Du har spørgsmål?

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Brancheløsninger
 2. Brancheoversigt
 3. Elektronik & halvledere
 4. Klimatisering af processer inden for elektronikbranchen

Procesklimatisering i elektronik- og halvlederproduktion

Punktvis luftaffugtning til ethvert forarbejdningstrin

Mange forarbejdningsprocesser inden for produktion af elektronikkomponenter og halvledere kræver ekstremt tør luft – til dels med dugpunkter på langt under 0 °C. Disse lave dugpunkter kan sagtens nås med effektive adsorptionstørrere, også punktvist inde i en maskine.

Mange elektroniske og elektromekaniske komponenter reagerer yderst følsomt på fugt. Ved for høj luftfugtighed kan der opstå problemer i elektronik- og halvlederproduktionen som korrosion på ledningspunkter og kondensvand på overfladen af mikrochips. Derudover er nogle kemiske stoffer meget modtagelige for fejl: F.eks. kan for høj luftfugtighed føre til, at fotolak hæfter dårligt, hvilket igen medfører driftsfejl i halvlederkomponenten. Mange af disse processer skal affugtes målrettet lokalt og uafhængigt af rumluften. Med adsorptionstørrerne i TTR-serien er det muligt at foretage punktvis affugtning – bl.a. ved målrettet tilførsel af tør luft gennem slanger.

Økonomisk implementering af procesklimatisering med adsorptionstørrere

De stationære og mobile adsorptionstørrere i TTR-serien sørger med en af de tre varianter af TTR-funktionsprincippet for en høj affugtningsydelse og samtidig et lavt energiforbrug. De mobile adsorptionstørrere TTR 400 D og TTR 500 D er især velegnede til punktvis procesklimatisering inden for elektronik- og halvlederindustrien. Derudover er det muligt med vores montagetelte kombineret med luftaffugtere at etablere lukkede klimazoner. Til procesklimatisering i større rum eller produktionslinjer, hvor der skal opnås lave dugpunkter, anbefaler vi de stationære adsorptionstørrere med modelnumrene TTR 800 til 13500.     

TTR 400 D og TTR 500 D opnår ekstremt lave dugpunkter

De to innovative adsorptionstørrere med mærket "D" for Duoventic-luftmængderegulering, TTR 400 D og TTR 500 D, opnår maksimal fleksibilitet ved indstilling af den nødvendige mængde tør luft. I modsætning til almindelig gennemblæsning kan der med disse to mobile adsorptionstørrere opnås ned til 30 °C lavere dugpunkttemperaturer i forhold til den indsugede procesluft. Herved kan der også opnås dugpunkter langt under 0 °C og dermed væsentligt lavere tørringstilstande samt en betydeligt mere energieffektiv drift! Lave dugpunkter i minusområdet er f.eks. nødvendige ved midlertidig opbevaring af elektroniske komponenter i tørreskabe, før de føres videre til andre produktionsprocesser. Et andet eksempel, hvor der skal nås ekstremt lave dugpunkter langt under -40 °C, er QS-testbænke ved produktion af højeffektive halvledere (IGBT'ere). Disse må på trods af de høje minusgrader ikke fryse til, hvilket kun kan lykkes med ekstrem luftaffugtning.

Rådgivning og mobile testenheder: Brug vores industriservice

Trotec Group leverer ikke kun den enkelte enhed til dig som elektronik- og halvlederproducent, men også teknisk og økonomisk optimale løsninger. Vores industriservice kan udformes, så den – afhængigt af ordrens omfang – omfatter hele konceptet for procesklimatiseringen eller blot delområder. Derudover stiller vi mobile enheder til rådighed, hvormed den planlagte procesklimatisering kan testes på forhånd. På denne måde er du sikret, at den planlagte løsning fungerer.

Andre løsninger til elektronik- og halvlederindustrien

Midlertidigt behov? Lejeapparater til ethvert behov

TKL – Trotec Rental Division

Til sikring af din rentabilitet i tilfælde af maskinsvigt eller ved temporære spidsbelastninger står TKL, Trotec Rental Division og Europas førende apparatudlejere ved din side med mere end 10.000 udlejningsapparater og hurtig 24-timers leveringsservice. Du kan fx leje:

 • Affugtningsaggregater som adsorptionstørrere eller industritørrere
 • Varmeapparater som elektriske varmeapparater og varmekanoner
 • Klimaenheder, luftbefugtere, luftrensere og lugtfjernere
 • Ventilatorer, også med eksplosionsbeskyttelse, eller vindmaskiner
 • Varmebilledkameraer

I vores udlejningsportal TKL finder du udlejningsapparater i alle ydelsesklasser til en favorabel pris!

Hvis det ønskes, producerer vi også skræddersyede adsorptionstørrere som specialudførelser

Vi producerer gerne skræddersyede adsorptionstørrere efter dine ønsker og leverer specialudførelser „made in Germany“, der passer perfekt til dine behov – fx:

 • TTR-tørreaggregater i hygiejneudførelse
 • TTR-tørreaggregater til LABS-fri tør luft
 • TTR-tørreaggregater med ekstremt lavt dugpunkt

Benyt muligheden for at projektere, designe og fremstille særudgaver med specielt tilpassede komponenter, som er afstemt med dine behov, i nært samarbejde med vores specialister:
Her får du mere at vide ...