Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

BN35 Termostat til stikkontakt
Home Comfort
 1. Produkter & Tjenester
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Opvarmning
 4. Tilbehør opvarmning
 5. BN35

BN35 radiotermostat med timer

Den praktiske løsning til termostat- og tidskontrol af dine elektriske varme- eller køleapparater

Konstant behagelig temperatur - pålideligt reguleret

Med radiotermostaten BN35 fra Trotec kan du nemt via fjernbetjening bestemme, ved hvilken rumtemperatur elektriske varmeapparater eller klimaanlæg skal tændes eller slukkes. Den praktiske tidsstyring af elektriske apparater med allerede integreret termostat er også mulig.

Styr tænd og sluk for en eller endda flere enheder. Radioafstanden (uden forhindringer) er ca. 20 meter. Du kan styre op til 100 radiostyrede stikkontakter (modtagere) på samme tid med kun én radiotermostat (sender) - altid forudsat at de befinder sig inden for rækkevidden. Ved hjælp af timerfunktionen kan du også sikre en behagelig lufttemperatur, før du træder ind i et rum - ideelt f.eks. til det kolde køkken om morgenen, gæstetoilettet, hobbykælderen, vinterhaven, kontoret, og, og, og, og.....

Så enkelt fungerer det:

BN35-sættet består af en radiostyret stikkontakt og en radiostyret termostat. Du skal blot sætte den radiostyrede stikkontakt i en stikkontakt og tilslutte dit elektriske apparat til stikkontakten i den radiostyrede stikkontakt. Med radiotermostaten kan du nu indstille den ønskede tændings- eller slukningstemperatur på afstand. Radietermostaten måler rumtemperaturen på det aktuelle sted og tænder eller slukker for varme- eller klimaanlægget i overensstemmelse hermed for at nå den ønskede måltemperatur i rummet. Så snart den forudindstillede rumtemperatur er nået, slukker radiotermostaten for det tilsluttede elektriske apparat, indtil der igen er behov for opvarmning eller afkøling.

Desuden er det også muligt at anvende separat eller kombineret tidsstyring for at foruddefinere tænd- og sluktider afhængigt af temperaturen. Det sparer strøm og skåner din pengepung. Med BN35 har du simpelthen utallige muligheder!

BN35 - alle funktioner og egenskaber på et overblik:

Med radiotermostaten kan du indstille en ønsket måltemperatur i rummet i området fra 0 °C til 70 °C i fine 1 °C intervaller (eller Fahrenheit) via varme- eller køletilstand. For at opnå den ønskede rumtemperatur skal den tilsluttede varme- eller køleenhed naturligvis have den tilsvarende kapacitet. Der er også mulighed for tidsstyret planlagt tænding eller slukning af de tilsluttede enheder. 

Velegnet til en lang række varme- og køleanlæg

BN35 er ideel til et stort antal varme- og køleanlæg. Det drejer sig bl.a. om infrarøde radiatorer, varmepaneler, varmeventilatorer, PTC keramiske elvarmeapparater, konvektorer, olieradiatorer, klimaanlæg, luftkølere eller endda ventilatorer. Den kommercielt tilgængelige maksimale belastning på op til 3.680 watt understøttes fuldt ud af BN35.

Med en rækkevidde på op til 20 m 

Radiotermostaten er din fjernbetjening. Du kan styre selv fjernbetjente radiostyrede stikkontakter, hvor du befinder dig. Rækkevidden er op til 20 meter, men der bør ikke være nogen forhindringer i vejen, så radiostrålingen ikke svækkes eller afbrydes.

1 radiotermostat til op til 100 radiostyrede stikkontakter

Med en radiotermostat kan op til 100 radiostyrede stikkontakter styres trådløst. Alle radiostyrede stikkontakter inden for en rækkevidde på ca. 20 meter tiltales samtidig af radiotermostaten. Det er ideelt til f.eks. drivhuse eller haller. De matchende radiostyrede stikkontakter af typen BN35R kan fås som separat tilbehør hos Trotec.

Termostattilstand og timer kan kombineres med hinanden 

Termostatfunktionen og timeren kan bruges individuelt og kombineres intelligent med hinanden. Du kan f.eks. angive, at et varmeapparat skal opvarme et rum til 25 °C fra kl. 15.00 til 17.00 om mandagen. Radiotermostaten måler rumtemperaturen med den integrerede sensor på det planlagte tidspunkt og tænder derefter for elvarmen via radiostikket for at opvarme rummet. Men hvis rummet allerede har den ønskede temperatur, starter varmelegemet ikke, før temperaturen falder til under de indstillede 25 °C. Dette sparer elektricitet, og apparatet opvarmer ikke rummet. Det sparer elektricitet, og apparatet varmer kun op, når det virkelig er nødvendigt. Uanset om det er på faste tidspunkter eller i kontinuerlig drift - med BN35 har du altid kontrol over, hvornår og ved hvilken temperatur opvarmning eller afkøling skal finde sted.

Slukket om aftenen og tændt igen om morgenen

For enheder, der allerede har en integreret termostat, er timerfunktionen i BN35 nyttig. Når du går i seng om natten, behøver varme- og køleapparater ikke at være i drift. For at undgå at bruge unødvendig energi kan du indstille en timer, så det tilsluttede apparat slukker f.eks. kl. 22.00 og tænder igen kl. 7.00 om morgenen.

6-fold programmerbar timer 

Der kan forudindstilles op til 6 forskellige automatiske timerprogrammer på radiotermostaten pr. dag. Du kan for hvert enkelt program indstille, på hvilken dag og på hvilket tidspunkt timeren skal aktiveres og deaktiveres automatisk. Du har 4 muligheder, når du vælger dage: Du kan enten vælge en enkelt ugedag (mandag, tirsdag, onsdag, tor, fredag, lørdag, søndag), kun hverdage (mandag - fredag), kun weekend (lørdag - søndag) eller hele ugen (mandag - søndag).

Tip til placering 

Radietermostaten måler altid den aktuelle rumtemperatur, præcis hvor den er placeret. For at sikre, at rumtemperaturen også registreres korrekt af føleren, skal du være opmærksom på, hvor du placerer radiotermostaten. Det er f.eks. varmere i en vindueskarm med direkte sollys end midt i rummet. Der bør heller ikke være ildsteder eller radiatorer i umiddelbar nærhed. Hvis det er muligt, skal du derfor foretage temperaturmålingen af radiotermostaten på et sted i rummet, der giver en realistisk målt værdi.

Alt i sigte

Uanset om den er bærbar og altid ved hånden eller stationær og hængt op på væggen - radiotermostatens baggrundsbelyst LCD-display viser dig tydeligt den aktuelle rumtemperatur og klokkeslæt, batteristatus (2 x AA-batteri) og, afhængigt af tilstand, alle relevante indstillingsmuligheder, tidsrum, måltemperaturer m.m. På den måde har du altid overblik over rumtemperaturen. På denne måde har du altid et overblik over de indstillede parametre.

Frostbeskyttelsesfunktion

Hvis radiotermostatens omgivelsestemperatur falder til 3 °C eller derunder, aktiveres der automatisk en frostbeskyttelsestilstand, som sikrer, at rumtemperaturen hæves til 5 °C til 7 °C rumtemperatur af det varmeapparat, der er tilsluttet radiostikket. Dette beskytter f.eks. vandrør mod tilisning i uopvarmede rum.

Manuel styring også mulig 

Du kan også tænde eller slukke for den tilsluttede varme- eller køleenhed direkte manuelt ved at trykke på en knap på den radiostyrede stikkontakt. Det er dog ikke muligt at betjene termostatfunktionen.

Elbesparelse med permanent slukfunktion af forbrugeren (OFF) 

For at sikre, at et elektrisk apparat virkelig er slukket og ikke længere bruger strøm (ingen standby-drift), kan strømforsyningen til apparatet afbrydes pålideligt med det radiostyrede stik takket være den 2-polede afbryder.

Automatisk skift mellem sommer- og vintertid 

Med indstillingen "Sommertid" skifter radiotermostaten automatisk fra vinter- til sommertid eller omvendt. På denne måde behøver du ikke at tænke på noget under den halvårlige tidsændring, og dine forudindstillede tidsintervaller justeres automatisk. For det er langt fra sikkert, om vinter- eller sommertiden rent faktisk vil blive afskaffet i hele Europa på et tidspunkt.

BN35 Funkthermostat

BN35 overbeviser med sikkerhed og kvalitet

Med sættet med radiotermostat og radiostik kan du stole på komponenter af høj kvalitet og sikker kvalitet. BN35 giver dig:

 • Sikkerhed: 230 V AC / 16 A, 24/7 max. 3.680 W (også i kontinuerlig drift).
 • Linjebeskyttelse: ekstra intern sikring mod overbelastning.
 • 2-polet, sikker afbrydelse: tilsluttede terminalenheder er spændingsfrie.
 • Testet kvalitet: Den radiostyrede stikkontakt er certificeret i henhold til DIN VDE 0620-1.

Tekniske detaljer om BN35

Med BN35-radiotermostaten øger du din komfort, når du styrer elektriske varmeapparater, ventilatorer eller klimaanlæg. Fra din plads kan du bruge BN35 til nemt at fjernindstille den rumtemperaturværdi, ved hvilken en elektrisk varme- eller køleanordning skal tændes eller slukkes. Med kombineret eller separat termostatstyring og timer, 6-fold programmering, frostbeskyttelsesfunktion og andre funktioner giver BN35 dig en lang række muligheder.
BN35 - Funktionel mangfoldighed
Den radiostyrede stikkontakt tilsluttes ganske enkelt mellem stikkontakten og den elektriske endeenhed. Radietermostaten bruger den integrerede sensor til at bestemme rumtemperaturen på det aktuelle sted. Afhængigt af om den aktuelle temperatur i rummet svarer til den ønskede måltemperatur, tændes eller slukkes den tilsluttede varme- eller køleanordning med et signal til den radiostyrede stikkontakt.
BN35 - du skal blot sætte det i stikket
Der kan tilsluttes op til 100 radiostyrede stikkontakter med BN35 radiotermostaten. Radiotermostaten har en rækkevidde på op til 20 meter i åbne rum. Dette giver dig f.eks. mulighed for at styre aktivering eller deaktivering af flere varme- eller køleanlæg i store rum, haller eller drivhuse på samme tid. Da radiotermostaten altid henvender sig lige meget til alle radiostikdåser inden for rækkevidde, skal du sørge for, at kun de enheder tændes eller slukkes, som du ønsker det.
BN35 - op til 100 radiostyrede stikkontakter kan styres
Sættet "BN35 radiotermostat med timer" består af en radiotermostat (sender) og en radiostikdåse (modtager). Med radiotermostaten kan du styre op til 99 ekstra radiostyrede stikkontakter. Den perfekt matchende radiostyrede stikkontakt tilbydes af Trotec under modelnavnet BN35R.
BN35 - Tilbehør BN35R
Det tydelige baggrundsbelyste LCD-display viser følgende parametre afhængigt af den aktive tilstand: aktuel omgivelsestemperatur i °C eller °F, ønsket måltemperatur, ugedage, køle-/varmetilstand, timer, tid, start-/sluttid, DST (sommertid), drift til/fra, forbindelsesstatus og radiosenderens batteristatus.
BN35 - LCD-skærm
Det tydelige baggrundsbelyste LCD-display viser følgende parametre afhængigt af den aktive tilstand: aktuel omgivelsestemperatur i °C eller °F, ønsket måltemperatur, ugedage, køle-/varmetilstand, timer, tid, start-/sluttid, DST (sommertid), drift til/fra, forbindelsesstatus og radiosenderens batteristatus.
BN35 - LCD-skærm
Stationært eller på forskellige steder - valget er dit. Radietermostaten måler altid den aktuelle rumtemperatur, uanset hvor den befinder sig. Med den integrerede øsken på bagsiden af apparatet kan det hurtigt og nemt hænges op på væggen.
BN35 - bærbar eller stationær
Du skal bruge 2 AA-batterier (LR6/HR6) til at forsyne radiotermostaten med strøm. Der er ikke brug for batterier til den radiostyrede stikkontakt. For at holde radiotermostatens energiforbrug så lavt som muligt, slukker displayet igen efter kort tid, efter at indstillingerne er foretaget. Med undtagelse af de meget sjældne batteriskift er BN35-sættet ellers vedligeholdelsesfrit.
BN35 - Batterier

Fordele for praksis:

 • Egnet til styring af varme og køling - manuel og automatisk
 • Omfattende programmeringsmuligheder via timer: 7 ugeprogrammer, 6 ændringer pr. dag 
 • Individuel programmering efter dage fra mandag til fredag, lørdag til søndag, mandag til søndag muligt
 • Timerfunktion, termostatfunktion og kombination af timer- og termostatfunktion
 • Timerfunktionen er også en nyttig tilføjelse til elektriske varme- eller køleapparater med allerede indbygget termostat
 • Enkel og fleksibel installation
 • Egnet til samtidig omskiftning af op til 100 radiostyrede stikkontakter
 • Enkel overgang fra sommer- til vintertid 
 • Driftsområde fra 0 °C til 70 °C
 • Temperaturregulering i trin på 1,0 °C 
 • Automatisk frostbeskyttelse (5 °C)
 • Forbrugerens permanente slukfunktion (OFF) 
 • Lang rækkevidde på op til 20 meter 
 • Visning af rumtemperatur og klokkeslæt
 • Baggrundsbelyst display
 • Visning af batteristatus 
 • Mobil eller vægmontering
 • Separate radiostyrede stikkontakter BN35R kan fås som tilbehør som ekstraudstyr

Køb

Radio-Termostat med tidsindstillingsur BN35 Vis den i Trotecs webshop

Radio-Termostat med tidsindstillingsur BN35

Du sparer: 70,00 Kr

419,95 Kr 349,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Tekniske data

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 6.100.007.008
Reguleringsområde
  Reguleringsområde 0 °C til 70 °C /32 °F til 158 °F
  Nøjagtighed ±1 °C
  Måleinterval [s] 20
Brydeevne
  ohmsk belastning 16 A / 250 VA
  induktiv belastning 3.4 A / 250 VA
  CEE 7/3 (Schuko-stikdåse, type F)
Display
  LCD
Apparatets styring
  Trykknapper
  Fjernbetjening
Husudførelse
  Plast
Isolering
  Kapslingsklasse II
  CAT II (2.500 V)
  IP20
Energiforsyning
  2 x 1,5 V, AA
Nettilslutning
  Nettilslutning 230 V, 50 Hz
  Tilslutningsstik CEE 7/3 (Schuko-stikdåse, type F)
Omgivelsesbetingelser
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - maks. temperatur [°C] 70
Dimension
  Længde (uden emballage) [mm] 73
  Bredde (uden emballage) [mm] 66
  Højde (uden emballage) [mm] 112
Vægt
  (uden emballage) [kg] 0,105
Standardlevering
Standardlevering
  Styreenhed
  Fjernbetjent stikkontakt
  Betjeningsvejledning
Målbare målværdier og funktioner
intern sensorik
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
Funktioner og udstyr
  Temperaturstyring til varme- hhv. køledriften
  Visning af den aktuelle rumtemperatur
  Måltemperatur-visning
  programmerbar timer
  baggrundsbelyst LCD-display
  Frostbeskyttelsesautomatik
  Sikret mod strømafbrydelser
  Nem omstilling fra sommer- til vintertid
  LED-indikatorknap
  Memoryfunktion
  kan fjernstyres
  Visning af batteristatus

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Tilbehør

Indlæser...

Alternative produkter

Indlæser...

Downloads

Indlæser...