Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Anvendelsesområder
 2. Termografi
 3. Anvendelse af solceller

Anvendelsesløsninger til solcelleanlæg:

Enkelt og favorabelt: Professionel måleteknik til husejere og installatører.

Hvordan sikrer du som ejer afkastet fra dit solcelleanlæg? Hvordan forebygger du arnesteder for brand? Hvordan beskytter du dig som installatør af et solcelleanlæg mod dyre erstatningskrav – og sikrer dig måske endda en ekstra forretningsmulighed? Med teknisk højtudviklet måleteknik. Læs mere:

Infrarød termografi til solcelleanlæg

Find det optimale varmebilledkamera hos Trotec.

OPTIMALE TERMISKE BILLEDKAMERAER

Til alle husejere
 

Kontrollér dit solcelleanlægs effektivitet regelmæssigt

KONTROLLER DIT EGET SYSTEM

Til elinstallatører og solartører
 

Mere sikkerhed og service med infrarød termografi og læksøgning

INSPEKTION AF SYSTEM SOM EN SERVICE

Vigtige informationer til husejere og installatører.

Find ud af om andre farer
 

Kontrollér solcelleanlæg!

Med varmebilledkameraet som sporhund

Fejldiagnose på solcelleanlægget
 

FEJLDIAGNOSE
 

Infrarød termografi til solcelleanlæg: Find det optimale varmebilledkamera hos Trotec.

Høj billedopløsning, høj termisk følsomhed ... det er blot to af de egenskaber, som et varmebilledkamera til kontrol af solcelleanlæg bør have. Men hvorfor stiller termografi af et solcelleanlæg så store krav til varmebilledkameraet? Her får du at vide, hvilket udstyr et infrarødt kamera skal have for at kunne opnå relevante måleresultater.

Termisk følsomhed

Solcellemodulernes overflade er ikke gennemsigtig for uafkølede infrarøde kameraer. Det betyder følgende: Den enkelte solcelles temperatur måles kun indirekte på glasoverfladen. Her kan temperaturforskellen være meget lille. En høj termisk følsomhed på 0,08°C er en fordel. På det infrarøde billede betyder det, at hvert målepunkt, der adskiller sig med 0,08°C, vises med en anden farve, og at fejlkilden kan lokaliseres meget mere nøjagtigt end ved en lavere følsomhed. 

Høj billedopløsning

Jo flere pixels, desto tydeligere og mere differentieret er det infrarøde billede. En høj billedopløsning er især vigtig ved solcelleanlæg med store arealer, der skal optages fra stor afstand. Her bliver selv små fejlkilder, f.eks. defekte lodninger, synlige og til at finde. En optimal funktion er udskiftelige objektiver, således at du kan bruge et vidvinkelobjektiv til optagelse af store solcelleanlæg på lang afstand.

Bevægeligt display

Glasoverfladens emissionsgrad er størst, hvis kamera-objektivet holdes lodret i forhold til modulet. Samtidig er der dog fare for, at kameraet reflekteres på glasoverfladen, hvilket kan medføre forkerte resultater. Et kompromis er en betragtningsvinkel fra 5 til 60 grader, hvis man definerer lodret som 0 grader. Forudsætningen for denne fleksibilitet er et bevægeligt kameradisplay.

Integreret digitalkamera

Med det integrerede digitalkamera kan der laves realbilleder til de forskellige termogrammer, hvilket gør det lettere at orientere sig ved lokalisering af fejlkilden. Endnu en fordel til nøjagtig fastlæggelse af det defekte sted er fusionstilstanden, hvor dagslysbilledet og det infrarøde billede kan lægges over hinanden. 

Optimale måleforhold, der giver informative måleresultater

Du får det perfekte infrarøde kamera hos Trotec, men de forhold, som findes, når målingen foretages, er lige så vigtige.
Det optimale er en kølig, vindstille forårs- eller sommermorgen med klar himmel. Der skal mindst være sollys på 500 W/m² for at aktivere solcellerne, men det er endnu bedre med 700 W/m². Lave omgivende temperaturer øger den termiske kontrast yderligere.

Pludseligt skydække, skygge eller delvis skygge, f.eks. pga. høje bygninger eller refleksioner forringer måleresultatet og bør undgås.

De yderst følsomme infrarøde kameraer i serien IC085LV og IC125LV fra Trotec er med deres fantastiske egenskaber perfekte til termografi-inspektion af solcelleanlæg. Her finder du en oversigt over alle relevante egenskaber for de infrarøde kameraer i IC-serien.

Til alle husejere: Kontrollér dit solcelleanlægs effektivitet regelmæssigt

Præcis som en bil er solcelleanlægget på taget udsat for ekstreme forhold: Sol, regn, sne, storm og temperaturudsving efterlader sine spor og stiller maksimale krav til materiale og montage. Mens bilen regelmæssigt bliver kontrolleret af synshallen eller værkstedet, skal solcelleanlægget fungere fejlfrit helt uden vedligeholdelse. Men gør det det? Med et infrarødt kamera er det let at kontrollere, om dit solcelleanlæg nu også giver den maksimale ydelse.

Materialefejl, defekte forbindelser eller en dårlig lodning kan reducere solcelleanlæggets ydelse. Kontrollér derfor anlægget straks efter montering med et infrarødt varmebilledkamera. På denne måde kan du være sikker på, at dit solcelleanlæg arbejder på fuld kraft helt fra starten og giver det lovede afkast. Samtidig får du en vejledende værdi, som kan bruges til sammenligning med de efterfølgende målinger.

Kontrollér dit solcelleanlægs kvalitet og afkast ved regelmæssigt at inspicere det med et infrarødt kamera. Foretag kontrol:

 • Straks efter montering, således at solcelleanlægget arbejder effektivt helt fra starten
 • I intervaller på ca. to år for at opdage skader pga. stenslag, snavs, fugt, kortslutninger etc.
 • Kort før garantien udløber, så du kan spare penge ved at opdage materiale- og monteringsfejl

Det infrarøde kamera gør defekter synlige

Det infrarøde kamera udnytter termografien og gør varmestråling synlig. Defekte solceller udvikler mere varme end intakte celler og identificeres af varmebilledkameraet. Inaktive celler vises også på varmebilledet. Sådan finder du let og præcist fejlkilden i dit solcelleanlæg uden at skulle berøre eller afmontere moduler.

IR-kameraet skal have en bestemt afstand til måleobjektet for at kunne arbejde så præcist som muligt. Har du flinke naboer? Det er godt, for så kan målingen udføres fra nabohuset. Andre muligheder er et stativ med teleskoparm eller en løfteanordning. På billedet fra det infrarøde kamera ser du straks defekte moduler, forbindelser, materialeskader og andre fejl. Jo større opløsning og termisk følsomhed, desto nøjagtigere kan fejlkilden lokaliseres.

Til elinstallatører og solartører: Mere sikkerhed og service med infrarød termografi og læksøgning

Er du solartør, elektroingeniør eller elinstallatør? Trotec tilbyder dig professionelt udstyr til kontrol af tage og solcelleanlæg. Sådan sikrer du dig – og tilbyder dine kunder ekstra service. Garantér og dokumentér, at det solcelleanlæg, som du har installeret, fungerer fejlfrit vha. informativ inspektion og dokumentation med et superfølsomt varmebilledkamera. Eller tilbyd regelmæssig kontrol og vedligeholdelse af solcelleanlægget som en serviceydelse.

Kunder, der beslutter sig for solen som energileverandør, tænker langsigtet, for i første omgang er alle solcelleanlæg en dyr investering. Solcelleanlæg betaler sig først efter flere år. Hvis de fungerer hundrede procent! Selv små skader i elsystemet, i forbindelser eller solceller får en del af anlægget til at svigte. Ofte forbliver denne reduktion af ydelsen ubemærket i mange år. Med varmebilledkameraet kan defekte moduler og forbindelser let lokaliseres. Mange husejere føler imidlertid, at det er for vanskeligt at håndtere high-tech-enhederne og analysen af termografierne.

Ved at bruge varmebilledkameraer tilbyder du dine kunder en eksklusiv service, der betaler sig for begge parter på langt sigt:

 • For kunden er det regelmæssige termografi-tjek en garanti for, at hans solcelleanlæg fungerer fejlfrit og med fuld ydelse
 • Som installatør af solcelleanlæg sikrer du dig med en kontrol straks efter installationen af et solcelleanlæg ved at dokumentere anlæggets funktionsevne
 • Som solartør, elektroingeniør eller elinstallatør tilbyder du dine kunder spontane kontroller, hvis der er mistanke om mangler eller ydelsestab, men også langsigtede serviceaftaler

Professionel måleteknik til kontrol af taget før installation

Uanset om taget er fladt eller skråt – underlaget, som solcelleanlægget monteres på, skal være ubeskadiget. Af to årsager:

For det første kan du på denne måde undgå eventuelle følgeskader på solcelleanlægget, og for det andet beskytter du dig som elinstallatør eller solartør mod dyre erstatningskrav: Hvis du installerer et solcelleanlæg uden først at kontrollere taget, hvordan vil du så senere bevise, at det ikke er dit arbejde, der har beskadiget taget?

Foretag derfor hellere en læksøgning først. Trotec tilbyder dig professionelle måleinstrumenter til læksøgning, f.eks. kombi-detektoren LD6000.

Hvilket infrarødt kamera skal du bruge?

Nogle gange medfører blot en defekt lodning delvist svigt i solcelleanlægget. I et anlæg med et stort areal kan det være problematisk at lokalisere denne lille fejlkilde. Det er også vigtigt at have den ideelle vinkel til solcellemodulernes glasoverflade for at få en nøjagtig måling. Derfor bør et infrarødt kamera til tjek af solceller opfylde følgende forudsætninger:

 • Høj billedopløsning, mindst 320 x 240 pixels
 • Høj termisk følsomhed, mindst 0,08°C
 • Integreret digitalkamera, så du bedre kan orientere dig vha. realbilledet
 • Bevægeligt LCD-display, til optimalt overblik, uafhængigt af objektivets målevinkel

Alle varmebilledkameraer fra Trotecs IC-LV-serie egner sig til brug på solcelleanlæg. LV-modellerne har desuden et integreret digitalkamera og DuoVision-funktion til kombineret visning af varmebillede og realbillede. Som ekstraudstyr fås der udskiftelige objektiver f.eks. til brug ved store solcelleanlæg. Softwarepakken, som medfølger ved levering, indeholder alt, hvad du skal bruge til professionel dokumentation af dine måleresultater.

Og husk: Du kan også lease de infrarøde kameraer!

Spørg om leasing af dit ønskeprodukt.

Lær termografi og læksøgning af professionelle: Videreuddannelse

Termografi og læksøgning: Begge dele er vigtige områder, som er nyttige serviceydelser – og som kan give dig flere indtægtskilder.

Trotec tilbyder dig forskellige videreuddannelser inden for termografi og læksøgning på fire lokaliteter: Lige fra et kompakt seminar om kurserne med praktiske problemstillinger og udarbejdning af løsninger til den praktiske uddannelse, hvor du ledsager erfarne måleteknikere under arbejdet. Her lærer professionelle af professionelle.

Kontrollér solcelleanlæg! Vigtige informationer til husejere og installatører.

Er du fyr og flamme? Forhåbentlig ikke: I den senere tid har der været mange beretninger om mulige brandfarer, der kan udgå fra solcelleanlæg. Der er tale om installationsfejl, om lysbueproblematikken og om, at afkastet fra solcelleanlæg generelt er i fare. Derfor anbefaler vi: Kontrollér paneler, ledningsføring osv. direkte efter installationen og regelmæssigt under anvendelsen af solcelleanlæg!

Trotec tilbyder topmoderne måleteknik til kontrol af solcelleanlæg: Infrarøde kameraer, der er tilpasset præcist til de særlige krav, der stilles af et solcelleanlæg. Måleinstrumenter til læksøgning på taget før installation af et solcelleanlæg – for at udelukke eventuelle følgedefekter på anlægget. Og måleteknik til kontrol af ledningsføringen. Der findes mange faktorer, som kan begrænse både solcelleanlægs sikkerhed og funktion: Lige fra en tagskade før installationen over vind og vejr til dyrebid, f.eks. fra mår.

Med varmebilledkameraet som sporhund: Fejldiagnose på solcelleanlægget

Hvis et solcelleanlæg kun arbejder med begrænset ydelse, forsvinder det forventede afkast hurtigt. Selv små fejl i moduler, forbindelser eller elsystem kan medføre driftsforstyrrelser i solcelleanlægget. Den dyre investering på taget bør derfor kontrolleres for fejlkilder straks efter monteringen og derefter i intervaller på ca. to år.

Med et superfølsomt varmebilledkamera er det muligt at foretage fejldiagnose uden omfattende afmontering af moduler og farligt kravleri på taget. De infrarøde kameraer i Trotecs IC-serie er topkvalificerede til denne opgave. På varmebilledet kan man tydeligt se og lokalisere selv de mindste stenslag, defekte lodninger, fugt, defekte bypass-dioder, produktionsskader, monteringsfejl, inaktive celleområder og mange andre årsager til reduceret ydelse.

Dermed kontrolleres og sikres solcelleanlæggets funktion og rentabilitet vha. termografi-tjekket. De regelmæssige kontrol- og serviceintervaller forlænger solcelleanlæggets levetid afgørende.

Er dit afkast i fare?

Du har besluttet at få et solcelleanlæg, fordi det kan betale sig for dig: Du forventer en bestemt fortjeneste.

Men hvad nu, hvis regnskabet ikke stemmer, fordi dit solcelleanlæg er beskadiget?

Beregningen af økonomien afhænger af solcelleanlæggets ydeevne. Hvis et modul eller en omformer ikke fungerer, stemmer regnskabet ikke længere. Derfor bør du være på den sikre side:

Få sikret fortjenesten ved at kontrollere dit solcelleanlæg!

Enkelt og favorabelt: Professionel måleteknik til husejere og installatører.

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Yderligere anvendelseseksempler for måleteknologi inden for termografi

 • Observation af vilde dyr

  Ud over kikkerten bør et andet redskab heller ikke mange i udstyret, når du observerer vilde dyr: et varmebilledkamera. Ved hjælp af infrarøde stråler kan dyrene også spores under dårlig sigtbarhed eller i mørket. Med varmebilledkameraet i IC-serien tilbyder Trotec pålideligt observationsudstyr. Nemt at håndtere, nøjagtigt og robust – til en lille pris.

  Yderligere information
 • Sundhedstjek af træer

  Sikkerheden i parker, på veje og i skoven skal varetages af enten ejeren eller den offentlige forvaltning, der tager sig af området. I pligten til forebyggelse af trafikulykker hører også, at man kan bedømme træernes sundhedstilstand professionelt, så man kan vælge eventuelle plejetiltag. Hvis det viser sig, at et træ er ubrugeligt, skal træet fjernes så hurtigt som muligt, så forbipasserende ikke...

  Yderligere information
 • Heste-termografi

  Hesten hører i Danmark til et af de mest populære dyr. Derfor kan behandlingsomkostningerne også blive utroligt høje, hvis hesten bliver syg eller får en akut skade. Jo senere en fysisk skade opdages, desto længere og dyr bliver helingsprocessen. Derfor anvendes termografi oftere og oftere til forebyggelse, akut diagnostik og restitution.

  Yderligere information
 • Infrarød termografi til grænsesikring

  Overvågning af beskyttelsesområder og grænser er en ansvarsfuld opgave. Her drejer alt sig nemlig om sikkerheden. Grænsevagternes opgave er at finde uvedkommende personer og holde dem tilbage. Da indtrængende personer særligt forlader sig på dårlig sigtbarhed som dækning, skal grænsevagterne være forberedt specielt om natten og ved tæt tåge. Det er nødvendigt med udstyr af den nyeste teknologi. Og...

  Yderligere information
 • Infrarød termografi til stålproduktion

  Der, hvor der brug for ekstra stærke ydelser, bruger man stål: Til fremstilling af anlæg og maskiner, i automobilindustrien og til konstruktion af jernbaner og tilbehør. Efterspørgslen efter stål bliver ved med at stige. Men for at producenterne af de produkter, der indeholder stål, kan levere topkvalitet, er kravene, der stilles til stålet, meget høje. Med varmebilledkameraer er det muligt at...

  Yderligere information
 • Infrarød termografi inden for dyreavl

  Varmebilledkameraer har allerede i nogle år vist deres værdi inden for industriel avl af kvæg, svin, får, geder og fjerkræ. De udgør en prisgunstig og meget tidlig temperaturmålemetode, der giver både dyreavleren og dyrlægen vigtige data om avlsdyrets tilstand. Hos Trotec finder du et stort udvalg af enheder til infrarød termografi.

  Yderligere information
 • Elektrotermografi

  I hvilken tilstand er strømledningerne, der er skjult i en væg eller i et apparatur? Er plastbeklædningen allerede mør? Er der fejl ved tilslutningerne? Hvis et strømkabel eller en tilslutning er lige ved at løsne sig, eller hvis truer isoleringen med at gå i stykker, varer det ikke længe, før der sker en større skade. For at forhindre kabelbrand og svigt i det elektriske system, skal sådanne fejl...

  Yderligere information
 • Termografi i vandværket

  Vandforsyningsselskabets kunder er afhængige af en ubrudt drift. Og forsyningsselskabet garanterer en kontinuerlig serviceydelse. For at kunne lokalisere tekniske problemer så hurtigt som muligt og vedligeholdelsesteamets arbejde sker så effektivt som muligt, anvendes der varmebilledkameraer til kontrol af elektronikken. De detaljerede infrarøde bileder, som varmebilledkameraerne fra Trotec giver,...

  Yderligere information
 • Termografi til vindkraftanlæg

  Det er rotorbladene, som omsætter vindkraft til elektrisk energi i vindkraftanlæg. Komponenterne, som er fremstillet af kompositter, udsættes både under fremstilling og drift for en enorm belastning. Derfor skal de ubetinget være i perfekt stand for at være stabile. Ved hjælp af infrarød termografi kan både producent og vindmølleoperatør få et nøjagtigt billede af rotorbladende både ud- og...

  Yderligere information
 • Kontrol af solfangeranlæg

  Solcelleanlæg skal være i optimal stand, så private og kunder, som er tilsluttet anlægget, får den bedst mulige forsyning. For at opnå dette, er det ikke tilstrækkeligt at planlægning og installation er på plads. Kontrol af solfangerne og hele solcelleanlægget er lige så vigtig. Skjulte mangler eller sågar defekter kan nemt spores med et varmekameraerne i IC-serien fra Trotec. Den bedste hjælp til...

  Yderligere information
 • Lokalisering i vand

  God sigtbarhed i rum sø er ekstremt vigtigt, specielt om natten. Det ved enhver sømand, der har været på vej i mørket med et skib. Hobby-sejlere og redningshold, som gerne vil styre deres skibe målbevidst for at kunne finde andre både og personer i vandet, anvender infrarød teknologi. Varmebilledkameraerne fra Trotec giver detaljerede og informative varmebilleder og viser, hvor der er...

  Yderligere information
 • Søgning efter olietæpper

  Når et olietæppe først har nået kysten, er skaden særlig stor. Den samlede dyrepopulation er truet, og floraen går til grunde. Afhængigt af størrelsen taler man sågar om en oliepest. Derfor satser miljø- og katastrofeberedskab alt på at opdage olien så hurtigt som muligt og iværksætte afbødningsforanstaltninger. Det kræver et skarpt syn, også i dårlig sigtbarhed og ved høje bølger. Her kan Trotec...

  Yderligere information
 • Dyredokumentation

  Hvordan jager løver om natten på savannen? Hvor har anakondaen gemt sig? Hvor flygter antiloperne hen, når de bliver skræmt i mørket? Disse og mange andre spørgsmål kan filmproducenterne give svar på ved brug af den nyeste teknik. For særligt når det gælder dyredokumentation, varmekameraer stadig mere og mere populære. De detaljerede optagelser afslører ellers skjulte hændelser og giver seerne et...

  Yderligere information