Kundeservice og support: 00800 80 90 80 90

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

  1. Produkter & Tjenester
  2. Værktøj
  3. Pumper
  4. Havepumper

Havepumper − transportér brugsvandet billigt og miljøvenligt

Hvis du fremover ønsker at vande din have med billigt transporteret brugsvand i stedet for med dyrt postevand, er det helt sikkert en rigtig god idé at anskaffe sig en havepumpe. Havepumper findes i forskellige udførelser til meget forskellige krav. I det følgende giver vi dig et detaljeret overblik, og du får samtidig svar på eventuelle spørgsmål.

En havepumpe betaler sig

Vand er kostbart, men med en bevidst og ressourcebesparende omgang med de værdifulde dråber sparer du penge. Ligegyldigt om det er regn-, kilde-, opsamlings- eller grundvand − selv ved små have- eller plænearealer opnår du hurtigt en besparelse ved at genanvende eksisterende brugsvand hurtigt. I stedet for det dyre postevand kan de grønne områder vandes billigt med en havepumpe. Lige netop i de varme sommermåneder opnår du værdifulde fordele med Trotecs havepumper, hvis du selv tager dig af vandingen af dine grønne områder og nytteområder, træer og blomster. I vores pumpe-sortiment har vi en bred vifte af tilbud til dig, så du med garanti finder den pumpe, der passer bedst til dit anvendelsesformål.

Funktionsmåden: Sugning ved hjælp af undertryk

Havepumper fungerer ved hjælp af husets "normale” strømtilslutning. Pumpens motor sætter et hjul i bevægelse ved hjælp af dyser, hvorved der opstår et undertryk, der sørger for, at der suges vand op. Ved hjælp af såkaldte trykstudser føres vandet ud til tappestedet.

Anvendelsesområderne: Vandudtagning, om- og udpumpning

Trotecs havepumper er mobile eller kan installeres fast. De transporterer brugsvand fra brønde, vandløb, regnvandstønder, cisterner og alternative vandkilder til direkte vanding af udeanlæg. Naturligvis kan de også bruges til at fylde og dræne damme, bassiner og forrådstanke.


TGP 1000 E

Hvad er en havepumpe?

De effektive havepumper fra Trotec er fremragende hjælpere, når det handler om effektiv vanding af haver, plænearealer, grønne områder, træer eller blomster. Hermed kan du udnytte eksisterende regn- eller brugsvand fordelagtigt og spare dyrt postevand. Det er ikke bare godt for din økonomi, men også for miljøet.

Fordele ved havepumper

  • Enkel udpumpning af brønde, regnvandstønder, cisterne samt alternative vandkilder
  • Økologisk bæredygtig vanding med eksisterende vandforråd
  • Brug af økonomisk brugsvand uden dyrt postevand
  • Hurtig og pålidelig hjælp ved oversvømmelse i huset 
Tip

Vores tip:

Lige så forskellige anvendelsesmulighederne er, lige så individuelle er også havepumperne med hensyn til ydelsesdata, udstyrsmuligheder og naturligvis pris. Før købet af en havepumpe kan det anbefales at måle den nødvendige transporthøjde eller vurdere, hvilken strækning det oppumpede vand mindst skal tilbagelægge. Sammenlign herefter dataene med de ydelsesværdier, der er angivet for pumpen.


Havepumpetyperne

TGP 1000 E

Vandingspumper til haveanlægget

Vandingspumper til vandforsyningen af haven suger brugsvand fra store pumpedybder for at forsyne sprinkleranlæg, sprøjter, brusere eller micro-drip-systemer med vandingsvand. Sammenlignet med vores effektive dybbrøndspumper ligger transportmængden for Havepumpe TGP 1000 E på op til 3.300 liter vand pr. time.

Opstillingssted: De mobile vandingspumper er stænkvandsbeskyttet og opstilles på et tørt sted i nærheden af vandkilden.

TGP 1025 E

Husets vandpumpe til alternativ vandforsyning til huset

En husets vandpumpe anvendes til egenforsyning med brugsvand. Her pumpes der vand fra forskellige kilder som brønde, vandløb og regnvand f.eks. fra en cisterne ind i husets rørledningsnet. Husets vandpumper bruges hovedsageligt af ejere af egen bolig, som ønsker at spare dyrt postevand, og folk i lysthuse, som ikke er tilsluttet den offentlige drikkevandsforsyning.

Opstillingssted: En husets vandpumpe kan opstilles i huset eller et udeområde, der er beskyttet mod regnen. Det vandbestandige hus er stænkvandsbeskyttet.


Havepumpe eller husets vandpumpe

Husets vandpumper anvendes − som navnet allerede afslører − til at forsyne et hus, som f.eks. ikke har nogen vandtilslutning hos den offentlige vandforsyning, med brugsvand. Det er hyppigt tilfældet ved lysthuse.

En havepumpe er først og fremmest beregnet til vanding af udeanlæg for at fordele vand fra en kilde eller en regnvandsbeholder i haven eller pumpe vand bort.

Havepumpen kræver mindre ydelse til disse anvendelsesformål end eksempelvis en husets vandpumpe som TGP 1025 E.

Dykpumper til klart vand i TWP-serien

Vores tip til midlertidige anvendelser: Dykpumper

Afhængigt af anvendelsesstedet og kravet egner Trotecs dykpumper til klart vand sig til transporthøjder på op til 11,5 meter og transportmænger på op til 14.000 liter per time. Eksempelvis til at pumpe let tilsmudset brugsvand fra cisterner eller regnvandsbeholdere ned i havedammen. Eller til at anvende regnvand, der er opsamlet gratis, til vanding af bede.

Opstillingssted: Fladsugende dykpumper stilles direkte i den kilde, der skal pumpes op fra.


Købskriterier for havepumper

Kapacitet

Til kolonihaver er havepumper som TGP 1000 E med 1.000 watt ideelle. Du kan uden problemer drive en til tre havevandere hermed. Watt-tallet fortæller, med hvilket tryk det transporterede vand ledes videre. Generelt afhænger transportydelsen af transporttrykket og transportlængden.

Bemærk: Det kommer altid an på, hvor og til hvilket formål pumpen skal bruges − mere ydelse betyder ikke umiddelbart, at havepumpen egner sig bedre.

Transporthøjde

Transporthøjden beskriver højdeforskellen mellem vandets overflade og vandudtagningen (f.eks. til et sprinkleranlæg). Hvis en pumpe eksempelvis suger vand op fra en 10 meter dyb brønd, og det skal føres yderligere 10 meter hen til vandudtagningen, er transporthøjden (eller transportlængden) 20 meter.

Tip: Før købet af en havepumpe kan det anbefales at måle den nødvendige transporthøjde eller vurdere, hvilken strækning det oppumpede vand mindst skal tilbagelægge. Sammenlign herefter dataene med de ydelsesværdier, der er angivet for pumpen.

Transportmængde

En havepumpe med stor motoreffekt kan som regel transportere en stor mængde og hurtigt nå den angivne transporthøjde. Den maksimale transportmængde stiger i takt med, at ydelsen stiger. Til opsugning af vand fra regnvandstønder eller mindre svømmebassiner er en pumpe med en transportmængde på ca. 3.000 – 3.500 liter per time tilstrækkelig til vanding af haven. Hermed ville det være en perfekt opgave for Trotec TGP 1000 E.

Komponenter

Naturligvis er de anvendte komponenter og de anvendte materialer afgørende faktorer for levetiden ved en havepumpe. Pumpehuset i TGP 1000 E består af et slagfast kunststof og er beskyttet mod stænkvand fra alle retninger takket være IPX4 kapslingsklassen. Aluminium-spolemotoren sikrer en høj korrosionsbestandighed og de stabile metalgevind på suge- og tryksiden sørger ligeledes for en lang brugstid ligesom den fordelagtige glideringstætning.

Termosikring

Trotecs havepumper er som standard udstyret med en overbelastningssikring. For netop i kombination med vand kan et elektrisk apparat til tider være farligt uden overbelastningssikring. Termosikringen forhindrer, at motoren bliver overophedet: Hvis apparatet bliver for varmt − som det kan blive ved intensiv brug på særligt varme sommerdage − frakobler pumpen automatisk til afkølingen.

Opbevaring

Havepumper fra Trotec er ganske vist robuste men bør generelt ikke unødigt udsættes for intensiv regn eller snefald. Derfor anbefaler vi, at de opbevares i kælderen eller tildækket i et skur i løbet af vintermånederne. Det skåner pumpen og forlænger levetiden.

Tilslutning

Havepumper drives elektrisk og kan meget nemt tilsluttes en stikdåse (230 volt/50Hz). Så skal der bare fastgøres en udsugningsslange, og pumpen skal fyldes med vand ved første brug.


Transporthøjder og transportmængder for vores havepumpe TGP 1000 E:

Havepumper fra Trotec – stor ydelse til få penge

Vi har den passende pumpe til alle vandingskrav til dine udendørs anlæg. Du kan anvende pumpen sikkert, effektivt og i lang tid. For navnet Trotec står for skræddersyede løsninger, eksklusiv mærkekvalitet og et førsteklasses pris-ydelsesforhold.

Garanteret høj kvalitet

Med havepumperne fra Trotec er du i enhver henseende på den sikre side, for denne havepumpe er TÜV-certificeret som garanti for den høje kvalitet, sikkerhed og funktionalitet.


 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke