Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Infrarødt varmepanel TIH 650+
 1. Produkter & Tjenester
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Opvarmning
 4. Infrarøde varmepaneler

Infrarøde varmepaneler

Infrarødt varmepanel til tørring af vægflader i nybyggeri eller ved sanering af vandskader og gamle bygninger

Infrarødt varmepanel TIH 650+

Det professionelle infrarøde varmepanel TIH 650+ er særligt egnet til fladetørring af vægge i nybyggeri eller efter vandskader.

Især massivt murværk kan sammenlignet med klassisk affugtning tørres hurtigere.

En forudsætning for en effektiv tørreproces er dog en ensartet varmefordeling over hele varmepanelets flade. I modsætning til traditionelle infrarøde varmepaneler, der ofte kun opnår uhomogen varmespredning, garanterer et innovativt materialemiks i TIH 650+ en helt ensartet strålingseffekt og dermed varmefordeling over hele varmepanelets flade. Varmepanelet har desuden en ekstra isolering på bagsiden, der sikrer optimal målrettet strålingseffekt samt maksimal energieffektivitet.

Til tørring af store flader kan man hurtigt og stabilt kombinere op til tre infrarøde varmepaneler i en stabel.

Da TIH 650+ arbejder lydløst og ikke forbruger ilt, kan den desuden også uden problemer anvendes i boligmiljøer.


Professionelt system, der kan varieres fleksibelt

De professionelle infrarøde varmepaneler kan bruges individuelt eller i kombination efter behov:

 1. Individuel vandret gulvinstallation af TIH 650+ ved at montere de medfølgende fødder.
 2. Individuel lodret gulvinstallation af TIH 650+ ved at montere de medfølgende fødder.
 3. Gavemontering af TIH 650+ ved at montere de medfølgende fødder og over dem - ved at forbinde med stablehåndtag - et installeret stablesystem.
 4. Med det valgfrit tilgængelige monteringsstøttetilslutningssæt og monteringsstøttemonteringsbeslaget er TIH 650+ kan også fastgøres til kommercielt tilgængelige monteringsstøtter til målrettet overfladetørring af højere områder.
Fleksibelt variabelt fagsystem

Basisviden til praksis: Mekanismer i fugttransporten i mineralske byggematerialer

Mekanismer i fugttransporten i mineralske byggematerialer

Porøse, mineralske byggematerialer gennemskæres af et netværk af porer og kapillærer af forskellig art, størrelse og form, der overvejende er beregnet til vandtransport Afhængig af fugtindholdet i byggematerialet sker vandtransporten principielt på to forskellige måder: Diffusion og vandstrømning.

Ved diffusion kan hele porerummet gennemstrømmes af vanddamp (1).

Med tiltagende vandindhold danner der sig på overfladen af større porerum en vandfilm, mindre poreflaskehalse er allerede fuldstændigt fyldt med vand (2).

Ved overmætning af byggematerialet befinder der sig så meget vand i porerummene, at det udelukkende transporteres pr. strømning (3).

Denne transportfase med flydende vand er klart mere effektiv end diffusion.

Udledt heraf kan der med hensyn til infrarøde varmepanelers egnethed til vægudtørring fastslås følgende:

 1. Brugen af infrarøde varmepaneler til tørring giver kun mening ved byggematerialer med høj porøsitet og godt udviklede kapillærsystemer, f.eks. tegl og nogle natursten.
 2. Ved kraftigt komprimerede vægbyggematerialer med lukkede strukturer eller små kapillærer (beton) har brugen af infrarøde varmepaneler ingen tørringseffekt, da fugttransporten her overvejende foregår ved diffusion.
 3. En effektiv tørring kan udelukkende opnås i den flydende fase. Kun i denne fase følger fugten varmestrømmen.
 4. Aftager vandstrømmen med stigende tørringsgrad, sker fugttransporten i tiltagende grad pr. diffusion. Fra dette tidspunkt er brugen af infrarøde varmepaneler uden nogen betydning for tørringens fremskridt.

Facit: Så længe fugttransporten i gennemfugtede byggematerialer sker i flydende form pr. vandstrøm, kan infrarøde varmepaneler hjælpe med at accelerere udtørringsprocessen.

Som fuldstændig erstatning for luftaffugtere, indtil ligevægtsfugtigheden i byggematerialet nås, er infrarøde varmepaneler dog fuldstændigt uegnede!

Til varmekapacitetsberegneren

varmebehovsberegning

Med få trin til den rigtige varmeeffekt. Beregn den mængde varme, du skal bruge for at opvarme dine rum med vores praktiske online-beregner.

 

Til varmeeffektberegneren

Vejledning om praktisk viden - Varmeknowhow til professionelle brugere

Få gavn af producentens knowhow fra første hånd: På vores vejledningssider giver vi dig detaljerede oplysninger om de forskellige varmetyper med funktionsbeskrivelser, hovedanvendelsesområder og meget mere.

Fortsæt til Vejledning om praktisk viden om professionel opvarmning

Gå direkte til Vejledning om praktisk viden om professionel opvarmning

EU-forordning

Dette produkt er i overensstemmelse med EU-forordning 2015/1188 art. 3 II i kombination med en termostat og opnår en effektivitet på 98 %. Brug kun apparatet sammen med en termostat, f.eks. den af os anbefalede Trotec BN35. Du kan finde flere oplysninger om dette i vores brugsanvisning.

Dette produkt er kun egnet til velisolerede rum eller til lejlighedsvis brug.

(EU-forordning 2015/1188 artikel 3, bilag II b) II (2))

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke