Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Ozon meter OZ-ONE i Trotec-mærkekvalitet
 1. Produkter & Tjenester
 2. Måleinstrumenter
 3. Luftkvalitet
 4. Gasmåleapparater
 5. OZ-ONE

Ozon meter OZ-ONE

Professionelt ozon meter med udvidede klimamålefunktioner

OZ-ONE – navnet siger det:

Det første ozon meter, der gør det overkommeligt at foretage professionel ozon-måleteknik mobilt i en ny dimension.

Lige meget om det er opstået naturligt tæt på jordens overflade eller om det er teknisk fremstillet, så har ozon i den omgivende luft et højt skadeligt potentiale allerede ved lave koncentrationer. Overholdelsen af uskadelige ozon-grænseværdier er derfor ikke kun nødvendigt til beskyttelse af sundheden, men også entydigt lovmæssigt fastsat og foreskrevet i mange lande.

Med ozon meteret OZ-ONE råder du over det optimale kontrolinstrument til hurtige og præcise kontroller eller langtidsregistrering af ozonkoncentrationer i den omgivende luft.

OZ-ONE udmærker sig med meget lav tværfølsomhed over for andre gasser eller VOC´er og overbeviser med hurtige måleresultater med høj præcision allerede ved de mindste ozon-koncentrationer.

De mange integrerede funktioner så som ozon-nulindstillingen, muligheden for referenceværdimåling af korttidsgrænseværdi og tidsvægtet middelværdi eller værdivisningen, der kan skiftes fra ppm til µg/m³, gør OZ-ONE til en nødvendig hjælper til præcise målinger af ozonbelastningen.

Derudover er dette instrument samtidig en kompakt bærbar miljømåleenhed, som man også kan bruge til at registrere lufttemperatur og -fugtighed eller beregne dugpunkts- og fugtkugletemperatur med. Dualvisningen på dette måleinstrument viser dig altid to måleværdier på én gang.

OZ-ONE kan også fastgøres på et stativ til langtidsmålinger. Måleinstrumentet huser desuden både en mini-USB-tilslutning og en 9 volts DC-bøsning, så en permanent netdrift også er mulig via disse interfaces alternativt til batterier. Endelig kan man ved behov også tilslutte en powerbank til mini-USB-tilslutningen på OZ-ONE til mobil strømforsyning.


Ozon meteret OZ-ONE giver dig mange anvendelsesmuligheder:

 • Arbejdspladsmålinger i industri og erhverv
 • Miljøanalyser
 • Kontrol af produktionsomgivelser
 • Kontrol af grænseværdier efter anvendelse af ozongeneratorer til lugtneutralisering eller desinfektion, f.eks. i hotelbranchen eller ved sanering efter brand- og vandskader.
Til langtidsmålinger kan OZ-ONE også fastgøres på et stativ og alternativt drives permanent med netstrøm i stedet for med batteri.
Mulighed for stativfastgørelse og strømforsyning
Det baggrundsbelyste LCD-display på OZ-ONE viser to målestørrelser på samme tid, der også er nemme at aflæse i dårligt belyste omgivelser.
Baggrundsbelyst, læsevenligt LCD-display
OZ-ONE egner sig optimalt til grænseværdikontrol efter ozoniseringsopgaver, f.eks. i forbindelse med vandskadesanering, rensning af biler eller desinficering af hotelværelser.
Perfekt til grænseværdikontroller efter ozonbehandlinger

Værd at vide om ozonmåling med OZ-ONE


Ozon i naturen

Ozon (kemisk symbol O₃) er en naturlig del af det øverste luftlag og omdanner her som følge af solindstrålingen ilt til et ozon-molekyle ved sammenkædningen af tre atomer. Ozon er ustabilt, hvorfor det inden for meget kort tid nedbydes til dimer ilt.

I jordens atmosfære beskytter det alt levende på vores planet mod for kraftig UV-stråling. Ozon tæt på jordens overflade er dog en aggressiv irriterende gas for mennesker og opstår i udeluften ved hjælp af fotokemiske smogreaktioner under intensiv solindstråling.

Lugten kan fornemmes som meget gennemtrængende fra en koncentration på 40 µg/m³ ozon til kloragtig i høje koncentrationer. Så er der fare for sundhedsmæssig skadelig påvirkning, f.eks. på grund af irritation af slimhinder i hals, svælg og bronkier eller tåreflåd, hoste og hovedpine.

På grund af sundhedsfarerne ved ozon anbefales det – også til kontrol af overholdelse af foreskrevne grænseværdier – at anvende et præcist ozon meter, der nu er nemt at få fat i. OZ-ONE imponerer her med høj følsomhed allerede ved meget lave koncentrationer og er i modsætning til de fleste konkurrerende modeller også i stand til at vise ozonkoncentrationen direkte i mikrogram pr. kubikmeter luft.

Industriel og erhvervsmæssig anvendelse af ozon

Ozon er et meget stærkt oxideringsmiddel og det næststærkeste desinfektionsmiddel i verden. Ozon, der produceres teknisk i store anlæg, bliver derfor anvendt til rensning af drikkevand, desinfektion og rensning af vand til svømmebassiner, til rensning af vand i fødevare- og drikkevareindustrien eller ved behandling af køle- og procesvand.

Men ozon anvendes også til blegning af f.eks. papir eller tekstiler. Derudover kan der opstå ozon ved industriel anvendelse af UV-lys til tørreprocesser.

Specialiserede servicevirksomheder bruger mobile ozongeneratorer til fjernelse af lugt efter brand- eller vandskader og også til neutralisering af ubehagelige lugte i rygerbiler eller ved rengøring af brugte køretøjer.

I alle omgivelser inden for ozonproduktionen kan ozon meteret OZ-ONE anvendes som pålideligt kontrolinstrument til at sikre, at ozon-grænseværdierne på arbejdspladsen overholdes.

Overholdelse af ozon-grænseværdier

Da ozon ikke kun er en vigtig gas til industriel brug, men også samtidig er en oxidativ irriterende gas, som allerede i lave koncentrationer har en skadelig virkning på øjne, næse, svælg og lunger, skal man være særligt opmærksom på beregningen og overholdelsen af definerede grænseværdier.

De lovbestemte arbejdspladsgrænseværdier for omgang med ozon i virksomheder varierer i international sammenligning mellem 0,05 og 0,1 ppm (STEL ¹). I udendørsområder er 120 µg/m³ typisk belastningsgrænseværdi (TWA ²) for jordnær ozon.

Med ozon meteret OZ-ONE kan man hurtigt beregne de to målestørrelser. Ved behov kan man i denne forbindelse nemt skifte måleværdivisningen fra ppm til mikrogram pr. kubikmeter med et tryk på en knap.

Den elektrokemiske sensor³ i OZ-ONE imponerer med høj nøjagtighed særligt ved lave ozonværdier, så selv de mindste koncentrationer under tærskelværdien kan måles effektivt.


¹ Short Term Exposure Limit;  ² Time Weighted Average; ³ Elektrokemiske sensorer er slidprodukter og ældes kontinuerligt fra det tidspunkt, hvor de produceres. Derfor anvender Trotec sensorer med en meget lang levetid på typisk to år, som du får et års garanti på fra købsdatoen i hele Europa.

Gasmåleapparater

Direkte sammenligning af alle Gasmåleapparater

For at du kan finde den gasmåler, der passer til netop dit behov, har du her mulighed for at sammenligne alle Gasmåleapparater overskueligt med hinanden.

Modeller, som du ikke vil tage med i sammenligningen, kan du blot klikke væk.

Sammenligning af de tekniske data

Fordele i praksis:

 • Hurtig og præcis registrering af selv små ozon-koncentrationer
 • Ozon-måleværdivisning i ppm eller µg/m³
 • Kort reaktionstid
 • Lav tværfølsomhed over for VOC´er
 • Ozon-nulindstillingsfunktion
 • Ozon-referenceværdimåling (STEL/TWA)
 • Atmosfærisk tryk-offset for meget præcise målinger af normalkubikmeter
 • Måling af lufttemperatur og -fugtighed
 • Beregning af dugpunkt og fugtkugletemperatur
 • Offset-indstilling for lufttemperatur og -fugtighed
 • Data-hold-, min.-, maks.- og alarmfunktion
 • Displaybelysning
 • ¼-tomme gevind til stativholder
 • Ud over batteridrift er netdrift til kontinuerlige målinger også mulig
 • Energibesparende automatisk slukning
 • Inklusive kalibreringscertifikat

Køb

OZ-ONE Ozonmåleinstrument Vis den i Trotecs webshop

Tekniske data

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 3.510.006.110
Ozon (O3) [ppm]
  Måleværdi maks. | ozon (O3) [ppm] 1
  Måleværdi min. | ozon (O3) [ppm] 0
  Nøjagtighed [ppm] | ozon (O3) [ppm] <0.1ppm: ±0.02ppm, eller ±10% af den aktuelle måleværdi
Ozon (O3) [µg/m³]
  Måleværdi min. | ozon (O3) [µg/m³] 0
  Måleværdi maks. [µg/m³] | ozon (O3) [µg/m³] (tekst) 1.996 (ved 20° C og 1.013 hPa)
  Nøjagtighed [µg/m³] | ozon (O3) [µg/m³] <200 µg/m³: ±40 µg/m³, eller ±10% af den aktuelle måleværdi
Lufttemperatur [°C]
  Måleområde min. | Lufttemperatur [°C] 0
  Måleområde maks. | Lufttemperatur [°C] 50
  Opløsning [°C] 0,1
  Nøjagtighed ± | Lufttemperatur [°C] 0,6
Lufttemperatur [°F]
  Måleområde min. | Lufttemperatur [°F] 32
  Måleområde maks. | Lufttemperatur [°F] 122
  Opløsning [°F] 0,1
  Nøjagtighed ± | Lufttemperatur [°F] 1,2
relativ luftfugtighed (%)
  Måleområde min. | relativ luftfugtighed [%] 0
  Måleområde maks. | relativ luftfugtighed [+/- r.f.] 99,9
  Opløsning | relativ luftfugtighed [%] 0,1
  Nøjagtighed 0 % - 10 % [%] 5
  Nøjagtighed 10 % - 70 % [%] 3
  Nøjagtighed 70 % - 99,9 % [%] 5
Display
  LCD
  monokrom
Apparatets styring
  Trykknapper
Husudførelse
  Plast
Energiforsyning
  internt (batteri) 4 x AAA 1.5V
Standardlevering
Standardlevering
  Måleapparat
  Batteri(er)
  Betjeningsvejledning
  Kalibreringscertifikat
  Transporttaske
Målbare målværdier og funktioner
intern sensorik
  Ozon (O3) [ppm]
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Relativ luftfugtighed [%]
Funktioner og udstyr
  Maksimumsværdi-visning
  Minimumsværdi-visning
  Tidsvægtet middelværdi (8h)
  Korttidsgrænseværdi (15 min.)
  Visning af dugpunkt
  Visning af fugtkugletemperatur
  Måleværdi-holdefunktion
  Displaybelysning
  Alarmfunktion
  Slukkeautomatik
  °C-°F-omskiftning
  Stativføring

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Tilbehør

Indlæser...

Alternative produkter

Indlæser...

Downloads

Indlæser...