Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Bakterie- og virusfri indendørs luft i vuggestuer og børnehaver - med videnskabeligt testet effektivitet!
 1. Anvendelsesområder
 2. Luftrensning
 3. Bakterie- og virusfri indendørsluft i daginstitutioner

Bakterie- og virusfri rumluft i daginstitutioner

Trotecs højtydende luftrensere holder indeluften i daginstitutioner bakteriefri

Smitsomme sygdomme er ikke ualmindelige i børnehaver, vuggestuer og lignende institutioner. Ud over de velkendte børnesygdomme som fåresyge, mæslinger, røde hunde, skoldkopper, kighoste og ringorm, er diarrésygdomme og infektioner i de øvre luftveje også almindelige. Med coronavirus SARS-CoV-2 er der kommet endnu en smitsom sygdom på banen, som udgør en enorm udfordring for især pædagoger. Det skyldes, at selv regelmæssig desinfektion med spray og aftørring ikke beskytter mod virussen, som hovedsageligt spredes gennem indeluften ud over smøre- og dråbeinfektioner. For at beskytte børn og personale er der brug for foranstaltninger, der kan reducere den aerogene (luftbårne) risiko for infektion.

TAC V+ mit wissenschaftlich testierter Wirksamkeit!

Videnskabeligt bekræftet effektivitet: TAC V+ tilbyder det, som førende forskere anbefaler.

Den mobile luftrenser TAC V+ er specielt udviklet til virusfiltrering, og dens effektivitet er blevet testet i flere videnskabelige undersøgelser. Omfattende undersøgelser bekræfter effektiviteten af TAC V+ med sit H14-filtersystem "made in Germany". Få mere at vide om den videnskabeligt testede effektivitet af TAC V+ ...

Grupperum og legerum kræver særlig opmærksomhed

Børn og indeluft har én ting til fælles: De kræver særlig opmærksomhed.

Børn har brug for kærlighed og nærhed. Det gælder ikke kun i det private miljø, men også i dagplejen, i vuggestuen eller i lignende pasningsordninger. Derfor kan pædagoger ikke undvære den direkte kontakt, for et barn har af og til brug for at blive trøstet eller taget i armen. Men denne direkte kontakt indebærer altid en risiko for at blive smittet med en luftbåren infektionssygdom. I det mere harmløse tilfælde med influenza. I det mere alvorlige tilfælde kan det dog også være covid-19, for eksempel. Derfor er det ikke kun siden spredningen af coronavirus, at det anbefales kraftigt at holde lokalet og indåndingsluften så ren og fri for bakterier og vira som muligt ud over de sædvanlige hygiejneforanstaltninger. Det er for at beskytte pædagogerne, men også for at beskytte børnene.

Ren luft i vuggestuen beskytter personale og børn

Sygdomsfremkaldende vira og bakterier er en usynlig fare i enhver legestue. Patogenerne overlever nogle gange i flere timer i indeluften og udgør en potentiel sundhedsrisiko for hvert åndedrag, der tages i denne periode. Aktuelle undersøgelser viser for eksempel, at SARS-CoV-2-virussen overlever i flere timer i luften og bevarer sin smitsomme virkning i dette tidsrum. Virussen kommer ind i indeluften via aerosoler, der udsendes, når man trækker vejret. Disse små, men smitsomme partikler svæver rundt i luften på grund af deres lave vægt og indåndes ubemærket af andre børn og lærere, der er til stede.

Halverede legegrupper beskytter ikke mod virusfyldt luft

I tider med voldsomme epidemier er fordelingen af børn i rumligt adskilte grupper en elementær del af hygiejnekonceptet. Men uanset hvor små grupper børnene er opdelt i, forhindrer det ikke spredningen af virus gennem luften. Selv brugen af mundbind beskytter kun børn og personale i begrænset omfang mod den direkte "virusspray" fra en fugtig debat. Men ikke mod bakteriefyldte aerosoler, der frigives i rumluften, når man taler og ånder ud, og fortsætter med at svæve frit der som en aerosolsky i flere timer. 

Selv når de taler højt, udsender hvert barn tusindvis af aerosoler pr. minut til luften i rummet. Når de synger sammen, endda betydeligt flere. Mund-næse-masker er et vigtigt første skridt til at reducere risikoen for direkte dråbesmitte med SARS-CoV-2-virus. Men denne foranstaltning alene beskytter ikke mod en langt større smitterisiko - aerosolskyer, der svæver frit i luften. Sådanne aerosolskyer overvinder selv fysiske barrierer som spytskærme eller skillevægge, og derfor finder aerosolpartiklerne også vej ind i luftvejene og øjnene. Aerosolernes lange ophængningstid gør også et andet problem tydeligt. Da aerosoler spredes med luftstrømmen, omblandes rumluften også ved hver døråbning.

Beskyttelse af pædagoger og børn med et 360-graders hygiejnekoncept

Kun en synkroniseret helhedsløsning af alle hygiejneforanstaltninger og yderligere højfrekvent luftrensning reducerer risikoen for infektion pålideligt og permanent. Derfor skal du ikke kun stole på rumlig adskillelse, mund-næse-masker og hyppigere håndvask for at beskytte børn og pædagoger. Aerosolerne i rumluften overholder ikke afstandsreglerne mere end børnene gør - som potentielle virusbærere er de den virkelige farekilde!


Højfrekvent luftrensning beskytter personale og børn

Hvis indeluften kan holdes fri for bakterier og vira, så minimeres også den aerogene infektionsrisiko. Trotec højtydende luftrensere som TAC V+ er udviklet netop til denne opgave, fordi de effektivt og hurtigt reducerer opholdstiden og intensiteten af aerosol- og svævestofskyer i lukkede rum og dermed skaber et aktivitetssted for pædagoger, børn og forældre med en stærkt reduceret risiko for infektion.

Direkte på installationsstedet skaber den mobile luftrenser TAC V+ en ren "ren-luft-zone", der gennemskylles med virusfiltreret ren luft. I denne zone forbliver den omgivende luft stort set fri for luftbårne bakterier og vira, fordi TAC V+ muliggør indtag af forurenet rumluft i store mængder med effektiv H14 højtydende luftfiltrering i henhold til EN 1822 (ISO 45H-filter ISO 29463) og fleksibelt justerbar zoneskylning med virusfiltreret ren luft, fri for aerosolpartikler.

Effektivt mod bakterier og viruskonglomerater

Trotec højtydende luftrensere er udstyret med HEPA højtydende luftfiltre i klasse H14 i henhold til EN 1822, som udskiller mere end 99,995 % af alle fine svævepartikler større end 0,1 µm og har en transmittans på kun 0,005 %. Eller sagt på en anden måde: Ud af 100.000 partikler passerer højst fem gennem H14-filteret. Takket være denne førsteklasses egenskab bruges sådanne højtydende filtre også i operationsstuer til at producere ren luft og i sammenlignelige hygiejnefølsomme områder. De bedste forudsætninger for at holde rum- og indåndingsluften i børnehaver, vuggestuer, dagplejer eller familiecentre fri for bakterier og vira i en tid med voldsomme epidemier.

Kendte virusstammer som SARS-CoV, MERS-CoV eller også Covid-19 har en partikelstørrelse på 0,005 µm til 0,1 µm. Normalt kombineret med andre partikler, såsom spyt, suspenderet materiale osv., danner de konglomerater med en størrelse på mellem 0,4 µm og 0,5 µm. Disse konglomerater kaldes også bakterier og udskilles pålideligt af Trotec H14 luftrensningsfiltre.

Alle H14 HEPA højtydende luftfiltre fra Trotec opfylder de højeste kvalitetskrav, som er obligatoriske for bakterie- og virusfiltrering:

 • Hvert H14 højeffektivt luftfilter er testet individuelt og forsynet med sit eget serienummer
 • Testrapporten er vedlagt hvert H14 højeffektivt luftfilter i to eksemplarer som et certifikat
 • Det originale testcertifikat kan arkiveres i arkivet - og kopien kan fastgøres til luftrensningsenheden, hvis det er nødvendigt
 • HEPA højeffektive luftfiltre H14 er testet i overensstemmelse med EN 1822 og EN 60335-2-69.

Også egnet til luftrensning af bakterier og virus.

Egner sig også til alle TAC-luftrensere med H13-filter

Hvis du allerede bruger en TAC-luftrenser, kan du også installere et H14 højeffektivt luftfilter i henhold til EN 1822 fra Trotec i den. H14-filtrene fås som tilbehør til de professionelle luftrensere TAC 3500, TAC 5000 eller TAC 6500, for eksempel. Du skal blot udskifte H13-filteret i HEPA-filterrummet med et H14 højeffektivt luftfilter i henhold til EN 1822.


TAC V+ Mediathek

TAC V+ bevæger sig - ekstremt høje niveauer af virusfri ren luft, tilfredse kunder og mange medier.

I vores mediebibliotek om TAC V+ finder du videoer om, hvordan TAC V+ fungerer og om dens effektive luftrensningsprincip. Derudover har vi samlet mange informationsvideoer til dig om brugen af TAC V+ inden for forskellige anvendelsesområder som f.eks. restauranter, supermarkeder eller fitnesscentre. Desuden finder du i TAC V+-mediebiblioteket anbefalingsvideoer fra tilfredse brugere og et udvalg af forskellige medierapporter om luftrenseren TAC V+. Gør dig din egen mening ...Vores anbefaling til virusfiltrering i daginstitutioner og børnepasningsordninger

Trotec zoneluftrensere TAC V+ eller TAC XT

Eksempel på legestue: Med et areal på 6 x 5 m og en rumhøjde på 2,5 m har det viste rum en luftmængde på 75 m³, som 1 TAC V+ kan cirkulere næsten 16 gange i timen (luftydelse 1.200 m³/h), hvilket svarer til en cirkulationshastighed på 16 pr. time.
Eksempel på brug af TAC V+ i daginstitutioner
Virusbelastet luft suges ind af TAC V+ eller TAC XT, HEPA-filtreres og slippes tilbage i rumluften fri for vira.

Den vertikale konstruktion af de mobile højtydende luftrensere TAC V+ og TAC XT muliggør en særlig effektiv etablering af såkaldte "renluftzoner" - legeområder med virusfiltreret omgivelsesluft. Ved at placere flere enheder i passende afstande kan der på denne måde oprettes renluftzoner, selv i store vuggestuemiljøer. Desuden kan den mobile TAC V+ eller TAC XT flyttes i en håndevending takket være hjulene. En enhed kan således bruges fleksibelt til en række forskellige rum.

Højfrekvent luftrensning udrydder aerosolskyer på få minutter

Ved selektivt at placere flere højtydende luftrensere af typen TAC V+ eller TAC XT, kan børn og personale beskyttes meget bedre mod sådanne spontant opståede dråbe- og aerosolskyer, da disse filtreres væk på meget kort tid af den høje luftcirkulationshastighed, og områderne med store mængder virusfri indeluft skylles permanent, hvilket reducerer risikoen for smitte i "ren-luft-zonen" markant.

Special H14 højtydende luftfilter "made in Germany" med termisk selvregenereringsfunktion

Denne rene luft er mulig takket være et synkront system med effektiv forfiltrering og endelig HEPA-filtrering ved hjælp af et integreret Trotec H14 højtydende luftfilter i henhold til EN 1822 (ISO 45H-filter ISO 29463) i et specielt, varmebestandigt design. Dette specielle filter, der bruges i TAC V+ og TAC XT, kan opvarmes cyklisk, hvilket inaktiverer alle vira, der er aflejret i filteret, og dermed "dekontaminerer" filteret igen til 100%. 

TAC V+ og TAC XT er baseret på den samme enhed, hvorfor begge har identisk ventilatoreffekt og HEPA-luftrensningsfunktion. Men TAC XT kan også bruges til kombineret rumopvarmning og termisk dekontaminering af rum og overflader samt termisk skadedyrsbekæmpelse, ud over HEPA-luftrensning, på grund af et ekstra installeret, kraftigt elektrisk varmemodul og udvidet programmering til forskellige luftbehandlingsscenarier.

Takket være deres særlige kombination af filtrerings- og dekontamineringsteknologi reducerer TAC V+ og TAC XT sikkert en luftbåren infektionsrisiko i alle områder med høj offentlig trafik - optimalt til stærkt besøgte børnehaver, vuggestuer, børnepasningscentre eller familiecentre.

Det er sådan, du opnår maksimal beskyttelse mod indirekte smitte:

Jo bedre optimal luftstrøm, jo større rumvolumen og jo højere luftcirkulation og dermed cirkulationshastighed, jo lavere koncentration af aerosoler i rumluften og dermed også risikoen for infektion.

Antallet af cirkulationshastigheder eller den virusfrie rene luftmængde bestemmer også sikkerhedsniveauet i rummet.

Selv med høje cirkulationshastigheder er det aldrig muligt at producere helt virusfri rumluft, når mennesker opholder sig i den, men kun en blanding af filtreret luft og permanent genererede virusbelastede aerosoler.

Jo højere cirkulationshastigheden er, eller jo mere filtreret luft der er pr. person, jo mere fortyndes viruskoncentrationen i rumluften. Dette resulterer i en faldende risiko for indirekte infektioner.

Anbefalinger til luftskifte eller cirkulationshastighed i forskellige rum

Med TAC er det ikke kun de enkelte detaljer, der sætter standarder - det er summen af alle detaljer, der også sætter standarder.

Høj mobilitet - Ekstrem fleksibilitet i anvendelsen - Stor renluftkapacitet - Filtrering med høj ydeevne - Filterdekontaminering og regenerering - Pris-ydelsesforhold

Sofistikeret i detaljerne, uovertruffen i sin helhed: Disse pluspunkter sikrer, at TAC V+ - videnskabeligt bevist i flere undersøgelser - er en teknisk effektiv og meget fleksibel løsning til at reducere risikoen for infektion med aerosoler i lukkede rum.

Altid stabilt, om ønsket også stationært: mobil virusbeskyttelse, der fleksibelt kan anvendes præcis der, hvor den skal beskytte

Stor fleksibilitet i brugen på grund af individuelt justerbar luftmængde

En anden afgørende fordel ved TAC er, at luftmængden kan tilpasses individuelt til rumvolumen og den ønskede cirkulationshastighed. Uanset rummets størrelse eller anvendelseskrav er den korrekte og permanent konstante luftmængde altid "touch & play" for ekstra sikkerhed.

TAC er kompromisløst fleksibel og kan anvendes overalt med det samme

Det ekstremt stabile, robuste og ridsefaste metalhus er specielt designet til brug i miljøer, hvor mange mennesker opholder sig, arbejder, leger, lærer eller fejrer. Det betyder, at alle højtydende TAC-luftrensere kan anvendes hvor som helst, hvor der er behov for dem, uden at der skal foretages nogen installationsindsats.

De er fleksible, mobile og modulære, og der kan altid opbevares præcis det antal TAC'er, der er nødvendige i hygiejnekonceptet, og de kan tilpasses variabelt til belægningsgrad, cirkulationshastighed, baggrundsstøj, rummets størrelse og geometri.

Altid stabilt, efter ønske også stationært: fleksibel virusbeskyttelse på stedet

Stand-alone-enheder uden mobilitetsmulighed har en afgørende ulempe: De er store, tunge - og når de først er opstillet, er det meget vanskeligt at flytte dem til et andet sted - dvs. stationære stand-alone-enheder, der ofte vejer 200 kg eller mere.

TAC V+ og dens modelvarianter er mere smart konstrueret: Her kan man vælge mellem en mobil version på hjul og en stationær stand-alone-version. Begge versioner er lige stabile, og den mobile version er let flytbar.

Husudgaver af de højtydende TAC-luftrensere med høj ydeevne

Mobilversion for maksimal mobilitet

Hvis klasseværelser, kontorer, studier eller andre rum skal flyttes, er du ideelt udstyret med en TAC højtydende luftrenser i mobilt design. Den kan nemt omplaceres og flyttes fuldstændigt til andre rum. Med kun én person og uden yderligere installationsarbejde. Hvis det ønskes, kan udblæsningshøjden også justeres fleksibelt ved hjælp af FlowExtender-tilbehørsdele.

Et andet eksempel: Hvis skolefestivaler, teatergrupper, klub- og firmafester eller andre arrangementer midlertidigt kræver mere ren luftmængde for at sikre luftudvekslingen på grund af større lokaler og et stort antal mennesker, er dette intet problem med de højtydende TAC-luftrensere i mobilt design, da de kan placeres fleksibelt i et vilkårligt antal og på et vilkårligt sted.

Tårnudgave for maksimal sikkerhed på et fast sted

Hvis du ikke har brug for en variabel ændring af luftrenseren, og luftrensningen skal foregå permanent på et fast sted, er TAC i tårnudførelse det optimale valg for dig. Denne version er 50 % mindre, 50 % lettere, 100 % mere stilfuld og alligevel mere robust end konkurrerende modeller, og den er langt lettere at flytte end andre stationære luftrensere på grund af de integrerede møbelhjul. En ren designløsning for ren luft på stedet!

De højtydende luftrensere i TAC-serien er betydeligt mindre og mere mobile end konkurrerende enheder - med sammenlignelig ydeevne.
Mobile TAC højtydende luftrensere med storheds- og vægtfordel i konkurrencesammenligning
Uanset om der er tale om et tårn (1) eller en mobil version (2), kan udblæsningsniveauet for alle højtydende TAC-luftrensere forhøjes med op til 50 cm ved hjælp af op til to ekstra monterede FlowExtender Silence+-elementer (3).
Efterspørgselsorienterede modelvarianter med fleksible udluftningshøjder
Den mobile version af de højtydende TAC-luftrensere med høj ydeevne passer gennem enhver døråbning
Den mobile TAC giver også mulighed for flytning på tværs af gulvet
Stor renluftkapacitet, højt stråletryk og optimal strømningsgeometri

TAC højtydende luftrensere har "kraften til hurtigt at fortynde indeluften".

Tid er den vigtigste faktor for at reducere den indirekte risiko for infektion. Nemlig den kortest mulige tid til hurtigt og effektivt at fortynde de infektiøse aerosolskyer direkte på oprindelsesstedet, f.eks. ved hjælp af en "superspreder". Dette kræver store mængder ren luft og en høj stråleeffekt for at skabe en optimeret strømningsgeometri. Dette skyldes, at mængden af virusfri luft, der tilføres, er afgørende for infektionsprocessen.

De højtydende TAC-luftrensere TAC V+, TAC M, TAC ECO og TAC BASIC samt multiluftbehandleren TAC XT har alt dette: Med store mængder ren luft, en optimal strømningsgeometri og mere end nok strålekraft opbygges der således en cirkulationsstrøm i rummet, som sikrer, at viruskoncentrationen i rumluften først fortyndes med renset luft og derefter filtreres effektivt.

Kun tilstrækkeligt store cirkulationshastigheder eller virusfrie luftmængder minimerer infektionsrisikoen, det er videnskabeligt bevist. For at kunne kontrollere infektionsrisikoen gennem aerosolpartikler effektivt er der derfor ingen vej uden om høje cirkulationshastigheder (mindst 6 gange rumvolumen, helst mere) og dermed store mængder renset luft - på trods af løfter om det modsatte fra andre leverandører, der reklamerer med, at et til tre luftskift i timen er tilstrækkeligt.

Videnskabelige undersøgelser viser, at det for at opnå en effektiv virusfiltrering er nødvendigt, at den anvendte luftrenser kan sikre en tilstrækkelig stor volumenstrøm til de nødvendige luftskift, hvilket TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO og TAC BASIC garanterer. Luftskifte henviser ikke til en fuldstændig luftudskiftning, men til den andel af den virusfiltrerede rene luft, der tilføres pr. time i forhold til rumvolumenet.

FlowMatic sikrer konstante luftcirkulationshastigheder på alle ydelsesniveauer, selv ved stigende filterforurening.

For at opretholde den cirkulationshastighed, der kræves i hygiejnekonceptet, er det vigtigt med en konstant volumenstrøm i hele anvendelsesperioden. Filterelementerne i alle luftrensere tilstoppes imidlertid gradvist med groft og fint støv med tiden (f.eks. på grund af trafikforurening). Dette fører til et stigende modtryk med et samtidig kraftigt fald i luftmængden, hvilket uundgåeligt sænker det ønskede beskyttelsesniveau.

Med den innovative FlowMatic-styring af TAC XT, TAC V+ og TAC M behøver du ikke at bekymre dig om faldende volumenstrøm eller om at falde under den krævede cirkulationshastighed:

Ligesom fartpiloten i en bil registrerer FlowMatic-sensorerne de faktiske værdier for luftgennemstrømningen i hele filterkæden og justerer dynamisk systemets ydeevne. Når først den er indstillet, forbliver målværdien for luftmængden således konstant på alle ydelsesniveauer! Dette øger ikke kun filterets levetid og systemets effektivitet, men garanterer også, at den cirkulationshastighed, der er foreskrevet i det respektive hygiejnekoncept, overholdes.

Luftrensere uden FlowMatic-styring kan ikke permanent og pålideligt opfylde kravene til opretholdelse af den krævede cirkulationshastighed. Af sikkerhedshensyn skal filtrene på sådanne modeller derfor kontrolleres med regelmæssige mellemrum og om nødvendigt udskiftes.

Højtydende filtrering: H14 betyder den højeste HEPA-filtereffektivitet

TAC højtydende luftrensere kan "effektivt adskille" vira

Varmebestandigt H14 HEPA-filter med høj effektivitet

Kun H14-HEPA-højtydende filtre i henhold til EN 1822 (ISO 45H-filter ISO 29463), som f.eks. de filtre, der anvendes i TAC V+, kan filtrere selv de små virusfyldte aerosolpartikler (0,1-0,2 µm) fra rumluften med en hastighed på 99,995 %. Det betyder, at H14 HEPA-filtre i henhold til EN 1822 har en 10 gange højere filterydelse end H13 HEPA-filtre med 99,95 %, som de anvendes i de fleste luftrensere!

99,995 % eller 99,95 %? Det lyder ikke af meget, men det er de to cifre efter decimalkommaet, der gør den store forskel mellem H13- og H14 HEPA-filtre! Virale aerosolpartikler er ekstremt små. Og "virusfiltre" er beregnet til at "filtrere virus". Derfor filtrerer TAC højtydende luftrensere ikke kun de store, men også de små meget smitsomme aerosoler fra rumluften, som selv FFP2- og FFP3-åndedrætsværn ikke filtrerer ud og dermed ikke giver nogen reel beskyttelse. Virkelig sikkerhed kan kun opnås med H14 HEPA-filtre (EN 1822)!

Videnskabelige undersøgelser begrænser imidlertid, at en filterydelse, der fører til den tilsigtede nedbrydningshastighed, kun kan bekræftes, hvis luftrensningsanlæggets volumenstrøm og strømningshastigheden i HEPA-filteret er tilstrækkeligt tilpasset hinanden ved hjælp af en tilstrækkeligt dimensioneret filterflade, som det er tilfældet med de højtydende luftrensere TAC V+, TAC M, TAC ECO og TAC BASIC eller multiluftbehandleren TAC XT!

Dekontaminering af termisk filter - en airbag for din sikkerhed

Unik teknologi - udelukkende kun hos Trotec

Det termografiske billede gør det klart: Thermo­dekontaminering opvarmer det varmebestandige H14-virusfilter i TAC V+ til ca. 100 °C, hvilket ødelægger de bundne mikroorganismer.
Fuldt indkapslet H14 HEPA-filter til høje temperaturer med varmekonducerende metallameller

Kun i TAC V+ og TAC XT er det specielle, fuldt indkapslede H14-højtemperaturlamel-HEPA-filter med lameller regelmæssigt termisk behandlet. Dette filter er udviklet specielt til dette formål og er gennemsat med specielle, varmeledende metalfinner.

Denne termiske filterdekontamineringsteknik giver dig flere fordele på én gang! Opvarmningen af filteret denaturerer proteinerne i de filtrerede virus, som er afgørende for smittefaren, hvilket praktisk talt ødelægger virusserne. Det betyder, at der ikke længere kan slippe infektiøse vira ud af filteret til den omgivende luft, f.eks. ved forkert håndtering i forbindelse med filterskift. Desuden dræbes bakterier, bakterier og andre mikroorganismer. Filterdekontaminering ved temperaturer langt under 100 °C ville her ikke være tilstrækkelig. Det er ikke uden grund, at vandet f.eks. i forbindelse med bakterier i drikkevand bør koges i mindst tre til fem minutter, dvs. opvarmes til ca. 100 °C, før det anvendes.

Alt dette betyder mere beskyttelse af medarbejderne under drift og også ved udskiftning af filtre! "Virus-airbag" for mere sikkerhed, så at sige. Den er der, når du har brug for den - og så længe der ikke sker noget, lægger du ikke engang mærke til den.

Videnskabelige undersøgelser understøtter nytten af termisk filterdekontaminering til effektiv virusfiltrering. Professor Christian Kähler påpeger f.eks.: "For at opnå maksimal hygiejne og længere levetid i kontinuerlig drift bør H14-filteret opvarmes til ca. 100 °C i ca. 15 minutter hver dag for at modvirke dannelsen af biofilm, bakterier og svampe uden skadelige kemiske tilsætningsstoffer eller UV-C-stråling."

Vi anbefaler at udføre termisk dekontaminering en gang om ugen; kun i hygiejnisk følsomme områder med lav lufttemperatur og meget høj luftfugtighed bør termisk dekontaminering udføres en gang om dagen. Termisk dekontaminering af filteret med ugentlige intervaller kræver kun 1,0 kW ekstra energi pr. uge og øger ikke rumtemperaturen.

Det afgørende plus i sikkerhed og hygiejne for kun 28 cent pr. dag, hvilket også betaler sig selv tilbage.

Den omskiftelige termiske filterdekontaminering giver dig det afgørende plus i sikkerhed og filterhygiejne! Samtidig er det ekstra energiforbrug ubetydeligt. Selv hvis den termiske dekontaminering foretages en gang om dagen, er omkostningerne kun 1 kWh, dvs. ca. 28 cent pr. brugsdag. Og med en termisk dekontaminering, der udføres en gang om ugen, er omkostningerne lige under 15 € om året.

Da termokontaminering også forlænger filterets levetid, skal der sjældnere købes et nyt filter - og på grund af denne besparelse får du praktisk talt gratis glæde af Thermodekon-merværdien i form af maksimal filtersikkerhed og filterhygiejne!

Termisk filterregenerering - for optimal filterhygiejne og optimal filterlevetid

Ingen filterfugt, ingen filterskimmel eller lugt og samtidig meget længere levetid for filteret

Thermische Filterdekontamination und thermische Filterregeneration

Aerosoludskillere eller virusluftrensere fungerer, når mange mennesker opholder sig i et begrænset rum i lang tid og udsender store mængder aerosoler. Aerosoler, uanset om de indeholder virus eller ej, består i høj grad af mikrodråber - dvs. rent vand. Kommercielt tilgængelige H14-filtre kan "fange" disse fugtige aerosoler, men de fanger også yderligere problemer. Det skyldes, at den stigende fugt i filteret får det til at sodes hurtigere. Som følge heraf stiger filtermodstanden, hvilket støt reducerer den mængde ren luft, der leveres, og dermed forkorter filterets levetid betydeligt. Den hurtige forsodning af filtre ved høj aerosolbelastning er videnskabeligt bevist i praktiske forsøg.

Desuden truer en permanent høj fugtindtrængning med dannelse af filterskimmel eller biofilm. I stedet for at fjerne en fare kan der opstå andre farer. Nemlig faldende luftydelse, kortere filterlevetid og skimmelsvamp på filteret. På grund af den regelmæssige opvarmning af filteret til over 100 °C er fugtindtrængning, hurtig soddannelse og filterskimmel derimod ikke et problem med TAC V+ og TAC XT. Det skyldes, at fugten fjernes igen under den termiske regenerationscyklus, og filteret bliver således ikke blot regelmæssigt tørret, men også regenereret igen via den selvrensende funktion.

Med denne innovative proces forbliver filtermodstanden lav, og den rene luftmængde forbliver på et konstant højt niveau i meget længere tid. Dette resulterer i en længere levetid sammenlignet med andre filtersystemer uden termisk regenerering og dekontaminering. Dette bekræftes også af nyere undersøgelser, som i forbindelse med undersøgelsen af TAC V+ og dens H14-filter i henhold til EN 1822 (ISO 45H-filter ISO 29463) med selvrensende funktion konkluderer: "Det kan derfor forventes, at dette filter kan have en levetid på flere år, afhængigt af belastningen."

Maksimal filterhygiejne for kun 28 cent om dagen, hvilket praktisk talt betaler sig selv

Der kræves kun 1 kWh energi til termisk dekontaminering og regenerering af filteret. Selv hvis den termiske dekontaminering foretages én gang om dagen, beløber omkostningerne sig til ca. 28 cent pr. brugsdag, og hvis den termiske dekontaminering foretages én gang om ugen, beløber omkostningerne sig til knap 15 € om året. Men samtidig giver den unikke termiske filterdekontaminering og filtergenoprettelse dig den afgørende merværdi i form af sikkerhed og hygiejne i hele filterets levetid. Og alt dette er i princippet gratis, for på grund af den længere filterlevetid ved regelmæssig termisk filterregenerering skal der ikke købes et nyt filter så ofte - takket være denne besparelse får du praktisk talt gratis glæde af Thermodekon-merværdien af maksimal filtersikkerhed og filterhygiejne!

Den ekstra sikkerhed: Effektivitetsafprøvet luftrensningsprincip

I en kontinuerlig proces fortyndes rumluften, der er forurenet med aerosolpartikler og smitsomme vira, og tvinges ned på gulvet ved hjælp af en slags "luftrulleeffekt". Som alle højtydende TAC-luftrensere med høj ydeevne suger TAC V+ den forurenede luft nær gulvet ind i store mængder og renser den med sin EN 1822-certificerede H14-filtereffektivitet på 99,995 % selv i en enkelt luftpassage og eliminerer pålideligt luftbårne bakterier.

Den rene, virusfiltrerede, rene luft strømmer så til sidst tilbage opad i rummet med høj stråleeffekt. Dette luftkredsløb holder åndedrætsluften permanent renere end uden filtrering, især i hovedhøjde. Den filtrerede udluft er ikke kun fri for virus, men også fri for pollen og respirabelt, skadeligt fint støv, som altid kommer ind i rummet udefra, hver gang rummet ventileres.

Renere og sundere luft: mere beskyttelse mod indirekte infektioner

Med TAC V+ kan du tilpasse den nødvendige mængde ren luft til dine behov. Enheden, der kan konfigureres via touch display, kan nemt "touch & play" programmeres til individuelle behov, så luftmængden til enhver tid kan tilpasses situationen. Og takket være den integrerede boost-funktion kan der udføres målrettet stødfiltrering med maksimal luftmængde, f.eks. i pauser eller ved rumskifte.

For effektiv virusluftrensning kræver videnskaben mindst 6 cirkulationshastigheder pr. time og et HEPA-filter af klasse H14. Både luftrenseren og H14-filteret skal derfor have en luftcirkulationshastighed, der er mindst seks gange større end rummets luftvolumen. Hvis der er en større persontæthed eller fysisk aktivitet, anbefales en højere cirkulationshastighed af hensyn til sikkerheden.

Stor ren luftkapacitet for effektiv luftrensning

Uanset om det er en skole, et kontor, et fitnessstudie eller en restaurant, er TAC V+ ideelt udstyret til ethvert behov, for ligesom alle højtydende TAC-luftrensere har den energireserver, der gør det muligt at opnå 10 eller flere cirkulationshastigheder pr. time selv i større rum.

Lav støj: Næppe til at tro, næppe til at høre

TAC V+ er en revolution inden for luftrensning af den stille slags

Lydisolerende motorhjelm til støjsvag drift

Kvalificerede højtydende luftrensere skal gøre det muligt at bruge indendørs rum igen - ikke vanskeligere! Uden store mængder ren luft kan infektionsrisikoen dog ikke minimeres!

Ved adskillelse af aerosolpartikler eller filtrering af virus og bakterier er det nødvendigt med en høj luftcirkulation på 6-8 gange i timen, i den medicinske sektor endda 12-15 gange luftcirkulationen i timen. Der skal tages hensyn til, at den virusfrie rumluftmængde, som er afgørende for infektionsrisikoen, er et resultat af cirkulationshastigheden og rumvolumenet. Uden disse høje luftcirkulationshastigheder kan spontant opståede aerosolskyer ikke sikkert og hurtigt fortyndes eller filtreres ud.

Derfor er der selv i mindre rum på 45 m² behov for en ren luftmængde på 700 m³ til 1 500 m³, hvilket kræver en tilsvarende kraftig blæser. Dette er især vigtigt for at skabe en optimal luftstrøm og luftledning i rummet. Ud over strømningsgeometri, filterydelse og lang filterlevetid er et acceptabelt støjniveau imidlertid også ønskeligt på trods af de store luftmængder og den høje stråleeffekt.

Derfor blev der lagt stor vægt på en lav støjemission i de højtydende TAC-luftrensere med høj ydeevne.

Alle modeller - mobile og stationære - er blevet underkastet et gennemarbejdet lydisoleringskoncept og har nu som standardudstyr en integreret lyddæmper på indsugningssiden. Alt i alt gør dette den nye TAC-generation næsten ikke mærkbar i daglig drift og langt de mest støjsvage enheder på markedet i forhold til luftydelse/enhedsstørrelse.

Til støjfølsomme områder som f.eks. skoler, kontorer eller praksis anbefaler vi de valgfrie lydkapper, hvormed den subjektivt opfattede lydstyrke kan sænkes endnu mere. På værksteder, pakkerier, diskoteker osv. er det normalt ikke nødvendigt at anvende lydkapperne.

Med de valgfrie lydhætter giver f.eks. TAC V+ kun ca. 30 dB afhængigt af effektniveauet. Til sammenligning: En kommercielt tilgængelig laserprinter genererer allerede under drift et støjniveau på ca. 50 dB.

Gennemtænkt i detaljerne, uovertruffen i sin helhed - alle fordelene ved TAC V+ i et overblik

Høj operationel fleksibilitet gennem mobilitet

Du skal blot opstille og flytte i stedet for besværlig samling og ombygning - Afgørende fordele i forhold til stationære, store og tunge gulvstående enheder: fleksibilitet i brugen. Takket være "Plug & Play"-vognskonstruktionen kan den bruges både som mobil og stationær enhed - den skal blot opstilles fleksibelt præcis der, hvor TAC'en skal beskytte. Da opstillingssteder og anvendelsesformål kan ændre sig igen og igen, kræver effektive hygiejnekoncepter derfor en høj grad af fleksibilitet. TAC er en rigtig mobil enhed og kan derfor altid hurtigt og nemt opstilles præcis der, hvor den skal beskytte.

Stor fleksibilitet i brugen på grund af individuelt justerbare luftmængder

En anden afgørende fordel ved TAC er luftmængderne, som kan tilpasses individuelt til rummets volumen og den ønskede cirkulationshastighed. Uanset rummets størrelse eller anvendelseskrav er den korrekte og permanent konstante volumenstrøm altid "touch & play" for ekstra sikkerhed.

Betydelig bedre sundhedsbeskyttelse også mod partikler

TAC højtydende luftrensere fra Trotec giver dig, dine medarbejdere, kunder, klienter, patienter og elever en høj grad af beskyttelse mod indirekte smitte fra aerosolpartikler. Ud over vira og bakterier adskilles også luftgennemtrængeligt og skadeligt fint støv (f.eks. fra vejtrafik eller byggepladser) samt pollen sikkert fra rumluften.

Stor ren luftkapacitet - højt tryk

Op til 2.100 m³/h virus- og bakteriefiltreret ren luft med høj stråleeffekt for optimal luftcirkulation, flow og hyppig luftcirkulation. Korrekt luftstrøm og luftstyring er et absolut must for at opnå et højt sikkerhedsniveau. Især den høje maksimale luftydelse (boost-tilstand) er optimalt egnet til hurtig udskillelse (chokfiltrering) i pauser eller ved rumskift.

Effektiv højtydende filtrering med den højeste HEPA-filterklasse certificeret i henhold til EN 1822

TAC V+, TAC M og TAC XT anvender fuldt indkapslede H14-metallamel-højtryksfiltre "made in Germany" med flowoptimeret højteknologisk filtermateriale, der er specielt udviklet til Trotec. Hvert kvalitetsfilter er individuelt testet og certificeret.

FlowMatic-styring: Konstante cirkulationshastigheder på alle outputniveauer takket være konstant volumenstrøm for større sikkerhed

Den sensorbaserede FlowMatic-styring i TAC V+, TAC M og TAC XT fungerer som fartpilot i en bil: Selv med stigende filterforurening med groft og fint støv behøver du ikke at bekymre dig om faldende luftydelse eller om at falde under den krævede luftskiftehastighed.

 

Systemets ydelse justeres løbende dynamisk, så luftmængdens målværdi, når den først er indstillet, holdes konstant på alle ydelsesniveauer! For mere sikkerhed, længere filterlevetid og betydeligt højere systemeffektivitet.

Eksklusivt for TAC V+ og TAC XT: Termisk filterdekontaminering for mere sikkerhed

Ligesom airbaggen i din bil - du har næsten aldrig brug for den, men det er vigtigt, at den er der! Den pålidelige aflivning af virus og bakterier ved hjælp af varme (15 minutter ved ca. 100 °C) giver en vigtig merværdi for hygiejne og sikkerhed. Dette anbefales af førende forskere for sikker kontinuerlig drift.

Den termiske filterdekontaminering er frit programmerbar og foregår helt automatisk, f.eks. uden for arbejds- eller undervisningstiden.

Termisk dekontaminering, der udføres med ugentlige intervaller, kræver kun 1,0 kW ekstra energi pr. uge og øger ikke rumtemperaturen på grund af det begrænsede energitilskud og den korte behandlingstid.

Eksklusivt for TAC V+ og TAC XT: Termisk filterregenerering for mere hygiejne

Automatisk selvrensning af filteret for at forlænge filterets levetid og forhindre bakterier, skimmelsvamp, biofilm og deraf følgende lugtgener.

Filterregenerering finder sted ved ca. 100 °C parallelt med den termiske dekontaminering og anbefales videnskabeligt, da de fleste bakterier og mikroorganismer først dræbes ved temperaturer på ca. 100 °C. Hvis der er bakterier i drikkevandet, bør vandet ikke uden grund koges i mindst tre til fem minutter før brug, dvs. opvarmes til ca. 100 °C.

Termisk filterregenerering: For længere filterlevetid, bedre filterhygiejne og mod filterlugt.

Fuldautomatisk drift gennem fleksibel programmering

Takket være det fuldt programmerbare og opdaterbare touch-display kan TAC V+, TAC M og TAC XT indstilles individuelt til dine arbejds- og hviletider, så du behøver ikke at bekymre dig om noget som helst.

Lav støjemission

Den integrerede standardlydæmper gør TAC højtydende luftrensere til langt de mest støjsvage enheder på markedet i forhold til luftydelse/enhedens størrelse. Valgfri lydkapper giver også mulighed for maksimal hviskelydsvag drift.

Robust konstruktion til professionel brug

Ekstremt robust, stabilt og ridsefast metalhus, der er specielt designet til brug i miljøer, hvor mange mennesker opholder sig, arbejder, leger, lærer eller fejrer. Valgfrit også manipulationssikret til skoler, daginstitutioner osv.

Fås også som kompakt tårnversion

Ud over den mobile version fås alle højtydende TAC-luftrensere også som kompakte tårnversioner til kontinuerlig stationær brug. Disse lige så kraftfulde apparater til kontinuerlig stationær brug, som er lige under en meter høje, passer harmonisk og stilfuldt ind i ethvert miljø.

TAC V+ og TAC XT: billig vedligeholdelse

Vedligeholdelsen af TAC V+ og TAC XT er meget gunstig. For det første er det gennemsnitlige strømforbrug for enhedens grundlæggende drift (blæser, elektronik osv.) kun 150 Wh. Nogle konkurrenter kan være nominelt lavere, men i betragtning af deres høje renluftkapacitet er TAC V+ og TAC XT ekstremt omkostningseffektive med hensyn til omkostningerne pr. kubikmeter virusfiltreret ren luft.

På den anden side giver aktiveringsfunktionen i den termiske tilstand kontaminering med samtidig filterregenerering ikke kun det afgørende plus i forhold til sikkerhed og filterhygiejne - men også et enormt besparelsespotentiale! Ved aktivering én gang om ugen udgør den ekstra energiudgift til filterdekontaminering knap 15 € om året (ca. 1 kWh/uge). Samtidig forbedres filterhygiejnen og filterets levetid forlænges. Der skal sjældnere købes et nyt filter, og denne besparelse betyder, at du nyder godt af Thermodekon-merværdien i form af maksimal filtersikkerhed og filterhygiejne praktisk talt gratis!


Ud over forskellige farver fås TAC V+ også i modelvarianterne TAC M og TAC ECO - vores bedste anbefaling, hvis du vil undvære det fulde udstyr fra TAC V+, men på ingen måde undvære en effektiv H14-HEPA-virusfiltrering fra Trotec "made in Germany". Og til udvidede anvendelsesområder ud over luftrensning er der udviklet TAC XT multi-air-handleren.

Desuden findes der også specialløsninger, f.eks. TAC V+ i rustfrit ståldesign eller væg- og loftsmodellen TAC V+ Dual til store haller.

Hurtig sammenligning TAC XT TAC V+ TAC M TAC ECO
HEPA-filter (EN 1822) HighFlow H14
Heat Resistant
HighFlow H14
Heat Resistant
HighFlow H14 Minipleat H14 Standard
Filterovervågning
FlowMatic volumenstrømsregulering
Regeneration af termisk filter
Dekontaminering af termiske filtre
Varmeenhed 18/27 kW integreret
Bedienfeld Touch display, programmerbar manuel kontakt
Hurtig sammenligning TAC XT TAC V+ TAC M TAC ECO
HEPA-filter (EN 1822) HighFlow H14 Varmebestandig
HEPA-filter (EN 1822) HighFlow H14
HEPA-filter (EN 1822) Minipleat H14 Standard
Filterovervågning
FlowMatic volumenstrømsregulering
Regeneration af termisk filter
Dekontaminering af termiske filtre
Varmeenhed 18/27 kW integreret
Kontrolpanel: Touch display, programmerbar
Kontrolpanel: manuelle afbrydere
Modelvarianter TAC M og TAC ECO
Væg- og loftsmodel TAC V+ Dual
TAC V+ mit wissenschaftlich testierter Wirksamkeit!

Videnskabeligt bekræftet effektivitet: TAC V+ tilbyder det, som førende forskere anbefaler.

Den mobile luftrenser TAC V+ er specielt udviklet til virusfiltrering, og dens effektivitet er blevet testet i flere videnskabelige undersøgelser. Omfattende undersøgelser bekræfter effektiviteten af TAC V+ med sit H14-filtersystem "made in Germany". Få mere at vide om den videnskabeligt testede effektivitet af TAC V+ ...


Ofte stillede spørgsmål om virusfiltrering i luftrensere

Få mere at vide om de tekniske muligheder ved virusluftfiltrering

Vil du gerne vide, hvilke tekniske hjælpemidler der effektivt beskytter mod virus i indeluften? Har du spørgsmål om de forskellige rensningsmetoder, der findes på markedet, deres funktionsprincip og deres egnethed til virusfiltrering? Besøg vores FAQ om luftrensning og virusfiltrering - her finder du svar på alle dine spørgsmål om luftrensning, virusfiltrering, standarder samt filterklasser og naturligvis om den højtydende luftrenser TAC V+ ...


Hvad er formålet med luftrensning? Det eneste, du skal gøre, er at ventilere ordentligt, ikke sandt? Fordele og ulemper:

Ventilation synes at være dagens orden i corona-tider. Denne anbefaling bliver konstant udbredt af forskellige parter og præsenteret som den mest effektive foranstaltning til at reducere risikoen for luftbårne infektioner indendørs. Ventilation kan faktisk reducere koncentrationen af virusholdige aerosoler i indeluften. Dette er dog kun tilfældet, hvis alle betingelser er i orden, hvilket ofte ikke er tilfældet. Ventilation kontra luftfiltrering - alle fakta på et øjeblik: På vores informationsside om emnet "Ventilation eller luftrensning" har vi samlet de vigtigste aspekter omkring de tekniske muligheder for rumventilation til dig. Find alt, hvad du skal vide om stødventilation, krydsventilation, ventilationsvarighed, bygningskrav, klimatiske forhold og effektivitet - her kan du selv se ...


I po skončení projektu Corona zůstává TAC V+ cennou investicí jako univerzální záruka čistého ovzduší.

Filtrace virů a prevence jemného prachu - vzduch bez škodlivin k dýchání

Znečištění jemným prachem představuje trvalé nebezpečí pro naše dýchací orgány. Jemný prach je navíc podezřelý z toho, že je schopen přenášet koronaviry a zhoršovat zdravotní následky virové infekce. O to více je pro své uživatele uklidňující, že čistička vzduchu TAC V+ proti virům je obojí: prokazatelně účinný virový filtr a sama o sobě vysoce výkonná čistička vzduchu. Nyní tak máte k dispozici osvědčenou čističku vzduchu, která neutralizuje aerosolové částice s viry a bakterie ze vzduchu v místnosti - a zároveň můžete těžit z maximální ochrany před škodlivým znečištěním jemným prachem v místnostech - i mimo Coronu. Více informací o problematice jemného prachu naleznete zde ...

Více informací o problematice jemného prachu naleznete zde ...

Eksklusivt kun hos Trotec: Beskyttelsespanel af akrylglas med aerosolbeskyttelseskant hele vejen rundt
Mere beskyttelse med omgivende aerosolbeskyttelseskant
Mindre beskyttelse uden omgivende aerosolbeskyttelseskant
Eksklusivt kun hos Trotec: Beskyttelsesvæg af akrylglas med omgivende aerosolbeskyttelseskant

360-graders hygiejneløsning til optimal beskyttelse på kontorer, i kantiner, seminar- og mødelokaler samt i plenarsale.

Dit sikkerhedsplus: TAC V+ luftrensere - plus beskyttelsesvægge af akrylglas med aerosolbeskyttelseskant hele vejen rundt

I modsætning til konventionelle gennemsigtige "beskyttelsesvægge" giver de udelukkende hos Trotec tilgængelige beskyttelsesvægge af akrylglas dig en betydelig bedre beskyttelse mod flyvende dråber og aerosoler, der svæver i rumluften, takket være den unikke, hele vejen rundt om aerosolbeskyttelseskant. Den yderst effektive kombination af en højtydende luftrenser TAC V+ og installerede beskyttelsesvægge af akrylglas fra Trotec "made in Germany" er blevet videnskabeligt bekræftet. Vores anbefaling som en optimal all-round beskyttelsesløsning til skoler, kontorer, detailhandel og mange flere...


Med Trotec-løsninger kan du ikke kun producere ren luft, men også gøre kvaliteten af rumluften synlig!

Tredobbelt indikator for sund indendørs luft: Vores BQ-luftkvalitetsmåleapparater viser dig alle vigtige værdier

Partikelmåleapparat BQ30 til overvågning af luftkvaliteten

Luftkvalitetsmåleren BQ30, der kan bruges som en stand-alone-enhed, bør ikke mangle på ethvert lærerværelse eller storrumskontor, for denne miljømæssige målestation viser dig de vigtigste værdier for sund indendørs luft med ét blik: Ud over den aktuelle CO2-forurening og de fremherskende klimadata vises også fint støvforureningen i partikelstørrelserne PM2,5 eller PM10.

CO2-belastningen er en vigtig indikator for nødvendige ventilationsforanstaltninger, og de målte fine støvpartikler omfatter også pollen, hvilket er nyttigt til overvågning af luftkvaliteten for allergikere! I rum med mange mennesker kan CO2-trafiklyset tjene som en grov guide til god eller dårlig luft, fordi kuldioxid (CO2) er en pålidelig indikator for luftforandringer.

Ud over BQ30 finder du også andre professionelle partikeloptællere i Trotec-sortimentet, f.eks. PC200 eller PC220, som ikke kun kan bruges til kontrol af luftkvaliteten, men f.eks. også til at teste filtersystemer.

Vigtigt: Hverken luftforureningsniveauet med fint støv af partikelstørrelsen PM2,5 eller CO2-forureningen i rummet siger noget om infektionsrisikoen! Ingen af værdierne er et mål for infektionsrisikoen, fordi der ikke er nogen sammenhæng mellem CO2- eller PM2,5-koncentrationen og virusbelastning. Få mere at vide om dette og andre emner i forbindelse med virusfiltrering, filterklasser, filterstandarder og andre vigtige nøgletal - opsummeret i vores FAQ om luftrensere om virusfiltrering ...

Med de højtydende luftrensere i TAC-serien tilbyder Trotec professionelle løsninger til aerosolfri filtreret ren luftkvalitet i større lokaler som f.eks. skoler, restauranter, kontorer, praksis eller hoteller. Ved at levere virusfiltreret ren luft sikrer TAC V+ et højt beskyttelsesniveau for medarbejdere og kunder, lærere og studerende, personale og patienter i kommercielle miljøer og offentlige faciliteter. Men du kan også drage fordel af vores ekspertise inden for luftrensning og virusfiltrering i mindre rum:

AirgoClean® - synonymt med ren indåndingsluft: pak ud, tænd, tænd, træk vejret dybt.

Med AirgoClean® har du et bredt udvalg af fremragende Trotec-luftrensningsapparater til din rådighed. Først og fremmest AirgoClean® One - vores nummer 1 blandt højtydende luftrensere til virusfiltreret, ren luft i eksklusive omgivelser, på kirurgiske klinikker og i advokatfirmaer. Luftrensere af mærket AirgoClean® står for effektiv filterydelse, høj brugerkomfort og gennemprøvet Trotec-kvalitet - pålidelig beskyttelse mod forurenet rumluft med hus- og fint støv, bakterier, luftbårne virus eller pollen. Vores store udvalg af luftrensere har det optimale AirgoClean®-apparat klar til ethvert behov ...

AirgoClean® - synonymt med ren luft - pak ud, tænd, tænd, indånd frisk luft

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

 • Notariel bekræftelse og certificering under Corona-pandemien

  Corona-pandemien stiller notarer over for helt nye udfordringer. Selv ved de højeste forekomster skal notarkontoret forblive åbent og besøgbart, da et stort antal officielle notarialhandlinger har systemkritisk betydning. "Ældre eller alvorligt syge mennesker kan f.eks. være afhængige af kortvarig udarbejdelse og attestering af testamenter eller andre dødsdispositioner samt af fuldmagter til...

  Yderligere information
 • Terapisessioner under Corona-pandemien

  Restriktioner i dagligdagen som f.eks. udgangsforbud, kontaktforbud, foreskrevet hjemmekontor, men også lukkede skoler, børnehaver og plejeinstitutioner - alt dette har sat sit præg på samfundet. Mange voksne lider af angstlidelser, eksistentiel angst og depression under pandemien. Men pandemien har også sat sit præg på børn og unge mennesker. Evalueringen af flere undersøgelser viser, at...

  Yderligere information
 • Bakteriefri indeluft i restauranter og kantiner

  Corona Shutdown har sat især restauratører på en eksistentiel skillevej. Reserverne smelter, tiden presser, og sammen med håbet om successive lempelsesforanstaltninger opstår spørgsmålet om effektive hygiejnekoncepter til beskyttelse af personale og gæster. En vigtig hygiejnekomponent til beskyttelse mod aerogene infektioner er at holde rumluften fri for vira gennem effektiv luftrensning med...

  Yderligere information
 • Bakterie- og virusfri rumluft i lægepraksis

  Alle, der går til den praktiserende læge i tider med grasserende influenza, en mave-tarm-infektion eller andre sammenlignelige smitsomme sygdomme, må normalt dele venteværelset med snøftende, hostende eller endog feberramte sidemakker. Også når man går til tandlæge eller øjenlæge, deler man denne potentielle fare, når en stor del af befolkningen er ramt af f.eks. en influenzaepidemi. Dette er ikke...

  Yderligere information
 • Klimaanlæg, ventilatorer? Nej! Luftrensere!

  Farlig halvviden, usandheder og anbefalinger om klimaanlæg og luftrensere spredes som en steppebrand på de sociale medier, og ikke kun i Corona-dagene. Klimaanlæg bliver advaret om at være virusslugere. Simple ventilatorer udråbes som beskyttelse mod smitsomme aerosoler i luften. Uanset om vinduet er åbent eller lukket. Hvad er sandt? Hvad har vi brug for at vide om klimaanlæg og ventilatorer i...

  Yderligere information
 • Bakterie- og virusfri indendørsluft i skoler

  En bæredygtig genstart af den almindelige skoledrift gør det også bydende nødvendigt at have et beviseligt effektivt hygiejnekoncept til virusfri indåndingsluft i klasseværelset. Her udgør SARS-CoV-2-coronaviruset en enorm udfordring for lærere, rengøringspersonale og skoleledere. Selv regelmæssig desinfektion med spray og aftørring beskytter ikke mod denne virus, som spredes mindre ved smøre- og...

  Yderligere information
 • Virusfiltreret rumluft på hoteller og konferencesteder

  Hotel- og restaurationsbranchen har været særligt hårdt ramt af de stadig mærkbare effekter af coronavirus. Næsten alle hoteller måtte lukke først og vil sandsynligvis lide under konsekvenserne længst, selv efter den verdensomspændende pandemi. Så længe frygten for at blive smittet med coronavirus er større end den sædvanlige komfort på hotellet, vil mange gæster aflyse eller udskyde...

  Yderligere information
 • Virusfri indendørs luft i klubber og diskoteker

  Mange steder kæmper klubber og diskoteker med eftervirkningerne af Corona-krisen. Mens restauranter og detailhandlere er genåbnet, er klubber og diskoteker det endnu ikke - sandsynligvis fordi de ofte ses som potentielle virus-hotspots. Det er netop dette aspekt, der kræver effektive hygiejnekoncepter, hvormed operatører kan sikre maksimal smittebeskyttelse for deres gæster og personale gennem...

  Yderligere information
 • Luftrenser med H14-virusfiltrering til fitness- og terapilokaler

  Fitnesscenteroperatører, privatpraktiserende fysioterapeuter og fysioterapeuter kender godt problemet: Afhængigt af årstiden og temperaturen stagnerer luften i trænings- eller behandlingsrummet bogstaveligt talt - på trods af tilstedeværelsen af et ventilationssystem. Derudover er den luft, vi indånder, forurenet af svævende partikler som støv, nitrogenoxider og formaldehyd, men også af usynlige...

  Yderligere information
 • Støvfrie byggepladser ved brug af luftrensere

  Det støver på byggepladser. Især ved samtligt opstemnings-, slibe-, skære- og fræsearbejde og ved afsprængning af gammelt puds eller fliser. Som regel gør håndværkerne brug af åndedrætsværn og må tage et stort rengøringsbesvær med i købet. Det er meget mere effektivt og sundt at bruge luftrensere, som suger støvet af, inden det sætter sig på overfladerne og lungerne.

  Yderligere information
 • Rengøring af rumlufttekniske anlæg

  Ren rumluft på arbejdspladsen og i offentlige bygninger er ikke kun foreskrevet ved lov, den bidrager også væsentligt til det daglige velvære. Regelmæssig rengøring af rumlufttekniske anlæg sikrer, at luften forbliver ren. Servicevirksomheder kan her finde de passende luftrensere med HEPA-filter til deres udstyr, således at svævestofferne kan filtreres som foreskrevet.

  Yderligere information