Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

  1. Produkter & Tjenester
  2. Produkter ‑ HighPerformance
  3. Vandskadesanering
  4. HEPA-filter HC MultiQube
  5. Et overblik over filterklasser

Et overblik over filterklasser

 
Partikelstørrelse Partikeleksempler Filterklasse Anvendelseseksempler
Grovstøvfilter
til partikler
> 10 µm
Insekter, tekstilfibre og hår, sand, flyveaske, blomsterstøv, sporer, pollen, cementstøv G1
G2
Til enkle anvendelser (f.eks. som insektbeskyttelse i kompakte apparater)
G3
G4
For- og cirkulationsfilter til civile beskyttelsesanlæg;
Afgangsluft malerkabiner og køkkenafgangsluft osv.; Tilsmudsningsbeskyttelser til klimaapparater og kompakte apparater (f.eks. vinduesklimaenheder, ventilatorer); forfiltre til filterklasserne F 6 til F 8).
Finstøvfilter
til partikler
1-10 µm
Sporer. pollen, blomster- og cementstøv, partikler der forårsager støvaflejringer og pletter, bakterier og kim på værtspartikler F5 Udeluftfiltre til rum med små krav (f.eks. fabrikshaller, lagerlokaler, garager)
F5
F6
F7
For- og cirkulationsfiltrering i ventilationscentraler; slutfilter i klimaanlæg til salgslokaler, varehuse, kontorer og visse produktionslokaler, forfiltre til filterklasserne F 9 til H 11
Olierøg og agglomeret sod; tobaksrøg, metaloxidrøg F7
F8*
F9
Slutfiltre i klimaanlæg til kontorer, produktionslokaler, koblingscentraler, hospitaler, EDB-centraler; Forfiltre til filterklasse H 11 til H 13 og aktivt kul
Svævestoffilter til partikler
< 1 µm
Kim, bakterier, vira, tobaksrøg, metaloxidrøg H10
H11
H12
Slutfilter til rum med højere og højeste krav (for eksempel til laboratorier, til produktionslokaler i næringsmiddelindustrien, den famaceutiske industri, finmekanisk, optisk og elektronisk industri og til medicin)
H11 Slutfilter til renrumsklasser*** ISO 6
og ISO 5
Oliedunst og sod i starttilstand, radioaktive svævestoffer H12
H13**
Slutfilter renrumsklasser*** ISO 4 og ISO 3, slutfilter i civile beskyttelsesanlæg, afgangsluftfilter i kernetekniske anlæg.
Aerosoler H14
U15
U16
U17
Slutfilter til renrumsklasser*** ISO 2
og ISO 1

* Trotec-mikrofilterklasse, ** Trotec-HEPA-filterklasse, *** iht. ISO14644-1

På grund af farepotentialet i disse stoffer er saneringsvirksomheder i henhold forpligtet til, ved tørring af isoleringer efter undertryksmetoden at sørge for en rensning af luften med filterklasser, der er egnede hertil.

Få mere at vide om fordelen og de enkelte filtertrin i vores modulære flertrins-filterkæde...