Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Kapacitetsberegning for luftrenser
  1. Produkter & Tjenester
  2. Service
  3. Rådgiver / Kapacitetsberegning
  4. Kapacitetsberegning, luftrensning

Kapacitetsberegning for luftrenser

Brugsoplysninger:

Her kan du nemt og bekvemt selv beregne, hvilken luftrensningsydelse du har brug for til dine rum. Denne omtrentlige kapacitetsberegning for luftrensere er kun vejledende og erstatter ikke en nøjagtig beregning ud fra de pågældende standarder. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

For at beregne den nødvendige ydelse af luftrenseren skal du bruge følgende informationer:

  1. Hvor stort er rummet i kubikmeter?
  2. Hvilke skadelige stoffer skal filtreres?
  3. Hvilken slags rum er der tale om?
  4. Alternativt kan det ønskede antal luftskifterater angives direkte.

Beregning af rumvolumen

Filtrering af skadelige stoffer (filtervalg)

Grovstøvfilter (G4)

Kraftig industristøv, fint sand, regndråber, grovstøv

Finstøvfilter (F7) inkl. grovstøvfilter

Hår, pollen, svampesporer, plantesporer

Svævestøvfilter (H13) inkl. finstøvfilter inkl. grovstøvfilter

Husstøvmideallergener, cementstøv, skimmelsvamp, mineralfiberstøv, flyveaske, kulstøv, insekticider, tåge (atmosfærisk), neddalende finstøv, polendele, dieselstøv, sygdomsfremkalende kim, anthrax-sporer, bakterier, farvepigmenter, katteallergener, olietåge, sod, tobaksrøg, asbeststøv, smog, virusser

Luftskift

Alternativ indtastning

Beregningsresultater

Resultat fra volumenberegningen [m³]:

0

Beregningsresultater [m³/h]:

0


Resultatet af denne beregning viser den nødvendige ydelse af apparatet hvad angår den valgte filterkæde, rumvolumen samt antal luftskift. TKL-luftrensningssystemerne dækker et ydelsesspektrum på 380 m³/h til 5.700 m³/h. Hvis der er brug for større ydelser, skal man vælge passende apparatkombinationer.


Retlige henvisninger:
Formularen må kun anvendes og benyttes til det bestemmelsesmæssige formål. Enhver mangfoldiggørelse eller fremmed brug af kildekoden er forbudt.

Du bedes kontakte vores rådgivere med henblik på en beregning af den nøjagtige luftrenserydelse. Alle resultater af beregningen er udelukkende tiltænkt et omtrentligt skøn og TKL GmbH er under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen form for følgeskader. Brugen sker på brugerens egen risiko og eget ansvar. Desuden gælder vores almindelige forretningsbetingelser.