Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Service-telefonnumre:

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
Mandag - Fredag: 08:00 - 17:00
Impulsstrøms-målesystemet PD200

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Produkter & Tjenester
  2. Nyheder
  3. Oversigt
  4. PD200: Både impulsivt og effektivt

Hurtig og enkel lækagelokalisering med impulsstrøms-målesystemet PD200

Kvalitetsmåleteknik "made in Germany" fra original Trotec-fabrikation

Det nye impulsstrøms-målesystem PD200 i praktisk kuffertsæt er den optimale løsning til præcis lokalisering af jordforbundne utætheder i ikke-ledende tætningssystemer som f.eks. bitumen-, elastomer-, PE-HD- og andre plastbaner.

Vi har været i stand til endnu en gang at reducere størrelsen og vægten af PD200 betydeligt i forhold til den foregående model PD100. Det nye PD200 er ikke kun 20 % lettere, men behøver også 30 % mindre kuffertvolumen, selvom det ligesom tidligere bruges som opbevaring til det komplette PD200-tilbehør!

Vha. den brugervenlige miniaturisering er enheden utrolig let at transportere på steder, hvor pladsen er trang, som f.eks. sikkerhedsstiger op til taget.

Trods vægtreduktionen har vi også endnu en gang kunnet forbedre stabiliteten på PD200. Det nye system fremstilles nu som en robust, let konstruktion på aluminiumbasis.

Let, robust og alsidigt ...

Med det kompakte impulsstrøms-målesystem PD200 kan der udføres forskellige tæthedskontroller og lækagelokaliseringer af tætningsbanesystemer, f.eks. inden for geotekniske anvendelsesområder som deponi- og tunnelbyggeri samt etablering af branddamme og svømmebassiner samt regnvandsbassiner.

Inden for industribyggeri kan det hurtigt og enkelt kontrolleres, om tætningsbaner på omladningssteder, tanklagre eller halgulvstætninger til anlæg, der håndterer stoffer, som er farlige for vandmiljøet, er tætte.

Og ved opførelse af bygninger kan PD200 anvendes til hurtig byggerikontrol og effektiv lækagelokalisering på et- og to-lags-konstruktioner af flade tage med ral eller græs samt tagterrasser og altaner.

PD200 kan også bruges til at finde kapillære utætheder, der ikke kan findes med røggasmetoden.

Lækagelokalisering er dejligt ukompliceret med PD200:

Mens viseren på impulsmodtagerens indikator peger hen mod lækagestedet, gør en dæmpningsregulator det muligt at justere signalstyrken – en lav dæmpningsværdi på lang afstand fører hurtigt til lækageområdet og kan øges i flere trin, når man nærmer sig, for at fastlægge positionen nøjagtigt.

Derudover understøtter impulsgeneratoren hurtig lækagelokalisering med en grøn signallampe og en lydsignalgiver, der kan slås til ved behov. Begge kan hhv. ses og høres fra næsten enhver vinkel på lang afstand over hele taget.

Ved opbygning af installationen viser PD200 jordingsfejl vha. en advarselstone og den røde alarmlampe, og ved kortslutning slås udgangssignalet automatisk fra.

En omgivende stålbeskyttelsesbøjle beskytter signal- og alarmlampe mod beskadigelser.

Impulsstrøms-målesystemet PD200