Du har spørgsmål?

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Brancheløsninger
 2. Brancheoversigt
 3. Energiproducenter
 4. Offshore: Forebyggelse af korrosion

Udfordringen til havs: Kondensvand og korrosion

Luftaffugtning i offshore-vindkraftanlæg øger driftsvarigheden

Der er altid fugtigt på åbent hav – luftfugtigheden er trods alt op til 100 procent. Derudover bliver det meget koldere om natten, hvilket gør, at der danner sig kondensvand på flader og i indvendige rum. Følgeskader forhindres med et gennemtænkt luftaffugtningskoncept med højtydende Trotec-enheder.

Korrosion på metaldele i vindkraftanlægs naceller eller i selve tårnet og svigt i elsystemet hører desværre til de typiske fugtskader i offshore-miljøer. De medfører betydelige meromkostninger pga. øget service- og vedligeholdelsesarbejde eller måske endda driftsstilstand. Og derudover afkorter de anlæggets driftsvarighed. Her hjælper strategisk placerede luftaffugtere, varmeapparater og ventilatorer, der beskytter mod kondensvand og rust.

Kun lidt luftudskiftning og kraftig afkøling

Den særlige udfordring ved udformning af luftaffugtningen er, at anlægget er indkapslet, og der altså kun sker lidt luftudskiftning. Her kan ventilatorer sørge for mere luftcirkulation. Derudover underskrides dugpunktet ofte pga. den kraftige afkøling om natten og ved omslag i vejret. Det medfører, at der dannes kondens på den kolde ydervæg i tårnet og i nacellen. Uden målrettet luftaffugtning drypper kondensvandet før eller senere ned på anlæggets dele. Følgerne kan være korrosion på delene og kortslutninger i kontakter og afbrydere. Derudover dannes der pytter på gulvet, der kan være til fare for servicepersonalet. Det kan forhindres: Med egnet luftaffugtningsteknik fra Trotec opstår der slet ikke kondensvand.

Tørt rumklima reducerer servicebehovet

Energiproducenterne har flere højtydende serier fra Trotec til rådighed til luftaffugtning i vindkraftanlæg – de er i øvrigt udviklet og fremstillet i Tyskland og giver dig pålidelig kvalitet "Made in Germany“. Til brug mod fugtig havluft kan du først og fremmest bruge de stationære adsorptionsluftaffugtere i TTR-serien. Afhængigt af anlæggets størrelse og de lokale forhold kan varmeblæsere og ventilatorer supplere luftaffugtningskonceptet ved punktvist at forhindre dannelse af kondensvand og korrosion. Ydervæggenes indersider holdes tørre vha. målrettet indvendig luftcirkulation, og fugtlommer kan slet ikke opstå. Fjernovervågning af luftfugtigheden foretages pålideligt med vores DL200-dataloggere.

Sikker planlægning med Trotec-industriservice

Med industriservice får du korrekt planlægning og implementering af et sikkert affugtningskoncept: Først hjælper vores eksperter med at beregne klimaparametrene og anlæggets udformning. Derefter tester vi affugtningskonceptets funktionsevne med mobile tørrere og luftaffugtere, før vi installerer stationære enheder af samme type. Har du kontrol over luftfugtigheden? Først derefter installerer vi den permanente løsning.

Andre løsninger

Midlertidigt behov? Lejeapparater til ethvert behov

TKL – Trotec Rental Division

Til sikring af din rentabilitet i tilfælde af maskinsvigt eller ved temporære spidsbelastninger står TKL, Trotec Rental Division og Europas førende apparatudlejere ved din side med mere end 10.000 udlejningsapparater og hurtig 24-timers leveringsservice. Du kan fx leje:

 • Affugtningsaggregater som adsorptionstørrere eller industritørrere
 • Varmeapparater som elektriske varmeapparater og varmekanoner
 • Klimaenheder, luftbefugtere, luftrensere og lugtfjernere
 • Ventilatorer, også med eksplosionsbeskyttelse, eller vindmaskiner
 • Varmebilledkameraer

I vores udlejningsportal TKL finder du udlejningsapparater i alle ydelsesklasser til en favorabel pris!

Hvis det ønskes, producerer vi også skræddersyede adsorptionstørrere som specialudførelser

Vi producerer gerne skræddersyede adsorptionstørrere efter dine ønsker og leverer specialudførelser „made in Germany“, der passer perfekt til dine behov – fx:

 • TTR-tørreaggregater i hygiejneudførelse
 • TTR-tørreaggregater til LABS-fri tør luft
 • TTR-tørreaggregater med ekstremt lavt dugpunkt

Benyt muligheden for at projektere, designe og fremstille særudgaver med specielt tilpassede komponenter, som er afstemt med dine behov, i nært samarbejde med vores specialister:
Her får du mere at vide ...