Ultralydsmåler SL3000

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Produkter & Tjenester
 2. Måleinstrumenter
 3. Ultralyd
 4. Ultralydsmålere
 5. SL3000

Ultralydsmåler SL3000

Find trykluftlækager via ultralyd, og opdag tegn på slid tidligt

Trykluft er en af de dyreste energiformer, og lækager udgør her ofte 30 til 40 % af den brugte mængde. Med SL3000 kan du lokalisere sådanne lækager ganske nemt og straks spare energi ved enhver fjernet lækage. Trykfyldte gasrør kan også hurtigt undersøges for lækager ved hjælp af ultralyd.

Derudover løser SL3000 talrige opgaver inden for forebyggende vedligeholdelse på en meget effektiv måde. Dele af anlæg og roterende maskiner kan regelmæssigt kontrolleres for tegn på slid ved hjælp af ultralyd, uden at driften afbrydes. Således kan potentielle skader opdages i god tid.

For at måle med SL3000 skal man hverken bruge meget tid eller en dyr og krævende uddannelse. Ved hjælp af lydomformerteknik gøres ultralydssignalerne hørbare igennem stereo-hovedtelefonerne, og de vises samtidig numerisk og indikativt på displayet.

Det robuste måleinstrument er specielt konciperet til vedvarende anvendelse i rå industriomgivelser og er samtidig så kompakt, at det passer perfekt i enhver lomme. Alt efter behovet kan SL3000 suppleres med forskellige luft- og strukturlydssonder, som kan sættes på apparatet i en håndevending.

SL3000 er en kompakt ultralydsmåler med omfattende tilbehør til professionel lokalisering af trykluft- og gaslækager eller tidlig identificering af lækskader på maskiner:

 • Hurtig læksøgning på trykluftrør samt damp-, gas- og vakuumanlæg
 • Slidkontrol af roterende maskiner under drift
 • Påvisning af elektriske delafladninger ved isoleringsskader
 • Tæthedskontrol af trykløse systemer

Eksempel på omkostninger ved lækagetab i trykluftsystemer

Selv ved de mindste lækagesteder i trykluftsystemer strømmer der permanent store luftmængder ud med høj hastighed, hvilket forårsager mærkbart højere driftsomkostninger:

Størrelse på lækagen Udstrømmende luftmængde ved 8 bar Energitab**
[ø mm] [l/min] [l/annum]* [kWh/a]
1 75 39.420.000 5.125
2 260 136.656.000 17.765
3 600 315.360.000 40.997
4 1.100 578.160.000 75.161
* Ved 24-timers drift på anlægget året rundt.
** På grund af den ekstra, nødvendige motorydelse (0,13 kW for hver m³ trykluft) for højere volumenstrøm til tryktab-udligning.

Fordele i praksis:

 • Såvel kompakt som robust IP54-kontrolapparat til ultralydsmålinger
 • Enkel detektering af de mindste lækager og utætheder
 • Nøjagtig registrering af lækager ved hjælp af effektiv lyd-omformerteknik
 • Ekstremt lyddæmpede stereo-hovedtelefoner muliggør en sikker lokalisering også ved høj omgivende larm
 • Omfangsrigt program af luft- og strukturlydssonder, der kan monteres til mange forskellige anvendelsesområder
 • Let aflæseligt display med baggrundsbelysning og numerisk og indikativ visning af måleværdier
 • Intuitiv softkey-betjening med ekstra funktion til visning af maksimalværdier
Ud over ultralydsmåleren SL3000 indeholder standard-leveringsomfanget en luftlydsonde, en pejlelydsonde med spids, der kan sættes på, et akustisk horn for større rækkevidde, ekstremt lyddæmpede stereo-hovedtelefoner med forbindelseskabel samt transportkuffert og betjeningsvejledning.
Omfattende leveringsomfang
Ved hjælp af pejlelydsonden kan man præcist lokalisere lækager på ikke-skjulte rør.
Ultralydsmåling med pejlelydsonde
Strukturlydsonden, der fås som ekstraudstyr, egner sig perfekt til NDT-kontroller så som slidkontroller af lejer på roterende maskinkomponenter.
Slidkontrol med strukturlydsonde
Praktisk detalje: Indlægget i den medfølgende transportkuffert er allerede forberedt til yderligere sonder, for eksempel strukturlydsonden, der er vist på billedet og fås som ekstraudstyr.
Leveres komplet i transportkuffert
Ultralydsmåler SL3000

Ultralydsmåleren SL3000 tilbydere brugeren et bredt anvendelsesområde også til forebyggende vedligeholdelse og ikke-destruktiv materialekontrol.

Ved hjælp af ultralydsmålinger kan enhver lokalisere lækager og utætheder i trykluft-, gas- og vakuumanlæg helt enkelt og hurtigt. Siver der luft ud fra en lækage, opstår der turbulens, der producerer ultralyd. Uden hjælpemidler kan mennesker ikke høre disse ultralydssignaler. Men SL3000 forvandler disse signaler til informationer, der kan registreres af brugeren optisk og akustisk.

Ud over hurtig og pålidelig lokalisering af trykluft- og gaslækager egner den praktiske ultralydsmåler SL3000 sig også til tæthedskontrol af forskellige systemer, slidkontrol på roterende maskiner og påvisning af elektriske delafladninger ved isoleringsskader. Kontrol af vandudladere og ventiler er desuden også en del af det mobile apparats opgaver.

Mange forskellige luftlydsonder til lokalisering af trykluft- og gaslækager

SL3000-luftlydsonder
SL3000 med akustisk horn og pejlelydsonde

Luftlydsonden (1), der er en del af leveringsomfanget til SL3000, er optimalt egnet til lækagelokalisering. Den sættes direkte på SL3000 og egner sig til læksøgning over afstande på op til 3 meter.

For at kunne afgrænse lækagens område groft, medleveres der også et akustisk horn (2).

Dette horn, der sættes på luftlydsonden, udvider målerækkevidden og muliggør en læksøgning fra en afstand på op til 8 meter.

Lækagen kan præcist bestemmes ved hjælp af pejlerøret med spids (3), som også er indeholdt i leveringsomfanget til SL3000.

Pejlerøret sættes på luftlydsonden, afskærmer for ultralydskilder i siden og viser lækagen præcist.

SL3000 med bøjelig luftlydsonde
Parabolsonde til SL3000

Svært tilgængelige steder kan undersøges med svanehalssonden, der fås som ekstraudstyr. Sondens bøjelige hals gør det muligt at placere sondens spids ved rør, der ligger skjult.

Til lækagelokalisering over større afstande på op til 20 meter kan SL3000 desuden udrustes med en parabolsonde, der fås som ekstraudstyr.

På grund af dens store rækkevidde og et integreret lyspunktvisir kan lokaliseringen af trykluftlækager med denne sonde foregå sikkert og nøjagtigt selv over større afstande.

På grund af den høje sensorfølsomhed og parabolsondens meget fine retningsvirkning kan selv elektriske delafladninger og isoleringsskader spores, for eksempel på mellemspændingsanlæg.

Strukturlydssonder til maskindiagnose og kontrol af armaturer

Lang og kort strukturlydsonde

Den lange strukturlydsonde med spids i rustfrit stål (4), der fås som tilbehør, sættes direkte på den genstand, der skal kontrolleres. Den gør det muligt hurtigt at foretage skadesforebyggende undersøgelser på roterende maskinkomponenter uden at forstyrre den igangværende drift.

Ved regelmæssig kontrol kan lydændringer tidligt give værdifulde henvisninger om tegn på slid, f.eks. på kugle-, rulle- eller glidelejer. Ligeledes kan man undersøge centrifugalpumper for kavitation eller foretage gennemgangs- eller funktionskontrol af kondensomater.

Og som elektronisk stetoskop er den korte strukturlydsonde (5) særdeles god til kontrol af armaturer, brandhaner og ventiler.

Tæthedskontroller ved hjælp af ultralydsender

Tæthedskontrol med ultralyd
Ultralydssender SL800T fra Trotec

Med ultralydsmåleren SL3000 kan man også hurtigt og enkelt kontrollere tætheden af vinduer, døre og andre bygningsdele. Der placeres en ultralydssender i det lukkede rum, og det udvendige område, der skal undersøges, undersøges ved hjælp luftlydsonden. Ultralyden fra senderen kommer ud på utætte steder og kan registreres af SL3000.

Med denne metode kan man også kontrollere andre trykløse systemer så som kabiner, varmeskabe, klimaanlæg eller beholdere uden de store omkostninger. Ud over ultralydsmåleren SL3000 skal du blot også bruge en ultralydssender som f.eks. SL800T fra Trotec.

Køb

Ultralyddetektor SL3000 Vis den i Trotecs webshop

Ultralyddetektor SL3000

Professionel ultralyddetektor-sæt til hurtig og nem læklokalisering, slid diagnose eller tæthedsprøvning.

19.548,98 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Detaljer

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 3.510.002.200
Ultralyd [digits]
  Modtagelsesfrekvens ca. 40 kHz
Display
  LCD
  monokrom
  baggrundsbelyst
Apparatets styring
  Folietastatur
Husudførelse
  Metal
Interfaces
  Tilslutning til ultralyd sonde
  Tilslutning til hovedtelefoner 3,5 mm jack-stick
Driftstid
  ca. 24 h
Energiforsyning
  Batteritype 2x 1,5 V, AA
Omgivelsesbetingelser
  Drift - min. temperatur [°C] -10
  Drift - maks. temperatur [°C] 60
  Lager - min. temperatur [°C] -20
  Lager - maks. temperatur [°C] 60
Dimension
  Længde (uden emballage) [mm] 130
  Bredde (uden emballage) [mm] 85
  Højde (uden emballage) [mm] 30
Vægt
  (uden emballage) - inkl. batterier [kg] 0,3
  (inkl. emballage) [kg] 3,12
Standardlevering
Standardlevering
  Måleapparat
  støjbeskyttet hovedtelefon
  Kabel til hovedtelefoner
  Luftlydssonde
  Akustisk horn
  Retningsrør
  Spids til retningsrør
  Batteri(er)
  Transportkuffert
  Betjeningsvejledning
Målbare målværdier og funktioner
intern sensorik
  Ultralyd [digits]
Funktioner og udstyr
  Auto-Power-Off funktion
  Display med baggrundsbelysning
Udstyr, kendetegn og funktioner
intern sensorik
  Ultralyd [digits]
Funktioner og udstyr
  Auto-Power-Off funktion
  Display med baggrundsbelysning

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Tilbehør

Seminarer

Downloads

Lynvejledning ultralydsdetektor SL3000 (INT)

Lynvejledning ultralydsdetektor SL3000 (INT)

TRT-KA-SL3000-TC-001.pdf (2.0 MB)

Hent

Betjeningsvejledning ultralydsdetektor SL3000 (DE)

Betjeningsvejledning ultralydsdetektor SL3000 (DE)

TRT-BA-SL3000-TC-001-DE.pdf (0.9 MB)

Hent

Betjeningsvejledning ultralydsdetektor SL3000 (EN)

Betjeningsvejledning ultralydsdetektor SL3000 (EN)

TRT-BA-SL3000-TC-001-EN.pdf (0.9 MB)

Hent

Betjeningsvejledning ultralydsdetektor SL3000 (FR)

Betjeningsvejledning ultralydsdetektor SL3000 (FR)

TRT-BA-SL3000-TC-001-FR.pdf (408 KB)

Hent

Betjeningsvejledning ultralydsdetektor SL3000 (IT)

Betjeningsvejledning ultralydsdetektor SL3000 (IT)

TRT-BA-SL3000-TC-001-IT.pdf (407 KB)

Hent

Betjeningsvejledning ultralydsdetektor SL3000 (NL)

Betjeningsvejledning ultralydsdetektor SL3000 (NL)

TRT-BA-SL3000-TC-001-NL.pdf (406 KB)

Hent

Betjeningsvejledning ultralydsdetektor SL3000 (PL)

Betjeningsvejledning ultralydsdetektor SL3000 (PL)

TRT-BA-SL3000-TC-001-PL.pdf (412 KB)

Hent

Betjeningsvejledning ultralydsdetektor SL3000 (TR)

Betjeningsvejledning ultralydsdetektor SL3000 (TR)

TRT-BA-SL3000-TC-001-TR.pdf (413 KB)

Hent