Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Brancheløsninger
 2. Brancheoversigt
 3. Skibsbygning og værfter
 4. Affugtning af lastrum på skibe

Luftaffugtere beskytter skibes last og lastrum

Spar tid og vedligeholdelsesomkostninger vha. tørring

Luftaffugterne i TTR-serien: Offshore-egnede takket være yderst stabile silikagel-rotorer

Den relative luftfugtighed i skibes lastrum er i sagens natur ekstra høj til havs: Den er på op til 95 procent. Herved kan hygroskopisk last som papir og trykte produkter, elektronikkomponenter, tekstiler og korn tage skade. Derfor har reduktionen af luftfugtigheden i skibets lastrum førsteprioritet. Ikke kun før lastning og under transport, men også efter rengøring.

Der er kun en ting, der hjælper mod skimmel, bakteriedannelse og korrosion på transportgods og skib: At forsyne lastrummene med konstant tør luft med en luftfugtighed, der er tilpasset lasten. Dette kan ske pålideligt med et professionelt planlagt system til luftaffugtning.

Ønskede værdier på skibe: 40 til 60 procent luftfugtighed afhængigt af lasten

F.eks. har korn, der er klart til lagring, behov for en relativ luftfugtighed på 65 procent. Papir og trykte produkter skal bruge en relativ luftfugtighed på 40 til 55 procent, hvis varen skal ankomme ubeskadiget. Og for at undgå, at bakterievækst og sammenklumpninger i det hele taget opstår, anbefales en luftfugtighed på maksimalt 50 procent. Ubeskyttede stålkomponenter i selve lastrummene og steder, hvor det beskyttende lag er beskadiget, korroderer fra en luftfugtighed på 65 procent – det samme gælder metaldelene i lasten. De manipulationssikre DL-dataloggere fra Trotecs program med måleinstrumenter sørger nøje for pålidelig overvågning af den nødvendige luftfugtighed og alle andre klimaværdier.

De kompakte mobile adsorptionstørrere i TTR-serien er de ideelle luftaffugtere til offshore-forhold på skibe. Derudover er de velegnede til hurtig tørring af lastrummene efter rengøring med vand eller arbejde med sandblæsning på værftet. Det er let at forklare, hvorfor de er ideelle til disse anvendelsesområder: TTR-funktionsprincippet med separate luftkanaler til proces- og regenerationsluft sørger for høj ydelse og god økonomi. Derudover har alle TTR-adsorptionsluftaffugtere pålidelige silikagel-sorptionsrotorer i vaskbar og mekanisk superstabil udførelse. TTR-enhedernes arbejdsområde ligger fra -15 til +35 °C. De arbejder også videre ved en relativ luftfugtighed på 100 procent og kan stables kompakt. De mobile TTR-enheder er til rådighed i forskellige effektklasser til luftaffugtning af lastrum i forskellige størrelser: I skibe anvendes TTR 200 til TTR 500 D ofte. Derudover er TTR-luftaffugterne i rustfrit stål særdeles velegnede netop til brug på skibe og værfter.

Ideelt til skibe: Luftaffugtere i korrosionsbestandig udførelse af rustfrit stål

Stationære tørreaggregater fås også som mobil løsning med kran-øjer

Hvis du til luftaffugtning på dit skib har behov for større tørrere med højere affugtningskapacitet, kan de stationære enheder TTR 800 og TTR 1400 udstyres som mobil løsning med en ramme. Rammerne har kran-øjer – på denne måde kan luftaffugterne let bringes ombord, f.eks. til midlertidig brug efter rengøring. De kan også leveres i rustfri udførelse til hygiejnesensible skibsladninger.

Hvilken luftaffugter til hvilket lastrum? Få rådgivning

Med industriservice hos Trotec Group er det let at udforme konceptet for luftaffugtning på skibe eller værfter: Få rådgivning om, hvilke luftaffugtere der har den rigtige kapacitet til den planlagte affugtningsopgave.

Hvis det ønskes, producerer vi også skræddersyede adsorptionstørrere som specialudførelser

Vi producerer gerne skræddersyede adsorptionstørrere efter dine ønsker og leverer specialudførelser „made in Germany“, der passer perfekt til dine behov – fx:

 • TTR-tørreaggregater i hygiejneudførelse
 • TTR-tørreaggregater til LABS-fri tør luft
 • TTR-tørreaggregater med ekstremt lavt dugpunkt

Benyt muligheden for at projektere, designe og fremstille særudgaver med specielt tilpassede komponenter, som er afstemt med dine behov, i nært samarbejde med vores specialister:
Her får du mere at vide ...

Yderligere anvendelseseksempler til luftaffugtning

 • Affugtning og luftrensning på lageret

  Trotec Group tilbyder forskellige løsninger til luftaffugtning – fra kondensaffugterne i DH-serien til adsorptionstørrerne i TTR-serien. Begge findes i mobile og stationære udgaver. Hos os finder du den rigtige affugtningsteknik til alle varelagre og afsendelseslagre. Innovative måleinstrumenter og dataloggere afrunder luftaffugtningskonceptet for lagerhaller og transportområder.   Yderligere information
 • Luftaffugtning i gødningsmiddellageret

  Fremstillingen af hygroskopiske stoffer i den kemiske industri kræver fingerspidsfornemmelse. Disse stoffer er nemlig meget glade for vand og optager kun alt for gerne fugten fra den omgivende luft. Det kan have fatale økonomiske konsekvenser. Når materialet binder vand, klæber det og danner klumper - i værste fald bliver det ubrugeligt. Det er gødningsmidler et eksempel på. Hvis luftfugtigheden...

  Yderligere information
 • Luftaffugtning på lagre med dele til vindkraftanlæg

  I et vindkraftanlægs byggefase ligger anlæggets dele nogle gange flere måneder lokalt på meget store lagre som haller eller midlertidige teltlagre klar til montering. For at undgå lejeskader pga. korrosion og frost er det nødvendigt med et gennemtænkt system til fugtighedsregulering.

  Yderligere information
 • Affugtning i udstyrsrum

  Et fejlfrit sikkerhedsudstyr og apparater, der fungerer perfekt, er nødvendigt, når brandvæsnet og de tekniske hjælpeorganisationer er i aktion. Beskyttelsesdragter, slanger og rør skal være fuldstændigt tætte. Værktøj så som spredetang og boltsaks skal være i fejlfri tilstand. Det samme gælder for tekniske apparater så som højtydende ventilatorer, skærebrændere og lygter. For at alt udstyret kan...

  Yderligere information
 • Luftaffugtning i tørrum

  Ved produktion af elektronik og halvledere kan luftfugtighed medføre elektrisk opladning. Derfor udføres sensible forarbejdningstrin i ultraren- og tørrum. Disse høje krav til luftaffugtning opfyldes ideelt af de mobile adsorptionstørrere i TTR-serien.

  Yderligere information
 • Luftaffugtning på printpladelageret

  Ved opbevaring af printplader kan luftfugtighed medføre elektrisk opladning og ir samt korrosion. De mobile adsorptionstørrere i TTR-serien er velegnede til luftaffugtning på printpladelageret – præcis ligesom til andre driftsområder inden for elektronik- og halvlederproduktion.

  Yderligere information
 • Luftaffugtning til forsendelse og transport

  Både i kemi- og farmabranchen bringes hygroskopisk massegods i siloer og under transport i fare pga. luftfugtighed. Fugtigheden forbliver et problem efter produktionen, fordi produkterne for det meste emballeres i sarte papkartoner med vedlagt papir. Professionel luftaffugtning spiller altså en afgørende rolle på lageret samt ved forsendelse og transport.

  Yderligere information
 • Tørluftlagre

  Kravene til et tørluftlager er det samme i mange brancher: Bakterievækst på fødevarer, sammenklumpning af pulver og korrosion på metaldele undgås, hvis den relative luftfugtighed holdes konstant under 50 %. Til beskyttelse mod skimmel er det allerede tilstrækkeligt med 70 % r.f.. Med luftaffugterne i TTR-serien samt passende dataloggere er der systemer til luftaffugtning til rådighed, der...

  Yderligere information
 • Luftaffugtning på trælageret

  Ved opbevaring af træ var den nødvendige konstante træfugtighed på f.eks. under 9 procent for møbeltræ en udfordring: Uden luftaffugter medfører årstidernes temperaturforskelle og udsving i luftfugtigheden, at træfugtigheden stiger. Det har negative følger for trækvaliteten – lige fra problemer med forarbejdningen til kassering af træet.

  Yderligere information
 • Luftaffugtning i vinkælderen

  De forskellige temperaturer, som vinene gæres under, indstiller vinbonden normalt via termostaterne, som er monteret i tankene. Men det er også nødvendigt at anvende luftaffugtere. Særligt rødvin udvikler sig bedst ved lav luftfugtighed. Desuden modvirker et tørreapparat målrettet kondensat. Trotec har en række effektive tørreapparater i sit program, som kan anvendes til forskellige behov. Særligt...

  Yderligere information
 • Fugtighedsregulering ved opbevaring af råtobak

  Forarbejdning af råtobak anses for en krævende kunst. Langt væk fra de store tobaksindustrier fremstiller mindre producenter specielle blandinger med de forskelligste aromaer. Men også disse virksomheder er som regel nødt til at købe råtobakken, som stammer fra mange forskellige dele i verden, i større mængder ad gangen. Og da varen for det meste ikke bliver videreforarbejdet på én gang, skal...

  Yderligere information
 • Tæpperensning - luftaffugtning i tørrerum

  Desuden gælder det også for tæpper, at rense- og tørreprocessen skal afstemmes med fibrene og tæppernes materialeegenskaber. Selv en forkert tørretemperatur kan skade materialet.

  Yderligere information

Trotec-produkter til branchen skibsbygning og værfter

Anvendelseseksempler inden for skibsbygnings- og værftsbranchen

 • Luftaffugtning i skibes lastrum

  Der er kun en ting, der hjælper mod skimmel, bakteriedannelse og korrosion på transportgods og skib: At forsyne lastrummene med konstant tør luft med en luftfugtighed, der er tilpasset lasten. Dette kan ske pålideligt med et professionelt planlagt system til luftaffugtning.

  Yderligere information
 • Tæthedskontrol af redningsveste og overlevelsesdragter

  Ved tæthedskontrol af overlevelsesdragter, redningsveste, dykkerudstyr og beskyttelsesdragter skal der altid være 100 procent sikkerhed, for mindre end det betyder: Slet ingen sikkerhed. Kontrolvirksomheder, der har specialiseret sig i inspektion af denne slags sikkerhedsbeklædning, stoler derfor på et sikkert måleinstrument, som bruger sporgas-metoden. Sådan et måleinstrument er LD6000.

  Yderligere information
 • Evakueringsøvelser på passagerskibe

  Selvom passagerskibe regnes for at være særdeles sikre transportmidler, skal forberedelser på nødsituationer tages alvorligt. Internationale FN-vedtagne bestemmelser foreskriver, at skibspersonalet som del af sikkerhedstræningen ombord også skal lære, hvordan man evakuerer skibet. Tågemaskinerne anvende for at skabe realistiske betingelser, når nødsituationerne øves. Tåge- og røggassimulatoren...

  Yderligere information
 • Tørring af trykluft

  De hyppigst årsager til stop i produktionen er for meget vanddamp i maskiner og udstyr og korrosion i rørledninger. Derfor bør for høj fugtighed i trykluft ubetinget undgås. En effektiv måde er at brug højtydende lufttørrere. Svaret på spørgsmålet om, hvor tør trykluft skal være for at opnå optimale produktionsforhold og sikre beskyttelse af maskiner og udstyr ligger i den relative luftfugtighed....

  Yderligere information