Udstyr til hurtig og nænsom tæpperensning

Du har spørgsmål?

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Anvendelsesområder
  2. Opbevaring og logistik affugtning
  3. Tæpperensning - luftaffugtning i tørrerum

Tæpperensning: luftaffugtning i tørrerum

Luftaffugtere og ventilatorer til hurtigere tørring

Tæpper er juveler! Tit og ofte, især i moskeer, er bedetæpper mere end blot udsmykning på gulvet. Den intensive brug under bøn stiller store krav til tæppernes renhed og renholdelse.

Desuden gælder det også for tæpper, at rense- og tørreprocessen skal afstemmes med fibrene og tæppernes materialeegenskaber. Selv en forkert tørretemperatur kan skade materialet.

Derfor gælder det: Den samlede rengøringsproces, herunder tørring, skal være så hurtig som mulig at gennemføre. Jo mere ugunstige de naturlige klimaforhold er for tørringen, f.eks. ved høj luftfugtighed i varme områder, jo større betydning har det tage tørreapparater til hjælp. Her er den rigtige tørreteknologi fra Trotec en reel konkurrencefordel.

Selve rengøringen kan kun i begrænset omfang udføres hurtigere; en kvalitetsrengøring tager tid. Fortørring i centrifuge kan kun i ringe omfang eller med høj økonomisk omkostning afkortes. Derfor er tørreprocessen i tørrerummet et sandt sparepotentiale. Her bestemmer den anvendte teknologi, hvor lang tørretiden er. Ved brug af perfekt afstemte Trotec-apparater kan du ikke blot spare tid, men også unødvendigt høje driftsomkostninger.

Sats på Trotecs formel for hurtig tørring af tæpper med restfugtighed:
Højtydende luftaffugtning +
luftcirkulation = hurtig og materialeskånsom tørreproces

Maksimal affugtningskapacitet med luftaffugtere fra Trotec

Selve tørringen af restfugtigheden i tæpper sker med brug af luftaffugtere med høj affugtningskapacitet. Til dette formål er kondenstørrere med højtydende rotationskompressorer nødvendige, da de er egent til kontinuerlige brug i tørrerummet. En ekstrem høj luftfugtighed i kombination med høje temperaturer over grænsen på 40 grader er hårdtkrævende arbejde for tørreapparater. Ved sådanne temperaturer i tørrekammeret behøver du derfor kun at bruge luftaffugteren, som er sin opgave voksen i disse omgivelser.

Værd at vide: Trotecs kondenstørrere kan prale af deres robusthed, pålidelighed og høje ydeevne. F.eks. hører den mobile kondenstørrer TTK 800 til en af de mest solgte og mest stabile kondenstørrere i hele Europa!

Til skånsom tørring af sarte tæpper er det også muligt at bruge de mobile og dermed fleksible luftaffugtere i den professionelle TTK-serie og TTK-S-serien, men også de stationære, højtydende aggregater i DH- og DH-S-serien, som kan imødekomme selv de højeste krav i alle rumstørrelser, kan anvendes. Trotecs udvalg af luftaffugtere til erhvervsbrug omfatter tørreapparater med affugtningskapacitet på fra 30 til 1.160 liter pr. dag. Start med små, mobile affugtere som TTK 200 med en affugtningskapacitet på 35 liter pr. dag, eller apparatet, som er perfekt egnet til tørring i tørrerum, nemlig industri-kondenstørreren DH 145 S, som har en maksimal affugtningskapacitet på så meget som 475 liter pr. dag.

Permanent luftcirkulation med ventilatorer fra Trotec

Trotec tilbyder en bred vifte af radial- og aksialventilatorer med luftstrømskapacitet på fra 400 m³/t og helt op til 54.000 m³/t. Passer til alle rumstørrelser, udstyret med indstillelige hastighedstrin og kræver kun ringe vedligeholdelse, selv ved kontinuerlig drift.

Den mobile turboventilator TFV 10 S og TFV 30 S er beregnet til variabel brug i tørrerummet. Takket være den kompakte størrelse kan denne højtydende ventilator placeres mellem tæpperne og indstilles til tre forskellige hældningsvinkler (0°, 45° eller 90°). Den varme rumluft fordeles optimalt, og tørretiden forkortes mærkbart.

Trotecs højtydende ventilatorer i TTV-serien, f.eks. TTV 4500, imponerer med deres enorme luftkapacitet på op til 4.500 m³/t. Selv i store tørrerum sættes luften i bevægelse.

Værd at vide: De fleste ventilatorer i TTV-serien kan serieforbindes, så ydelsen vokser med dine behov.

Gennemprøvede løsninger og langsigtet tørreerfaring.

Du ved alt om rensning og kender til de nødvendige tørretemperaturer for de forskellige tæpper. Trotec leverer den professionelle teknologi, som sikrer en hurtig og materialeskånende tørreproces. Hvilke enheder, som er de rigtige til dine behov, afhænger af mange faktorer. Du er velkommen til at rådspørge vores konsulenter, når du skal vælge den rigtige kombination af udstyr til dit tørrekammer.

Midlertidigt behov? Lejeapparater til ethvert behov

Har du midlertidigt behov for mobile luftaffugtere eller ventilatorer til at fremskynde tørring af tæpper i tørrerummet? Så lej dem. I vores udlejningsportal TKL finder du apparater i alle ydelsesklasser til en favorabel pris!

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke