Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Service-telefonnumre:

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
Mandag - Fredag: 08:00 - 17:00
SL800 - Lokalisering af de mindste lækager

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Produkter & Tjenester
 2. Nyheder
 3. Oversigt
 4. Lokalisering af de mindste lækager

Lokalisering af de mindste lækager

Den nye ultralydsmåler SL800

Med vores nye professionelle ultralyds-detektor SL800 fra Trotec findes lækager i trykluftnet, anlægssystemer og skjulte rørledninger effektivt selv fra flere meters afstand. 

Selv de mindste utætheder i trykluftrør giver øget friktion, når der strømmer gas ud, hvilket frembringer lyde i ultralyds-frekvensområdet. På samme måde kan man også tidligt finde slidtage på bevægelige maskindele. Ikke hørbart for det menneskelige øre, men meget tydeligt for skiftesonderne på SL800.

Lydsvingningerne, der er forårsaget af strømningsfriktion og som registreres af sonderne, transformeres til hørbar lyd ved hjælp af effektiv omformerteknik. Lyden gengives i de lyddæmpede hovedtelefoner og vises desuden som indikatorværdi via en 10-segment LED bar graph. Den kombinerede syns- og høreregistrering med hovedtelefon-volumen, der kan tilpasses, gør det muligt altid at arbejde koncentreret - også under dårlige lysforhold og omgivende støj.

Ultralyds-detektering med SL800-sættet tilbyder mange forskellige anvendelser:

SL800R med sonde til strukturbåret støj

SL800R med sonde til strukturbåret støj

Denne sonde anvender strukturstøjen som bærer af indre tilstande og processer. På den måde virker apparatkombinationen som et elektronisk stetoskop.

 • Tidlig opdagelse af slid på kugle-, rulnings- eller glidelejer
 • Kontrol af centrifugalpumper for kavitation
 • Tæthedskontrol af armaturer
 • Gennemgangs- eller funktionskontrol af kondensomater
SL800R med luftlydssonde

SL800R med luftlydssonde

 • Læksøgning på ikke-skjulte ledninger og rør
 • Lækbetinget tabsdokumentation i gasfyldte ledningsnet, også under drift
 • Lokalisering af utætheder i højtryksdampanordninger
 • Lokalisering af revner, dårlige svejsesømme eller slidte flangeforbindelser
 • Læksøgning på alle tilgængelige armaturer og forbindelseselementer, hvor processer afvikles under vakuum eller højt tryk
Ultralydssender SL800T

SL800R med luftlydssonde og ultralydssender SL800T

Sættet indeholder desuden senderen SL800T til bestråling af trykløse systemer, som f.eks. tanke, containere eller klimakamre og ventilationstekniske anlæg, med ultralyd til tæthedskontrol af disse.

 • Tæthedskontrol til konstatering af årsagen til energitab, for eksempel af døre eller vinduer i bygninger
 • Kontrol af beholdere, huse eller klimakamre for tæthed
 • Ultralydsbestråling af tanke eller beholdere til kontrol af tæthedskomponenter

Fordele i praksis:

 • Udvikling, design, fremstilling: 100 % Trotec
 • Enkel detektering af de mindste lækager og utætheder
 • Punktnøjagtig lækregistrering med
  effektiv lydomformerteknik
 • Billig læksøgning på trykluftledninger og damp-, gas- og vakuumanlæg, kedler, væskeførende rør, -ventiler, spjæld, kondensvandsafløb
 • Pålidelig tidlig registrering af skader på glide- og rulningslejer eller anden slidstøj
 • Luftlydssonde og sonde til strukturbåret støj
  til forskellige opgaver
 • Effektive, lyddæmpede hovedtelefoner sørger for sikker lokalisering også ved omgivende støj
 • Enkel håndtering
I kombination med ultralydssenderen SL800T kan du hurtigt og billigt foretage tæthedskontroller af fx branddøre.
Ved hjælp af en sonde til strukturbåret støj er det muligt på et tidligt tidspunkt at finde tegn på slid på pumper og andre arbejdsmaskiner.
Leveres i praktisk transportkuffert
SL800 i sæt
Hurtige tæthedskontroller af bygninger

Hurtig tæthedskontrol af bygningskomponenter eller andre tætningskomponenter

Til tæthedskontrol af bygnings- og branddøre eller vinduer i bygninger kan ultralydssenderen SL800T ganske enkelt installeres bag ved testgenstanden. Udtrængende ultralyd foran genstanden viser, hvor det utætte sted er.

Ultralydsmåler i et komplet sæt med transportkuffert

 

Ultralydsmåler i et komplet sæt med transportkuffert

Vi tilbyder vores nye ultralyds-måleinstrument som komplet-sæt i transportkuffert med skiftesonder og ultralydssender. Hertil hører ultralyds-detektor SL800R og ultralydssender SL800T – begge klar til brug, inklusive batterier, en luftlydssonde og en sonde til strukturbåret støj til SL800R samt et sæt lyddæmpede hovedtelefoner med lydstyrkeregulering.