Du har spørgsmål?

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Brancheløsninger
  2. Brancheoversigt
  3. Håndværk
  4. Mobile enheder til VVS-virksomheder

Vær altid fleksibel: Mobile enheder til VVS-virksomheder

Midlertidige løsninger til sanering af varme- og køleanlæg

Mange VVS-virksomheder bruger de mobile enheder fra Trotec Group. Her finder VVS-virksomheder alt, hvad de skal bruge i det daglige arbejde til midlertidigt at erstatte svigtende stationære anlæg: Mobile varmeanlæg og varmecentraler, mobile klima- og køleanlæg samt klimamåleinstrumenter til overvågning af den mobile klimaløsning.

Siden energiomstillingen startede, har der været et boom inden for energisanering både i boliger og erhvervsbyggeri. Alle steder isoleres og saneres der flittigt. Det største potentiale for energibesparelse findes inden for varmeanlæg og vandopvarmning: Mange forældede varmesystemer udskiftes nu med miljøvenlige anlæg og teknologier som solcellepaneler, varmepumper og pillefyr. Tendensen til mere effektiv og miljøvenlig teknik i huse sikrer, at VVS-virksomhedernes ordrebøger bugner.

Mobile varmeanlæg til rum i alle størrelser – lige fra varmeblæsere til varmecentraler

Ved mange opgaver med udskiftning af varmeanlæg i forbindelse med sanering skal brugerne undvære varme i flere dage. Afhængigt af om og hvordan bygningen anvendes, er der brug for mobile varmeapparater. Inden for produktområdet "opvarmning" kan VVS-håndværkere finde mobile varmeapparater i mange effektklasser: Mobile elektriske varmeapparater i TEH-serien og små varmeblæsere i TDS-serien til boliger og kontorer. Hvis der er brug for større kapacitet, opvarmer de mobile varmeaggregater i TEH-serien store kontorer og lagerrum rigtigt godt. Hvis varmeanlæggene i produktions- og lagerhaller svigter, sørger de mobile oliefyrede varmecentraler i ID-serien for tilfredse ansigter og varme fingre.

Mobile klimaanlæg, når det stationære køleanlæg svigter

Den energimæssige sanering af bygningsteknikken består ikke kun af et moderne varmeanlæg. Køleanlæg i restaurationsbranchen, computercentre og på lagre forbruger også mindre strøm, når teknikken er af nyere dato. F.eks. anvendes der oftere centrale køleanlæg, der forsyner flere mindre køleanlæg på en energibesparende måde. Når køleanlægget skal undværes under sanering og ombygning er de mobile klimaanlæg i PortaTemp-serien til stor nytte. De er konstrueret til erhvervsmæssig brug.

Klimamåleinstrumenter kontrollerer den mobile løsning

Uanset om det er opvarmning eller afkøling: For at den mobile løsning fungerer så godt som muligt, supplerer klimamåleinstrumenter og dataloggere fra produktområdet måleteknik den midlertidige maskinpark. F.eks. registrerer det professionelle måleinstrument termohygrometret T210 temperatur og luftfugtighed i temperaturområdet fra -20 til +50 °C. Det er fuldt ud tilstrækkeligt til boliger og kontorlokaler samt kølerum.

Ved vandskader: Mobile affugtere til tørring

En af VVS-branchens kernekompetencer er udbedring af vandskader og deres årsag. En forudsætning er dog, at skaderne og årsagen til skaderne findes i rørene og VVS-hardwaren. Til de første foranstaltninger med tørring anvendes der mobile affugtere og kondensaffugtere samt infrarøde varmepaneler. De gør stor nytte, indtil maleren eller en saneringsvirksomhed overtager den efterfølgende sanering efter vandskaderne.

Vil du købe mobile enheder? Vores eksperter hjælper dig med at vælge

Hvis sanering udgør en stor del af VVS-virksomhedens ordrer, anbefaler vi, at du anskaffer dig din egen maskinpark med mobile varmeapparater, kondensaffugtere og mobile klimaanlæg. Vores fagkompetente rådgivere hjælper gerne VVS-virksomheden med at beregne kapaciteterne for de mest almindelige arbejdsområder.

Skal du leje mobile varmeapparater og klimaanlæg? Spørg TKL

For mindre VVS-virksomheder eller som supplement til enkeltbygninger anbefales det at leje mobile varmeapparater, kondensaffugtere og mobile klimaanlæg. På denne måde kan VVS-fagmanden præcist og midlertidigt – og dermed økonomisk – få nøjagtigt den kapacitet, han har behov for. VVS-virksomheder kommer til det rette sted med alle spørgsmål om mobile udlejningsenheder hos vores udlejningspartner TKL.

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke