DH 95 S DH 145 S DH 115 S DH 105 S

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Produkter & Tjenester
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Affugtning
 4. Kondenserings-luftaffugter, stationær
 5. Industritørrere i DH-S-serien

Industri-kondenstørrere i DH-S-serien

Fordi de enkleste løsninger ofte er de bedste.

Med DH-S-standardserien kan du beskytte lagergods, produktionsanlæg, byggematerialer og inventar omkostningseffektivt mod fugtskader...

DH-S-kondenstørrerne er en vellykket syntese mellem global indkøbsstyring og lokal fremstillingsforædling på produktiosstedet i Tyskland.

Derfor forener di to afgørende fordele i ét apparat:

Det attraktive pris-/ydelsesforhold for en international standardløsning til mange traditionelle tørholdningsopgaver og en modulær forædling af el-system og vandførende komponenter efter europæisk standard – komplet færdigproduceret hos Trotec med tysk håndarbejde og kvalitetskontrolleret.

Derfor har du med Trotec-kondenstørrerne i DH-S-serien, overalt hvor der skal klares affugtningsopgaver i hverdagen i produktions- eller lageromgivelser til beskyttelse mod korrosion og kondensvand, pålidelige standardløsninger til omkostningseffektiv luftaffugtning.

Industri-kondenstørrerne i DH-S-serien kan du udelukkende købe hos Trotec!

Fordele i praksis:

 • Pålidelige tørreapparater med høj affugtningskapacitet.
 • Særdeles økonomisk løsning til typiske tørholdningsopgaver i produktions- eller lagerlokaler
 • Manometervisninger* til vedligeholdelsesvenlig, tidlig fejlfinding
 • Elektriske og vandførende og komponenter, der er modularforædlede. Håndfremstillet i Tyskland efter europæisk standard.
 • DH 25 S / DH 65 S med aluminiumrørfordamper for en effektiv -affugtningskapacitet ved lav rumluftfugtighed.
 • Optimalt pris-/ydelsesforhold

* afhænger af modellen, for detaljer: se tekniske data

En effektiv luftfugtighedskontrol gør det på økonomisk måde muligt at undgå kondensvands-, skimmel- eller korrosionsskader, at opnå en forøgelse af udfaldssikkerheden for elektriske anlæg, optimerede procesbetingelser til fremstilling og produktion og stabile klimaforhold i lagerlokaler eller arkiver.

Ikke mindst er det også lettere at overvarme tør luft, hvilket medfører lavere opvarmningsomkostninger.

Kontrollen af luftfugtigheden kan med alle kondenstørrere i DH-S-serien valgfrit ske fugtafhængigt ved at vælge en målværdi på den interne hygrostat - eller i fugtuafhængig, permanent drift. Til fleksibel brug på forskellige steder er DH-S-apparaterne desuden udstyret med stabile styrehjul* og en restvands-tømningsfunktion*.

Den integrerede varmgas-.afrimningsautomatik sikrer en effektiv tørholdningsdrift uden tidsintervalbetingede afrimningspauser, hvor der ikke sker nogen affugtning.

Kondensvandet kan via det eksterne afløb også ledes væk fra andre etager, da standard-kondensvandspumpen* er konstrueret til en løftehøjde på fire meter.

Ved de større apparater bliver hver kompressors kølemiddeltryk også registreret på både tryk- og indsugningssiden og vist separat på manometre*, der er placeret således, at de er lette at aflæse. På denne måde kan potentielle driftsforstyrrelser opdages tidligt, og vedligeholdelsesintervaller kan planlægges optimalt.

Takket være deres robuste rammekonstruktion udmærker kondenstørrerne i DH-S-serien sig derudover også deres meget robuste kabinetter.