Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Brancheløsninger
 2. Brancheoversigt
 3. Elektronik & halvledere
 4. Luftbefugtning i serverrum

Større effektivitet: Luftbefugtning i serverrum

Beskyttelse mod statisk elektricitet og effektiv køling: Luftbefugterne fra Trotec er vigtige dele i serverrum og datacentraler.

En pålideligt arbejdende teknologi er det vigtigste kriterium for kunder, der er tilsluttet en datacentral. Et eget serverrum er så godt som firmaets hjerte og derfor skal teknikken også hele tiden virke her. IT-apparaterne skal være fejlfrie. Derfor skal klimaet i datacentraler og serverrum være afstemt teknikkens krav. Mod for tør luft, der medfører en række problemer, anvender fagfolk luftbefugtere. Disse binder støvet og beskytter mod statisk elektricitet. Desuden sørger de for en sund køleeffekt ved hjælp af fordampning. Trotec tilbyder en vifte af luftbefugtere, der er velegnet til anvendelse i serverrum og datacentraler.

Hvis meget elektronik skal arbejde sammen, opstår der stor statisk elektricitet. Elektriciteten bliver større, jo lavere luftfugtigheden er. Dette princip giver problemer inden for de mest forskellige fabrikations- og produktionsområder. Problemer lige fra en mangelfuld produktion og store energiomkostninger til skader på maskiner. I serverrum og datacentraler hører elektriske spændinger også til de største årsager til driftssvigt og høje energiomkostninger. Selv meget lidt statisk elektricitet beskadiger komponenterne i et serverrum. Selv om dette ikke fremkalder totalt svigt, kan det medføre tab af software og forkert lagring af informationer. Det fatale ved statisk elektricitet er frem for alt, at man ikke kan se det med det blotte øje. Derfor er devisen ved drift i datacentraler og serverrum: Der skal skabes en egnet luftfugtighed.

Luftbefugtning beskytter mod statisk elektricitet

Undgåelse af statisk elektricitet er en af de vigtigste foranstaltninger, der skal træffes i en datacentral og i serverrum. Dette opnår man gennem en kontinuerlig og effektiv befugtning af rumluften. Fordi: Ved en relativ luftfugtighed på ca. 50 procent er luftens og apparaternes overfladers ledeevne øget så meget, at statisk elektricitet kan bortledes uden problemer. Den fugtige luft optager i stigende grad ioner og binder sig til dem. Derved bliver ionerne tungere og mere ubevægelige. Den hurtige afledning af spænding gør desuden, at der samles mindre elektrostatisk opladning. Et ekstra plus ved en optimal luftbefugtning i datacentraler og serverrum er en formindsket aflejring af støvpartikler. Til syvende og sidst er det den elektrostatiske opladning, der tiltrækker støv og binder det til overflader. Hvis opladningen bliver bortledt systematisk ved hjælp af bedre luftfugtighed, er støv heller ikke noget problem længere.

En anden fordel er kølingen af serverrum. Driften af de mange apparater medfører nu engang en skadelig varme. Her hjælper det at berige luften med fugt. Ved anvendelsen af en luftbefugter opstår den velkendte fordampningskøling nemlig. Det kolde vand, der blæses ud gennem apparatet, optages straks af rumluften. Herved opstår der en fordampningskølighed, som sænker rumtemperaturen. Dette gør, at der spares energi, for når man anvender en luftbefugter, er det unødvendigt med ekstra klimatisering.

Effektiv luftbefugtning

De mobile fordampnings-luftbefugtere fra Trotec er løsningen, når det drejer sig om optimale klimaforhold i datacentraler og serverrum. Ingen systemfejl og ingen forkert lagering af informationer på grund af statisk elektricitet: Dette garanteres ved anvendelsen af de professionelle apparater fra Trotec. De sørger for en automatisk optimal regulering af rummets luftfugtighed i rum på helt op til 420 kvadratmeter – uden dyre installationer og så at sige bare ved et enkelt tryk på en knap. De hygrostatstyrede skiveluftbefugtere suger rumluften ind og leder den over en befugtningstromle, der er udstyret med fordampningsfilt og som bevæger sig gennem et vandbad. Den permanente rotation sørger for, at luften bliver beriget med fugtighed, inden den blæses jævnt ud igen uden at danne nedbør. Ved denne proces befugtes luften ikke kun, men renses også samtidig. Støv og andre luftbårne partikler, der suges ind sammen med luften, bindes og forbliver i opsamlingsfadet.

Flere modeller, et mål

En perfekt luftfugtighed i rummet og samtidig ren luft: Dette klarer alle luftbefugtere fra Trotec. Der anbefales forskellige modeller alt efter rummets størrelse, i hvilket luften skal forsynes effektivt med fugt. Til anvendelse i små serverrum kan vi for eksempel tilbyde luftbefugter B 250. Med sin teknik forsyner den op til 500 kubikmeter luft i timen med tilstrækkelig fugtighed. Den er naturligvis fuldt elektronisk styret, og via en elektronisk sensor vises den aktuelle relative luftfugtighed. Når man først har indtastet den ønskede fugtighedsværdi, behøver man ikke bekymre sig om andet. For B 250 overtager automatisk styringen. Hvis vandet i beholderen er opbrugt, slukker apparatet automatisk og et display gør opmærksom på, at beholderen er tom. Hvis man vil skåne sig selv for at fylde vand på, er den automatiske vandtilførsel (ekstraudstyr) løsningen. ”Storebroren”, luftbefugter B 400, imponerer med en endnu større ydeevne. Den robuste skiveluftbefugter, der er let at vedligeholde, klarer at forsyne op til 800 kubikmeter luft med fugtighed i timen. To-trinsblæseren, afbryderautomatikken og mange andre funktioner gør apparatet til en ægte professionel inden for luftbefugtning. Det gælder for den som for alle andre Trotec-luftbefugtere: De arbejder efter det pålidelige fordampningsprincip, så der hverken opstår kalkaflejringer eller kondensatdannelse. Og en overbefugtning af rumluften er ikke mulig.

Luftbefugtere i serverrum

 • beskytter komponenterne mod statisk elektricitet,
 • sørger for en længere drift af IT-apparater,
 • binder desuden støv,
 • muliggør energibesparelser som følge af fordampningskølingen.

Fordelene ved skiveluftbefugteren fra Trotec

 • fuldelektronisk styring,
 • overskueligt betjeningspanel med visninger for faktisk og nominel værdi af luftfugtighed, vandstand og blæsertrin,
 • ekstra luftrensning gennem separat filter i indsugningsområdet
 • variabel udblæsningsretning
 • særlig robust konstruktion

Luftbefugtning i serverrum

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Yderligere anvendelseseksempler til luftaffugtning

 • Luftbefugtning i børnehaver og skoler

  Næppe noget er så udslagsgivende for sundhed som den luft, vi dagligt indånder. Det gælder især vores børn, som dagligt opholder sig i børneinstitutioner og skoler. På disse steder er det nødvendigt med de bedste hygiejniske betingelser og frisk luft, for tørt indendørsklima gør børnene modtagelige for sygdommen og sænker koncentrationsevnen betydeligt. Fordi indretningen ikke altid sikrer...

  Yderligere information
 • Luftbefugtning i finérlagre

  Finérlagre skal behandles med særlig stor omhyggelighed. Især på lagerområder med særlig tør luft, skal der udvises forsigtighed. Fordi: Hvis finérpladerne tørrer ud, revner de og bliver skøre. For at undgå dyre skader som følge af udtørring skal lageret udstyres med et pålideligt og effektivt befugtningssystem. Trotec-gruppen anbefaler brugen af en luftbefugter til brug i større omgivelser....

  Yderligere information
 • Luftbefugtning i instrumentmagasiner

  Træ, filt, fin lim og lak i høj kvalitet: Musikinstrumenter fremstilles normalt af følsomme materialer, som giver dem deres særlige klang og resonans. Derfor er der én ting, som ikke må overses ved opbevaring af værdifulde instrumenter: optimal beskyttelse og pleje. Det gælder frem for alt musikinstrumenter, som er bygget af træ, også selv kun delvist. Dette materialer arbejder permanent og er...

  Yderligere information
 • Luftbefugter til drivhuse

  Varme temperaturer og høj luftfugtighed er det vigtigste, som tropiske og subtropiske planter har brug for, hvis de hurtigt skal trives på disse breddegrader. Også svampekulturer har brug for varme og fugt. Regelmæssig vanding er ikke tilstrækkeligt, for størstedelen af de eksotiske planter indoptager også vand fra den omgivende luft. For at skabe dette særlige klima, er det udover systematisk...

  Yderligere information

Trotec-produkter til elektronik- & halvlederindustrien

Anvendelseseksempler inden for elektronik- & halvlederindustrien

 • Elektrotermografi

  I hvilken tilstand er strømledningerne, der er skjult i en væg eller i et apparatur? Er plastbeklædningen allerede mør? Er der fejl ved tilslutningerne? Hvis et strømkabel eller en tilslutning er lige ved at løsne sig, eller hvis truer isoleringen med at gå i stykker, varer det ikke længe, før der sker en større skade. For at forhindre kabelbrand og svigt i det elektriske system, skal sådanne fejl...

  Yderligere information
 • Tørluftlagre

  Kravene til et tørluftlager er det samme i mange brancher: Bakterievækst på fødevarer, sammenklumpning af pulver og korrosion på metaldele undgås, hvis den relative luftfugtighed holdes konstant under 50 %. Til beskyttelse mod skimmel er det allerede tilstrækkeligt med 70 % r.f.. Med luftaffugterne i TTR-serien samt passende dataloggere er der systemer til luftaffugtning til rådighed, der...

  Yderligere information
 • Kabelreparation

  I den industrielle sektor er ledningerne ofte udsat for meget hårde betingelser fra omgivelserne. Det fører til defekter, som igen medfører, at den nødvendige strømforsyning bliver afbrudt – og det ofte i længere tid. For at undgå store, alvorlige afbrydelser af produktionen eller for at kunne gennemføre istandsættelsen så hurtigt som muligt, lokaliseres kabelbrud og -defekter ved hjælp af...

  Yderligere information
 • Luftbefugtning i serverrum

  En pålideligt arbejdende teknologi er det vigtigste kriterium for kunder, der er tilsluttet en datacentral. Et eget serverrum er så godt som firmaets hjerte og derfor skal teknikken også hele tiden virke her. IT-apparaterne skal være fejlfrie. Derfor skal klimaet i datacentraler og serverrum være afstemt teknikkens krav. Mod for tør luft, der medfører en række problemer, anvender fagfolk...

  Yderligere information
 • Luftaffugtning i tørrum

  Ved produktion af elektronik og halvledere kan luftfugtighed medføre elektrisk opladning. Derfor udføres sensible forarbejdningstrin i ultraren- og tørrum. Disse høje krav til luftaffugtning opfyldes ideelt af de mobile adsorptionstørrere i TTR-serien.

  Yderligere information
 • Luftaffugtning på printpladelageret

  Ved opbevaring af printplader kan luftfugtighed medføre elektrisk opladning og ir samt korrosion. De mobile adsorptionstørrere i TTR-serien er velegnede til luftaffugtning på printpladelageret – præcis ligesom til andre driftsområder inden for elektronik- og halvlederproduktion.

  Yderligere information
 • Klimatisering af processer i industrien

  Ved procesklimatisering i industrien anvendes der ofte koncepter med stationær eller mobil luftaffugtning. Ofte er der lokalt i maskiner, anlæg eller enkelte arbejdsprocesser behov for mere tør luft – konstant og uafhængigt af de omgivende forhold. Hos Trotec Group kan industrikunder finde effektive adsorptionstørrere til dette formål.

  Yderligere information