Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Mikrowellen-Strahlungsmessgerät BR16
  1. Produkter & Tjenester
  2. Måleinstrumenter
  3. Emission
  4. Mikrobølge-strålingsmåler

Mikrobølgestrålingsmålere

Enkel måling af potentielt skadelig mikrobølgestråling - f.eks. forårsaget af lækkende mikrobølgeenheder, radiotransmissionsmaster eller WLAN-routere.

Mikrowellen-Strahlungsmessgerät BR16

Hurtig påvisning af eksponering for mikrobølgestråling

Mikrobølgestråling er lugtfri og usynlig, men afhængig af intensiteten er den ikke ufarlig i længden. De højfrekvente felter, der i daglig tale kaldes elektrosmog, kan sprede sig i bølger fra strålekilden, forstyrre andre elektriske apparaters funktion og også påvirke menneskekroppen. Elektromagnetisk stråling gennemtrænger tynde vægge, konventionelle vinduer og tagsten, og kroppen reagerer på disse felter som en antenne.

Med vores strålingsmålere i BR-serien fra Trotec kan mikrobølgeemissioner fra alle højfrekvente apparater, der arbejder i ISM-båndet 2,45 GHz, registreres. Ideelt f.eks. i husholdningen eller på kontoret.

Mulige husholdningsapparater og installationer med mikrobølgestråling er f.eks:

  • ældre eller utætte mikrobølgeovne i køkkenet
  • sendemaster og visse mobiltelefonnetværk
  • trådløse videotransmissionssystemer
  • radiosendere og fjernbetjeninger
  • Bluetooth-enheder
  • WLAN-routere og WLAN-forstærkere

Håndholdte måleapparater til påvisning af interferenskilder og lækstråling

Så længe de gældende grænseværdier og sikkerhedsforanstaltninger overholdes, er mikrobølger faktisk uskadelige. Beskadigede apparater med defekt afskærmning kan derimod blive en kilde til fare og vise lækstråling, der undertiden er sundhedsskadelig. Desuden bliver forskellige mikrobølgeapparater på grund af deres ugunstige placering i husholdningen til kilder til forstyrrelser og påvirker f.eks. WLAN's eller andre trådløse forbindelsers ydeevne. Uanset om der er tale om en lækkende mikrobølgeovn, WLAN-router, mobiltelefon eller sendemast - vores lette håndholdte måleapparater kan pålideligt registrere skadelig eller forstyrrende mikrobølgestråling og kontrollere producenternes specifikationer om den maksimale effekttæthed for apparater med mikrobølgestråling.

Elektrosmog i bilen: Indbygget elektronik, sædevarme og håndfri systemer

Selv i bilen genererer ekstra ekstraudstyr såsom sædevarme og håndfri Bluetooth-sæt højfrekvent stråling. Da metallegemet forhindrer udledning til ydersiden, reflekteres strålingskilderne inde i køretøjet, hvilket fører til øget eksponering for stråling.

Mål og vær sikker: BR16 advarer dig om farlige strålingskilder

Hvis den målte værdi er over ICNIRP maksimumgrænsen på 5 mW/cm², advarer BR16-strålingsmåleren automatisk brugeren med en kombination af et bip og en rød blinkende LED under displayet. På den måde kan årsager til for høje strålingsniveauer spores lige så let som kilder til interferens, der giver tekniske problemer i hjemmet eller på arbejdspladsen.

Ting at vide om EMF-stråling:

De fleste lande i verden følger anbefalingerne fra den internationale kommission for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (ICNIRP), når de sætter grænseværdier i højfrekvensområdet. Det gør Tyskland også. De aktuelle ICNIRP-grænseværdianbefalinger varierer afhængigt af applikationen og er mellem 0,2 og 5 mW/cm². Eksempelvis er den tilladte emissionsgrænseværdi for køkkenmikrobølgeovne i henhold til DIN EN 60335-2-90 5 mW/cm², mens den aktuelle grænseværdi for UMTS-frekvenser i Tyskland ifølge Federal Immission Control Ordinance 26 (BlmSchV) er ca. 1 mW/cm².cm². Værdier over en grænseværdi på 5 mW/cm² er enstemmigt klassificeret som skadelige.

Mikrowellen-Strahlungsmessgerät BR16
Mikrowellen-Strahlungsmessgerät BR16
Mikrowellen-Strahlungsmessgerät BR16

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke