Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Best-Practice-Industrieservice

Du har spørgsmål?

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Brancheløsninger
  2. Brancheoversigt
  3. Levnedsmiddelindustri
  4. Best-Practice-industriservice

Best Practice-industriservice

For ethvert anlæg kan kun være så godt som dets specifikation

Med vores industriservice er du på den sikre side…

Fordi hver enkelt industrivirksomhed har karakteristiske procesforløb, anlæg og lokaler, er behovene også forskellige og kræver specifikke apparatkonfigurationer.

I læsseområder i kølehuse fører for eksempel svingende læssecyklusser afhængig af omgivende klima til forskellige luftstrømme og hvirveldannelser ved ramper eller sluser, der er svære at beregne.

Ladezone

Følgen: Unødvendige, ekstra omkostninger pga. for højt beregnet behov eller - hvad der er endnu værre - i praksis løsninger, der ikke fungerer tilstrækkeligt.

Derfor analyserer vi sammen med dig på stedet den individuelle behovssituation, beregner det specifikke behov for apparater og udarbejder en skræddersyet projektløsning helt ned til den nøjagtige placering af apparaterne.

…og investerer udelukkende i løsninger, der har bevist deres værd i praksis.

Før de nødvendige, stationære aggregater installeres, arbejder vores projektservice i en valideringsfase først med mobile udgaver af tørresystemerne, der kan opstilles problemfrit, uden at der kræves bygningsmæssige foranstaltninger.

Under valideringen registreres alle relevante, klimatiske parametre som f.eks. lufttemperatur, relativ fugtighed, dugpunkt eller strømningshastighed på på forhånd definerede områder med vores mobile, fjernovervågnings-måleinstrumenter, protokolleres og overføres efter behov kontinuerligt til Trotecs server.

Efter ønske kan der til en sammenlignende analyse allerede før prøvefasen registreres telemetriske klimadata. Efter valideringsfasen kan resultaterne dokumenteres uden afbrydelser og behovsberegningen afslutningsvis optimeres.

 

Din fordel: Du investerer udelukkende i løsninger, der har bevist deres værd i praksis.

Først når vores koncept har overbevist dig, bestilles de stationære aggregater. For valideringsperioden skal der kun betales en favorabel lejepris.

Forbundne ydelser fra en og samme leverandør - Få gavn af fordelene ved en stærk virksomhedsgruppe...