Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Professionelt infrarødt termometer med multipoint-laserteknik
 1. Produkter & Tjenester
 2. Måleinstrumenter
 3. Temperatur
 4. Kontakt- og IR-termometer
 5. TP7 infrarødt termometer

Pyrometer TP7

Professionelt infrarødt termometer med multipoint-laserteknik

TP7
TP7
TP7

Et infrarødt termometer som TP7 har du aldrig set før, for dette professionelle pyrometers praksisoptimerede tyske industridesign er 100% Trotec og et beskyttet varemærke.

Ud over det enestående ydre look scorer TP7 også point med det indre. En afstandsfaktor på 40:1 muliggør præcise måleresultater selv ved små objekter langt væk.

Vha. det store temperaturmåleområde på -50° C til +1.000° C og det berøringsfrie måleprincip er det robuste TP7 således ideelt egnet til temperaturmålinger på vanskeligt tilgængelige, varme, bevægelige og farlige målesteder.

Præcis multipoint-laserteknik

Lige som du forventer af et professionelt IR-termometer, er TP7 udstyret med mange praksisorienterede funktioner, f.eks. materialespecifik indstilling af emissionsgraden, maksimumværdi-visning eller kontinuerlig måling.

Den innovative multipoint-laserteknik i TP7 skal særligt fremhæves her. I stedet for kun at vise målet med enkelt laser eller udelukkende vise størrelsen på målepletten vha. dobbeltlaser, fusionerer multipoint-laseren i TP7 begge teknologier til en samtidig enkel og præcis registrering af måleemnet:

Mens et centralt lasersigte viser målepunktet, visualiserer otte lasere desuden målefladens kantpunkter, hvilket giver dig mulighed for at foretage præcise målinger på meget kort tid.

Praktisk alarmvisning vha. farveskift i displayet

En anden tidsbesparende funktion ved TP7 er det alarmstøttede skift af farve i displaybelysningen. Der kan indtastes brugerdefinerede alarmgrænseværdier i apparatet for en nederste og en øverste måleværdi. Så snart den indstillede grænseværdi underskrides, blinker displayet blåt, og ved overskridelse blinker det rødt. Desuden lyder der et akustisk alarmsignal såvel ved over- som underskridelse. 

Ved hjælp af det intuitive farveskift er det allerede ved første blik klart, om den målte temperatur ligger inden for det forudindstillede målværdiområde, hvorved man også hurtigt kan gennemmåle store områder uden at skulle være opmærksom på hver enkelt måleværdi.

Optisk opløsning kort forklaret:

Den optiske opløsning (D:S) definerer forholdet mellem måleafstand og måleplettens diameter. Denne bliver større jo større afstanden til måleemnet er. Det infrarøde termometer beregner derved en gennemsnitstemperatur ud fra alle temperaturerne i målepletten.

Det vil sige, jo større målepletten er, jo mere upræcist er måleresultatet. Omvendt gælder: Jo højere pyrometerets optiske opløsning er, jo mindre er målepletten og jo mere præcis bliver målingen.

Når baggrundsbelysningen er slået til, lyser displayet på TP7 grønt. Hvis alarmfunktionen er aktiveret, blinker displayet blåt, så snart måleværdien underskrider alarmgrænseværdien, og rødt i tilfælde af en overskridelse.
Baggrundsbelyst display med farveskift ved temperaturalarm
TP7 giver dig en høj optisk opløsning på 40:1 og er udstyret med multipoint-lasersigtehjælp, der viser dig målepunktet og målefladens kantpunkter på samme tid.
TP7 med multipoint-laserteknik og høj optisk opløsning

Med TP7 råder du over et professionelt infrarødt termometer til mange anvendelsesområder

Display med baggrundsbelysning
Når baggrundsbelysningen er aktiveret, lyser displayet grønt og er således meget nemt at aflæse selv i mørke omgivelser.
Low-alarmvisning vha. display, der blinker blåt, samt alarmtone
Med low-alarmen kan du definere en nedre alarmgrænseværdi. Så snart den brugerdefinerede alarmtærskel underskrides, blinker displayet blåt, og der lyder en alarmtone. Dette er f.eks. praktisk til hurtig detektering af kuldebroer.
High-alarmvisning vha. display, der blinker rødt, samt alarmtone
Ved overskridelse af en defineret øvre temperaturalarmværdi lyder der også et alarmsignal, og displayet blinker rødt. Ved hjælp af farveskiftet i displayet kan man hurtigt gennemmåle selv store områder uden at skulle være opmærksom på hver enkelt måleværdi.
Stort temperaturmåleområde fra -50° C til +1.000° C
TP7’s store måleområde på -50° C til +1.000° C muliggør mange forskellige måleanvendelser. Takket være multipoint-lasersigtehjælp har du altid både målepunkt og målepletstørrelse inden for dit synsfelt.
Kontakt- og IR-termometer

Direkte sammenligning af alle Kontakt- og IR-termometer

For at du kan finde den Thermomètr IR et de contact, der passer til netop dit behov, har du her mulighed for at sammenligne alle Kontakt- og IR-termometer overskueligt med hinanden.

Modeller, som du ikke vil tage med i sammenligningen, kan du blot klikke væk.

Sammenligning af de tekniske data

Fordele i praksis:

 • Udvikling, design, fremstilling: 100 % Trotec
 • Optisk opløsning 40:1
 • Berøringsfri overfladetemperaturmåling fra -50° C til +1.000° C
 • Multipoint-lasersigtehjælp til samtidig visning af målepunkt og måleplet
 • Emissionsgraden kan indstilles frit fra 0,1 til 1,0
 • High-Low-alarmvisning vha. displayfarveskift samt alarmtone
 • Display med baggrundsbelysning
 • Automatisk slukning
 • Praksisoptimeret tysk industridesign - mønsterbeskyttet

Køb

Infrarødt-Termometer / Pyrometer TP7 Multipoint laser Vis den i Trotecs webshop

Tekniske data

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 3.510.003.012
Optik
  optisk opløsning (D:S) 40:1
  Mindste målepunkt 25,4 mm
Temperatursensor infrarød [°C]
  Måleområde min. | Temperatursensor infrarød [°C] -50
  Måleområde maks. | Temperatursensor infrarød [°C] 1.000
  Nøjagtighed maks. [°C] | Temperatursensor infrarød
  Nøjagtighed < -4°C
  Nøjagtighed -4°C til 65 °C
  Nøjagtighed > 65 °C
  Nøjagtighed < 20 °C
  Nøjagtighed = 20 °C
  Nøjagtighed -50 °C til 20 °C (-58 °F til 68 °F) ± 2,5
  Nøjagtighed 21 °C til 300 °C ± 1
  Nøjagtighed 301 °C til 1.000 °C ± 1,5
  Nøjagtighed 21 °C til 400 °C
  Nøjagtighed 401 °C til 800 °C
  Nøjagtighed 800 °C til 1.600 °C
  Reproducerbarhed -50 °C til 20 °C ± 1,3
  Reproducerbarhed 21 °C til 1.000 °C ± 0,8 / ± 0,5
  Reproducerbarhed 21 °C til 1.200 °C
  Reproducerbarhed 1.201 °C til 1.600 °C
  Nøjagtighed 20 °C til 500 °C (68 °F til 932 °F)
  Nøjagtighed 500 °C til 1.000 °C (932 °F til 1.832 °F)
  Nøjagtighed 1.000 °C til 1.850 °C (1832 °F til 3.362 °F)
  Reproducerbarhed 20 °C til 1.000 °C (68 °F til 1.832 °F)
  Reproducerbarhed 1.000 °C til 1.850 °C (1832 °F til 3.362 °F)
Temperatursensor infrarød [°F]
  Måleområde min. | Temperatursensor infrarød [°F] -58
  Måleområde maks. | Temperatursensor infrarød [°F] 1.832
  Nøjagtighed ± min. [°F] 4,5
  Nøjagtighed maks. [%] 1
integreret termperaturføler [°C]
  Måleområde min. | integreret termperaturføler [°C]
  Måleområde maks. | integreret termperaturføler [°C]
  Nøjagtighed ± min. [°C]
  Nøjagtighed ± maks. [°C]
integreret termperaturføler [°F]
  Måleområde min. | integreret termperaturføler [°F]
  Måleområde maks. | integreret termperaturføler [°F]
  Nøjagtighed ± < 23 °F til 150 °F °F [°F]
  Nøjagtighed ± > 150 °F [°F]
Dugpunkttemperatur [°C]
  Måleområde min. | Dugpunkttemperatur [°C]
  Måleområde maks. | Dugpunkttemperatur [°C]
  Nøjagtighed
Luftfugtighed
  Måleområde min. | Luftfugtighed [%]
  Måleområde maks. | Luftfugtighed [%]
  Nøjagtighed [%] | Luftfugtighed
Omgivelsesbetingelser
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - maks. temperatur [°C] 50
  Drift - min. rel. luftfugtighed [% r.F.] 10
  Drift - maks. rel. fugtighed (ikke-kondenserende) [%] 90
  Lager - min. temperatur [°C] -10
  Lager - maks. temperatur [°C] 60
  Lagring - maks. rel. luftfugtighed (ikke-kondenserende) [%] 80
Display
  LCD
  monokrom
Interfaces
  USB
  Stiktilslutning til type-K temperatursensor
Hukommelsesorganisation
  Datalager, intern flash
Apparatets styring
  Trykknapper
  Folietastatur
Kapslingsklasse
  IP54
  IP65
Temperatursensor
  Reaktionstid < 150 ms
  Spektral følsomhed 8 ~ 14 µm
Laser (målvisning)
  Klasse Klasse 2
  Bølgelængde [nm] 630 ~ 670
  Effekt [mW] 1
Energiforsyning
  intern (batteri) 9V-blokbatteri
  ekstern (USB)
Husudførelse
  Plast
Dimension
  Længde (uden emballage) [mm] 122
  Bredde (uden emballage) [mm] 49
  Højde (uden emballage) [mm] 160
Vægt
  (uden emballage) [kg] 0,224
Standardlevering
Standardlevering
  Måleapparat
  Transporttaske
  Betjeningsvejledning
  Kontakt-temperatursensor type K
  Kuffert
  USB-kabel
  Ministativ
Målbare målværdier og funktioner
intern sensorik
  Materialetemperatur [°C]
  Materialetemperatur [°F]
  Dugpunkttemperatur [°C]
  Dugpunkttemperatur [°F]
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Relativ luftfugtighed [%]
Funktioner og udstyr
  multipoint-laser, der kan tilkobles
  Slukkeautomatik
  Alarmfunktion akustisk
  Optisk alarmfunktion ved hjælp af forskelligfarvet LCD-lys (rødt/grønt/blåt)
  Alarmfunktion med brugerdefinerede grænseværdier
  Visningsopløsning 0,1° C
  Permanent målefunktion
  Indstillelig emissionsgrad fra 0,1 til 1,0
  LCD-display med baggrundsbelysning
  Maksimumsværdi-visning
  Måleværdi-holdefunktion
  Temperaturmåleenhed-omskiftningsfunktion °C/°F
  akustisk dugpunktalarm
  Bargraf-indikator til hurtig registrering af kondenseringsfare
  Visning af batteristatus
  Differensværdi-visning
  Anvendelig til softwareunderstøttet registrering af måleserier
  Emissionsgrad fast ved 0,95
  Overholder DIN 10955:2004
  Opfylder forskrifterne i den tyske LFGB, §31
  HACCP-LED-hurtig indikator
  Maksimumværdi-indikator
  Minimumsværdi-visning
  Åbent målvisir
  Stativgevind-tilslutning
  Timerfunktion
  visuel dugpunktalarm
  Ekstra materialetemperaturmåling med integreret indstikningssensor af typen K
  Ekstra temperaturmåling med ekstern sensor af typen K
  indkobbelbar enkelt-laserpointer
  Materialetemperatur [°C]
  Materialetemperatur [°F]

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

tilbehør

Indlæser...

Alternative produkter

Indlæser...

Seminarer

Downloads

Indlæser...