Du har spørgsmål?

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Brancheløsninger
  2. Brancheoversigt
  3. Jernbane
  4. Evakueringsøvelser af passagervogne

Sikkerhed på skinnerne Evakueringsøvelser af passagervogne

Ved hjælp af en tåge- og røggassimulator kan man simulere en brand i et tog - personalet trænes i at klare en nødsituation.

Lige meget om det skyldes et defekt klimaanlæg, en motorskade eller brand i en affaldsspand: Årsagen til, at der dannes røg i et tog, finder man som regel først, når branden er slukket. Inden da er personalets vigtigste opgave at bevare roen og evakuere passagererne. På brandøvelser får medarbejderene træning i, hvordan de skal handle nødsituationer. Til sådanne øvelser anvender man ofte Tåge- og røggassimulatoren FS200 fra Trotec, fordi den producerer for en konstant og naturligvis helt ufarlig røgdannelse.

Når en tyk røg breder sig i en tæt togkupé eller en hel vogn, breder panikken sig. Passagererne ved som regel ikke, hvad der er årsagen til røgen, og hvor stor den truende fare er. Så er der kun en ting at gøre: I nødsituationer skal passagererne stole på personalet - for det er dem, der har kompetencerne. Det er vigtigt at bevare roen -særligt hvis der udbryder brand, mens toget kører. Togføreren skal som det første stoppe toget, så passagererne kan komme ud. Trin for trin skal medarbejderne kontrollere kupéerne, toiletterne og spisevognen for så hurtigt som muligt at evakuere alle personer.

Øvelser til nødsituationer

For at medarbejderne kan reagere roligt og suverænt i nødstilfælde, skal de være forberedt på situationen. På evakueringsøvelser lærer de, hvordan de skal handle særligt i tilfælde af røgudvikling med ukendt årsag, og hvordan de skal sørge for passagerernes sikkerhed. Her bør man først og fremmest tage i betragtning, at vognene i tilfælde af brand hurtigt bliver gennemtrængt af en tyk røg. Det gælder om at sørge for åndedrætsværn og om ikke at tabe orienteringen, så alle hurtigst muligt kan komme ud i den friske luft.

Medarbejderne træner en sådan nødsituation under så naturtro betingelser som muligt. Det betyder at mindst én togvogn bliver stillet til rådighed og fyldt med tyk røg. Tåge- og røggassimulatoren FS200 fra Trotec fremstiller inden for særdeles kort tid samme sigtbarhed som ved brand i tætte rum.

En sikker indsats

Både transport og ibrugtagning af tåge- og røggassimulatoren er så enkel, som man overhovedet kan forestille sig. Med sine kompakte mål og beskedne vægt er den kompakte kraftpakke nem at stille op i en togvogn. Med nogle enkle greb er holderen låst op og klappet ud, og beholderen med tågefluid er klar til brug. Fluidpumpen og den ekstremt stærke turbine på FS200 bliver indstillet alt efter behov. Praktisk: Indstillingerne kan justeres trinløst, så tætheden på den kunstige tåge kan tilpasses de individuelle betingelser for hver enkelt indsats. Den intelligente effektsammenkobling af turbine, varme og pumpe sørger for, at røgen bevarer den samme tæthed under hele evakueringsøvelsen. Således kan den tykke tågestrøm produceres jævnt, uden at apparatet har behov for at genopvarme.

Vælger man tåge- og røggassimulator FS200 til evakueringsøvelser, kan man koncentrere sig helt og fuldt om selve øvelsen. Kort opstillingstid og hurtig forberedelse af vognen uden ekstra opsyn af udstyret er en garanti.

Tåge- og røggassimulatoren FS200 til evakueringsøvelser i togvogne

  • Professionel kvalitet "made in Germany" – naturligvis fra Trotec
  • Konstant, tyk tågeproduktion
  • Hurtig forberedelse af togvognene
  • Nem og problemfri transport grundet kompakte mål og beskeden vægt
  • Trinløs indstilling for optimal tilpasning til indsatsstedet og for en pålidelig indsats uden afbrydelser

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke