Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Service-telefonnumre:

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
Mandag - Fredag: 08:00 - 17:00

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Produkter & Tjenester
  2. Nyheder
  3. Oversigt
  4. Professionel kontrol af miljøstøj

Professionel kontrol af miljøstøj

Lydniveaumåler SL400 med datalogger-funktion

Den universelt anvendelige lydniveaumåler SL400 er optimalt egnet til professionel kontrol af arbejdsplads-, industri- og miljøstøj takket være ISO-kalibrering fra fabrikken, integreret live-logging-funktion samt medleveret analysesoftware. Derudover anbefales SL400 til sagkyndig anvendelse, da måleinstrumentet opfylder kravene til lydniveaumåleinstrumenter i nøjagtighedsklasse 2 i henhold til IEC 61672-1 samt ANSI S1.4.

SL400 gør det muligt at vurdere A- og C-frekvenser separat. Mens A-frekvensen svarer til den menneskelige hørelses lydtryksfornemmelse, fokuserer C-frekvensen på de lavfrekvente dele af en lyd. Alt efter behov kan måletiden i dette professionelle måleinstrument skiftes ved hjælp af fast-/slow-tidsansættelsen – fra et måleinterval på et sekund (slow) til en måling for hver 125 millisekunder (fast).

Lydniveaumåler SL400 – til professionel sagkyndig dokumentation

Det firecifrede måleværdidisplay på SL400 med ekstra søjlediagram-visning er takket være LCD-baggrundsbelysning let aflæseligt i enhver omgivelse. Den medfølgende software muliggør blandt andet en liveoptagelse af de målte værdier med realtidsvisning, en grafisk visning eller tabelvisning af måleværdierne med mulighed for udskrift som X-Y-diagram eller skematisk, samt en zoomfunktion og eksportmulighed i et excel-format.

Lydniveaumåleren SL400 har yderligere en live-logging-funktion og råder over en datahukommelse til registrering af op til 32.700 måleværdier. De registrerede data kan nemt overføres til en PC via USB, så de kan anvendes til softwarestøttet analyse. SL400 kan fastgøres på det medfølgende ministativ til logging- eller permanente måleanvendelser. Ved hjælp af den integrerede nettilslutning kan man ved tidsrøvende langtidsmålinger via den medfølgende netdel også skifte fra batteridrift til netstrømsdrift uden problemer. En 3,5-mm-klinkebøsning, der er integreret på SL400, tilbyder desuden tilslutningsmuligheder til frekvensanalysatorer eller X-Y-skrivere.

Lydniveaumåler SL400
SL400 display
SL400 set fra siden
SL400 med stativ
SL400 grænseflader

Lydniveaumåler SL400 – komplet sæt i transportkuffert

Lydniveaumåleren SL400 overbeviser med sit praktiske format med lav vægt og det optimerede tastaturlayout til betjening med én hånd – det ideelle grundudstyr til målinger af lydniveau inden for områderne industri, arbejde og miljøbeskyttelse. Et ISO-kalibreringscertifikat er allerede indeholdt i leveringsomfanget for SL400.

Lydniveaumåleren SL400 leveres som komplet sæt i transportkuffert, inklusive ISO-kalibreringscertifikat, vindbeskyttelse, der kan sættes på, ministativ, netdel, USB-kabel, analysesoftware, serviceværktøj samt betjeningsvejledning.

Komplet leveringsomfang SL400