Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Service-telefonnumre:

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
Mandag - Fredag: 08:00 - 17:00

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Produkter & Tjenester
 2. Nyheder
 3. Oversigt
 4. Præcis vurdering af rumluftkvaliteten

Præcis vurdering af rumluftkvaliteten

BQ16 registrerer formaldehyd- og VOC-koncentrationer

De hyppigste og samtidig de farligste stofgrupper i forbindelse med eksponering for indendørs luft er helt sikkert formaldehyd (HCHO) og flygtige organiske forbindelser (VOC).

I boligen, på kontoret, på arbejdspladsen eller i offentlige institutioner, skoler og børnehave: Rumluftens belastning med disse stoffer kan man hverken lugte eller smage – men man kan måle den effektivt. Med det nye HCHO-/TVOC-måleinstrument BQ16 fra Trotec.

Det er ganske nemt at anvende BQ16: Når måleinstrumentet er tændt, registrerer det automatisk de dominerende koncentrationer af HCHO og TVOC i realtid. I den forbindelse registrerer BQ16 selv de mindste koncentrationer fra 0,01 ppm eller 0,01 mg/m³. Da loven for det meste definerer grænseværdier i mg/m³ eller som ppm (parts per million), er BQ16 allerede konstrueret sådan, at alle måleværdier ligeledes kan vises direkte i mg/m³ eller som ppm efter eget valg med kun et tryk på en knap.

Begge måleværdier vises samtidig på det let læselige og baggrundsbelyste display på BQ16. Ved hjælp af de integrerede MIN-, MAX- og HOLD-funktioner kan man også til enhver tid under målingen få vist den højeste eller laveste målte værdi og ved behov fastholde den aktuelle måleværdi. Dette praktiske måleinstrument er desuden udstyret med automatisk slukning, der skåner batteriet.

Fordele i praksis:

 • Udvikling, design, fremstilling: 100 % Trotec
 • Beregning af måleværdier i ppm eller mg/m³
 • Dobbelt visning af den sande værdi for HCHO og TVOC
 • Min.-, maks.- og holdefunktion
 • Baggrundsbelyst display
 • Slukkeautomatik
 • Praksisoptimeret tysk industridesign - mønsterbeskyttet

Hvorfor formaldehyd og blandinger af skadelige stoffer i luften er så farlige

Nyanskaffelser bør aldrig gøre én syg – og det er lige fra den nye bolig til ny indretning eller en ny bil. Men i mange moderne materialer gemmer der sig farligt formaldehyd og et stort antal flygtige organiske forbindelser. Måleinstrumentet BQ16 hjælper med præcist at vurdere farer i egne rum og på arbejdspladsen, i bilen eller direkte i butikken, f.eks. i forbindelse med køb af møbler eller byggematerialer.

Offentlige institutioner, skoler og børnehaver
Nye biler
Byggematerialer
Arbejdsplads
 • Methanal i daglig tale kaldet formaldehyd – er et kemisk udgangsstof fra en lang række industrielle fremstillinger fra lak og farver over klæbe- og bindemidler til konserveringsstoffer. Mange formaldehydholdige materialer som fx træmaterialer, gulvbelægninger og tekstiler kan grundet afgasning bevirke en kontamination af indåndingsluften i lukkede rum. På grund af sin særlige toksicitet er formaldehyd blevet klassificeret i fareklassen karcinogen 1B som formentlig kræftfremkaldende hos mennesker i henhold til EU’s forordning om kemikalier (CLP).

  I henhold til den anbefalede værdi fra den tyske miljøstyrelse bør en koncentration på 0,1 mg formaldehyd pr. kubikmeter indendørs luft ikke overskrides – heller ikke bare kortvarigt!

 • Blandinger af skadelige stoffer i luften (VOC/TVOC) er substanser, der fordamper allerede ved lav temperatur - altså "forflygtiges" til gastilstand - og dermed belaster luften. De betegnes derfor som flygtige organiske forbindelser (volatile organic compounds) og måles som sumværdien TVOC (total volatile organic compounds). I indendørs lokaler findes der mange VOC-kilder, f.eks. gulvbelægninger, maling og lak, isolering og lim, møbler og tæpper. Mennesker kan blive permanent syge af VOC-belastet indendørs luft. Man taler i denne sammenhæng også om "Sick-Building-syndromet".

  I følge den tyske miljøstyrelse bør TVOC-værdien i rum, der er bestemt til længerevarende ophold, ikke overskride 1 til 3 mg/m³ varigt.