Fugtighedsregulering ved opbevaring af dele til anlæg

Du har spørgsmål?

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Brancheløsninger
 2. Brancheoversigt
 3. Energiproducenter
 4. Luftaffugtning på lagre med dele til vindkraftanlæg

Fugtighedsregulering ved opbevaring af dele til anlæg

Højtydende TTR-luftaffugtere beskytter dele til vindkraftanlæg

I et vindkraftanlægs byggefase ligger anlæggets dele nogle gange flere måneder lokalt på meget store lagre som haller eller midlertidige teltlagre klar til montering. For at undgå lejeskader pga. korrosion og frost er det nødvendigt med et gennemtænkt system til fugtighedsregulering.

Alle årstider byder på særlige udfordringer for tårnelementerne, alle metaldele og vindkraftanlæggets styringselektronik: Om sommeren er der en høj luftfugtighed på over 80 procent, og om vinteren er der fare for frostskader pga. indtrængende fugt. Derudover udgør kondensvand et alvorligt problem ved pludselige temperaturfald. Den traditionelle metode, hvor lageret opvarmes, er ikke længere tilstrækkelig i dag. For det første er varmetabet og dermed energiudgifterne for høje, og for det andet er luftfugtigheden netop om sommeren særdeles ekstrem. Så giver det ikke meget mening at opvarme yderligere for at reducere luftfugtigheden til de ønskede 60 procent. Med adsorptionsluftaffugtningen i de stationære højtydende enheder i TTR-serien har Trotec en moderne løsning, der tilfører tør luft og fører fugt væk.

En kæmpe udfordring: Lagerets størrelse

Man kan især sige en ting om dele til vindkraftanlæg som f.eks. enkelte tårnafsnit: De er meget store. Tilsvarende skal der i lagerhallerne eller -teltene affugtes luftmængder på op til 75.000 kubikmeter. Dette lykkes med de højtydende enheder af typen TTR 8200 med Trisorp-Dual-funktionsprincippet. Denne adsorptionsluftaffugter affugter op til 9.500 kubikmeter luft i timen, dvs. at luftfugtigheden også på mega-lagre kan reguleres med få apparater. TTR-serien anses for at være den mest økonomiske af sin type og overbeviser bl.a. med en meget høj affugtningsydelse også ved lave dugpunkttemperaturer, avanceret Monoventic-styringselektronik, premium-ventilator, integreret varmegenvinding samt mikroprocessorstyring med klartekstdisplay til funktionsovervågning og energistyring.

Endnu en udfordring: Den lange transportvej for luften

For at regulere luftfugtigheden regelmæssigt på et lager med en længde på 50, 70 eller måske endda 90 meter er det ideelle at installere et slangesystem ophængt i loftet. Adsorptionsluftaffugterne af type TTR 8200 har den nødvendige effekt til at sende den tørre luft denne lange vej og transportere den fugtige luft væk. Hvis der skal spares dyrt lagerareal, kan affugtningsaggregaterne også opstilles i en vejrbeskyttet udførelse eller i containere uden for lageret.

Vi ved, hvordan det fungerer: Trotec-eksperternes koncept

Med industriservice er du garanteret implementering af et sikkert affugtningskoncept til opbevaring af dele til vindkraftanlæg: Få rådgivning om, hvilke luftaffugtningsaggregater, hvilken måleteknik og hvilke dataloggere der er de passende og mest økonomiske til dine udfordringer.

Midlertidigt behov? Lejeapparater til ethvert behov

TKL – Trotec Rental Division

Til sikring af din rentabilitet i tilfælde af maskinsvigt eller ved temporære spidsbelastninger står TKL, Trotec Rental Division og Europas førende apparatudlejere ved din side med mere end 10.000 udlejningsapparater og hurtig 24-timers leveringsservice. Du kan fx leje:

 • Affugtningsaggregater som adsorptionstørrere eller industritørrere
 • Varmeapparater som elektriske varmeapparater og varmekanoner
 • Klimaenheder, luftbefugtere, luftrensere og lugtfjernere
 • Ventilatorer, også med eksplosionsbeskyttelse, eller vindmaskiner
 • Varmebilledkameraer

I vores udlejningsportal TKL finder du udlejningsapparater i alle ydelsesklasser til en favorabel pris!

Hvis det ønskes, producerer vi også skræddersyede adsorptionstørrere som specialudførelser

Vi producerer gerne skræddersyede adsorptionstørrere efter dine ønsker og leverer specialudførelser „made in Germany“, der passer perfekt til dine behov – fx:

 • TTR-tørreaggregater i hygiejneudførelse
 • TTR-tørreaggregater til LABS-fri tør luft
 • TTR-tørreaggregater med ekstremt lavt dugpunkt

Benyt muligheden for at projektere, designe og fremstille særudgaver med specielt tilpassede komponenter, som er afstemt med dine behov, i nært samarbejde med vores specialister:
Her får du mere at vide ...