Du har spørgsmål?

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Brancheløsninger
 2. Brancheoversigt
 3. Bilindustrien
 4. Affugtning og luftrensning ved lakering

Luftaffugtning og luftrensning under lakering

Ny volumenstrømregulering for konstant luftmængde

Ved lakering af bildele gælder det om at kontrollere tre parametre på en gang: Rumtemperaturen, luftfugtigheden og luftens støvindhold. Til dette produktionstrin i bilindustrien tilbyder vi ud over luftaffugtere og varmeapparater også fremtidssikrede luftrensere med særlig volumenstrømregulering.

Til luftaffugtning ved lakering er især de højtydende enheder i TTR-serien velegnede. Disse adsorptions-luftaffugtere fås i forskellige mobile og stationære udgaver. Som supplement til dette sørger forskellige varmeapparater fra Trotec-programmet for den rigtige bearbejdningstemperatur. Luftrensningen er en særlig udfordring: Når støv og skadelige stoffer kontinuerligt skal filtreres bort, og forskrifterne for hastigheden, hvormed luften udskiftes, skal overholdes, kræves der en nøjagtig styring af luftvolumenet. Her hjælper vores mobile enheder det eksisterende system.

Mobile TAC-luftrensere med Flowmatic-styring

De mobile professionelle luftrensere TAC 5000 og TAC 6500 fra TAC-serien er optimale supplementer til de stationære anlæg til luftrensning af arbejdsområderne i indgangs- og udgangsområdet, under afsendelse og ved tørring af de lakerede dele. Med en specialstyring løser du et velkendt problem: Under filtreringsprocessen tilstoppes filtrene i luftrenserne pga. processen med støv og svævestoffer – volumenstrømmen reduceres. For alligevel at sikre en kontinuerlig luftkvalitet har Trotec Group udviklet en ny styring til TAC 5000 og TAC 6500. Denne sensorstyrede Flowmatic-styring er unik i verden: Her registrerer sensorerne luftgennemstrømningens værdier gennem hele filterkæden og tilpasser systemydelsen fortløbende og dynamisk. Dermed holdes den fordefinerede ønskede luftmængdeværdi konstant, også med belastede filtre, og forskrifterne for luftudskiftning opfyldes korrekt. Lakeringskvaliteten holdes konstant, og belastningen af medarbejderne med skadelige stoffer er under kontrol.

Udformning og testkørsel: Brug vores industriservice

Trotec Group leverer ikke kun enheder til industrikunder, men også løsninger. Vi udformer klimaregulering til maleanlæg, tørrerum og afsendelsesområder i bilindustrien og kontrollerer den på forhånd med mobile enheder. Først når målingerne har bevist, at luftfugtigheden styres perfekt, er din endelige løsning klar til brug.

Andre løsninger til bilindustrien

Midlertidigt behov? Lejeapparater til ethvert behov

TKL – Trotec Rental Division

Til sikring af din rentabilitet i tilfælde af maskinsvigt eller ved temporære spidsbelastninger står TKL, Trotec Rental Division og Europas førende apparatudlejere ved din side med mere end 10.000 udlejningsapparater og hurtig 24-timers leveringsservice. Du kan fx leje:

 • Affugtningsaggregater som adsorptionstørrere eller industritørrere
 • Varmeapparater som elektriske varmeapparater og varmekanoner
 • Klimaenheder, luftbefugtere, luftrensere og lugtfjernere
 • Ventilatorer, også med eksplosionsbeskyttelse, eller vindmaskiner
 • Varmebilledkameraer

I vores udlejningsportal TKL finder du udlejningsapparater i alle ydelsesklasser til en favorabel pris!

Hvis det ønskes, producerer vi også skræddersyede adsorptionstørrere som specialudførelser

Vi producerer gerne skræddersyede adsorptionstørrere efter dine ønsker og leverer specialudførelser „made in Germany“, der passer perfekt til dine behov – fx:

 • TTR-tørreaggregater i hygiejneudførelse
 • TTR-tørreaggregater til LABS-fri tør luft
 • TTR-tørreaggregater med ekstremt lavt dugpunkt

Benyt muligheden for at projektere, designe og fremstille særudgaver med specielt tilpassede komponenter, som er afstemt med dine behov, i nært samarbejde med vores specialister:
Her får du mere at vide ...