Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Kapacitetsberegning befugtning
  1. Produkter & Tjenester
  2. Service
  3. Rådgiver / Kapacitetsberegning
  4. Kapacitetsberegning befugtning

Kapacitetsberegning befugtning

Beregn den omtrentligt nødvendige befugtningskapacitet til dine rum

Brugsoplysninger:

Her kan du nemt og bekvemt selv beregne, hvilken befugtningskapacitet du har brug for til dine rum. Denne omtrentlige kapacitetsberegning er kun vejledende og erstatter ikke en nøjagtig beregning ud fra de pågældende standarder. Den er kun gyldig inden for de angivne grænser. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

For at beregne den nødvendige ydelse af befugteren skal du bruge følgende informationer:

     

  • Hvilket fugtindhold har rumluften?
  • Hvilket rumvolumen skal befugtes?

     

Du kan beregne rumvolumen ved at indtaste målene på rummet eller du kan indtaste det direkte.

Derefter indtaster du til fugtighedsberegningen først lufttemperaturen og derefter den relative fugtighed.

Klik på ”Beregn” og den nødvendige befugterydelse og rumvolumen beregnes nu direkte.

Beregning af rumvolumen

Fugtberegning

Beregningsresultater

Resultat fra volumenberegningen [m³]:

0

Luftens absolutte fugtighedsgrad [g/m³]:

0

Dugpunkt [°C]

0

Beregningsresultater [l/24h]:

0

Retlige henvisninger:
Formularen må kun anvendes og benyttes til det bestemmelsesmæssige formål. Enhver mangfoldiggørelse eller fremmed brug af kildekoden er forbudt.

Du bedes kontakte vores rådgivere med henblik på en beregning af befugterydelsen. Alle resultater af beregningen er udelukkende tiltænkt et omtrentligt skøn og TKL GmbH er under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen form for følgeskader. Brugen sker på brugerens egen risiko og eget ansvar. Desuden gælder vores almindelige forretningsbetingelser.