samme gælder for tekniske apparater så som højtydende ventilatorer, skærebrændere og lygter. For at alt udstyret kan opbevares hensigtsmæssigt, efter det har været i brug, skal det tørres professionelt. Dette klarer de effektive luftaffugtere fra Trotec. Hurtigt og meget effektivt.

Når brandvæsnet rykker ud, og mandskabet fra de tekniske hjælpeorganisationer er i aktion, står den på hårdt arbejde under barske betingelser. Uniformer, jakker og støvler er gennemvædede af slukningsvand, skum eller slam fra oversvømmelser. Det går også ud over slanger, rør og hele det tekniske udstyr. Når opgaven er afsluttet, kommer det våde udstyr igen ind i omklædnings- og udstyrsrum. Hvis udstyret ikke bliver tørret professionelt, inden det opbevares, er der risiko for dannelse af skimmelsvamp og korrosion. For mandskabet kan det være meget sundhedsskadeligt at tage det våde tøj på igen efter en opgave. Og hvis materialet er angrebet af korrosion, kan det i værste tilfælde være ubrugeligt til den næste indsats.

Trotec-luftaffugter: Efter indsatsen er før indsatsen

Følgende gælder: Det er ikke så meget opgaverne på ulykkesstedet, der påvirker udstyret og apparaterne. Følgerne efter en uhensigtsmæssig opbevaring, særligt hvis våde genstande stuves sammen, er meget værre. Ud over sundhedsmæssige risici og brud på materialer er det også forbundet med store vedligeholdelsesomkostninger. For hvis materialet er skadet af fugt, skal det rengøres regelmæssigt, og vedligeholdelsen bliver meget dyr.

Den mest pålidelige og samtidig nemmeste løsning er at anvende effektive luftaffugtere både i omklædningsrum og i udstyrsrum. De effektive luftaffugtere fra Trotec kommer til anvendelse under mottoet „Efter indsatsen er før indsatsen“. De arbejder for mandskabets sundhed og for bevarelse af dets udstyr. Netop kondenstørrerne i DH-serien egner sig perfekt til sådanne situationer.

DH-serie: stationære løsninger til alle anvendelsesområder

For at opnå en permanent og professionel beskyttelse af materialet bør der anvendes luftaffugtere både i omklædningsrum og i udstyrsrum hos brandvæsnet og tekniske hjælpeorganisationer. For med luftaffugtere gennemtørres både dragter og sikkerhedsudstyr samt tekniske apparater og udrykningskøretøjer effektivt og pålideligt og er derefter optimalt klar til den næste indsats. Kondenserings-luftaffugterne i DH-serien egner sig til anvendelse inden for alle områder. Med denne serie tilbyder Trotec raffinerede stationære løsninger – og disse i forskellige ydelsesklasser. Som permanent ekstra hjælp i udstyrsrummet er en stationær tørreenhed fra DH-serien, f.eks. modellen DH 60 velegnet. Dette højeffektive affugtningsaggregat garanterer en pålidelig indsats – også i store, uopvarmede rum. Det arbejder efter kondensationsprincippet – lige som alle apparater i DH-serien. Med deres korrosionsbeskyttede konstruktion og deres fuldautomatiske vedligeholdelsesvenlige drift giver apparaterne en hurtig og økonomisk tørring. Disse kraftige apparater inden for tørring kan uden problemer installeres i forskellige omgivelser. De gør stor nytte i såvel omklædningsrum som i udstyrsrum og garager.

Raffinerede tørresystemer takket være tekniske rådgivere fra Trotec

Det anbefales at montere et optimalt tørresystem på hele brandstationen, så man er bedst rustet til alle indsatser. Medarbejderne i Trotec-industriservice hjælper med planlægning af den nødvendige kapacitet og med at udvælge modellerne.

Yderligere anvendelseseksempler til luftaffugtning

 • Affugtning og luftrensning på lageret

  Trotec Group tilbyder forskellige løsninger til luftaffugtning – fra kondensaffugterne i DH-serien til adsorptionstørrerne i TTR-serien. Begge findes i mobile og stationære udgaver. Hos os finder du den rigtige affugtningsteknik til alle varelagre og afsendelseslagre. Innovative måleinstrumenter og dataloggere afrunder luftaffugtningskonceptet for lagerhaller og transportområder.   Yderligere information
 • Luftaffugtning i gødningsmiddellageret

  Fremstillingen af hygroskopiske stoffer i den kemiske industri kræver fingerspidsfornemmelse. Disse stoffer er nemlig meget glade for vand og optager kun alt for gerne fugten fra den omgivende luft. Det kan have fatale økonomiske konsekvenser. Når materialet binder vand, klæber det og danner klumper - i værste fald bliver det ubrugeligt. Det er gødningsmidler et eksempel på. Hvis luftfugtigheden...

  Yderligere information
 • Luftaffugtning på lagre med dele til vindkraftanlæg

  I et vindkraftanlægs byggefase ligger anlæggets dele nogle gange flere måneder lokalt på meget store lagre som haller eller midlertidige teltlagre klar til montering. For at undgå lejeskader pga. korrosion og frost er det nødvendigt med et gennemtænkt system til fugtighedsregulering.

  Yderligere information
 • Luftaffugtning i tørrum

  Ved produktion af elektronik og halvledere kan luftfugtighed medføre elektrisk opladning. Derfor udføres sensible forarbejdningstrin i ultraren- og tørrum. Disse høje krav til luftaffugtning opfyldes ideelt af de mobile adsorptionstørrere i TTR-serien.

  Yderligere information
 • Luftaffugtning i skibes lastrum

  Der er kun en ting, der hjælper mod skimmel, bakteriedannelse og korrosion på transportgods og skib: At forsyne lastrummene med konstant tør luft med en luftfugtighed, der er tilpasset lasten. Dette kan ske pålideligt med et professionelt planlagt system til luftaffugtning.

  Yderligere information
 • Luftaffugtning på printpladelageret

  Ved opbevaring af printplader kan luftfugtighed medføre elektrisk opladning og ir samt korrosion. De mobile adsorptionstørrere i TTR-serien er velegnede til luftaffugtning på printpladelageret – præcis ligesom til andre driftsområder inden for elektronik- og halvlederproduktion.

  Yderligere information
 • Luftaffugtning til forsendelse og transport

  Både i kemi- og farmabranchen bringes hygroskopisk massegods i siloer og under transport i fare pga. luftfugtighed. Fugtigheden forbliver et problem efter produktionen, fordi produkterne for det meste emballeres i sarte papkartoner med vedlagt papir. Professionel luftaffugtning spiller altså en afgørende rolle på lageret samt ved forsendelse og transport.

  Yderligere information
 • Tørluftlagre

  Kravene til et tørluftlager er det samme i mange brancher: Bakterievækst på fødevarer, sammenklumpning af pulver og korrosion på metaldele undgås, hvis den relative luftfugtighed holdes konstant under 50 %. Til beskyttelse mod skimmel er det allerede tilstrækkeligt med 70 % r.f.. Med luftaffugterne i TTR-serien samt passende dataloggere er der systemer til luftaffugtning til rådighed, der...

  Yderligere information
 • Luftaffugtning på trælageret

  Ved opbevaring af træ var den nødvendige konstante træfugtighed på f.eks. under 9 procent for møbeltræ en udfordring: Uden luftaffugter medfører årstidernes temperaturforskelle og udsving i luftfugtigheden, at træfugtigheden stiger. Det har negative følger for trækvaliteten – lige fra problemer med forarbejdningen til kassering af træet.

  Yderligere information
 • Luftaffugtning i vinkælderen

  De forskellige temperaturer, som vinene gæres under, indstiller vinbonden normalt via termostaterne, som er monteret i tankene. Men det er også nødvendigt at anvende luftaffugtere. Særligt rødvin udvikler sig bedst ved lav luftfugtighed. Desuden modvirker et tørreapparat målrettet kondensat. Trotec har en række effektive tørreapparater i sit program, som kan anvendes til forskellige behov. Særligt...

  Yderligere information
 • Fugtighedsregulering ved opbevaring af råtobak

  Forarbejdning af råtobak anses for en krævende kunst. Langt væk fra de store tobaksindustrier fremstiller mindre producenter specielle blandinger med de forskelligste aromaer. Men også disse virksomheder er som regel nødt til at købe råtobakken, som stammer fra mange forskellige dele i verden, i større mængder ad gangen. Og da varen for det meste ikke bliver videreforarbejdet på én gang, skal...

  Yderligere information
 • Tæpperensning - luftaffugtning i tørrerum

  Desuden gælder det også for tæpper, at rense- og tørreprocessen skal afstemmes med fibrene og tæppernes materialeegenskaber. Selv en forkert tørretemperatur kan skade materialet.

  Yderligere information