Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Anvendelsesområder
 2. Opbevaring og logistik affugtning
 3. Luftaffugtning i vinkælderen

Sikrer de dyre dråber: Luftaffugtning i vinkælderen

Ved fremstilling af vin skal klimaværdierne i vinkælderen være optimale. Når alt kommer til alt skal de dyre dråber have de bedste betingelser under gæringsprocessen og under lagringen på barriquefade.

En trofast partner ved gæring og lagring: den stationære allrounder.

De forskellige temperaturer, som vinene gæres under, indstiller vinbonden normalt via termostaterne, som er monteret i tankene. Men det er også nødvendigt at anvende luftaffugtere. Særligt rødvin udvikler sig bedst ved lav luftfugtighed. Desuden modvirker et tørreapparat målrettet kondensat. Trotec har en række effektive tørreapparater i sit program, som kan anvendes til forskellige behov. Særligt de mobile luftaffugtere i TTK-S-serien og de stationære løsninger i DH-VPR+-serien yder en effektiv hjælp på et vinslot. Et plus: Luftaffugterne sørger desuden for de bedste betingelser i forbindelse med etiketteringen og emballeringen af flaskerne og gør, at kælderen hurtigt er klar til brug igen efter rengøring.

En perfekt dyrket vinranke, en skånende forarbejdning og en særlig fingerspidsfornemmelse er grundlaget for at kunne fremstille gode vine. Derudover afhænger det af klimaværdierne i vinkælderen. For kun ved præcist indstillede temperaturer og en konstant luftfugtighed kan vinene udvikles optimalt og opnå en god kvalitet. Derfor anvender stadig flere producenter og fagkyndige vinavlere luftaffugtere – og helst i hele produktionskæden. For fugtværdierne må ikke være for høje i samtlige områder. Dette gælder for de rum, hvor gæringstankene står, for hvælvingerne, hvor de dyre dråber modnes på fadene, for området, hvor flaskerne etiketteres, og også for lageret. Netop i vinkælderen er luftfugtigheden generelt meget høj. Dette fremmer kondensering, dannelse af skimmelsvamp og kim samt muggen lugt, som kan overføres til vinen. Desuden dårlige arbejdsbetingelser på grund af glatte gulve.

Enhver god vin har krav. Dette gælder for hvidvine, men også særligt for rødvine. Hver sort kræver en bestemt temperatur, som den gæres optimalt under. Til dette formål anvender vinavlere temperaturstyrede tanke. På den måde får hver vin det klima, som den skal have. Men når hvidvinene, som i sagens natur skal gære under køligere temperaturer, fyldes på flasker, og de tilbageværende rødvine får en temperaturforhøjelse, er der stor fare for dannelse af kondensvand. Hvis man ikke foretager sig noget imod dette, risikerer man ikke kun skader på tankene, men også dannelse af skimmelsvamp og kim i hvælvingerne.

Permanent løsning

For at kunne mestre den tilbagevendende tappeproces perfekt, er der en permanent løsning til affugtning af kælderluften. De stationære højeffektive tørrere i DH-VPR+-serien er unikke hjælpere. De yder en effektiv fugtbeskyttelse til de værdifulde, mekaniserede tanke og til det kostbare indre liv i barriquefadene. For når den gærede vin modner på egetræsfadene, skal luftfugtigheden også sænkes målrettet. Kun på den måde kan vinen afgive vandmolekyler til luften gennem træet samt udvikle en god konsistens, når fadene efterfyldes bevidst. Med en affugtningskapacitet på mere end 50 liter per dag beskytter eksempelvis luftaffugteren DH 30 VPR+ fra Trotec de hvide og røde skatte, der lagrer på fadene. Dette gøres på en særlig fin måde, for mange af modellerne i DH-VPR+-serien er forberedt til montering på væg, og det noble design fås i forskellige farver og materialer. Til avanceret anvendelse – selv ved lave temperaturer!

De mobile hjælpere i TTK-S-serien: altid der, hvor fugt indskrænker arbejdet

Når de lødige vine er blevet fyldt på flasker efter afsluttet modning, er der stadig brug for fingerspidsfornemmelse. For en dejlig vin fortjener et perfekt udseende. Alle ved, at særligt de moderne selvklæbende etiketter har svært ved at hæfte på fugtigt glas. I værste tilfælde falder de af med det samme. For at undgå en besværlig manuel forberedelse af flaskerne til etiketteringen, kan der også her spares mange penge ved at anvende en luftaffugter.

De bedste betingelser i en håndevending

Til etiketteringen kan der anvendes en mobil luftaffugter, som på et øjeblik skaber de bedste betingelser. Modellerne af luftaffugtere i TTK-S-serien fra Trotec, som f.eks. TTK 355 S med sin kraftige kompressor på 1,07 kW, er designet til skiftende brug under barske betingelser. De er derfor sande allround-talenter i vinproduktionen. De gør også stor nytte ved opbevaringen af vinkartoner, hvor de beskytter mod opblødning og dannelse af skimmelsvamp. Ud over den høje ydelse og den yderst robuste fabrikation har de en lang levetid. Derfor er de også perfekt egnet til tørring af hvælvingerne efter enhver rengøring. Således kan den rengjorte kælder igen betrædes sikkert inden for kort tid. Takket være praktiske ruller og det kompakte hus kan de kraftige apparater uden problemer anbringes alle steder i vinkælderen – netop der, hvor der er brug for en kraftig luftaffugter.

Sikker kvalitet med reguleret fugtreduktion

Tænk over dette: Reduktionen af luftfugtigheden i kælderhvælvingerne er nødvendig for vinens kvalitet. Men en for høj fugtreduktion er også skadelig. Hvis vandet fordamper for hurtigt fra vinen, der lagrer på træfadet, dannes der for meget eddike i vinen. Ved opbevaring af vinen bør man også sørge for en harmonisk reducering af luftfugtigheden. Ellers kan korkproppen tørre ud og blive utæt. For at du altid er på den sikre side med hensyn til fugtreduktionen i din vinkælder, hjælper rådgiverne fra Trotec-industriservice dig gerne med råd og vejledning.

Yderligere anvendelseseksempler til luftaffugtning

 • Affugtning og luftrensning på lageret

  Trotec Group tilbyder forskellige løsninger til luftaffugtning – fra kondensaffugterne i DH-serien til adsorptionstørrerne i TTR-serien. Begge findes i mobile og stationære udgaver. Hos os finder du den rigtige affugtningsteknik til alle varelagre og afsendelseslagre. Innovative måleinstrumenter og dataloggere afrunder luftaffugtningskonceptet for lagerhaller og transportområder.   Yderligere information
 • Luftaffugtning i gødningsmiddellageret

  Fremstillingen af hygroskopiske stoffer i den kemiske industri kræver fingerspidsfornemmelse. Disse stoffer er nemlig meget glade for vand og optager kun alt for gerne fugten fra den omgivende luft. Det kan have fatale økonomiske konsekvenser. Når materialet binder vand, klæber det og danner klumper - i værste fald bliver det ubrugeligt. Det er gødningsmidler et eksempel på. Hvis luftfugtigheden...

  Yderligere information
 • Luftaffugtning på lagre med dele til vindkraftanlæg

  I et vindkraftanlægs byggefase ligger anlæggets dele nogle gange flere måneder lokalt på meget store lagre som haller eller midlertidige teltlagre klar til montering. For at undgå lejeskader pga. korrosion og frost er det nødvendigt med et gennemtænkt system til fugtighedsregulering.

  Yderligere information
 • Affugtning i udstyrsrum

  Et fejlfrit sikkerhedsudstyr og apparater, der fungerer perfekt, er nødvendigt, når brandvæsnet og de tekniske hjælpeorganisationer er i aktion. Beskyttelsesdragter, slanger og rør skal være fuldstændigt tætte. Værktøj så som spredetang og boltsaks skal være i fejlfri tilstand. Det samme gælder for tekniske apparater så som højtydende ventilatorer, skærebrændere og lygter. For at alt udstyret kan...

  Yderligere information
 • Luftaffugtning i tørrum

  Ved produktion af elektronik og halvledere kan luftfugtighed medføre elektrisk opladning. Derfor udføres sensible forarbejdningstrin i ultraren- og tørrum. Disse høje krav til luftaffugtning opfyldes ideelt af de mobile adsorptionstørrere i TTR-serien.

  Yderligere information
 • Luftaffugtning i skibes lastrum

  Der er kun en ting, der hjælper mod skimmel, bakteriedannelse og korrosion på transportgods og skib: At forsyne lastrummene med konstant tør luft med en luftfugtighed, der er tilpasset lasten. Dette kan ske pålideligt med et professionelt planlagt system til luftaffugtning.

  Yderligere information
 • Luftaffugtning på printpladelageret

  Ved opbevaring af printplader kan luftfugtighed medføre elektrisk opladning og ir samt korrosion. De mobile adsorptionstørrere i TTR-serien er velegnede til luftaffugtning på printpladelageret – præcis ligesom til andre driftsområder inden for elektronik- og halvlederproduktion.

  Yderligere information
 • Luftaffugtning til forsendelse og transport

  Både i kemi- og farmabranchen bringes hygroskopisk massegods i siloer og under transport i fare pga. luftfugtighed. Fugtigheden forbliver et problem efter produktionen, fordi produkterne for det meste emballeres i sarte papkartoner med vedlagt papir. Professionel luftaffugtning spiller altså en afgørende rolle på lageret samt ved forsendelse og transport.

  Yderligere information
 • Tørluftlagre

  Kravene til et tørluftlager er det samme i mange brancher: Bakterievækst på fødevarer, sammenklumpning af pulver og korrosion på metaldele undgås, hvis den relative luftfugtighed holdes konstant under 50 %. Til beskyttelse mod skimmel er det allerede tilstrækkeligt med 70 % r.f.. Med luftaffugterne i TTR-serien samt passende dataloggere er der systemer til luftaffugtning til rådighed, der...

  Yderligere information
 • Luftaffugtning på trælageret

  Ved opbevaring af træ var den nødvendige konstante træfugtighed på f.eks. under 9 procent for møbeltræ en udfordring: Uden luftaffugter medfører årstidernes temperaturforskelle og udsving i luftfugtigheden, at træfugtigheden stiger. Det har negative følger for trækvaliteten – lige fra problemer med forarbejdningen til kassering af træet.

  Yderligere information
 • Fugtighedsregulering ved opbevaring af råtobak

  Forarbejdning af råtobak anses for en krævende kunst. Langt væk fra de store tobaksindustrier fremstiller mindre producenter specielle blandinger med de forskelligste aromaer. Men også disse virksomheder er som regel nødt til at købe råtobakken, som stammer fra mange forskellige dele i verden, i større mængder ad gangen. Og da varen for det meste ikke bliver videreforarbejdet på én gang, skal...

  Yderligere information
 • Tæpperensning - luftaffugtning i tørrerum

  Desuden gælder det også for tæpper, at rense- og tørreprocessen skal afstemmes med fibrene og tæppernes materialeegenskaber. Selv en forkert tørretemperatur kan skade materialet.

  Yderligere information