1. Produkter & Tjenester
  2. Måleinstrumenter
  3. Klima
  4. Klimadataloggere

Klimaovervågning med størst mulig nøjagtighed

Indsaml vigtige klimadata over længere perioder – selv på fjerne og svært tilgængelige steder. Softwaren til analyse af måleværdierne er inkluderet i klimadataloggerne fra Trotec.

I mange situationer er det nødvendigt at måle og registrere temperaturen og luftfugtigheden, f.eks. ved transport af følsomme produkter, ved drift af kølerum, i serverrum eller til foreskrevne kontrolprotokoller inden for håndværk. Ved fugt- og svampeskader i boliger kan årsagen til skaderne findes ved at registrere klimadata. Her er der behov for præcise målinger med en professionel klimadatalogger. Lige meget til hvilken opgave, du har brug for et sådan måleinstrument, så har Trotec altid den passende datalogger til dit formål.

Her er højeste målenøjagtighed og en stor lagerhukommelse altid vigtigst. Der er inkluderet analyse- og administrationssoftware i alle modeller. Og ikke kun det: Da Trotec-klimadataloggerne konfigureres via PC'en, er indstillingerne i alle instrumenter sikret mod manipulation. Dette betyder højeste målenøjagtighed med størst mulig sikkerhed – topkvalitet fra Trotec "made in Germany".

Til enkle og præcise langtidsregistreringer af klimadata i boliger, arbejdslokaler og lagerrum anbefales det at anvende BL30 klimadatenlogger fra Trotec. Den har en hukommelse til 32.000 måleværdier. Dataloggerne i DL-serien kan gemme langt over 3 millioner måleværdier. Naturligvis manipulationssikker og alsidig til professionel anvendelse. Her kan du indstille op til 32 målekanalgrupper!

Men det er ikke kun langtidsregistrering af temperatur- og luftfugtighedsværdier, der er vigtigt. Inden for mange brancher er det også nødvendigt med kontinuerlig måling og dokumentation af CO2-værdier. Her kan vi tilbyde præcision og fleksibel anvendelse med BZ30 CO2-luftkvalitetsdatalogger.

Et overblik over dataloggerne fra Trotec:

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke