Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Du har spørgsmål?

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Brancheløsninger
  2. Brancheoversigt
  3. Den kemiske industri
  4. Affugtning ved påfyldning og emballering

Luftaffugtning ved emballagefyldning og pakning

TTR-adsorptionstørrere er ekstra lette at regulere

I kemisk og farmaceutisk produktion skal luftfugtigheden styres nøje ved fyldning og pakning. Skaderne er utroligt store, hvis de hygroskopiske produkter klumper og klæber sammen, og deres holdbarhed reduceres. Med vores adsorptionstørrere kan disse processer klimatiseres optimalt.

Pulver med aktive stoffer, granulater, piller og medikamentpakninger har en stor ulempe: De trækker fugt ud af luften. Med det samme klumper eller klæber et helt parti sammen, hvis luftfugtigheden ikke konstant holdes på den ønskede værdi – ofte er det luftfugtighed på blot nogle få procent. Og netop ved medikamenter kan forurening med luftfugtighed have fatale konsekvenser for holdbarheden.

Adsorptionstørrere fra TTR-serien sikrer hygroskopisk massegods

For at sikre procesklimatiseringen under fyldning af emballage og pakning anvender vi ofte adsorptionstørrere fra TTR-serien til vores kunder i kemi- og farmaindustrien. Disse luftaffugtere er til rådighed i mange modelvarianter og til forskellige behov og udmærker sig ved at kunne reguleres ekstra let vha. to separate luftkanaler (TTR-Trisorp-Dual-funktionsprincippet). Derudover hører de med deres interne varmegenvinding samt høje belastningsevne og specialrotorernes ydeevne til de mest økonomiske af denne type. TTR-serien består af både stationære og mobile adsorptionstørrere. Du kan kende de stationære enheder i produktoversigten på de 4-cifrede og de mobile enheder på de 3-cifrede modelnumre.

Modelmærke "D" som Duoventic-luftmængderegulering

De to adsorptionstørrere af typen "D", TTR 400 D og TTR 500 D, er som standard udstyret med den innovative Duoventic-luftmængderegulering. Dermed kan begge ventilatorer for de separate luftkredsløb reguleres trinløst og elektronisk uafhængigt af hinanden. Specialisterne fra industriservice finder gerne ud af, om mærket "D" er det rigtige til luftaffugtning til din emballagefyldning eller pakning.

Udformning og testkørsel: Brug vores industriservice

Trotec Group leverer ikke kun enheder til luftaffugtning i forbindelse med hygroskopisk massegods og emballerede varer til den kemiske industri og farmaproduktionen. Derudover udvikler vi sammen med dig også affugtningskonceptet for dit påfyldningsanlæg eller pakningsområde. Vi stiller også mobile luftaffugtere til rådighed for at teste opbygningen i prøvedrift først. Først når målingerne har bevist, at luftfugtigheden styres perfekt, er din endelige løsning klar til brug.