1. Produkter & Tjenester
 2. Service
 3. Kapacitetsberegning
 4. Kapacitetsberegning opvarmning

Varmebehovsberegning

Beregn det omtrentligt nødvendige varmebehov til opvarmning af dine rum – i vores praktiske online-beregner.

Brugsoplysninger:

Her kan du nemt og bekvemt selv beregne, hvilken varmeydelse du har brug for til dine rum. Denne omtrentlige varmebehovsberegning er kun vejledende for rumstørrelser op til 1000 m³ og erstatter ikke en nøjagtig beregning ud fra de pågældende standarder. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

For at beregne den nødvendige varmeydelse skal du bruge følgende informationer:

   

 1. Hvilken samlet volumen har det rum, som skal opvarmes?
 2. Hvilken omtrentlig isolationsværdi har det rum, som skal opvarmes?
 3. Hvilken maksimal temperaturforskel forventes der mellem udendørs- og indendørstemperaturen?
  (Difference i °C mellem den minimalt forventede udendørstemperatur og den ønskede rumtemperatur).

   

Beregning af rumvolumen

Forventet temperaturforskel

Beregningsresultater

Resultat fra volumenberegningen [m³]:

0

Resultat af varmeydelseberegningen [kW]:

0

Retlige henvisninger:
Formularen må kun anvendes og benyttes til det bestemmelsesmæssige formål. Enhver mangfoldiggørelse eller fremmed brug af kildekoden er forbudt.

Maksimal beregningsgrundlag op til 1000 m³. Ved rumstørrelser over 1000 m³ bedes du kontakte vores rådgivere med henblik på en beregning af varmebehovseffekten. Alle resultater af beregningen er udelukkende tiltænkt et omtrentligt skøn og TKL GmbH er under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen form for følgeskader. Brugen sker på brugerens egen risiko og eget ansvar. Desuden gælder vores almindelige forretningsbetingelser.