Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Produkter & Tjenester
 2. Værktøj
 3. Pumper
 4. Vandpumper til huset

Husets vandpumpe: Skån ressourcerne, beskyt miljøet, spar på vandet

I disser tider, hvor alt som en selvfølge bliver dyrere, er det en god nyhed, at du kan spare penge permanent i fremtiden. Og det uafhængigt af det offentlige vandnet med din egen brugsvandsforsyning. Hvis der findes en brønd, en cisterne, stillestående vand eller et vandløb på din grund, har du allerede de perfekte forudsætninger for dette.

Alt, hvad du skal bruge til transport af det billige brugsvand, er en vandpumpe til huset til at pumpe vand fra alternative kilder effektivt ind i dit vandledningssystem. Med den passende model fra Trotec kan du snart og nemt og bekvemt udnytte det billige vand til vaskemaskinen, toiletskyl eller vandingsanlæg til for- og nyttehaver. Vandforsyningen til komplekse havesprinklere og plænevandere klares også uden problemer med husets vandpumpe.

Da regnvand er mindre kalkholdig end drikkevand fra hanen, reduceres risikoen for forkalkning af vaskemaskinen, og apparatets levetid forlænges tilsvarende.

Husets vandpumpe fra Trotec

Med sine kraftfulde 1.000 watt klarer husets vandpumpe TGP 1025 E fra Trotec meget ekstreme krav og pumper automatisk op til 3.300 liter vand pr. time ind i huset for at forsyne vaskemaskiner, toiletskyl og vandingssystemer i haven. Den integrerede udligningsbeholder holder samtidig trykket i anlægget på et konstant højt niveau, og den 19-liter store trykkedel sørger for en energibesparende drift af pumpeværket. Dette muliggør flere små vandudtagninger, uden at pumpen skal starte, hver gang der er brug for vand. Hvis der fx trykkes på toiletskyl, registrerer trykkontakten dette og leverer den nødvendige mængde vand. Ved en maksimal vandtemperatur på 35° C garanterer husets vandpumpe en vedligeholdelsesfri drift. Der kan uden problemer tilsluttes flere forbrugssteder.


Hvad er husets vandpumpe?

Husets vandpumpe er et anlæg til selvforsyning med brugsvand fra alternative kilder. Til det formål pumpes der vand ind i husets vandledningsnet fra forskellige reservoirer som fx brønde eller vandløb. Hvis der kun anvendes brugsvand, kan der fx også tages regnvand fra en cisterne. Vandpumper til huset anvendes hovedsageligt til at spare på dyrt postevand.


Husets vandpumpe fra Trotec består af:

 • en effektiv pumpe med lang levetid og termosikring
 • en stor trykbeholder med to kamre (gas og vand)
 • et let aflæseligt manometer til visning af trykket

Hvornår er det fornuftigt med en vandpumpe til huset?

Husets vandpumpe er perfekt egnet til korte og doserede vandudtagninger til hus- og haveanlæg – fx til toiletskyl, til drift af havesprinklere eller vaskemaskinen. Hvis husets vandpumpe også skal anvendes som selvansugende pumpe, skal den så vidt muligt stilles op lige ved siden af kilden. Vandet kommer op fra fx en regnvandsbrønd via en sugeslange.

Tip

Vores tip:

Hvis du udelukkende vil vande haven med brugs- eller regnvand, er en havepumpe som fx TGP 1000 E fra Trotec den bedste løsning.

En vandpumpe til huset, mange fordele:

 • Behovsorienteret og energibesparende drift
 • Miljøvenlig og ressourceskånende 
 • Uafhængig vandforsyning
 • Billig vandforsyning til toilet, vaskemaskine og haver
 • Langsigtede besparelser i forhold til den offentlige forsyning
 • Lang levetid
 • Skåner vaskemaskinen

Et overblik over teknikken i husets vandpumpe

Pumpe

Husets vandpumpe TGP 1025 E fra Trotec imponerer med sine eksklusive materialer og den fremragende forarbejdning. Den vedligeholdelsesfrie spolemotor i aluminium har en høj korrosionsbestandighed, pumpehuset i slagfast plast er beskyttet mod stænkvand fra alle retninger (IPX4) og termosikringen beskytter pumpen mod overophedning. En fordelagtig glideringspakning samt robuste metalgevind på suge- og tryksiden afrunder kvalitetskomponenterne. Disse er samtidig garanter for en ekstra lang levetid. Med TGP 1025 E får du TÜV-certificeret mærkekvalitet fra Trotec til et fremragende pris-ydelsesforhold.

Trykbeholder

Trykbeholderen er en lige så karakteristisk som fundamental del af husets vandpumpe. I trykbeholderen findes der to kamre, hvoraf det ene er fyldt med gas og det andet med vand. De to områder er adskilt fra hinanden ved hjælp af en membran. Når der strømmer vand ind i vandkammeret, udvider membranen sig ind i det gasfyldte område, hvorved trykkes øges her. Når den forudindstillede trykværdi nås, slukker pumpen automatisk. Hvis der aftappes vand ved tappestedet, udvides gassen igen indtil en defineret minimumværdi. Når denne nås, starter pumpen igen.

Pumpekapacitet

Generelt bør pumpekapaciteten for en vandpumpe til huset tilpasses de aktuelle behov. Og et højt watttal betyder ikke straks det samme som en bedre pumpe. Men jo højere kravene til husets vandpumpe er, og jo flere tappesteder der skal integreres i vandsystemet, jo højere bør kapaciteten være. Med sine kraftige 1.000 watt er husets vandpumpe TGP 1025 E fra Trotec perfekt rustet til flere forbrugssteder.

Transportmængden

Transportmængden angiver, hvor mange liter vand husets vandpumpe kan transportere i timen, og er dermed en faktor, der er afgørende for et køb. TGP 1025 E har en bemærkelsesværdig maksimal transportmængde på op til 3.300 liter i timen.

Transporthøjden

Transporthøjden for husets vandpumpe angiver værdien af, hvor stor højdeforskellen mellem vandoverfalden (fx havebrønden) og vandudtagningsstedet maksimalt må være. Derfor bør du før køb af en vandpumpe til huset udmåle præcist, hvilken strækning det transporterede vand mindst skal tilbagelægge og sammenligne den beregnede værdi med de angivne ydelsesdata for pumpen. Husets vandpumpe TGP 1025 E fra Trotec klarer en maksimal transporthøjde på 30 meter.

Transporttrykket

Det maksimale transporttryk står i umiddelbar sammenhæng med den maksimale transporthøjde. I forbindelse med vand gælder tommelfingerreglen, at 1 bar ca. svarer til en transporthøjde på 10 meter. TGP 1025 E kan derfor opbygge et tryk på 3 bar.

Sugehøjden

Sugehøjden betegner højdeforskellen mellem husets vandpumpe og vandoverfladen på udtagningskilden (brønd, cisterne, vandløb). Det vil sige: Ved en maksimal sugehøjde på 7 meter, som ved TGP 1025 E, må pumpen ikke befinde sig mere en 7 højdemeter over udtagningskilden. Hvis forskellen er større end den angivne maks. sugehøjde, kan pumpen ikke klare at suge vand op.

Manometer

Til kontrol af trykket er husets vandpumpe udstyret med et manometer, som sørger for et permanent overblik.


 

Tip: Hvis du vil have en høj sugehøjde på anvendelsesstedet, anbefaler vi, at du køber en dybbrøndspumpe, fx en pumpe i TDP-serien. Du kan få flere oplysninger her.

Dybbrøndspumper TDP 5500 E
Dybbrøndspumper TDP 7500 E

Vinterfast? Ja klart!

Hvis du ikke bruger husets vandpumpe hele året rundt, bør du i vintermånederne opbevare den i fx kælderen eller i et skur. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at du skal tømme pumpehuset komplet før opbevaringen for at undgå eventuelle frostskader. Til dette formål har TGP 1025 E en vandaftapningsskrue, så du hurtigt og bekvemt kan aftappe vandet.

Transporthøjder og transportmængder for husets vandpumpe TGP 1025 E:

Havepumper fra Trotec – kraftig ydelse til få penge

Vi har den passende pumpe til alle vandingskrav til dine udendørs anlæg. Du kan anvendes pumpen sikkert, effektivt og i lang tid. For navnet Trotec står for skræddersyede løsninger, eksklusiv mærkekvalitet og et førsteklasses pris-ydelsesforhold.

Garanteret høj kvalitet

Med husets vandpumpe fra Trotec er du i enhver henseende på den sikre side, for husets vandpumpe er TÜV-certificeret som garanti for den høje kvalitet, sikkerhed og funktionalitet.

Testet sikkerhed, TÜV GS ID 1419063261

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke