Du har spørgsmål?

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Brancheløsninger
 2. Brancheoversigt
 3. Militærteknik
 4. Tørluftlagre: Affugtning i stedet for opvarmning

På tørluftlageret: Affugtning i stedet for opvarmning

Et affugtningssystem er altid billigere end opvarmningssystemer

Kravene til et tørluftlager er det samme i mange brancher: Bakterievækst på fødevarer, sammenklumpning af pulver og korrosion på metaldele undgås, hvis den relative luftfugtighed holdes konstant under 50 %. Til beskyttelse mod skimmel er det allerede tilstrækkeligt med 70 % r.f.. Med luftaffugterne i TTR-serien samt passende dataloggere er der systemer til luftaffugtning til rådighed, der pålideligt når dette mål i alle lagerstørrelser og på transportvejene.

Der er to muligheder for konstant at holde luftfugtigheden på et tørlager under 50 % relativ luftfugtighed: Enten kan man isolere det godt og opvarme det med store mængder energi. Men det er ikke muligt eller fornuftigt ved enhver lagerstørrelse. Den anden mulighed er mere energibesparende og dermed mere økonomisk: Installation af et affugtningssystem på tørlageret. Det tilfører konstant tør luft til rummet og trækker vandet ud af indstrømmende fugtig luft. En løsning, der endda fungerer i næsten uisolerede haller og telte på enhver tid af året. For luftaffugtningen er det tilstrækkeligt, hvis tørluftlagerets afdækning er diffusionssikker, og tætningerne er røgtætte.

TTR-serien: Stationære og mobile løsninger til tørluftlageret

Tørluftlagre findes i alle størrelser i de forskellige brancher – lige fra værelsesstørrelse over haller til siloer og store telte. Eksempler på typiske tørluftlagre er sukkersiloer i fødevareindustrien, printpladelagre i elektronikbranchen, råstoflagre ved fremstilling af kemikalier, lagertelte med forsvarsteknisk udstyr på anvendelsesstedet og reservedelslagre hos bilproducenter. Til alle størrelser af tørluftlagre kan man anvende adsorptionsaffugterne i TTR-serien, for den indeholder både stationære og mobile enheder i forskellige ydelsesklasser. De stationære TTR-adsorptionstørrere identificeres med 4-cifrede modelnumre. Fra TTR 800 fås enhederne også med vejrbeskyttelse. Dvs. at de kan opstilles uden for lageret og er effektive nok til herfra at forsyne lageret med tør luft og suge den fugtige luft ud via luftslanger. De mobile TTR-tørrere har 3-cifrede modelnumre og er velegnede til fleksible løsninger på mindre tørluftlagre. Begge – mobile og stationære luftaffugtere – fås også i varianter af rustfrit stål – f.eks. til brug på fødevarelagre. TTR-luftaffugterne fra Trotec udmærker sig ved at have to separate luftkanaler (TTR-Trisorp-Dual-funktionsprincippet) med ekstra let regulering. Derudover hører de med deres interne varmegenvinding samt høje belastningsevne og specialrotorernes ydeevne til de mest økonomiske af denne type. Dataloggere som den innovative DL200X afrunder luftaffugtningskonceptet og muliggør konstant overvågning.

Tag det med i planlægningen fra starten: Foraffugtning af transportvejene

Ved planlægning af luftaffugtningen på tørluftlagre bør affugtningen af transportvejene og omlæsningspladserne tages med i planlægningen fra starten. Hvis der er tale om hygroskopiske stoffer som salt, sukker, drikkevarepulver, kemikalier, medikamenter eller drivladningspulver begynder et godt luftaffugtningskoncept til tørluftlageret allerede med transportvejene. Foraffugtning af de pneumatiske transportvejes transportluft garanterer, at pulveret og granulaterne stadig kan drysse, når de kommer ind på tørluftlageret. Også til denne anvendelse egner adsorptionstørrerne fra TTR-serien sig optimalt.

Udnyt ekspertviden med Trotec-industriservice

Trotec Group leverer ikke kun adsorptionstørrerne til luftaffugtning på tørluftlageret og til transportvejene. Medarbejderne i industriservice hjælper dig allerede med at planlægge den nødvendige kapacitet. Trotec udlåner også mobile luftaffugtere for at teste konceptet først. Først når prøvedriften har bevist, at luftfugtigheden holder sig under målet på 50 % r.f., installeres den endelige løsning.

Andre løsninger til fødevarebranchen

Andre løsninger til elektronikbranchen

Andre løsninger til forsvarsteknik

Midlertidigt behov? Lejeapparater til ethvert behov

TKL – Trotec Rental Division

Til sikring af din rentabilitet i tilfælde af maskinsvigt eller ved temporære spidsbelastninger står TKL, Trotec Rental Division og Europas førende apparatudlejere ved din side med mere end 10.000 udlejningsapparater og hurtig 24-timers leveringsservice. Du kan fx leje:

 • Affugtningsaggregater som adsorptionstørrere eller industritørrere
 • Varmeapparater som elektriske varmeapparater og varmekanoner
 • Klimaenheder, luftbefugtere, luftrensere og lugtfjernere
 • Ventilatorer, også med eksplosionsbeskyttelse, eller vindmaskiner
 • Varmebilledkameraer

I vores udlejningsportal TKL finder du udlejningsapparater i alle ydelsesklasser til en favorabel pris!

Hvis det ønskes, producerer vi også skræddersyede adsorptionstørrere som specialudførelser

Vi producerer gerne skræddersyede adsorptionstørrere efter dine ønsker og leverer specialudførelser „made in Germany“, der passer perfekt til dine behov – fx:

 • TTR-tørreaggregater i hygiejneudførelse
 • TTR-tørreaggregater til LABS-fri tør luft
 • TTR-tørreaggregater med ekstremt lavt dugpunkt

Benyt muligheden for at projektere, designe og fremstille særudgaver med specielt tilpassede komponenter, som er afstemt med dine behov, i nært samarbejde med vores specialister:
Her får du mere at vide ...