Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Brancheløsninger
 2. Brancheoversigt
 3. Militærteknik
 4. Tørluftlagre: Affugtning i stedet for opvarmning

På tørluftlageret: Affugtning i stedet for opvarmning

Et affugtningssystem er altid billigere end opvarmningssystemer

TTR-serien: Stationære og mobile løsninger til tørluftlageret

Kravene til et tørluftlager er det samme i mange brancher: Bakterievækst på fødevarer, sammenklumpning af pulver og korrosion på metaldele undgås, hvis den relative luftfugtighed holdes konstant under 50 %. Til beskyttelse mod skimmel er det allerede tilstrækkeligt med 70 % r.f.. Med luftaffugterne i TTR-serien samt passende dataloggere er der systemer til luftaffugtning til rådighed, der pålideligt når dette mål i alle lagerstørrelser og på transportvejene.

Der er to muligheder for konstant at holde luftfugtigheden på et tørlager under 50 % relativ luftfugtighed: Enten kan man isolere det godt og opvarme det med store mængder energi. Men det er ikke muligt eller fornuftigt ved enhver lagerstørrelse. Den anden mulighed er mere energibesparende og dermed mere økonomisk: Installation af et affugtningssystem på tørlageret. Det tilfører konstant tør luft til rummet og trækker vandet ud af indstrømmende fugtig luft. En løsning, der endda fungerer i næsten uisolerede haller og telte på enhver tid af året. For luftaffugtningen er det tilstrækkeligt, hvis tørluftlagerets afdækning er diffusionssikker, og tætningerne er røgtætte.

Tørluftlagre findes i alle størrelser i de forskellige brancher – lige fra værelsesstørrelse over haller til siloer og store telte. Eksempler på typiske tørluftlagre er sukkersiloer i fødevareindustrien, printpladelagre i elektronikbranchen, råstoflagre ved fremstilling af kemikalier, lagertelte med forsvarsteknisk udstyr på anvendelsesstedet og reservedelslagre hos bilproducenter. Til alle størrelser af tørluftlagre kan man anvende adsorptionsaffugterne i TTR-serien, for den indeholder både stationære og mobile enheder i forskellige ydelsesklasser. De stationære TTR-adsorptionstørrere identificeres med 4-cifrede modelnumre. Fra TTR 800 fås enhederne også med vejrbeskyttelse. Dvs. at de kan opstilles uden for lageret og er effektive nok til herfra at forsyne lageret med tør luft og suge den fugtige luft ud via luftslanger. De mobile TTR-tørrere har 3-cifrede modelnumre og er velegnede til fleksible løsninger på mindre tørluftlagre. Begge – mobile og stationære luftaffugtere – fås også i varianter af rustfrit stål – f.eks. til brug på fødevarelagre. TTR-luftaffugterne fra Trotec udmærker sig ved at have to separate luftkanaler (TTR-Trisorp-Dual-funktionsprincippet) med ekstra let regulering. Derudover hører de med deres interne varmegenvinding samt høje belastningsevne og specialrotorernes ydeevne til de mest økonomiske af denne type. Dataloggere som den innovative DL200X afrunder luftaffugtningskonceptet og muliggør konstant overvågning.

Tag det med i planlægningen fra starten: Foraffugtning af transportvejene

Ved planlægning af luftaffugtningen på tørluftlagre bør affugtningen af transportvejene og omlæsningspladserne tages med i planlægningen fra starten. Hvis der er tale om hygroskopiske stoffer som salt, sukker, drikkevarepulver, kemikalier, medikamenter eller drivladningspulver begynder et godt luftaffugtningskoncept til tørluftlageret allerede med transportvejene. Foraffugtning af de pneumatiske transportvejes transportluft garanterer, at pulveret og granulaterne stadig kan drysse, når de kommer ind på tørluftlageret. Også til denne anvendelse egner adsorptionstørrerne fra TTR-serien sig optimalt.

Udnyt ekspertviden med Trotec-industriservice

Trotec Group leverer ikke kun adsorptionstørrerne til luftaffugtning på tørluftlageret og til transportvejene. Medarbejderne i industriservice hjælper dig allerede med at planlægge den nødvendige kapacitet. Trotec udlåner også mobile luftaffugtere for at teste konceptet først. Først når prøvedriften har bevist, at luftfugtigheden holder sig under målet på 50 % r.f., installeres den endelige løsning.

Hvis det ønskes, producerer vi også skræddersyede adsorptionstørrere som specialudførelser

Vi producerer gerne skræddersyede adsorptionstørrere efter dine ønsker og leverer specialudførelser „made in Germany“, der passer perfekt til dine behov – fx:

 • TTR-tørreaggregater i hygiejneudførelse
 • TTR-tørreaggregater til LABS-fri tør luft
 • TTR-tørreaggregater med ekstremt lavt dugpunkt

Benyt muligheden for at projektere, designe og fremstille særudgaver med specielt tilpassede komponenter, som er afstemt med dine behov, i nært samarbejde med vores specialister:
Her får du mere at vide ...

Yderligere anvendelseseksempler til luftaffugtning

 • Affugtning og luftrensning på lageret

  Trotec Group tilbyder forskellige løsninger til luftaffugtning – fra kondensaffugterne i DH-serien til adsorptionstørrerne i TTR-serien. Begge findes i mobile og stationære udgaver. Hos os finder du den rigtige affugtningsteknik til alle varelagre og afsendelseslagre. Innovative måleinstrumenter og dataloggere afrunder luftaffugtningskonceptet for lagerhaller og transportområder.   Yderligere information
 • Luftaffugtning i gødningsmiddellageret

  Fremstillingen af hygroskopiske stoffer i den kemiske industri kræver fingerspidsfornemmelse. Disse stoffer er nemlig meget glade for vand og optager kun alt for gerne fugten fra den omgivende luft. Det kan have fatale økonomiske konsekvenser. Når materialet binder vand, klæber det og danner klumper - i værste fald bliver det ubrugeligt. Det er gødningsmidler et eksempel på. Hvis luftfugtigheden...

  Yderligere information
 • Luftaffugtning på lagre med dele til vindkraftanlæg

  I et vindkraftanlægs byggefase ligger anlæggets dele nogle gange flere måneder lokalt på meget store lagre som haller eller midlertidige teltlagre klar til montering. For at undgå lejeskader pga. korrosion og frost er det nødvendigt med et gennemtænkt system til fugtighedsregulering.

  Yderligere information
 • Affugtning i udstyrsrum

  Et fejlfrit sikkerhedsudstyr og apparater, der fungerer perfekt, er nødvendigt, når brandvæsnet og de tekniske hjælpeorganisationer er i aktion. Beskyttelsesdragter, slanger og rør skal være fuldstændigt tætte. Værktøj så som spredetang og boltsaks skal være i fejlfri tilstand. Det samme gælder for tekniske apparater så som højtydende ventilatorer, skærebrændere og lygter. For at alt udstyret kan...

  Yderligere information
 • Luftaffugtning i tørrum

  Ved produktion af elektronik og halvledere kan luftfugtighed medføre elektrisk opladning. Derfor udføres sensible forarbejdningstrin i ultraren- og tørrum. Disse høje krav til luftaffugtning opfyldes ideelt af de mobile adsorptionstørrere i TTR-serien.

  Yderligere information
 • Luftaffugtning i skibes lastrum

  Der er kun en ting, der hjælper mod skimmel, bakteriedannelse og korrosion på transportgods og skib: At forsyne lastrummene med konstant tør luft med en luftfugtighed, der er tilpasset lasten. Dette kan ske pålideligt med et professionelt planlagt system til luftaffugtning.

  Yderligere information
 • Luftaffugtning på printpladelageret

  Ved opbevaring af printplader kan luftfugtighed medføre elektrisk opladning og ir samt korrosion. De mobile adsorptionstørrere i TTR-serien er velegnede til luftaffugtning på printpladelageret – præcis ligesom til andre driftsområder inden for elektronik- og halvlederproduktion.

  Yderligere information
 • Luftaffugtning til forsendelse og transport

  Både i kemi- og farmabranchen bringes hygroskopisk massegods i siloer og under transport i fare pga. luftfugtighed. Fugtigheden forbliver et problem efter produktionen, fordi produkterne for det meste emballeres i sarte papkartoner med vedlagt papir. Professionel luftaffugtning spiller altså en afgørende rolle på lageret samt ved forsendelse og transport.

  Yderligere information
 • Luftaffugtning på trælageret

  Ved opbevaring af træ var den nødvendige konstante træfugtighed på f.eks. under 9 procent for møbeltræ en udfordring: Uden luftaffugter medfører årstidernes temperaturforskelle og udsving i luftfugtigheden, at træfugtigheden stiger. Det har negative følger for trækvaliteten – lige fra problemer med forarbejdningen til kassering af træet.

  Yderligere information
 • Luftaffugtning i vinkælderen

  De forskellige temperaturer, som vinene gæres under, indstiller vinbonden normalt via termostaterne, som er monteret i tankene. Men det er også nødvendigt at anvende luftaffugtere. Særligt rødvin udvikler sig bedst ved lav luftfugtighed. Desuden modvirker et tørreapparat målrettet kondensat. Trotec har en række effektive tørreapparater i sit program, som kan anvendes til forskellige behov. Særligt...

  Yderligere information
 • Fugtighedsregulering ved opbevaring af råtobak

  Forarbejdning af råtobak anses for en krævende kunst. Langt væk fra de store tobaksindustrier fremstiller mindre producenter specielle blandinger med de forskelligste aromaer. Men også disse virksomheder er som regel nødt til at købe råtobakken, som stammer fra mange forskellige dele i verden, i større mængder ad gangen. Og da varen for det meste ikke bliver videreforarbejdet på én gang, skal...

  Yderligere information
 • Tæpperensning - luftaffugtning i tørrerum

  Desuden gælder det også for tæpper, at rense- og tørreprocessen skal afstemmes med fibrene og tæppernes materialeegenskaber. Selv en forkert tørretemperatur kan skade materialet.

  Yderligere information

Trotec-produkter til det militære område

Anvendelseseksempler inden for militærteknik

 • Lagertelte/telthaller

  Telthaller og store lagertelte er hurtige og prisgunstige at opbygge sammenlignet med konventionelle lagerhaller. De eneste udfordringer i forhold til bygninger er – selv i isolerede telthaller – kondensvand samt reguleringen af luftfugtigheden. Stationære højtydende tørrere med slangesystemer til en regelmæssig tilførsel af tør luft forhindrer på forhånd fugtproblemer.

  Yderligere information
 • Tørluftlagre

  Kravene til et tørluftlager er det samme i mange brancher: Bakterievækst på fødevarer, sammenklumpning af pulver og korrosion på metaldele undgås, hvis den relative luftfugtighed holdes konstant under 50 %. Til beskyttelse mod skimmel er det allerede tilstrækkeligt med 70 % r.f.. Med luftaffugterne i TTR-serien samt passende dataloggere er der systemer til luftaffugtning til rådighed, der...

  Yderligere information