Kundeservice og support: 00800 80 90 80 90

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Luftaffugtning i plastindustrien
 1. Brancheløsninger
 2. Brancheoversigt
 3. Plastindustrien

Luftaffugtning i plastindustrien

Slut med kondensvand, klumpning og udtrykning af vand

Luftaffugtning i plastindustrien

Luftaffugning under hele produktionsprocessen

Ved produktion af plastdele findes der branchespecifikke problemer på grund af for høj luftfugtighed og kondensvand: Materialeændringer, sammenklumpninger af granulatet, korrosion på sprøjstestøbeformene og vandaftryk på overfladerne skal forhindres med et system til luftaffugtning. Vores industriservice sammensætter løsninger til hele produktionsprocessen i plastbranchen.

Luftfugtighed – og deraf resulterende kondensvand især ved bearbejdningstrinnene med køling – kan forårsage mange forstyrrelser af produktionsprocessen og produktkvaliteten. Åbenlyse problemer er vandaftryk, der opstår ved støbningen, fordi der ligger kondensvand på sprøjtestøbningsværktøjets vægge. Ved de nødvendige køleskabstemperaturer kan det kun undgås med meget tør luft. Mindre åbenlyse, men lige så problematiske er ændringer af kvaliteten af plasten, hvis granulatet allerede er kontamineret med fugtighed før forarbejdningen. Desuden kan sammenklumpet granulat, der ikke længere kan flyde, vanskeligt transporteres.

Kort sagt: Plastbranchen har brug for en pålidelig luftaffugtning til hele produktionsprocessen fra levering af granulat, over transportvejene frem til sprøjtestøbningsværktøjerne og køletrinnene. Trotec er en erfaring producent af apparater og måleteknik til procesklimatisering og rumluftkonditionering. Vi har erfaring med komplekse løsninger i forskellige brancher

Luftaffugtning i plastindustrien

Luftaffugtning fra transportvejene helt ind sprøjtestøbeformen.

Til de branchespecifikke opgaver i plastindustrien kan Trotec levere en lang række forskellige luftaffugtere og andre apparater i alle ydelsesklasser:

 • For at sikre en konstant tørring af plastgranulatet på alle transportveje, anvender vi mobile eller stationære adsorptionstørrere i TTR-serien.
 • Værktøjslagrene holdes for eksempel tørre med en kompakt, mobil luftaffugter i DH-serien – på den måde er metallet beskyttet mod korrosion og den krævende indfedtning før indlagring bliver overflødig.
 • Med præcist regulerbare adsorptionsluftaffugtere holdes rumluften i sprøjtestøbningsområdet tør. På grund af de således betydeligt sænkede dugpunkter kan maskinen bruges ved mindre end 5 grader, uden at kondensvand efterlader aftryk.
 • Med varmecentraler og ventilatorer tempereres og styres luftstrømme.
 • Den nødvendige måleteknik understøtter systemets pålidelighed ved luftaffugtning.

Økonomisk drift takket være intelligent teknologi

Til procesklimatisering og luftaffugtning i plastindustrien har højtydende apparater i DH-serien og adsorptionsluftaffugtere i TTR-serien overbevisende fordele: Alle apparatklasser er til rådighed til enhver kravprofil – plastindustrien kan få hele systemet fra én og samme leverandør. Desuden er de designet til en særligt økonomisk drift og er delvist udstyret med funktioner som ekstra varmegenvinding, procesvarmeunderstøttet luftopvarmning og en vedligeholdelsesvenlig drift i kraft af en fuldautomatisk styring.

Brug vores bedste praksis industrielle service

Fordi enhver industrivirksomhed har sine egne karakteristiske processer, systemer og rum, kræver enhver luftbehandlingsløsning også en sagspecifik enhedskonfiguration. Sammenfattende er det ofte svært at beregne de kombinerede virkninger af luftstrømme, luftfugtighedsforhold og temperatursvingninger på et rent teoretisk grundlag, for eksempel i låseområder eller på transportruter. Resultatet: Unødvendige ekstraomkostninger på grund af overbelastede krav eller - endnu værre - i praksis utilstrækkeligt fungerende løsninger.

Du kan regne med vores eksperter

Erfarne klimaspecialister er nødvendige for præcist at beregne behovene i industrien og udvikle skræddersyede koncepter til klimaanlæg. Tro på vores team af eksperter og tjenesterne fra de industrielle tjenester: Vi analyserer den individuelle behovssituation sammen med dig på stedet, fastlægger de specifikke krav til enheden og udarbejder en skræddersyet projektløsning lige til den nøjagtige placering af enhederne.

Vores industrikonsulenter vil også gerne informere dig personligt på tlf. +49 2452 962-777 om vores bedste praksis industrielle service. Eller du kan ganske enkelt sende en forespørgsel direkte til vores branchens eksperter med dine personlige krav. Vi svarer hurtigt!

Hvis det ønskes, producerer vi også skræddersyede adsorptionstørrere som specialudførelser

Vi producerer gerne skræddersyede adsorptionstørrere efter dine ønsker og leverer specialudførelser „made in Germany“, der passer perfekt til dine behov – fx:

 • TTR-tørreaggregater i hygiejneudførelse
 • TTR-tørreaggregater til LABS-fri tør luft
 • TTR-tørreaggregater med ekstremt lavt dugpunkt

Benyt muligheden for at projektere, designe og fremstille særudgaver med specielt tilpassede komponenter, som er afstemt med dine behov, i nært samarbejde med vores specialister:
Her får du mere at vide ...

Trotec-produkter til plastindustrien

Anvendelseseksempler til plastindustrien

 • Klimatisering af processer i industrien

  Ved procesklimatisering i industrien anvendes der ofte koncepter med stationær eller mobil luftaffugtning. Ofte er der lokalt i maskiner, anlæg eller enkelte arbejdsprocesser behov for mere tør luft – konstant og uafhængigt af de omgivende forhold. Hos Trotec Group kan industrikunder finde effektive adsorptionstørrere til dette formål.

  Yderligere information
 • Affugtning ved emballagefyldning og pakning

  I kemisk og farmaceutisk produktion skal luftfugtigheden styres nøje ved fyldning og pakning. Skaderne er utroligt store, hvis de hygroskopiske produkter klumper og klæber sammen, og deres holdbarhed reduceres. Med vores adsorptionstørrere kan disse processer klimatiseres optimalt.

  Yderligere information
 • Affugtning og luftrensning på lageret

  Trotec Group tilbyder forskellige løsninger til luftaffugtning – fra kondensaffugterne i DH-serien til adsorptionstørrerne i TTR-serien. Begge findes i mobile og stationære udgaver. Hos os finder du den rigtige affugtningsteknik til alle varelagre og afsendelseslagre. Innovative måleinstrumenter og dataloggere afrunder luftaffugtningskonceptet for lagerhaller og transportområder.   Yderligere information
 • Tørring af hygroskopisk massegods

  Varierende og for høj luftfugtighed kan ødelægge pulvers og granulaters evne til at drysse – og dermed medføre store følgeomkostninger. For at undgå at hygroskopisk massegods ikke klumper og tilstopper transportveje, skal al luft inden for kemi- og farmaproduktion være foraffugtet. Det klares pålideligt med adsorptionstørrerne i TTR-serien.

  Yderligere information
 • Tørring efter silorengøring

  Efter rengøring af lagerbeholdere og siloer skal du kunne stole på, at de bliver tørret komplet, således at det nye massegods fra starten er beskyttet mod fugt. Og fordi tørringen også kan klares hurtigt og økonomisk, anbefaler vi vores højeffektive tørrere i TTR-serien til beslutningstagerne fra kemi- og farmaindustrien.

  Yderligere information
 • Tørring af trykluft

  De hyppigst årsager til stop i produktionen er for meget vanddamp i maskiner og udstyr og korrosion i rørledninger. Derfor bør for høj fugtighed i trykluft ubetinget undgås. En effektiv måde er at brug højtydende lufttørrere. Svaret på spørgsmålet om, hvor tør trykluft skal være for at opnå optimale produktionsforhold og sikre beskyttelse af maskiner og udstyr ligger i den relative luftfugtighed....

  Yderligere information
 • Kabelreparation

  I den industrielle sektor er ledningerne ofte udsat for meget hårde betingelser fra omgivelserne. Det fører til defekter, som igen medfører, at den nødvendige strømforsyning bliver afbrudt – og det ofte i længere tid. For at undgå store, alvorlige afbrydelser af produktionen eller for at kunne gennemføre istandsættelsen så hurtigt som muligt, lokaliseres kabelbrud og -defekter ved hjælp af...

  Yderligere information