1. Produkter & Tjenester
  2. Måleinstrumenter
  3. Luftkvalitet
  4. Partikeltæller

Partikeltæller til luftkvalitetsmålinger

Mobile laser-partikeltællere er den optimale løsning til overvågning, kvalitetssikring og vurdering af luftkvaliteten.

De ergonomisk formede partikeltællere PC200 og PC220 afslører effektivt problematiske koncentrationer af og kilder til skadelige stoffer i indendørs rum, ventilationssystemer og i den industrielle produktion. Ud over luftkvalitetsmålingen registrerer den mobile partikeltæller desuden alle relevante miljøklimaparametre som f.eks. luftfugtighed, lufttemperatur, dugpunkts- og vådtemperatur. Det integrerede digitalkamera gør det muligt at foretage en foto- og videodokumentation af målemiljøet. De mange funktioner i disse mobile ISO-21501-4-konforme måleinstrumenter afrundes af den integrerede datalogger til langtidsprotokollering af måledataene.

Anvendelsesmuligheder med laser-partikeltællerne PC200 og PC220

Luftkvalitetsmåling i indendørs rum: En sund rum- og indåndingsluft er vigtig for velværet på arbejdspladsen og i hjemmet. Produktiviteten lider under forurenet luft og luft, der er belastet af skadelige stoffer (aerosoler, støv, sod og bakterier). En optimal luftkvalitet fremmer derimod ydeevnen og skaber et produktivt arbejdsklima. Trotecs partikeltæller PC200 og PC220 måler koncentrationen af skadelige stoffer i luften, der overstiger grænseværdierne, samt deres kilder - på arbejdspladsen og i hjemmet. Når apparatet anvendes til kvalitetssikring, dokumenterer den integrerede datalogger, at de lovpligtige grænseværdier overholdes.

Forebyggelse i procesteknikken: I den industrielle produktion er teknisk renlighed ufravigelig. Forureninger af produktionsomgivelserne på grund af mikro- og nanopartikler forårsager optiske og funktionelle mangler ved produktet. Laser-partikeltællerne PC200 og PC220 er de måleinstrumenter, man skal vælge, når det drejer sig om forebyggelse i produktionsprocessen.

Teknisk bygningsmanagement: Defekte eller forurenede ventilationsanlæg er årsager til sundhedsskadelige luftkvalitetsproblemer. Derfor kræver lovgivningen en regelmæssig vedligeholdelse. Med PC200 og PC220 måler klimateknikere skadestofbelastningen i ventilationssystemer, lokaliserer kilder til skadelige stoffer og kontrollerer filtrenes effektivitet.