Kundeservice og support: 00800 80 90 80 90

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Dykvandspumper Trotec i TWP-E-serien
Dykvandspumper Trotec i TWP-E-serien
Dykvandspumper Trotec i TWP-E-serien
Dykvandspumper Trotec i TWP-E-serien
Dykvandspumper Trotec i TWP-E-serien
 1. Produkter & Tjenester
 2. Værktøj
 3. Pumper
 4. DYKPUMPER

Dykpumper til klart vand og spildevand

Vi hjælper altid med den bedste løsning til dig: Dykpumper til klart vand og dykpumper til spildevand

Dykpumper: Det vigtigste kort fortalt

Du vil gerne vide noget om dykpumper og har brug for et hurtigt overblik? I det følgende finder du svar på de vigtigste spørgsmål: Hvad er en dykpumpe? Hvordan fungerer en dykpumpe? Hvilke købskriterier skal du tage i betragtning, inden du beslutter dig for en model?

Dykpumpers funktionsmåde

Dykpumper arbejder efter centrifugalkraftens princip. Centrifugalkraften virker ved rotations- og cirkelbevægelser udad omkring en rotationsakse. Dette princip kender du fra hverdagen, f.eks. fra vaskemaskiner. Når vaskemaskinen centrifugerer, bliver vandet trykket udad gennem hullerne i tromlen ved hjælp af en hurtig roterende bevægelse.

Dykpumper udnytter det samme princip. Væsken suges først ind gennem en åbning på undersiden af apparatet. Et motordrevet skovlhjul transporterer væsken ind i samlekanalen ved hjælp af centrifugalkraften. Herfra transporteres den ud i aftapningsslangen via en trykstuds og ud af pumpen.

Den store fordel ved dykpumper i forhold til andre pumper er, at de kan anvendes direkte i væsken. Det er ikke nødvendigt med pumpeslanger, der fører hen til væsken til udpumpningen. Isoleringen af alle spændingsførende dele sørger for driftssikkerhed. En dykpumpe i god kvalitet kan du lade stå permanent på et konstant anvendelsessted uden at skulle frygte for skader på grund af fugtighed.

Hvad er en dykpumpe?

Dykpumpe

Dykpumper betegnes som pumper, der under driften sænkes ned i den væske - for det meste vand - der skal pumpes bort eller om. Det drejer sig typisk om elektriske pumper. Afhængigt af den volumen, der skal transporteres, kan pumpekapaciteten ligge på mellem 600 og 30.000 liter i timen. Anvendelsesområderne for dykpumper er yderst forskellige. De finder anvendelse såvel hos brandvæsnet og til katastrofebeskyttelse som hos vandvæsnet, til spildevandsafledning, på byggepladser og endda indenfor aquaristikken.

Anvendelse i swimmingpool
Anvendelse i regnvandsbeholder
Anvendelse i kanaler og drænskakter
Perfekt til udpumpning af damme

Købskriterier for din dykpumpe

Afhængigt af, hvor og hvordan du vil bruge din dykpumpe, bør du vægte forskellige købskriterier. De følgende kriterier giver dig et godt første overblik. Yderligere detaljer om dykpumperne i Trotecs tilbud finder du under de pågældende detaljebeskrivelser.

 • Nedsænkningsdybde: Nedsænkningsdybden svarer til den maksimalt tilladte afstand mellem apparatets øverste kant og vandoverfladen. Den kan være et afgørende købskriterie, hvis pumpen er helt under vand under drift. Ved en lavvoltspumpe af høj kvalitet er nedsænkningsdybden typisk syv meter.
 • Transporthøjde: Transporthøjden beskriver højdeforskellen mellem stedet for udpumpningen og målstedet, som væsken skal ledes op til. En effektiv pumpe til klart vand som TWP 7505 E fra Trotec har for eksempel en transporthøjde på 10 meter og en pumpe til spildevand som TWP 11025 E en transporthøjde på 11 meter. Hvis målstedet ligger dybere end stedet for udpumpningen, er transporthøjden ikke vigtig, da der ikke kræves nogen ydelse af pumpen.
 • Kapacitet: Dykpumpers kapacitet angives i liter pr. time. Begynderapparater til privat brug opnår ofte kun en kapacitet på mindre end 1.000 liter. Mere effektive pumper transporterer mellem 1.000 og 15.000 liter. Ved en transportvolumen på mere end 10.000 liter pr. time kan man også anvende dykpumpen til meget hårde krav, f.eks. ved oversvømmelser.
 • Partikelstørrelse/kornstørrelse/faststofstørrelse: Partikelstørrelsen (kornstørrelse eller faststofstørrelse) for dykpumper angiver den maksimale diameter af faste materialer i væsken, der skal pumpes væk. Pumper til klart vand kan trods navnet klare en partikelstørrelse på omkring 5 mm. Ved pumper til spildevand ligger partikelstørrelsen betydeligt højere med 25 mm.
 • Resterende vandstand: Den resterende vandstand angiver, hvor meget vand, der forbliver på gulvet eller i beholderen, der skal udpumpes, efter udpumpningen. Ved fladsugende dykpumper udgør den resterende vandstand kun få millimeter. Den resterende væske kan du nemt tørre væk efter udpumpningen. Ved vandskader i bygninger er fladsugende pumper et særligt vigtigt købskriterie. Ved modeller af høj kvalitet uden fladsugningsfunktion som TWP 4025 E fra Trotec er den resterende vandstand ca. 35 mm. Hvis der f.eks. skal pumpes vand ud af en brønd, er det uproblematisk med sådan en resterende vandstand.
 • Plast eller rustfrit stål: Nedsænkelige pumper med et pumpehus lavet af rustfrit stål er mere robuste mod virkningen af ​​vejr, slag og bump. Det resistente materiale forlænger også pumpens levetid. Dykpumper i rustfrit stål anvendes derfor fortrinsvis i brønde eller regnvandscisterner for at pumpe vand permanent. Dykpumper af plast er mobile allroundere med en forholdsvis lav vægt. De er lette og praktiske at transportere. Under normal daglig brug er en nedsænkelig pumpe med et plastikhus af høj kvalitet tilstrækkeligt beskyttet mod stød og ydre påvirkninger.
 • Flydekontakt: Flydekontakten sikrer, at den nedsænkelige pumpe tændes og slukkes, når et bestemt vandniveau nås. Nedsænkbare pumper med låsbare svømmerafbrydere er særligt praktiske til individuel indstilling af den ønskede fyldning eller vandstand. Nedsænkbare pumper med svømmerafbryderlås kan enten bruges i manuel betjening med en automatisk til- og frakoblingsfunktion eller i kontinuerlig drift med en fast svømmerafbryder.

Oversigt: Hvilken Trotec-dykpumpe egner sig bedst til hvilket formål?

Typer af dykpumper: Dykpumpe til klart vand Dykpumper til spildevand
Anvendelsesområder TWP 4005 E / TWP 4006 E / TWP 7505 E / TWP 7506 E TWP 4025 E / TWP 4036 E / TWP 7025 E / TWP 7536 E / TWP 9000 ES / TWP 11025 E / TWP 11000 ES
Til klart, let forurenet vand
Til kraftigt forurenet vand
Vand med en let kloropløsning
Kælderrum
Lækage vaskemaskine
Regnvandsbeholdere
Dam/badedam
Vandtønder
Oversvømmelse
Lille byggegrube

Mærkekvalitet plus prisfordel

Pålidelig, kraftfuld og egnet til meget forskellige anvendelsesområder: Dette er kvalitetskendetegn, der er typiske for dykpumperne fra Trotec. Takket være deres effektivitet klarer de selv meget ekstreme krav. Med andre ord: Høj ydeevne på alle område, for vi står for mærkekvalitet og professionelle løsninger med fremragende pris-ydelses-forhold!

Vores dykpumper til klart vand og spildevand er effektive og driftsikre ”undervands”-pumper, der let klarer store pumpemængder. De kan anvendes til mange formål samt til vandings- og afvandingsopgaver i rent til meget snavset vand. For eksempel til udtagning af vand fra søer, damme og floder, til at pumpe vand om eller ud af pools, damme, cisterner eller regnvandsbeholdere eller til at pumpe vand helt ud af oversvømmede kældre.

For alt efter om man har at gøre med klart vand eller spildevand, med flade eller dybe overflader, med små eller store smudspartikler, anbefales det at gribe til en pumpeløsning, der er helt skræddersyet til dine behov. Mens pumperne til klart vand egner sig til anvendelse i pools, svømmebassiner, små bassiner, cisterner og brønde, kræver dykpumperne til spildevand kraftigt forurenet vand med kornstørrelser på op til 25 mm. Derfor skelner vi også mellem f.eks. fladsugende dykpumper til klart vand og dykpumper til spildevand.


Hvad er forskellen på dykpumper til klart vand og dykpumper til spildevand:


Dykpumper til klart vand:

Dykpumper til klart vand anvendes til effektivt at pumpe rent vand eller vand, der kun er let forurenet med smudspartikler, bort og om, for eksempel til transport af husholdningsspildevand, regn- og sivevand, ved en lækage i vaskemaskinen samt til tømning af pools. Hvor store smudspartiklerne her højest må være, uden at pumpen tager skade, angives ved hjælp af målet for den ”maksimale kornstørrelse”.

En særlig fordel ved dykpumperne til klart vand er, at de har mulighed for ”fladsugning”. Med denne tekniske egenskab kan der pumpes vand bort helt ned til en meget lav vandstand på kun få millimeters højde, så resten let kan tørres op med en klud. Det mindste udsugningsniveau, dvs. den mindst mulige vandstand, hvor vand overhovedet kan pumpes ud, er angivet i pumpens tekniske data.
 

Sammenligning af partikelstørrelse og resterende vandhøjde
Sammenligning af partikelstørrelse og resterende vandhøjde
Sammenligning af partikelstørrelse og resterende vandhøjde

I klart vand må der kun være smudspartikler med en diameter på op til 5 mm. Få at opnå et resultat, hvor resten let kan tørres op med en klud, kan en fladsugende dykpumpe til klart vand fra Trotec udpumpe vandet på et lige underlag ned til en resterende vandstand på 3 mm.

Dykpumper til spildevand:

Dykpumper til spildevand kræver kraftigt forurenet vand, hvilket er tilfældet ved tømning af havedamme, bassiner eller cisterner, udpumpning af bygge- og spildevandsgruber, udtagning af vand fra søer, damme og floder samt nødafvanding efter oversvømmelser. Her er det også den ”maksimale kornstørrelse”, der bestemmer den maksimale diameter på urenhederne, som det oppumpede vand må indeholde. Dykpumperne til spildevand egner sig selvfølgelig også til at transportere klart vand. 

Det mangfoldige anvendelsesområde for dykpumper til spildevand omfatter – ud over de allerede nævnte typiske anvendelsesformål – afvanding under svære og ekstreme betingelser. Som følge af den høje kvalitet af teknikken er pumperne en uundværlig støtte i forbindelse med udpumpning af bygge- og spildevandsgruber samt til nødafvanding efter oversvømmelser.

Partikelgröße und Restwasserhöhe im Vergleich
Partikelgröße und Restwasserhöhe im Vergleich
Partikelgröße und Restwasserhöhe im Vergleich

I spildevand må der f.eks. gerne være små sten, trækstykker eller jordklumper med en diameter på op til 25 mm. De effektive dykpumper til spildevand fra Trotec pumper vand væk ned til en resterende vandstand på 35 mm.

En sammenligning af leveringshovedet og strømningshastigheden for vores dykpumper:

Leveringshoved og strømningshastighed

Transporthøjde og transportmængde for TWP 4005 E

Leveringshoved og strømningshastighed

transporthøjde og transportmængde for TWP 7505 E

Leveringshoved og strømningshastighed

Transporthøjde og transportmængde for TWP 4025 E

Leveringshoved og strømningshastighed

Transporthøjde og transportmængde for TWP 7025 E

Leveringshoved og strømningshastighed

Transporthøjde og transportmængde for TWP 11025 E