Luftkøler vs. klimaenhed
Home Comfort

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Produkter & Tjenester
 2. Maskiner - HomeComfort
 3. KLIMATISERING
 4. Luftkøler PAE-serie
 5. Luftkøler vs. klimaenhed

Luftkøler vs. klimaenhed

Forskelle ved køling med mobile aircoolere og klimaenheder

Lidt køleteknik til bedre forståelse

Det er med luftkølere og rumklimaenheder som med cykler og biler. Ved første øjesyn synes de at skulle opfylde det samme formål, men teknisk se er de to helt forskellige systemer, som ikke kan sammenlignes direkte med hinanden.

Aircoolere som PAE 25 direkte fordampningsluftkølerer og er modsat klimaapparater ikke udstyret med noget køleanlæg (som f.eks. et køleskab). Aircooler afkøler rumluften ved hjælp af det naturlige vandfordampnings-princip. Alle kender denne køleeffekt fra f.eks. fordampning af sved eller den køligere luft i nærheden af vandfald, floder og søer.

En proces, der er baseret på samme princip, sker også ofte i det fri (caféterrasser, festtelte etc.). Her føres en fin vandstråle hen foran en ventilator, som herefter omdannes til fine dråber ved hjælp af luftstrømmen. Under denne tågedannelsesproces fordamper vandet og køler luften let med nogle få grader. Der opstår et behageligt klima i tågedannelseszonen.

Praktisk viden om afkølingsteknologi

Afkøling med luftkølere er en fuldkommen naturlig og prisbillig kølemetode uden stort energibehov fra et klimaanlæg til køleprocessen.

Men en luftkøler er derfor også en klimaenhed, hvor der altid genereres kold luft, ligegyldigt hvilken temperatur og luftfugtighed. En klimaenhed producerer kold, affugtet, det vil sige tør koldluft. En Aircooler producerer derimod fugtig køleluft ved hjælp af fordampningskølings-princippet. Afhængigt af luftfugtigheden og temperaturen kan Aircooler, uafhængigt af model og konstruktion, nedkøle udgangslufttemperaturen et par grader.

Den adiabate afkølings fysiske princip med mobile Aircoolers. Det vaffelformede filter, der er gennemvædet med vand, afkøler den varme rumluft.
Luftkølernes afkølingsprincip

Aircooler egner sig bedst til mindre rum og et tørt klima, da virkningsgraden ikke øges let, som ved brug af kompressordrevne klimaanlæg. Herudover skal alle brugere af en luftkøler være klar over, at denne ikke kan køle et rum ned fra 30 °C til 23 °C.

Aircooler er mest effektive i rum med tør luft og kan kun skabe et temperaturfald til luftmætningsgrænsen. Enhederne arbejder per direkte køling, dvs. de tilfører fugt direkte til luften. Det fører til, at luftfugtigheden i rummet samtidig stiger mærkbart på grund af processen, hvilket ikke altid er ønsket. Om vinteren ønskes en øget luftfugtighed på grund af den tørre opvarmningsluft. Luftkølere skal derfor bruges hele året rundt. Om sommeren som fordampningsluftkølere, om vinteren som luftbefugtere.

En stor fordel ved luftkølere er dog, at de ikke har nogen aftræksslange til den varme luft, som alle mobile klimaanlæg! Denne skal ikke lægges gennem et vindue, en dør eller et væggennembrud. Det gør Aircooler ekstrem fleksibel og nem at håndtere, da den bare skal opstilles og tændes, ligegyldigt hvor.

Facit: Aircoolers er effektive og altid gode til at friske op

 • Afkøler og opfrisker luften behageligt med det integrerede luftfilter, med praktisk ventilationsfunktion!
 • Klimavenlig anvendelse: Anvender naturligt princip, intet køleanlæg og indeholder intet kemisk kølemiddel!
 • Særligt energieffektiv, med ekstremt lave driftsomkostninger! 
 • Kræver ingen aftræksslange! Derfor ingen opstillingsbegrænsninger.
 • Mulighed for at øge køleeffekten ved at anvende kølebatterier eller isterninger!
 • Egnet til drift hele året rundt! Aircooler om sommeren, luftbefugter om vinteren.

Der findes ikke kun én, optimal køleløsning. Lige så forskellige som udgangsparametrene som rumstørrelse, kølemetode, krav til komfort, installationsprocedure og naturligvis også budget kan være, lige så forskellige kan den bedste løsning udforme sig i hvert enkelt tilfælde.

Det er lige præcis grunden til, at Trotec tilbyder mange kvalitetsapparater med forskellig køleteknologi i sit produktudvalg. Derfor kan du altid være sikker på at finde et apparat, som passer nøjagtigt til dine behov, og dermed nyde godt af det bedste forhold mellem pris og ydelse med et af de førende mærker.

Trotecs klima-know-how

Én ting skal du være klar over, hvis du er interesseret i at købe en luftkøler: Luftkølere er ikke nogen erstatning for kompressordrevne klimaanlæg, som bygger på et helt andet funktionsprincip. Og luftkølernes effektivitet afhænger stærkt af vejret: Fra behagelig kølevirkning (1 til maks. 3 °C temperaturreduktion) ved varm og tør luft til ingen kølevirkning ved lummer rumluft.

Skab dig et overblik, før du foretager dit køb, over de forskellige kølesystemers funktionsmåde, konstruktionsforskelle og kølebelastningsberegning af den nødvendige apparateffekt til dit rum – du finder alle informationer på vores temaside. De er skrevet på en let forståelig måde „Praktisk viden om klimatisering“ …

Aircooler vs. luftbefugter

Vandtank med ekstra kølebatterier

Fordampningsluftbefugtere og luftkølere bygger på det samme princip. Begge bruger koldfordampnings-teknologien. Tør luft befugtes via et filter ved hjælp af naturlig fordampning i rummet. Hvordan adskiller de to sig så fra hinanden? En luftkøler er som regel konstrueret til mobil brug i forskellige rum og har justerbare udblæsningsåbninger i siden for at lede den fugtige kølige luftstrøm målrettet i den ønskede retning. Herudover har Aircooler som regel et særligt rum til isterninger eller kølebatterier. En luftkøler er eksempelvis lige så egnet som luftbefugter om vinteren, ligegyldigt om det er med afkølet vand eller uden. Omvendt kan en luftbefugter med isterninger i vandet opnå den samme fugtkølende effekt, som en luftkøler.