Kundeservice og support: 00800 80 90 80 90

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Anvendelsesområder
 2. Opbevaring og logistik affugtning
 3. Tæpperensning - luftaffugtning i tørrerum

Tæpperensning: luftaffugtning i tørrerum

Luftaffugtere og ventilatorer til hurtigere tørring

Tæpper er juveler!

Tit og ofte, især i moskeer, er bedetæpper mere end blot udsmykning på gulvet. Den intensive brug under bøn stiller store krav til tæppernes renhed og renholdelse.

Desuden gælder det også for tæpper, at rense- og tørreprocessen skal afstemmes med fibrene og tæppernes materialeegenskaber. Selv en forkert tørretemperatur kan skade materialet.

Derfor gælder det: Den samlede rengøringsproces, herunder tørring, skal være så hurtig som mulig at gennemføre. Jo mere ugunstige de naturlige klimaforhold er for tørringen, f.eks. ved høj luftfugtighed i varme områder, jo større betydning har det tage tørreapparater til hjælp. Her er den rigtige tørreteknologi fra Trotec en reel konkurrencefordel.

Selve rengøringen kan kun i begrænset omfang udføres hurtigere; en kvalitetsrengøring tager tid. Fortørring i centrifuge kan kun i ringe omfang eller med høj økonomisk omkostning afkortes. Derfor er tørreprocessen i tørrerummet et sandt sparepotentiale. Her bestemmer den anvendte teknologi, hvor lang tørretiden er. Ved brug af perfekt afstemte Trotec-apparater kan du ikke blot spare tid, men også unødvendigt høje driftsomkostninger.

Sats på Trotecs formel for hurtig tørring af tæpper med restfugtighed:
Højtydende luftaffugtning +
luftcirkulation = hurtig og materialeskånsom tørreproces

Maksimal affugtningskapacitet med luftaffugtere fra Trotec

Selve tørringen af restfugtigheden i tæpper sker med brug af luftaffugtere med høj affugtningskapacitet. Til dette formål er kondenstørrere med højtydende rotationskompressorer nødvendige, da de er egent til kontinuerlige brug i tørrerummet. En ekstrem høj luftfugtighed i kombination med høje temperaturer over grænsen på 40 grader er hårdtkrævende arbejde for tørreapparater. Ved sådanne temperaturer i tørrekammeret behøver du derfor kun at bruge luftaffugteren, som er sin opgave voksen i disse omgivelser.

Værd at vide: Trotecs kondenstørrere kan prale af deres robusthed, pålidelighed og høje ydeevne. F.eks. hører den mobile kondenstørrer TTK 800 til en af de mest solgte og mest stabile kondenstørrere i hele Europa!

Til skånsom tørring af sarte tæpper er det også muligt at bruge de mobile og dermed fleksible luftaffugtere i den professionelle TTK-serie og TTK-S-serien, men også de stationære, højtydende aggregater i DH- og DH-S-serien, som kan imødekomme selv de højeste krav i alle rumstørrelser, kan anvendes. Trotecs udvalg af luftaffugtere til erhvervsbrug omfatter tørreapparater med affugtningskapacitet på fra 30 til 1.160 liter pr. dag. Start med små, mobile affugtere som TTK 200 med en affugtningskapacitet på 35 liter pr. dag, eller apparatet, som er perfekt egnet til tørring i tørrerum, nemlig industri-kondenstørreren DH 145 S, som har en maksimal affugtningskapacitet på så meget som 475 liter pr. dag.

Permanent luftcirkulation med ventilatorer fra Trotec

Trotec tilbyder en bred vifte af radial- og aksialventilatorer med luftstrømskapacitet på fra 400 m³/t og helt op til 54.000 m³/t. Passer til alle rumstørrelser, udstyret med indstillelige hastighedstrin og kræver kun ringe vedligeholdelse, selv ved kontinuerlig drift.

Den mobile turboventilator TFV 10 S og TFV 30 S er beregnet til variabel brug i tørrerummet. Takket være den kompakte størrelse kan denne højtydende ventilator placeres mellem tæpperne og indstilles til tre forskellige hældningsvinkler (0°, 45° eller 90°). Den varme rumluft fordeles optimalt, og tørretiden forkortes mærkbart.

Trotecs højtydende ventilatorer i TTV-serien, f.eks. TTV 4500, imponerer med deres enorme luftkapacitet på op til 4.500 m³/t. Selv i store tørrerum sættes luften i bevægelse.

Værd at vide: De fleste ventilatorer i TTV-serien kan serieforbindes, så ydelsen vokser med dine behov.

Gennemprøvede løsninger og langsigtet tørreerfaring.

Du ved alt om rensning og kender til de nødvendige tørretemperaturer for de forskellige tæpper. Trotec leverer den professionelle teknologi, som sikrer en hurtig og materialeskånende tørreproces. Hvilke enheder, som er de rigtige til dine behov, afhænger af mange faktorer. Du er velkommen til at rådspørge vores konsulenter, når du skal vælge den rigtige kombination af udstyr til dit tørrekammer.

Yderligere anvendelseseksempler til luftaffugtning

 • Affugtning og luftrensning på lageret

  Trotec Group tilbyder forskellige løsninger til luftaffugtning – fra kondensaffugterne i DH-serien til adsorptionstørrerne i TTR-serien. Begge findes i mobile og stationære udgaver. Hos os finder du den rigtige affugtningsteknik til alle varelagre og afsendelseslagre. Innovative måleinstrumenter og dataloggere afrunder luftaffugtningskonceptet for lagerhaller og transportområder.   Yderligere information
 • Luftaffugtning i gødningsmiddellageret

  Fremstillingen af hygroskopiske stoffer i den kemiske industri kræver fingerspidsfornemmelse. Disse stoffer er nemlig meget glade for vand og optager kun alt for gerne fugten fra den omgivende luft. Det kan have fatale økonomiske konsekvenser. Når materialet binder vand, klæber det og danner klumper - i værste fald bliver det ubrugeligt. Det er gødningsmidler et eksempel på. Hvis luftfugtigheden...

  Yderligere information
 • Luftaffugtning på lagre med dele til vindkraftanlæg

  I et vindkraftanlægs byggefase ligger anlæggets dele nogle gange flere måneder lokalt på meget store lagre som haller eller midlertidige teltlagre klar til montering. For at undgå lejeskader pga. korrosion og frost er det nødvendigt med et gennemtænkt system til fugtighedsregulering.

  Yderligere information
 • Affugtning i udstyrsrum

  Et fejlfrit sikkerhedsudstyr og apparater, der fungerer perfekt, er nødvendigt, når brandvæsnet og de tekniske hjælpeorganisationer er i aktion. Beskyttelsesdragter, slanger og rør skal være fuldstændigt tætte. Værktøj så som spredetang og boltsaks skal være i fejlfri tilstand. Det samme gælder for tekniske apparater så som højtydende ventilatorer, skærebrændere og lygter. For at alt udstyret kan...

  Yderligere information
 • Luftaffugtning i tørrum

  Ved produktion af elektronik og halvledere kan luftfugtighed medføre elektrisk opladning. Derfor udføres sensible forarbejdningstrin i ultraren- og tørrum. Disse høje krav til luftaffugtning opfyldes ideelt af de mobile adsorptionstørrere i TTR-serien.

  Yderligere information
 • Luftaffugtning i skibes lastrum

  Der er kun en ting, der hjælper mod skimmel, bakteriedannelse og korrosion på transportgods og skib: At forsyne lastrummene med konstant tør luft med en luftfugtighed, der er tilpasset lasten. Dette kan ske pålideligt med et professionelt planlagt system til luftaffugtning.

  Yderligere information
 • Luftaffugtning på printpladelageret

  Ved opbevaring af printplader kan luftfugtighed medføre elektrisk opladning og ir samt korrosion. De mobile adsorptionstørrere i TTR-serien er velegnede til luftaffugtning på printpladelageret – præcis ligesom til andre driftsområder inden for elektronik- og halvlederproduktion.

  Yderligere information
 • Luftaffugtning til forsendelse og transport

  Både i kemi- og farmabranchen bringes hygroskopisk massegods i siloer og under transport i fare pga. luftfugtighed. Fugtigheden forbliver et problem efter produktionen, fordi produkterne for det meste emballeres i sarte papkartoner med vedlagt papir. Professionel luftaffugtning spiller altså en afgørende rolle på lageret samt ved forsendelse og transport.

  Yderligere information
 • Tørluftlagre

  Kravene til et tørluftlager er det samme i mange brancher: Bakterievækst på fødevarer, sammenklumpning af pulver og korrosion på metaldele undgås, hvis den relative luftfugtighed holdes konstant under 50 %. Til beskyttelse mod skimmel er det allerede tilstrækkeligt med 70 % r.f.. Med luftaffugterne i TTR-serien samt passende dataloggere er der systemer til luftaffugtning til rådighed, der...

  Yderligere information
 • Luftaffugtning på trælageret

  Ved opbevaring af træ var den nødvendige konstante træfugtighed på f.eks. under 9 procent for møbeltræ en udfordring: Uden luftaffugter medfører årstidernes temperaturforskelle og udsving i luftfugtigheden, at træfugtigheden stiger. Det har negative følger for trækvaliteten – lige fra problemer med forarbejdningen til kassering af træet.

  Yderligere information
 • Luftaffugtning i vinkælderen

  De forskellige temperaturer, som vinene gæres under, indstiller vinbonden normalt via termostaterne, som er monteret i tankene. Men det er også nødvendigt at anvende luftaffugtere. Særligt rødvin udvikler sig bedst ved lav luftfugtighed. Desuden modvirker et tørreapparat målrettet kondensat. Trotec har en række effektive tørreapparater i sit program, som kan anvendes til forskellige behov. Særligt...

  Yderligere information
 • Fugtighedsregulering ved opbevaring af råtobak

  Forarbejdning af råtobak anses for en krævende kunst. Langt væk fra de store tobaksindustrier fremstiller mindre producenter specielle blandinger med de forskelligste aromaer. Men også disse virksomheder er som regel nødt til at købe råtobakken, som stammer fra mange forskellige dele i verden, i større mængder ad gangen. Og da varen for det meste ikke bliver videreforarbejdet på én gang, skal...

  Yderligere information