Du har spørgsmål?

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Brancheløsninger
  2. Brancheoversigt
  3. Skibsbygning og værfter
  4. Evakueringsøvelser på passagerskibe

Ud af røgen Evakueringsøvelser på passagerskibe

Tåge- og røggassimulatoren FS200 fraTrotec gør det muligt at give skibspersonalet målrettet træning i, hvordan de skal forholde sig i farlige situationer.

Selvom passagerskibe regnes for at være særdeles sikre transportmidler, skal forberedelser på nødsituationer tages alvorligt. Internationale FN-vedtagne bestemmelser foreskriver, at skibspersonalet som del af sikkerhedstræningen ombord også skal lære, hvordan man evakuerer skibet. Tågemaskinerne anvende for at skabe realistiske betingelser, når nødsituationerne øves. Tåge- og røggassimulatoren FS200 fra Trotec er meget velegnet til den slags træning.

Krydstogtskibe anses for at være særdeles sikre. Sammenlignet med andre rejseformer er hændelser på passagerskibe yderst sjældne. Årsagen til dette er først og fremmest den moderne teknik og de ekstremt høje sikkerhedsstandarder, som skibene er udstyret med. For at garantere den højeste sikkerhed for pasagerer og besætning er de virksomheder, der driver krydstogter og passagerskibe, blandt andet forpligtet på at gennemføre specielle øvelses- og træningsprogrammer med skibspersonalet. Hertil hører først og fremmest evakueringsøvelser. Der er særligt ét scenarie, som får særlig opmærksomhed: brand under dækket. For særligt en sådan type brand, opfører sig helt anderledes end en brand i en bygning eller i den frie natur på land. Og først og fremmest er det vigtigste her ikke at slukke branden, men at redde passagererne.

Hurtig røgudbredelse

Skibets stålvægge bliver så varme af flammerne, at ilden kan brede sig alene via varmeledning. Hertil kommer de lange gange under dækket, de mange trapper og ventilationsskakter, som i tilfælde af brand virker som effektive skorstene. Følgen: Ilden og frem for alt røgen breder sig med enorm hastighed under dækket. På særdeles kort tid er de snævre korridorer så tætte af røg, at sigtbarheden ofte er nede på under 30 centimer. Skibspersonalet skal være korrekt forberedt på at evakuere et uforholdsmæssigt stort antal passagerer gennem smalle, lange og frem for alt komplet røgfyldte korridorer med dårlig sigtbarhed.

Stærk, kunstig røg

For at personalet er forberedt så godt som muligt på en nødsituation, bør brandøvelser under dækket afvikles med kunstig røg. Tåge- og røggassimulatoren FS200 er egnet til sådanne tilfælde. Med sin ekstremt stærke blæserturbine og den trinløst regulerbare fluidpumpe producerer apparatet en tyk hvid røg på blot få sekunder. På ganske kort tid er det udvalgte areal fyldt med tyk - og naturligvis ufarlig - tåge med en sigtbarhed, som svarer til en brand under dækket.

Kompakt kraftpakke

For at samtlige korridorer og trappeopgange hurtigst muligt er klar til øvelse på skibet kan FS200 uden problemer stilles op og anvendes på forskellige steder. Opstillingen og ibrugtagningen af den kompakte kraftpakke kræver kun ganske lidt arbejde. Med sine kompakte mål og beskedne vægt kan den professionelle tåge- og røggassimulator transporteres hurtigt og nemt. På den måde er forberedelserne ikke tidskrævende, og personalet kan helt og fuldt koncentrere sig om evakueringsøvelserne.

Tåge- og røggassimulatoren FS200 til evakueringsøvelser på passagerskibe

  • Professionel kvalitet "made in Germany" fra Trotec
  • Konstant, tyk tågeproduktion
  • Hurtig forberedelse af korridorerne
  • Nem transport
  • Trinløs indstilling for en optimal tilpasning til øvelsesstedet

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke