Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Brancheløsninger
 2. Brancheoversigt
 3. Plastindustrien
 4. Klimatisering af processer i industrien

Procesklimatisering i produktion og emballering

Lokal affugtning: Tør luft til industrien

Procesklimatisering lige fra adsorption til ønsket fugtighed

Ved procesklimatisering i industrien anvendes der ofte koncepter med stationær eller mobil luftaffugtning. Ofte er der lokalt i maskiner, anlæg eller enkelte arbejdsprocesser behov for mere tør luft – konstant og uafhængigt af de omgivende forhold. Hos Trotec Group kan industrikunder finde effektive adsorptionstørrere til dette formål.

Som specialister i klimateknologi har vi i mange år leveret løsninger til forskellige industribrancher som bilindustrien, kemi og farma, transport og logistik, elektronik og halvledere samt fødevarer. Her er procesklimatisering et delområde inden for klimaregulering, som vi har utroligt meget erfaring med. Mange forarbejdningsprocesser i produktionsvirksomheder kræver ekstremt tør luft – delvist med dugpunkter langt under 0 °C – for at forhindre kemiske eller biologiske reaktioner, sammenklæbning og klumpning og andre lignende uønskede konsekvenser af for høj luftfugtighed. Et andet typisk område for luftaffugtning i industrien er emballagen.

Med vores adsorptionstørrere i TTR-serien kan du foretage punktvis affugtning – bl.a. ved målrettet tilførsel af tør luft gennem slanger. Derudover er det muligt med vores montagetelte kombineret med varmeapparater, luftbefugtere og luftaffugtere at etablere lukkede klimazoner. Uanset om det er punktvist eller generelt – til ethvert koncept for procesklimatisering i industrien hører naturligvis også effektiv måle- og styringsteknik som termohygrometre og dataloggere.

Produktionsfaktor økonomi: TTR-serien betaler sig

Med vores effektive adsorptionstørrere i TTR-serien er der altid et optimalt procesklima i det industrielle produktionsmiljø, dvs. en høj affugtningsydelse samtidig med et lavt energiforbrug vha. TTR-Trisorp-Dual-funktionsprincippet. Derudover giver de innovative adsorptionstørrere TTR 800 til 13500 med Monoventic-luftmængderegulering og de to enheder med Duoventic-luftmængderegulering (TTR 400 D og TTR 500 D) maksimal fleksibilitet ved indstilling af den nødvendige mængde tør luft. 

Rådgivning og mobile testenheder: Brug vores industriservice

Trotec Group leverer ikke kun den enkelte enhed til dig som industrikunde, men også teknisk og økonomisk optimale løsninger. Vores service kan udformes, så den – afhængigt af ordrens omfang – omfatter hele konceptet for procesklimatiseringen eller blot delområder. Derudover stiller vi mobile enheder til rådighed, hvormed den planlagte procesklimatisering kan testes på forhånd. På denne måde er du sikret, at den planlagte løsning fungerer.

Skræddersyede løsninger til industrikunder:

Send en forespørgsel med dit personlige behov til vores industrieksperter. Så kontakter vi dig. 

Affugtere og varmeanordninger til proces -klimaanlæg i produktion og emballage

Yderligere anvendelseseksempler til aircondition

 • Arkiver og museer

  Udstilling eller opbevaring – for private og offentlige museer, samlinger, biblioteker eller arkiver gælder det samme: Rumklima og luftkvalitet er de vigtigste faktorer til bevarelse af dine værdifulde udstillingsgenstand eller arkivalier.

  Yderligere information
 • Klimatisering i fjerkræavlsbedrifter

  Fra en temperatur på 10 garder Celsius reduceres hønsenes ægydelse betydeligt. I slagtekyllingeproduktionen må temperaturen på den kolde årstid heller ikke blive for lav. Alle racer er nemlig ikke så robuste, at de kan overleve et temperaturfald i stalden. Derfor skal landmænd være forberedt og have et varmesystem klar til også at kunne tilbyde deres dyr optimale klimabetingelser om vinteren....

  Yderligere information
 • Klimaregulering ved dybfrysning

  Når der nedfryses, løber der vand. Ved nedfrysning af varer spiller luftaffugtningen derfor også en stor rolle i klimareguleringen. Trotec Group leverer effektive industriaffugtere til denne opgave inden for transport- og logistikbranchen. Derudover kan du stole på beregningerne fra vores klimaspecialister, der overtager opbygningen for dig.

  Yderligere information
 • Klimaregulering til frostlogistik

  Inden for klimaregulering af frostlogistikken sænkes dugpunktet med luftaffugtere, således at der ikke dannes kondensvand. Trotec Group leverer de passende enheder til alle behov. Der findes mobile og stationære løsninger med kondens- eller adsorptionsteknologi.

  Yderligere information
 • Klimatisering af processer inden for elektronikbranchen

  Mange forarbejdningsprocesser inden for produktion af elektronikkomponenter og halvledere kræver ekstremt tør luft – til dels med dugpunkter på langt under 0 °C. Disse lave dugpunkter kan sagtens nås med effektive adsorptionstørrere, også punktvist inde i en maskine.

  Yderligere information

Trotec-produkter til plastindustrien

Anvendelseseksempler til plastindustrien

 • Klimatisering af processer i industrien

  Ved procesklimatisering i industrien anvendes der ofte koncepter med stationær eller mobil luftaffugtning. Ofte er der lokalt i maskiner, anlæg eller enkelte arbejdsprocesser behov for mere tør luft – konstant og uafhængigt af de omgivende forhold. Hos Trotec Group kan industrikunder finde effektive adsorptionstørrere til dette formål.

  Yderligere information
 • Affugtning ved emballagefyldning og pakning

  I kemisk og farmaceutisk produktion skal luftfugtigheden styres nøje ved fyldning og pakning. Skaderne er utroligt store, hvis de hygroskopiske produkter klumper og klæber sammen, og deres holdbarhed reduceres. Med vores adsorptionstørrere kan disse processer klimatiseres optimalt.

  Yderligere information
 • Affugtning og luftrensning på lageret

  Trotec Group tilbyder forskellige løsninger til luftaffugtning – fra kondensaffugterne i DH-serien til adsorptionstørrerne i TTR-serien. Begge findes i mobile og stationære udgaver. Hos os finder du den rigtige affugtningsteknik til alle varelagre og afsendelseslagre. Innovative måleinstrumenter og dataloggere afrunder luftaffugtningskonceptet for lagerhaller og transportområder.   Yderligere information
 • Tørring af hygroskopisk massegods

  Varierende og for høj luftfugtighed kan ødelægge pulvers og granulaters evne til at drysse – og dermed medføre store følgeomkostninger. For at undgå at hygroskopisk massegods ikke klumper og tilstopper transportveje, skal al luft inden for kemi- og farmaproduktion være foraffugtet. Det klares pålideligt med adsorptionstørrerne i TTR-serien.

  Yderligere information
 • Tørring efter silorengøring

  Efter rengøring af lagerbeholdere og siloer skal du kunne stole på, at de bliver tørret komplet, således at det nye massegods fra starten er beskyttet mod fugt. Og fordi tørringen også kan klares hurtigt og økonomisk, anbefaler vi vores højeffektive tørrere i TTR-serien til beslutningstagerne fra kemi- og farmaindustrien.

  Yderligere information
 • Tørring af trykluft

  De hyppigst årsager til stop i produktionen er for meget vanddamp i maskiner og udstyr og korrosion i rørledninger. Derfor bør for høj fugtighed i trykluft ubetinget undgås. En effektiv måde er at brug højtydende lufttørrere. Svaret på spørgsmålet om, hvor tør trykluft skal være for at opnå optimale produktionsforhold og sikre beskyttelse af maskiner og udstyr ligger i den relative luftfugtighed....

  Yderligere information
 • Kabelreparation

  I den industrielle sektor er ledningerne ofte udsat for meget hårde betingelser fra omgivelserne. Det fører til defekter, som igen medfører, at den nødvendige strømforsyning bliver afbrudt – og det ofte i længere tid. For at undgå store, alvorlige afbrydelser af produktionen eller for at kunne gennemføre istandsættelsen så hurtigt som muligt, lokaliseres kabelbrud og -defekter ved hjælp af...

  Yderligere information