Ultralyds-luftbefugtere fra Trotec i B-E-serien
Home Comfort

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Produkter & Tjenester
  2. Maskiner - HomeComfort
  3. LUFTBEFUGTER
  4. Ultralyds-luftbefugtere

Ultralyds-luftbefugtere

Luftbefugtning via ultralyd

Anvendelsen af luftbefugtere sørger for optimale fugtighedsværdier i rummet og kan hjælpe med at forebygge forkølelse, irriterede øjne og tør hud. Men hvordan fungerer det egentlig, at fugtigheden kommer ud i luften via ultralyd?

I modsætning til koldluftbefugtere eller rotationsbefugtere, hvor tør rumluft til befugtning blæses gennem en filtermåtte tilsat vand, producerer ultralyds-luftbefugtere en ultrafin forstøvning direkte fra vandet, hvorfor de også ofte kaldes forstøvere.

Ultralydsmetoden – ganske enkelt uhørt effektiv

Vand er stort set ukomprimerbart og kan derfor meget dårligt absorbere tryk. Du kender det måske fra et vandglas, der stilles på en højttaler. Lige så snart du skruer op for lyden, dannes der bølger på vandet. Vandoverfladen ”danser” så at sige til musikkens rytme og omdanner tonerne til bølger. Jo højere lyden er, desto højere er frekvensen og bølgen. Dette princip udnytter ultralyds-luftbefugterne. Ved ultralydsbefugtningen forvandles elektrisk energi til mekanisk energi ved hjælp af en piezoelektrisk omformer. Ved hjælp af højfrekvent lyd frembringer en oscillator i bunden af vandbeholderen store trykstød, hvorigennem ganske små luftbobler frigøres (kavitation). De samtidigt udløste trykbølger skubber disse små bobler op til overfladen, hvor de danner en vandsøjle over oscillatoren. Når luftboblerne brister, opstår de fineste tågedråber på overfladen af søjlen. Disse har en diameter på ca. 1 µm og kan meget hurtigt optages af luften.

Hele forløbet gentages utroligt hurtigt. Med ca. 1,8 megahertz ligger frekvensen af lyden i det navngivende ultralydsområde og dermed uden for menneskets høreevne – for vores hørelse er det således en behageligt stille proces. Derimod kommer der ordentlig bølgegang i vandet, for 1,8 MHz betyder, at der bliver overført 1,8 millioner svingningscyklusser til vandet – pr. sekund! Dette fører til massiv dannelse af meget små hulrum på vandoverfladen og udløser her permanent ultrafine tågedråber på bølgebjerget.

Ren befugtet luft – alt et spørgsmål om hygiejne

Secosan-Sticks - op til 6 måneders langtidsbeskyttelse mod kim., alge-, skimmel- og bakterievækst

Ultralydsteknologien er velkendt og har allerede i mange år været brugt med succes til mange forskellige formål, når rumluftfugtigheden skal reguleres med høj præcision med samtidigt lave driftsomkostninger. Men hører ofte bebrejdelsen, at ultralydsbefugtere er uhygiejniske og begunstiger en øget dannelse af bakterier i vandbeholderen med tilsvarende spredning gennem forstøvningen. Det er en kendsgerning, at vandstagnation i beholdere altid fører til bakteriedannelse. For så vidt har alle vandfyldte apparater tendens til at danne snavs i vandet ved manglende vedligeholdelse og pleje, uafhængigt af befugtningsteknikken.

Ved ultralyds-luftbefugtere er det dog på grund af metoden nødvendigt med en større hygiejnisk disciplin. For her fordamper vandet ikke, så eventuelle bakterier ville blive i beholderen. Det bliver derimod omdannet direkte til tåge via ultralyd og afgivet til luften. Selvom bakterier og kim dog allerede dræbes af ultralyden, er det derfor nødvendigt at rengøre sådanne apparater regelmæssigt og grundigt i henhold til producentens anvisninger, hvis de anvendes dagligt, så funktionsdygtigheden bevares permanent. Det skal under alle omstændigheder undgås, at der står vand i apparatets beholder i længere tid.

For at ultralydsbefugtere kan arbejde hygiejnisk, bør vandet forinden demineraliseres og ideelt desinficeres. Nogle apparater har en integreret UV-lampe til dette formål. Alternativt anbefales det at anvende en SecoSan-stick i ultralyds-luftbefugterens vandbeholder til langtidsbeskyttelse mod kim- og bakterievækst. Ved efterfyldning af vand kan denne stick bare blive i beholderen og virker her uafbrudt i seks måneder.

Der kan anvendes frisk kogt postevand

Hvis man ikke vil bruge en SecoSan-stick, kan man også anvende kogt postevand, der er afkølet til rumtemperatur, eller sterilt demineraliseret vand til luftbefugtningen. Dette skal udskiftes dagligt.

Egentligt ”destilleret vand” egner sig fremragende til anvendelse i ultralyds-luftbefugteren, da dette vand allerede er frigjort fra salte, organiske stoffer, mikroorganismer og andre urenheder ved hjælp af en destillationsproces og således understøtter bestræbelserne på hygiejne på bedst muligt.

Ægte destilleret vand - der er fremstillet ved destillation - er dog næsten ikke til at få fat i, da det efterhånden ofte produceres billigere ved hjælp af ionbyttere. Sådanne vand, der er demineraliseret ved hjælp af ionisering, tilbydes ofte fejlagtigt som ”destilleret vand”, f.eks. som batteri- eller strygevand, men du kan ikke være sikker på, at vandet er bakteriefrit, så længe der ikke udtrykkeligt står ”egnet til medicinske formål” på emballagen.

Anvend i stedet hellere dagligt frisk kogt postevand. Dette sparer dig for at skulle købe dyrt destilleret vand og er fra et hygiejnisk synspunkt fuldkommen tilstrækkeligt. Ved kogningen dræbes de fleste mikroorganismer og bakterier i vandet, men vandets hårdhedsgrad reduceres også, hvilket reducerer kalkaflejringer på apparatet signifikant, også selv om der evt. skulle være installeret afkalkningspatroner.

Intertek-certificeret kvalitet


Ultralyds-luftbefugterne i B-E-serien leveres i certificeret kvalitet som garanti for den høje kvalitet, sikkerhed og funktionalitet, så du med Trotecs mærkekvalitet altid er på den sikre side.

Vejrtrækningsvenlig luft – med stimulerende duft, hvis det ønskes.

Aromatisering af rumluften med æteriske olier

Nogle ultralyds-luftbefugtere er desuden udstyret med aroma-diffusere. Sådanne modeller gemmer praktisk talt på to apparater i ét – rumluftbefugter og rumdufter. En integreret beholder til duftolie kan fyldes med æteriske olier efter eget ønske – opkvikkende eller beroligende. Duftdiffuseren, der kan tilkobles, forstøver denne olie mikrofint og fordeler den jævnt og decent i rummet. Diffuseren egner sig perfekt til aromaterapi som naturlig aktivator af den menneskelige helbredende kraft. Duftaromaerne fra æteriske olier har en direkte indvirkning på vores velbefindende, og de kan være en hjælp mod stress, dårligt humør eller sågar søvnproblemer. Og for at dette behagelige rumklima kan nydes med alle sanserne, har mange ultralyds-luftbefugtere desuden en LED-belysning, der kan tilkobles som ”wellness for øjnene”.


 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke