Kundeservice og support: 00800 80 90 80 90

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Multifunktions-Messgerät T3000
 1. Produkter & Tjenester
 2. Måleinstrumenter
 3. Multifunktion
 4. T3000

Multifunktions-måleinstrument T3000

Det nye T3000 forener fremtidsorienteret måleteknik med avancerede funktioner og brugerkomfort af hidtil uhørt omfang.

T3000 overbeviser med en uforlignelig mangfoldighed af funktioner og udstyr.

Om der er tale om analyse af tilgangs- eller afgangsluftstrømme, kondensvandsdannelse, manglende maskinkøling, porøse tætninger, klimaudsving, varmeophobninger, for tørre eller for fugtige materialer, læksøgning på trykbeholder eller ledningsnet - både ved forebyggende vedligeholdelse og inden for bygningsdiagnostik og skadesanalyse kan du med blot et måleinstrument klare en lang række opgaver.

Med sit omfattende program af sensorer-, elektroder og tilbehør er T3000 både egnet til de klassiske anvendelsesformål i industrien og bygningsdiagnostik og til mange områder inden for byggehåndværk, for eksempel gulv- og fliselæggere, maler, murer eller snedker, der skal kontrollere fugtindholdet i gulve, vægge eller træ. Det innovative koncept med et universal-basisinstrument, der suppleres med fleksibelt udskiftelige sensorer, fritager brugeren for nødvendigheden af, altid at have en komplet samling af enkelte måleinstrumenter med sig til sine måleopgaver.

Et enkelt sensorskift forvandler din T3000 til præcis det special-måleinstrument, som du har brug for lige nu. Andre indstillinger på instrumentet er ikke påkrævet, fordi den intelligente teknik i T3000 automatisk registrerer den tilsluttede sensor. Til beregning af en lang række parametre er der mere end tyve forskellige målestørrelsessensorer til rådighed til T3000 - ud over de innovative SDI-sensorer også utallige runde, flade og lagdybdeelektroder til materiale-, træ- og byggefugtmåling. Alle sensorer kan desuden bruges med den indbyggede logfunktion med tilpassede registreringsintervaller for vedvarende målinger. Hukommelsen i T3000 kan rumme mere end 2.000.000 målinger.

T3000 – et instrument til (næsten) alle måleopgaver:

 • Luftfugtighed
 • Træfugtighed
 • Bygningsfugtighed
 • Materialefugt
 • Overfladetemperatur
 • Trætemperatur
 • Materialetemperatur
 • Lufttemperatur
 • Dugpunkt
 • Kritisk dugpunkt
 • Absolut fugtighed
 • Blandingsforhold
 • Gastemperatur
 • Luftstrømningshastighed
 • Sporgas-lækagelokalisering

Tidsbesparende, grafisk rastermålefunktion direkte i apparatet

Den integrerede rastermålefunktion i T3000 gør registrering, visualisering og vurdering af fugtfordelinger så let som aldrig før: Du skal bare direkte i måleapparatet definere den matrix, der skal undersøges og straks får du vist den konfigurerede raster på displayet. Nu skal du blot "gennemarbejde" rasteren idet du - støttet af T3000 - udløser en måling i de ønskede målepunkter. Alle måledata bliver så automatisk gemt i den rigtige rækkefølge i T3000.

I en enkelt rastermatrix kan der på den måde gemmes, behandles og grafisk vises op til 2.000 måleværdier. Den automatiske måleskalatro omformning af rasteren kan så senere ske i Multimeasure Studio-softwaren ved en simpel indtastning af kantlængden på hele rasterfeltet.

Med den professionelle version af MultiMeasure Studio kan man med T3000 også eksportere indlæste datasæt komplet til Excel-format, hvorved den tidsrøvende, manuelle overførsel målepunkt for målepunkt til et andet analyseprogram bortfalder.

Særlige funktioner

Multifunktions-måleinstrument T3000
Robust 2K-kabinet med touch-­display af meget ridsefast„Blanview“-specialglas til en farvevisning med høj kontrast, også i sollys.
Multifunktions-måleinstrument T3000
Som hjælp til begrænsning af fugtskader og skimmelangreb gør T3000 det også muligt at aflæse det kritiske dugpunkt under klimamålinger…
Multifunktions-måleinstrument T3000
Udviklet og fremstillet efter de højeste kvalitetsstandarder i Tyskland
Multifunktions-måleinstrument T3000
T3000 råder over en dobbelt tast-touchdisplay-styring med innovativ brugervejledning, som kun kendes fra moderne smartphones.

Tidsbesparende, grafisk rastermålefunktion direkte i apparatet
Under rastermålingen definerer det gult markerede felt det aktuelle målepunkt og går efter bekræftelsen af aflæsningen automatisk videre til næste rasterfelt. Fugtighedsfordelingen over hele det målte areal vises grafisk i T3000 gennem en differentieret rasterfarve.
Udviklet og fremstillet efter de højeste kvalitetsstandarder i Tyskland
Takket være det innovative koncept med en universel basisenhed med en ny type tast touch display-kontrol, som er suppleret med fleksibelt udskiftelige sensorer, behøver brugeren ikke længere at have en hel samling af måleapparater med sig.

Fordele i praksis:

 • Udviklet og fremstillet efter de højeste kvalitetsstandarder i Tyskland
 • Stort udvalg af sensorer der kan tilsluttes og elektroder til måling af temperatur, luft- og materialefugt, luftstrømning eller sporgas.
 • Tidsbesparende, grafisk rastermålefunktion direkte i apparatet ...
 • Robust 2K-kabinet med touch-­display af meget ridsefast„Blanview“-specialglas til en farvevisning med høj kontrast, også i sollys.
 • Integreret loggerfunktion til 5-, 10-, 30- eller 60-minutters vedvarende målinger
 • Dobbelt taste-touchdisplay-styring
 • Overskuelig menustyring med mange specialfunktioner
 • Hukommelse til op til 2.160.000 måleværdier
 • Inklusive måledata-administrationssoftwaren MultiMeasure-Studio (standardversion)
 • Nedadkompatibel – alle T2000-SDI-sensorer og elektroder fra den eksisterende lagerbeholdning kan fortsat anvendes sammen med T3000.

Praktisk: Indbygget display-zoomfunktion til fotodokumentation

Mange eksperter tager gerne foto af målingen direkte på stedet med visning af de målte værdier.

For at sikre, at hurtige snapshots nemt og entydigt kan aflæses, er T3000 udstyret med en nyttig funktion, som midlertidigt kan skifte til visning af store tal.

Med et kort tryk på afbryderknappen skifter visning af måleværdien til store tal og beholder denne visning, indtil en ny indtastning bekræftes. På denne måde er det muligt at sikre klar fotodokumentation i enhver situation.

Inklusive MultiMeasure-Studio-software

Inklusive softwaren MultiMeasure Studio - fås som ekstraudstyr også i en professionel udgave.

Standardversionen af MultiMeasure-Studio-softwaren følger med leveringen af T3000. Hermed kan nemt aflæse alle måledata, styre din projekter og opstille analyser med diagramfunktioner. Takket være den automatiske soft- og hardwareopdatering er du altid ajourført med teknologiens seneste status.

MultiMeasure Studio Professional

Professional-version, der kan fås som ekstraudstyr, er ikke kun udstyret med en omfattende databasestruktur til professionel administration og arkivering af alle nødvendige kunde- og måledata med backup-funktion og ubegrænset antal målinger, der kan gemmes, men også med en enestående, automatiseret rapportudarbejdelse inklusive mange fuldstændigt præfabrikerede og samtidig fuldt redigerbare tekstmoduler (kun den tysksprogede version) til bygningsdiagnostik, fugtmåling, læksøgning og termografi.

Her kan du finde mere information om Professional-versionen ...

Indeholder materialeegenskaber for hundrede af træsorter

Ideelle anvendelsesmuligheder også i snedkerværksteder og inden for træbearbejdning, skovdrift og træhandel

Specielt til fugtmåling i træmaterialer er T3000 udstyret med en menufunktion, der gør det muligt at vælge mellem hundredvis af forskellige træsorter, hvis validerede materialekarakteristika ligger direkte i T3000 og kan vælges.

Træfugtsmåler med temperaturkompensation

Til temperaturkompensation - for eksempel koldt træ eller måling under en trætørring - kan der valgfrit indtastes en på forhold målt værdi som fast værdi i T3000, eller der kan anvendes den interne temperatursensor i måleinstrumentet.

Den målte temperaturs indflydelse på træfugten inddrages automatisk i fugtberegningen.


MultiMeasure tilbehør

Velegnet tilbehør til vores T3000 multifunktionsmåler: transporttaske, hylster, forlængerstænger og meget mere!

Fortsæt til tilbehør til T3000


Certificeret sikkerhed – måleinstrumentkalibrering iht. ISO-standard

Som førende komplet-leverandør inden for bygningsdiagnostisk og miljøteknisk måleudstyr giver Trotec dig mulighed for at få alle måleinstrumenter kalibreret, vedligeholdt og repareret på ét og samme sted. Med et kalibreret måleapparat undgår du upræcise måleresultater og har en solid beskyttelse mod mulige krav om regres. Vær derfor på den sikre side og udnyt vores kalibreringsservice til dine Trotec-måleinstrumenter: På Trotecs eget laboratorium kalibrerer vi iht. ISO-standarder ud fra fast definerede måleområder og -punkter. Der er også mulighed for en individuel definition af kalibreringspunkterne inden for det angivne kalibreringsområde.

Køb

T3000 Multifunktionsmåleapparat Vis den i Trotecs webshop

Tekniske data

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 3.510.207.010
Display
  TFT
  color
  Touch
Hukommelsesorganisation
  Datalager integreret hukommelse til ca. 200 målinger bestående af maks. 3 x 3.600 måleværdier
  Registreringsperiode 5, 10, 30, 60 min
  Lagertype intern flash
Interfaces
  USB
  BNC
  SDI
Apparatets styring
  Touch
  D-pad
Husudførelse
  Plast
Kapslingsklasse
  IP54
Driftstid
  passiv ca. 1 år
  aktiv ca. 24 h
Energiforsyning
  intern (batteri) 4 x 1,5 V, AA
  ekstern (USB) 5 V USB
  intern (batteri)
  ekstern (USB)
Omgivelsesbetingelser
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - maks. temperatur [°C] 50
  Drift - maks. rel. luftfugtighed (ikke-kondenserende) [%] 90
  Lager - min. temperatur [°C] -20
  Lager - maks. temperatur [°C] 60
  Lagring - maks. rel. luftfugtighed (ikke-kondenserende) [%] 95
  Højde over normalnul (NN) maks. 3000m
Dimension
  Længde (uden emballage) [mm] 170
  Bredde (uden emballage) [mm] 62
  Højde (uden emballage) [mm] 34
Vægt
  (uden emballage) [kg] 0,305
Standardlevering
Standardlevering
  Batteri(er)
  USB-kabel
  Displaybeskyttelsesfolie
  Kortfattet betjeningsvejledning
  Fabrikscertifikat
  PC-software MultiMeasure Studio Standard (til download)
  Betjeningsvejledning
Målbare målværdier og funktioner
ekstern sensorik
  Materialetemperatur [°C]
  Materialetemperatur [°F]
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Relativ luftfugtighed [%]
  absolut luftfugtighed [g/m³]
  Dugpunkttemperatur [°C]
  Dugpunkttemperatur [°F]
  Blandingsforhold [g/kg tør luft]
  Luftstrømningshastighed [m/s]
  Luftvolumenstrøm [m³/s]
  Luftvolumenstrøm [m³/min]
  Luftvolumenstrøm [m³/h]
  Luftvolumenstrøm [l/min]
  Materialefugt byggeri [digits]
  Materialefugt byggeri [M-%]
  Materialefugt byggeri [CM-%]
  Materialefugt træ [%]
  Sporgas H2 [digits]
Funktioner og udstyr
  Maksimumsværdi-visning
  Minimumsværdi-visning
  Måleværdi-holdefunktion
  Displaybelysning med lysstyrkeregulering
  Alarmfunktion akustisk
  Dataloggerfunktion
  Materialeudvalg til anhydritpuds
  Materialeudvalg til cementpuds
  Materialekarakteristika for hundrede af træsorter til måling af træfugt
  Arkivering af data
  Visning af arkivindhold
  Valg af sprog
  Klokkeslæt
  integreret kalender til entydig filidentifikation
  grafisk rastermålefunktion direkte i apparatet
  Display i meget ridsefast "Blanview"-specialglas
  Slukkeautomatik

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Tilbehør

Indlæser...

Alternative produkter

Indlæser...

Seminarer

Downloads

Indlæser...