Du har spørgsmål?

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Brancheløsninger
 2. Brancheoversigt
 3. Skibsbygning og værfter
 4. Affugtning af lastrum på skibe

Luftaffugtere beskytter skibes last og lastrum

Spar tid og vedligeholdelsesomkostninger vha. tørring

Den relative luftfugtighed i skibes lastrum er i sagens natur ekstra høj til havs: Den er på op til 95 procent. Herved kan hygroskopisk last som papir og trykte produkter, elektronikkomponenter, tekstiler og korn tage skade. Derfor har reduktionen af luftfugtigheden i skibets lastrum førsteprioritet. Ikke kun før lastning og under transport, men også efter rengøring.

Der er kun en ting, der hjælper mod skimmel, bakteriedannelse og korrosion på transportgods og skib: At forsyne lastrummene med konstant tør luft med en luftfugtighed, der er tilpasset lasten. Dette kan ske pålideligt med et professionelt planlagt system til luftaffugtning.

Ønskede værdier på skibe: 40 til 60 procent luftfugtighed afhængigt af lasten

F.eks. har korn, der er klart til lagring, behov for en relativ luftfugtighed på 65 procent. Papir og trykte produkter skal bruge en relativ luftfugtighed på 40 til 55 procent, hvis varen skal ankomme ubeskadiget. Og for at undgå, at bakterievækst og sammenklumpninger i det hele taget opstår, anbefales en luftfugtighed på maksimalt 50 procent. Ubeskyttede stålkomponenter i selve lastrummene og steder, hvor det beskyttende lag er beskadiget, korroderer fra en luftfugtighed på 65 procent – det samme gælder metaldelene i lasten. De manipulationssikre DL-dataloggere fra Trotecs program med måleinstrumenter sørger nøje for pålidelig overvågning af den nødvendige luftfugtighed og alle andre klimaværdier.

Luftaffugterne i TTR-serien: Offshore-egnede takket være yderst stabile silikagel-rotorer

De kompakte mobile adsorptionstørrere i TTR-serien er de ideelle luftaffugtere til offshore-forhold på skibe. Derudover er de velegnede til hurtig tørring af lastrummene efter rengøring med vand eller arbejde med sandblæsning på værftet. Det er let at forklare, hvorfor de er ideelle til disse anvendelsesområder: TTR-funktionsprincippet med separate luftkanaler til proces- og regenerationsluft sørger for høj ydelse og god økonomi. Derudover har alle TTR-adsorptionsluftaffugtere pålidelige silikagel-sorptionsrotorer i vaskbar og mekanisk superstabil udførelse. TTR-enhedernes arbejdsområde ligger fra -15 til +35 °C. De arbejder også videre ved en relativ luftfugtighed på 100 procent og kan stables kompakt. De mobile TTR-enheder er til rådighed i forskellige effektklasser til luftaffugtning af lastrum i forskellige størrelser: I skibe anvendes TTR 200 til TTR 500 D ofte. Derudover er TTR-luftaffugterne i rustfrit stål særdeles velegnede netop til brug på skibe og værfter.

Ideelt til skibe: Luftaffugtere i korrosionsbestandig udførelse af rustfrit stål

Blandt affugterne af rustfrit stål er specialudførelsen TTR 250 HP konstrueret til ekstra lange transportveje for bortførslen af luft, sådan som de findes på skibe: Den korrosionsbestandige adsorptionstørrer har ud over den standardmonterede radialblæser en ekstra trykøgningsblæser, der muliggør et særdeles højt tryk. Andre overbevisende funktioner er integreret varmegenvinding, selvregulerende PTC-varme, amperemeter til kontrol af driftstilstanden og en driftstimetæller.

Stationære tørreaggregater fås også som mobil løsning med kran-øjer

Hvis du til luftaffugtning på dit skib har behov for større tørrere med højere affugtningskapacitet, kan de stationære enheder TTR 800 og TTR 1400 udstyres som mobil løsning med en ramme. Rammerne har kran-øjer – på denne måde kan luftaffugterne let bringes ombord, f.eks. til midlertidig brug efter rengøring. De kan også leveres i rustfri udførelse til hygiejnesensible skibsladninger.

Hvilken luftaffugter til hvilket lastrum? Få rådgivning

Med industriservice hos Trotec Group er det let at udforme konceptet for luftaffugtning på skibe eller værfter: Få rådgivning om, hvilke luftaffugtere der har den rigtige kapacitet til den planlagte affugtningsopgave.

Midlertidigt behov? Lejeapparater til ethvert behov

TKL – Trotec Rental Division

Til sikring af din rentabilitet i tilfælde af maskinsvigt eller ved temporære spidsbelastninger står TKL, Trotec Rental Division og Europas førende apparatudlejere ved din side med mere end 10.000 udlejningsapparater og hurtig 24-timers leveringsservice. Du kan fx leje:

 • Affugtningsaggregater som adsorptionstørrere eller industritørrere
 • Varmeapparater som elektriske varmeapparater og varmekanoner
 • Klimaenheder, luftbefugtere, luftrensere og lugtfjernere
 • Ventilatorer, også med eksplosionsbeskyttelse, eller vindmaskiner
 • Varmebilledkameraer

I vores udlejningsportal TKL finder du udlejningsapparater i alle ydelsesklasser til en favorabel pris!

Hvis det ønskes, producerer vi også skræddersyede adsorptionstørrere som specialudførelser

Vi producerer gerne skræddersyede adsorptionstørrere efter dine ønsker og leverer specialudførelser „made in Germany“, der passer perfekt til dine behov – fx:

 • TTR-tørreaggregater i hygiejneudførelse
 • TTR-tørreaggregater til LABS-fri tør luft
 • TTR-tørreaggregater med ekstremt lavt dugpunkt

Benyt muligheden for at projektere, designe og fremstille særudgaver med specielt tilpassede komponenter, som er afstemt med dine behov, i nært samarbejde med vores specialister:
Her får du mere at vide ...