Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Et must til alle byggetørrere: Varmgas-afrimningsautomatik
  1. Produkter & Tjenester
  2. Produkter ‑ HighPerformance
  3. Affugtning
  4. Hvad skal man bruge varmgas-afrimningsautomatik til?

Varmgas-afrimningsautomatik

Sådan bliver en erhvervs-luftaffugter til en ægte byggetørrer

Erhvervs-luftaffugtere skal kunne klare lidt af hvert. Indsatsbetingelser, der af til kan være krævende og hyppige skift af sted gør det nødvendigt med et robust metalkabinet, stabile hjul og helt igennem stabil en konstruktion. Her ligner de fleste standard erhvervs-luftaffugtere på markedet en byggetørrer – så længe man nøjes med at kigge på dem udefra. Men betyder det, at en erhvervs-luftaffugter også automatisk kan bruges som byggetørrer?

Uden varmgas-afrimningsautomatik er der heller ikke nogen egnethed til byggetørring.

Samtlige erhvervs-luftaffugtere er som regel kondenstørrere. Det vil sige, at de bevirker en kondensering af den fugt, der findes i luften, som de så efterfølgende samler og bortleder. På den måde bliver der konstant fjernet fugt fra luften, og den bliver mere tør.

For at fugten fra den indsugede luft kan kondensere, skal temperaturen på luften køles til ned under dugpunktet. Dette sker via fordamperen på tørreapparatet: Et trykreduceret kølemiddel bliver ledt igennem fordamperen, som på den måde bliver kølet kraftigt ned.

Uden tekniske modforanstaltninger ville en sådan afkølingsteknik indebære en stor fejl: Fordamperen begynder nemlig at ise til ved temperaturer fra 16 °C til 17 °C. Den heraf følgende stadigt stigende isdannelse ville ikke blot medføre et konstant tab i effektiviteten, men også et totalt maskinsvigt.

Derfor er kondenstørrere udstyret med en anordning til regelmæssig afrimning af fordamperen, kaldet afrimningsautomatikken. Det er samtidigt også den vigtigste forskel imellem erhvervs-luftaffugtere og byggetørrere.

Bare fordi der står byggetørrer udenpå, betyder det ikke nødvendigvis, at det også er det, der befinder sig indeni.

På normale erhvervsluftaffugtere er afrimningen som regel tids- eller sensorstyret elektronisk og foregår vha. cirkulationsdrift. Processen kaldes derfor også for elektronisk affugtning: Kompressoren kobler fra i afrimningsmodus, mens blæseren for det meste kører videre og blæser kompressorvarmen rundt omkring fordamperen, så den kan afrime. Dette er en velafprøvet fremgangsmåde, og den fungerer som hovedregel godt i opvarmede omgivelser på ca. 15 °C.

Hvis disse tørrere sættes ind i køligere omgivelser – under 15 °C – kommer dugpunktet også til at ligge betydeligt lavere. Procesteknisk medfører det en stærkere isdannelse ved fordamperen, der grundet den noget længere afrimningstid på ventilationsafrimningsapparater skal afrimes så godt som konstant. På sådanne apparater finder der så godt som ingen regulær affugtningsdrift sted mere! Og på Mellemeuropæiske byggepladser er der som regel temperaturer under 15 °C i mere end 200 døgn om året – i det mindste i nattetimerne.

Af den grund er byggetørrere udstyret med et komplet anderledes afrimningssystem: varmgas-afrimning med bypass-metode. Her bliver den varme gas fra kølekredsløbet brugt aktivt til en hurtig og effektiv afrimning. Ved begyndende tilisning åbner en særlig ventil sig automatisk, og den varme gas ledes om til fordamperen. Når denne er afrimet, lukkes ventilen igen til videreførsel af det regulære kølemiddelkredsløb i tørringsdrift.

I modsætning til cirkulationsafrimningen muliggør varmgas-afrimningsautomatikken betydeligt kortere afrimningsfaser, hvilket er en absolut forudsætning for en effektiv luftaffugtning i lavtemperaturområder som fx uopvarmede rum. Sidst men ikke mindst foregår den egentlige luftaffugtning udelukkende i de faser, hvor tørreapparaterne ikke samtidigt afrimer!

Kort sagt: Hvis du leder efter en byggetørrer, bør du som det første spørge efter varmgas-afrimningen. Hvis der ikke er nogen, er der helt enkelt ikke tale om en byggetørrer!