Du har spørgsmål?

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Brancheløsninger
 2. Brancheoversigt
 3. Elektronik & halvledere
 4. Luftbefugtning i serverrum

Større effektivitet: Luftbefugtning i serverrum

Beskyttelse mod statisk elektricitet og effektiv køling: Luftbefugterne fra Trotec er vigtige dele i serverrum og datacentraler.

En pålideligt arbejdende teknologi er det vigtigste kriterium for kunder, der er tilsluttet en datacentral. Et eget serverrum er så godt som firmaets hjerte og derfor skal teknikken også hele tiden virke her. IT-apparaterne skal være fejlfrie. Derfor skal klimaet i datacentraler og serverrum være afstemt teknikkens krav. Mod for tør luft, der medfører en række problemer, anvender fagfolk luftbefugtere. Disse binder støvet og beskytter mod statisk elektricitet. Desuden sørger de for en sund køleeffekt ved hjælp af fordampning. Trotec tilbyder en vifte af luftbefugtere, der er velegnet til anvendelse i serverrum og datacentraler.

Hvis meget elektronik skal arbejde sammen, opstår der stor statisk elektricitet. Elektriciteten bliver større, jo lavere luftfugtigheden er. Dette princip giver problemer inden for de mest forskellige fabrikations- og produktionsområder. Problemer lige fra en mangelfuld produktion og store energiomkostninger til skader på maskiner. I serverrum og datacentraler hører elektriske spændinger også til de største årsager til driftssvigt og høje energiomkostninger. Selv meget lidt statisk elektricitet beskadiger komponenterne i et serverrum. Selv om dette ikke fremkalder totalt svigt, kan det medføre tab af software og forkert lagring af informationer. Det fatale ved statisk elektricitet er frem for alt, at man ikke kan se det med det blotte øje. Derfor er devisen ved drift i datacentraler og serverrum: Der skal skabes en egnet luftfugtighed.

Luftbefugtning beskytter mod statisk elektricitet

Undgåelse af statisk elektricitet er en af de vigtigste foranstaltninger, der skal træffes i en datacentral og i serverrum. Dette opnår man gennem en kontinuerlig og effektiv befugtning af rumluften. Fordi: Ved en relativ luftfugtighed på ca. 50 procent er luftens og apparaternes overfladers ledeevne øget så meget, at statisk elektricitet kan bortledes uden problemer. Den fugtige luft optager i stigende grad ioner og binder sig til dem. Derved bliver ionerne tungere og mere ubevægelige. Den hurtige afledning af spænding gør desuden, at der samles mindre elektrostatisk opladning. Et ekstra plus ved en optimal luftbefugtning i datacentraler og serverrum er en formindsket aflejring af støvpartikler. Til syvende og sidst er det den elektrostatiske opladning, der tiltrækker støv og binder det til overflader. Hvis opladningen bliver bortledt systematisk ved hjælp af bedre luftfugtighed, er støv heller ikke noget problem længere.

En anden fordel er kølingen af serverrum. Driften af de mange apparater medfører nu engang en skadelig varme. Her hjælper det at berige luften med fugt. Ved anvendelsen af en luftbefugter opstår den velkendte fordampningskøling nemlig. Det kolde vand, der blæses ud gennem apparatet, optages straks af rumluften. Herved opstår der en fordampningskølighed, som sænker rumtemperaturen. Dette gør, at der spares energi, for når man anvender en luftbefugter, er det unødvendigt med ekstra klimatisering.

Effektiv luftbefugtning

De mobile fordampnings-luftbefugtere fra Trotec er løsningen, når det drejer sig om optimale klimaforhold i datacentraler og serverrum. Ingen systemfejl og ingen forkert lagering af informationer på grund af statisk elektricitet: Dette garanteres ved anvendelsen af de professionelle apparater fra Trotec. De sørger for en automatisk optimal regulering af rummets luftfugtighed i rum på helt op til 420 kvadratmeter – uden dyre installationer og så at sige bare ved et enkelt tryk på en knap. De hygrostatstyrede skiveluftbefugtere suger rumluften ind og leder den over en befugtningstromle, der er udstyret med fordampningsfilt og som bevæger sig gennem et vandbad. Den permanente rotation sørger for, at luften bliver beriget med fugtighed, inden den blæses jævnt ud igen uden at danne nedbør. Ved denne proces befugtes luften ikke kun, men renses også samtidig. Støv og andre luftbårne partikler, der suges ind sammen med luften, bindes og forbliver i opsamlingsfadet.

Flere modeller, et mål

En perfekt luftfugtighed i rummet og samtidig ren luft: Dette klarer alle luftbefugtere fra Trotec. Der anbefales forskellige modeller alt efter rummets størrelse, i hvilket luften skal forsynes effektivt med fugt. Til anvendelse i små serverrum kan vi for eksempel tilbyde luftbefugter B 250. Med sin teknik forsyner den op til 500 kubikmeter luft i timen med tilstrækkelig fugtighed. Den er naturligvis fuldt elektronisk styret, og via en elektronisk sensor vises den aktuelle relative luftfugtighed. Når man først har indtastet den ønskede fugtighedsværdi, behøver man ikke bekymre sig om andet. For B 250 overtager automatisk styringen. Hvis vandet i beholderen er opbrugt, slukker apparatet automatisk og et display gør opmærksom på, at beholderen er tom. Hvis man vil skåne sig selv for at fylde vand på, er den automatiske vandtilførsel (ekstraudstyr) løsningen. ”Storebroren”, luftbefugter B 400, imponerer med en endnu større ydeevne. Den robuste skiveluftbefugter, der er let at vedligeholde, klarer at forsyne op til 800 kubikmeter luft med fugtighed i timen. To-trinsblæseren, afbryderautomatikken og mange andre funktioner gør apparatet til en ægte professionel inden for luftbefugtning. Det gælder for den som for alle andre Trotec-luftbefugtere: De arbejder efter det pålidelige fordampningsprincip, så der hverken opstår kalkaflejringer eller kondensatdannelse. Og en overbefugtning af rumluften er ikke mulig.

Luftbefugtere i serverrum

 • beskytter komponenterne mod statisk elektricitet,
 • sørger for en længere drift af IT-apparater,
 • binder desuden støv,
 • muliggør energibesparelser som følge af fordampningskølingen.

Fordelene ved skiveluftbefugteren fra Trotec

 • fuldelektronisk styring,
 • overskueligt betjeningspanel med visninger for faktisk og nominel værdi af luftfugtighed, vandstand og blæsertrin,
 • ekstra luftrensning gennem separat filter i indsugningsområdet
 • variabel udblæsningsretning
 • særlig robust konstruktion